• W dni powszednie tzw. "oktawy Bożego Ciała" (od 4 do 11 czerwca) zapraszamy na procesje eucharystyczne w ramach nabożeństw czerwcowych o godz. 17:30. 
  • W niedzielę 6 czerwca 2021 nie będzie Mszy o godz. 11:30. Tego dnia Ksiądz Proboszcz z Głotowa zaprasza na tradycyjny odpust o godz. 12:00. 

Duszpasterstwo w czasie epidemii

2020-10-23 19:00:28

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikaty naszego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dotyczące szczegółowych wytycznych odnośnie duszpasterstwa w parafiach naszej Archidiecezji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz do modlitwy o ustanie zarazy.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dotyczący Uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2020 roku

 

Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i naszej archidiecezji, mając na uwadze nowe ograniczenia liczby osób podczas zgromadzeń religijnych na całym terytorium Polski oraz odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zalecam, by uwzględniając racje duszpasterskie podjąć decyzję o odwołaniu Mszy Świętych i nabożeństw na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Jednocześnie przypominam o dyspensie, którą udzieliłem wszystkim osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” od obowiązku udziału we Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane, z której można skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Zachęcam do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości. Dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 22 października br. na polecenie Ojca Świętego Franciszka, rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych przez osiem dni dowolnie wybranych w całym miesiącu listopadzie. Te dni mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Zachęcam również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia. W świątyniach naszej archidiecezji możemy gromadzić się na Eucharystii i nabożeństwach z zachowaniem obowiązującego limitu osób. Możemy także łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

Zwracam się z prośbą o modlitwę osobistą i wspólnotową w domach w intencji ustania epidemii i duchowej odnowy serc wszystkich Polaków.

W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, zapewniam o mojej modlitwie za Was i wyrażam moją wdzięczność za Wasze świadectwo umiłowania Pana Boga, Kościoła i wszystkich cierpiących, ubogich i potrzebujących pomocy.

 

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny
oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa
z dnia 17 października 2020 r.

 

Ostatnie dane dotyczące pandemii skłaniają nas do kolejnych konkretnych działań, które powinniśmy realizować w duchu duszpasterskiej pomocy i solidarności w trosce o dobro wiernych naszej archidiecezji.

1. Przypominam, iż zgodnie z moimi dekretami z dnia 29 maja br. i 16 października br. obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla:

a. osób w podeszłym wieku,

b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c. osób, które czują wielką obawę przed zakażeniem.

Ponadto w tzw. „strefie czerwonej” obowiązuje dyspensa dla wszystkich wiernych od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, przebywających w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

2. W tzw. „strefie żółtej”, w świątyniach i innych obiektach kościelnych, może przebywać 1 osoba na 4 m2, w tzw. „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m2, „oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu”.

2.1 Na zewnątrz świątyni i innych obiektów kościelnych, wierni mogą przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, zakrywając usta i nos.

3. Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta powinni używać:

a. wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,

b. pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania   paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

c. służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

3.1 Wskazane jest, aby celebrans główny i koncelebransi podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię również używali    maseczki lub przyłbicy.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić informację o obowiązku stosowania maseczek
i obowiązującej liczbie wiernych w czasie nabożeństw.

4. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

a. Wierni mają prawo przyjąć Komunię Świętą do ust lub na rękę.

b. Za każdym razem należy ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej, tworząc oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę.

c. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą powinien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce. Wskazane jest, aby miał nałożoną maseczkę lub przyłbicę, a po zakończeniu obrzędu obmył palce w vasculum i powtórnie zdezynfekował ręce.

5. Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

a. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

b. W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.

c. W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach

a. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wiernych Zmarłych należy zachęcać parafian do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

b. Niech duszpasterze rozważą możliwość celebracji Mszy Świętej i tradycyjnej procesji na cmentarzu w dniu 1 listopada.

7. Szczegóły związane z organizacją wizyty duszpasterskiej (tzw. kolędy) zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Abp Józef Górzyński

METROPOLITA WARMIŃSKI

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« powrót

Porządek Mszy Świętych 
Niedziela i święta:
6.30
8:30
10.00 - Msza św. rodzinna
11.30 - Suma
18.00

Dni powszednie:
6.30
7.00
18.00 

Spowiedź święta
Spowiedź odbywa się w czasie każdej Mszy świętej w niedziele i dni powszednie.
W I czwartki miesiąca m-ca od 17.30.
W I piątki miesiąca m-ca od 17.30.

Kancelaria parafialna

UWAGA! W CZASIE EPIDEMII NASTĄPIŁA ZMIANA GODZIN PRACY KANCELARII


W poniedziałki nieczynna

We wtorki 10.00-12.00
W środy
16.00-18.00

W czwartki 10.00-12.00

W piątki 16.00-18.00

W soboty 10.00-12.00


Kontakt
ul. Orła Białego 30
11-040 Dobre Miasto

tel./fax. 89 616 18 04

Numer konta bankowego: 23 1240 5615 1111 0000 5735 4512

Liturgia na dziś


Wyszukiwarka


Kategorie

Brak kategorii

Darmowy licznik odwiedzin