Cerkiewnik

Parafia Swiętej Katarzyny w Cerkiewniku
Cerkiewnik 21
11-040 Dobre Miasto
warmińsko-mazurskie.

Proboszcz:
ks. Mirosław Pękała
tel.(0-89) 616 80 95


Msze Święte:
Niedziela - godz. 8.00 i godz. 12.00

Dni powszednie: godz. 18.30, a w okresie letnim o godz. 17.00

Kliknij, aby edytować treść.....

      Nad panoramą Cerkiewnika góruje wymurowany z czerwonej cegły budynek kościoła. Zajmuje on szczególne miejsce nie tylko w zabudowie Cerkiewnika, jako jeden z najciekawszych elementów architektonicznych, ale także w życiu mieszkańców wsi.


      To jedyne miejsce, gdzie regularnie się oni gromadzą w tak licznym gronie, by wspólnie się modlić i prosić Boga o potrzebne łaski. Jest to kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny. Według źródeł kościół istniał już w średniowieczu. Jest to budowla neogotycka, a jej wnętrze wykonane jest w stylu pseudobarokowym. Na uwagę zasługuje przepiękny ołtarz główny, a także dwa ołtarze boczne i ambona, które zostały wykonane przez Karola Jaroszewicza. Był to znany warmiński rzeźbiarz i stolarz, który urodził się w Dobrym Mieście, a żył i pracował w Ornecie. Rzeźby jego autorstwa odnajdujemy w wielu warmińskich kościołach. Cerkiewnik do roku 1525 był filią parafii w Kwiecewie, która także należała do archiprezbiteriatu dobromiejskiego. Natomiast już w II połowie XVI kościół. stał się filią kościoła parafialnego w Głotowie. W 1687 r. został odnowiony, a 4 XII 1699 r. biskup Załuski dokonał poświęcenia kościoła św. Katarzynie, czyniąc go tym samym kościołem parafialnym. Św. Katarzyna Aleksandryjska była bardzo popularna na Warmii i patronowała wielu warmińskim kościołom u schyłku XVI stulecia. W listopadzie ku jej czci odbywały się odpusty m. in. w Brąswałdzie, Barczewku i właśnie w Cerkiewniku. Takie lokalne kulty i parafialne odpusty, podczas których gromadzili się wszyscy wierni ze wsi i okolic, miały bardzo duży wpływ na życie warmińskich społeczności. W wyniku pożaru w 1819 r. kościół spłonął doszczętnie. Odbudowano go ponad 30 lat później w roku 1852 i w takiej formie zachował się on po dzień dzisiejszy. Zarówno kościół jak i otaczający go unikalny cmentarz rzymsko – katolicki z XIX wieku wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko - mazurskiego.


Zobacz więcej: http://wm.pl/


      Wieś jest typem wsi okolnicowej, przekształcona czasem w łańcuchówkę. We wsi dominuje architektura tak zwanej "poniemieckiej" zabudowy, z czerwonej cegły, otynkowane bądź z murem pruskim. Ciekawe pod względem architektonicznym są również inne obiekty takie jak: budynek plebanii, budynek szkoły (dawniej szkoła niemiecka, budynek dwukondygnacyjny z czerwoną dachówką), sklep ze świetlicą, dworzec z czerwonej cegły, dziś zaniedbany, wtórnie otynkowany.
 

- Kościół parafialny pw. św. Katarzyny – pierwsze wzmianki pochodzą ze średniowiecza. Jest to budowla neogotycka, nawiązująca do form średniowiecznej architektury warmińskiej. Wybudowano go ponownie w 1852 r. po pożarze z 1819 r. Kościół jest murowany z cegły, na planie prostokąta, z wieżą od zachodu i szczytem od wschodu. Wystrój i wyposażenie jest pseudobarokowe. Ołtarze boczne i ambonę wykonał Karol Jaroszewicz z Ornety w latach 1851-1852. Kościół położony jest na wzniesieniu, otoczony starym cmentarzem i wiekowymi lipami.
 

- Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej,

- "Kapliczka pod gruszą" położona jest przy drodze, zbudowana z czerwonej cegły, dach jest dwuspadowy pokryty dachówką, zwieńczony sterczynkami. Z dwóch stron kapliczka posiada metalowy krzyż i figurkę NMP (wcześniej detale były inne, o czym świadczą liczne spękania).

- "Kapliczka pod świerkiem" jest otynkowana (zbudowana z czerwonej cegły),
- "Kapliczka pod lipami" z XX w. (z czerwonej cegły),
- Kapliczka "Ave Maryja" (znajduje się na prywatnej posesji, zbudowana z czerwonej cegły).
- Zniszczony i zaniedbany dworek.

Kościół parafialny w Cerkiewniku:

Mapa dojazdu do Cerkiewnika:

      Galeria zdjęć kościoła parafialnego w Cerkiewniku: