Nabożeństwo Fatimskie w naszej parafii.

     Nabożeństwa fatimskie odprawiane w wielu parafiach i ośrodkach religijnych są wypełnieniem woli Maryi
i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

     W naszej parafii również jest organizowane takie nabożeństwo, podczas którego mamy okazję rozważać część Różańca Świętego, możemy trwać na adoracji Najświętszego Sakramentu. Całość maryjnego nabożeństwa poprzedza Msza Święta na której wygłoszone jest okolicznościowe kazanie.

Plan każdego nabożeństwa:
17.30- Różąniec
18.00 - Msza św. 
         - Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30
          - Apel Maryjny - Zakończenie
Najbliższe nabożeństwa: 12 maja; 13 czerwca; 13 lipca; 13 sierpnia; 13 września; 13 października
Matka Boża Fatimska