Duszpasterze

PROBOSZCZ:
ks. prał. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz
 • święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku w Olsztynie
 • dziekan dekanatu Dobre Miasto
 • proboszcz parafii od 1991 roku
 • Prepozyt Kapituły Kolegiaty Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych
 • opiekuje się kaplicą dojazdową w Knopinie
 • kontakt: tel. 89 616 18 04

WIKARIUSZE:

ks. Kazimierz Grabowski
 • święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku, w parafii od 2005 roku
 • katecheta w Zespole Szkół Rolniczych w Dobrym Mieście
 • opiekuje się kaplicą dojazdową w Smolajnach
 • kontakt: tel. 89 615 13 65

ks. mgr Marcin Wrzos
 • święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku, w parafii od 2007 roku
 • katecheta w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dobrym Mieście
 • kapelan Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście
 • opiekuje się kaplicą dojazdową w Łęgnie

ks. mgr Dawid Szczepkowski 
 • święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku, w parafii od 2021 roku
 • katecheta w Zespole Szkół w Dobrym Mieście
 • koordynator Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Warmińskiej
 • Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście
 • opiekuje się kaplicą dojazdową w Praslitach