Duszpasterze

PROBOSZCZ:

ks. prał. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz - tel. 89 616 18 04

WIKARIUSZE:

 

ks. mgr Eryk Sienkiewicz             tel.510 253 537


k
s. Kazimierz Grabowski -         tel. 89 615 12 65

  ks. mgr Marcin Wrzos -                tel. 89 615 14 47

KLERYCY: