Czym jest Szkolnym Kole Caritas

 

Słów kilka o Szkolnym Kole Caritas w Dobrym Mieście...

 

 

      Zasadniczym celem powołania Szkolnego Koła Caritas jest angażowanie dzieci i młodzieży w niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość na terenie której znajduje się szkoła). Młodzież gimnazjalna z radością i wielkim zapałem chce angażować się w akcje charytatywne i tym samym realizują najważniejsze przykazanie Miłości - "...a bliźniego swego, jak siebie samego".

 

      Na zajęciach rozmawiamy o problemach, próbujemy dostrzec ludzi najbardziej potrzebujących. Najgorzej jest, kiedy nie dostrzegamy tego, że drugi człowiek może cierpieć. Wielu ludzi potrzebuje pomocy, a często o nią nie proszą. Nie zawsze pomagamy materialnie - czasami wystarczy rozmowa, wywołanie uśmiechu. Najważniejsze, że miłością, którą mamy w sobie choć trochę podzielimy się z drugim człowiekiem - to już jest bardzo wiele.

 

 

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS jest organizacją realizującą program wychowawczy szkoły.

Popieramy akcje...