Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego


Duchowa Adopcja Dziecka poczętego...

    W Dzień Świętości Życia (Ofiarowanie Pańskie) po Mszy Świętej wieczornej 26 osób złożyło przyżeczenia Duchowej Adopcji. Jest to uczynek Miłosierdzia względem naszego bliźniego, który może także poprzez modlitwę uratować życie zagrożone. Każdy z nas może zrobić coś dla ochrony ŻYCIA - nawet jedna modlitwa nie jest bez znaczenia!

Dużo więcej można przeczytać na oficjalnej stronie DADP:

www.duchowaadopcja.com.pl  

     Duchowa Adopcja jest formą ratowania dzieci poczętych. Duchowo i modlitewnie wypraszamy Boga, aby zachował życie, któremu zagraża śmierć. Taka forma modlitwy jest uczynkiem miłosierdzia wzgdlędem bliźniego, a więc życiem zgodnym z Ewangelią.

     Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zachęcamy do przeczytania informacji zawartych w pliku do pobrania (Duchowa Adopcja.pdf) zamieszczony poniżej:

Pobierz plik:


Modlitwa codzienna

Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które teraz znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom MIŁOŚĆ i ODWAGĘ, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. AMEN.