Galeria Szolnego Kołs Caritas w Dobrym Mieście - Nasza Działalność i plany na rok 2012/2013

Szkolne Kołoa Caritas żyje i rozwija się jedynie wtedy, kiedy prowadzi różne dobroczynne inicjatywy. W tym dziale przedstawiamy naszą działalnośc oraz plany, jakie mamy na ten rok szkolny. Na razie nie będzie tego dużo, ale powoli się rozkręcamy.

Forum Ewangelizacyjne w Glotowie

5 październiak 2012 roku

 

zajęliśmy III miejsce

 

Wygrane pieniądze przekazaliśmy dla Zespołu Muzycznego z Dobrego Miasta, który pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu muzycznego.

W ten sposób pokazujemy innym, jak ważne jest wsparcie i praca na rzecz drugiego człowieka.

Warto jest poświecać się dla innych
i dzielić się radością.


Zbiórka ofiar na Caritas Polska

7 października 2012 roku

 

Wolontariuszy: 16 uczniów

 

Uczniowie po każdej Mszy Świętej
zbierali ofiary do puszek. Czasem potrzeba
również wsparcia materialnego. Dlatego
przy pomocy Wolontariuszy można było
przeprowadzić zbiórkę pieniędzy
na działalność charytatywną Caritasu.


Zbiórka ofiar na Caritas Polska - 7 października 2012 roku:
Zdjęcia z Forum Ewangelizacyjnego - 5 października 2012 roku: