Kaplice dojazdowe przynależne do parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

Aby wiernym ułatwić uczestniczenie we Mszy Swiętej, na terenie parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych istnieją kaplice dojazdowe w Knopinie, Łęgnie, Praslitach i Smolajnach.
W każdej z kaplic odprawiania jest jedna Msza Święta w niedzielę o godz. 13.30 (w okresie wakacyjnym Msza święta sprawowana jest jedynie w dojazdowej kaplicy w Smolajnach).
Kaplica Matki Bożej Królowej Polski
w Knopinie
(z 1792 roku)
Kaplica św. Jana Ewangelisty
w Łęgnie
(z 1850 roku)
Kaplica Św. Floriana
w Praslitach
Kaplica M.B. Czestochowskiej
w Smolajnach
(po 1945 roku)