Konkurs plastyczny o Janie Pawel II - Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Jan Paweł II Wielki” 

 

ORGANIZATOR: 

      Parafia Najświętszego Zbawiciela iWszystkich Świętych w Dobrym Mieście  

  

 

UCZESTNICY: 

      dzieci w wieku przedszkolnym; 

      uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów; 

  

 

TEMATY PRAC PLASTYCZNYCH: 

      dla dzieci w wiekuprzedszkolnym temat pracy brzmi następująco: „Papież kochał dzieci i młodzież”. 

      dzieci w młodszym wiekuszkolnym i gimnazjum temat pracy brzmi następująco:  

      „Jan Paweł II, podczasMszy Świętej” . 

       

 

PRACE BĘDĄ OCENIANE W TRZECH KATEGORIACH: 

      dzieci w wieku przedszkolnym; 

      uczniowie klas szkoły podstawowej; 

      uczniowie klas gimnazjum; 

 

 

CELE: 

      kultywowanie pamięci o Janie Pawle II; 

      złożenie hołdu Janowi Pawłowi II; 

      pobudzanie aktywności twórczej dzieci imłodzieży; 

      promocja talentów; 

  

 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: 

      prace plastyczne – dowolna technikałącznie z pracami przestrzennymi; 

      format – A4, A3, A2; 

  

Przy ocenie prac będzie brana pod uwagęprzed wszystkim zgodność pracy
z tematem konkursu, oryginalność spojrzenia autora na tematykę;
 

  

 

TERMINY:  

      ogłoszenie konkursu: 23.09.2012 

      termin nadsyłania prac: 14.10.2012 

 

na adres: Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Św., 

              ul. Orła Białego 30,  

              11-040 Dobre Miasto, 

              tel. 89 616 12 90  

      rozstrzygnięcie konkursu : 21.10.2012 

      Ogłoszenie wyników,wręczenie nagród i wernisaż wszystkich zgłoszonych prac odbędzie się podczas obchodu Dniu Pamięci o Janie Pawle II w dobromiejskiej Bazylice w dniu 21.10.2012 o godz. 19.00. 

  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

      W prawym dolnym rogu, na frontowej stronieumieścić metryczkę zawierającą; 

- imię i nazwisko autora; 

- wiek, klasa/grupa; 

- nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu, 

- imię i nazwisko katechety; 

  

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.  

 

NAGRODY: 

Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac oraz przyzna I,II, III, nagrodę w poszczególnych kategoriach, wyróżnienia oraz podziękowania.  

Na stronie internetowej www.zbawiciel.eu zostaną opublikowane wyniki konkursu –imiona i nazwiska zwycięzców, nazwa placówki z której zostali oni wyłonienioraz galeria zdjęć z uroczystości wręczenia nagród.