Par. Najświętszego Zbawiciela w Dobrym Mieście

Zbiórka Ministrantów:

SOBOTA, 09.09.2017 r. Godz. 10.00

Zbiórka Kandydatów:

SOBOTA, 16.09.2017 r. Godz. 11.00

Zawołanie Ministrantów:
"Króluj nam Chryste - Zawsze i wszędzie"

Zbiórki Ministranckie są obowiązkowe! W wakacje i feriie nie ma zbórek. Zbiórki trwają zwykle 30-45 minut/