Kabcelaria

KANCELARIA
PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ
w DOBRYM MIEŚCIE

CZYNNA CODZIENNIE
10:00-12:00
16:00-18:00

Kancelaria nieczynna w poniedziałki!

Sakrament MAŁŻEŃSTWA


Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej)

1. Aktualne świadectwa chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu) wydane przez parafię, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, dodatkowo przynosimy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której ono się odbyło.

2. Dowody osobiste.

3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub akt ślubu cywilnego.

4. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

5. Świadectwa ukończenia nauk przedślubnych, (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, tonależy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).

6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).

7.Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją", tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, a wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należydokonać odpowiednio wcześniej).

W dniu ślubu, 15 min przed rozpoczęciem uroczystości dwóch pełnoletnich świadków powinno zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa - wszyscy z dowodami osobistymi, z obrączkami i kartkami ze spowiedzi narzeczonych.

Sakrament CHRZTU ŚWIĘTEGO
CHRZTY W NASZEJ PARAFII ODBYWAJĄ SIĘ

W  II i IV NIEDZIELĘ MIESIĄCA Dokumenty
 potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

  1. ·    Akt Urodzenia dziecka (oryginał)
  2. ·    Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka (lub dane: data zawarcia, miejsce i parafia)
  3. ·    Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych  wydawane w Parafii ich zamieszkania. 
  4. ·    Jeśli Rodzice niemieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

 

Zapisu do Księgi Chrztów orazwszelkie formalności, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca białaszata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a obiałą szatkę matka chrzestna.

Aby sprawa była załatwiona od ręki należy z kompletem dokumentów przyjść do kancelarii.

 

WYMAGANIA KANONICZNE  DOTYCZĄCE RODZICÓW CHRZESTNYCH

 

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

Kanon 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

POGRZEB KATOLICKI


Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:
1. 
Akt zgonu z USC.

2. 
Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedzi, komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.


SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚW.SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

(więcej na temat spowiedzi św.)
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
(Więcej o Sakramencie Małżeństwa)NAMASZCZENIE CHORYCH
(Więcej o namszczeniu chorych)