Par. Najświętszego Zbawiciela w Dobrym Mieście

Zbiórka Ministrantów:

SOBOTA, 08.09.2018 r. Godz. 10.30

Zbiórka Kandydatów:

SOBOTA, 08.09.2018 r. Godz. 9.30

Zawołanie Ministrantów:
"Króluj nam Chryste - Zawsze i wszędzie"

Zbiórki Ministranckie są obowiązkowe! W wakacje i feriie nie ma zbórek. Zbiórki trwają zwykle 30-45 minut/