Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające młodych katolików świeckich w wieku 14-30 lat, działające na terenie całej Polski.

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne zastępów, opartych na 7-letnim programie formacyjnym. Formację religijną prowadzoną w tym stowarzyszeniu można nazwać katechizmową lub podstawową. Jest ona realizowana na podstawie praktyk Kościoła. Konspekty zawierają nauki, które nie tylko wyjaśniają młodym elementy wiary, ale też uczą szacunku do Ojczyzny oraz bliźnich. Każda osoba powinna kolejno przejść przez następujące etapy formacji duchowej:
  • I – Kandydat – „Spotkanie z Chrystusem”
  • II – Kandydat – „Spotkanie z Kościołem”
  • III – Członek junior – „Ja – człowiek”
  • IV – Członek junior – „Ja i ty”
  • V – Członek zwyczajny – „Ja i my – rodzina”
  • VI – Członek zwyczajny – „Ja i my – ojczyzna”
  • VII – Członek zwyczajny – „Ja i my – świat”.

Asystentem KSM w naszej parafii jest ks. Dawid Szczepkowski.
Spotkania odbywają się w czwartki po Mszy św. wieczornej (ok. 18:30).
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wspólnoty na naszym profilu facebookowym:

Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. 
  • Kolor żółty symbolizuje Kościół katolicki. 
  • Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. 
  • Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą. 
KSM ma również swoje zawołanie i hymn. Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.