UWAGA! W CZASIE EPIDEMII NASTĄPIŁA ZMIANA GODZIN PRACY KANCELARII


W poniedziałki nieczynna

We wtorki 10.00-12.00
W środy
16.00-18.00

W czwartki 10.00-12.00

W piątki 16.00-18.00

W soboty 10.00-12.00

Kancelaria parafialna

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁKI: nieczynne
WTORKI: 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00
ŚRODY: 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00
CZWARTKI: 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00
PIĄTKI: 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00
SOBOTY: 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00


Kompendium wybranych spraw kancelaryjnych

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty potrzebne do Chrztu Świętego Dziecka:
  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • dokładne dane rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania);
  • jeżeli chrzestni pochodzą spoza naszej parafii, powinni wówczas przedstawić zaświadczenie od Proboszcza miejsca zamieszkania o braku przeszkód do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca
Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu przeprowadzenia rozmowy kanonicznej (tzw. protokół przedmałżeński). Przedłożyć winni wówczas następujące dokumenty:
  • dowody osobiste;
  • akty chrztu wydane nie później niż 3 miesiące wstecz;
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz z poradni rodzinnej;
  • wniosek konkordatowy z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub akt ślubu cywilnego.Pogrzeb katolicki

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:
  • akt zgonu z USC;
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedzi, komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala - jeśli zostały one przyjęte;
  • w wypadku osób zmarłych zamieszkujących poza parafią, należy przedstawić zgodę Proboszcza parafii na pogrzeb w innej parafii. 
Kontakt
ul. Orła Białego 30
11-040 Dobre Miasto

tel./fax. 89 616 18 04

Numer konta bankowego:                           23 1240 5615 1111 0000 5735 4512