Dekanat

Archidiecezja Warmińska podzielona jest na tak zwane „Dekanaty”, które składają się z sąsiadującymi ze sobą parafiami.

Nasz Dekanat nazywa się „Dobre Miasto” – w jej skład wchodzi:
(Klikając na zaznaczony tekst dowiesz się więcej o parafiach w naszym dekanacie)


- Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście
- Parafia św. Faustyny w Dobrym Mieście
- Parafia św. Katarzyny w Cerkiewniku
- Parafia św. Marii Magdaleny we Frączkach 
- Parafia Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
- Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Orzechowie

 Każdy Dekanat ma swoją strukturę:

Dziekan: ks. prał. Kan. Mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
Wicedziekan: ks. mgr Waldemar Cybulski
Ojciec Duchowny: ks. dr Marek Proszek 
Herb naszej Archidiecezji Warmińskiej:
Zarys historii...
  Pierwsze dekanaty na obszarze Europy Zachodniej powstawały od około VI-VII wieku,
a na ziemiach polskich prawdopodobnie od końca XII wieku.

      U schyłku średniowiecza nastąpiło wyraźnie zmniejszenie roli dekanatów oraz stojących na ich czele dziekanów na rzecz uprawnień archidiakonów. Dopiero w okresie potrydenckim doszło do wzmocnienia roli dziekana i rozwoju organizacji dekanalnej, która stała się pośrednim ogniwem administracji diecezjalnej.

/Info: wikipedia.pl/
Mapa Archidiecezji Warmińskiej: