MODLITEWNIK

HYMN MINISTRANTÓW

1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadxić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem w swej duszy.
Wodzem nam Jezsus w Hostii ukryty,
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła.

MODLITWA PRZEZ MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by mysli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, któego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych Tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA MINISTRANTA


Panie Jezu Chryste, Tywezwałeś mnie
,
abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham,
i za którym idę.

Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.

Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi Ducha Twego i dozwól,
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.

Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata,
bądź mi Matką na drogach mojego życia.
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje,
Ducha mądrości Krzyża,
co wiedzie do Zmartwychwstania.

Święty Janie Berchmansi,
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim
na wzór Maryi - módl się za mną
.


MODLITWA MINISTRANTA ŚWIATŁA


Boże, nasz niebieskiOjcze
,
Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi,
zapaliłeś w nas iskierkę Twego życia
i dałeś nam poznać światło Twej Prawdy.
Bądź uwielbiony za wszystkie Twe dary,
niech wielbi Cię za nie ziemia, niebo i światcały,
niech chwałę Ci oddaje każdy żyjący człowiek.
Ojcze, spraw, abym był dobrym Twoim dzieckiem,
bym nosząc w sobie Twe światło,
stał się światłem dla braci.
Ojcze, spraw przez Jezusa Chrystusa światłośćprawdziwą,
która oświeca każdego człowieka
na ten świat przychodzącego;
jak zapalone świece rozpraszają ciemności nocy,
tak niechaj nasze serca,
niewidzialnym ogniem,
to jest jednością Ducha Świętego oświecone,
będą wolne od wszelakiego zaślepienia w grzechu,
abyśmy mogli dostrzec,
co się Tobie podoba
i co jest pożyteczne dla naszego zbawienia,
i abyśmy pokonawszy ciemności tego świata,
mogli wejść do niegasnącej światłości.
Ojcze, proszą Cię o to, ci, których uczyniłeśswoimi dziećmi,
proszą Cię przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Brata,
który z Tobą żyje i króluje w jedności DuchaŚwiętego
przez wszystkie wieki wieków. Amen.


MODLITWA MINISTRANTA KSIĘGI


Panie, Jezu Chryste!

Dziękuję Ci za to,
że uczyniłeś mnie ministrantem księgi.
Czcią i szacunkiem
pragnę otaczać wszelkie księgi,
których słowami Kościół modli się do Ciebie.
Spraw, Panie,
aby moja posługa przy sprawowaniu świętychtajemnic,
była uwielbieniem Twego Majestatu,
a pełne miłości i wiary teksty święte
zawarte w liturgicznych księgach,
niech uczą mnie modlitwy pięknej i pokornej
oraz wskazują drogę
wiernego pójścia za Tobą.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


MODLITWA MINISTRANTA OŁTARZA


Przystępuję do ołtarza Bożego
,
Do Boga radości i wesela mego.

Boże, sądź mnie sprawiedliwie,
Sprawy mojej broń,
Wobec grzesznych i niezbożnych,
Z rąk złośliwych zbaw.

Wszak Tyś, Boże, mocą moją,
Czemuś wzgardził mną?
Czemu chodzę zasmucony,
Gdy mnie dręczy wróg?

Światło Twe i prawdę Twoją,
By mnie wiodły, ślij,
Niech na Syjon mnie zawiodą,
Do przybytków Twych.

I przystąpię do ołtarza,
Gdzie przebywa Bóg,
Bóg, co radość w sercu nieci
I wesele śle.

Ufam Panu, bo na nowo,
Będę wielbił Go,
Jako mego Zbawiciela,
Jako Boga mego.

Przystąpię do ołtarza Bożego,
Do Boga radości i wesela mego.


MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE


Grzeczne dziecko, gdywstanie, nie woła o śniadanie, tylko rączki umyje, buzię, uszy i szyję iuczesze się pięknie, do modlitwy uklęknie, trzyma rączki złożone i na żadną sięstronę nie ogląda, nie kręci, bo ma zawsze
w pamięci, że Pan Jezus jestwszędzie, z dzieci cieszyć się będzie.

W imięOjca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

ModlitwaPańska
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

DoAnioła StróżaAniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszystkiego złego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Aktwiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Aktnadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

AktmiłościBoże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Aktżalu
Ach, żałuję za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

PoprzebudzeniuZa noc, co minęła,
za dary z Twej ręki
chcę Ci już od rana
złożyć, Boże, dzięki.

W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego,
chcę dziś dobrze czynić
i unikać złego.
Amen.

Przedsnem
Dzień się już skończył
i noc się przybliża,
klękam przed Tobą
i robię znak krzyża.

Przepraszam za to,
co zrobiłem złego;
z radością oddaję,
co było dobrego.

O noc spokojną, Jezu,
bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę
do nieba zanoszę:

za mamę, tatę, babcię,
dziadka, brata,
za kolegów, sąsiadów,
wszystkich ludzi świata. Amen.

Zarodziców
Dziękuję Ci, Boże, za mamę itatę,
za to, że uczą mnie cieszyć się światem.

Za ich dobre rady, dużocierpliwości.
Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości.

Niech mój Anioł Stróżuczy mnie tego,
jak postępować dobrze i stronić od złego.
Amen.

ZarodzinęDziękuję Ci, Boże,
za miłość Twoją,
za mamę, tatę,
rodzinę moją.

Za dom nasz ciepły,
za chwile radości.
Niech w nim na zawsze
pokój Twój zagości. Amen.

ZABABCIĘ I DZIADKABłogosław, Boże,
babci i dziadkowi.
Spraw, aby byli
weseli i zdrowi.

Pragnę ich zawsze
kochać i szanować,
i wszystkim, co robię,
ich serca radować. Amen.

Modlitwyprzy jedzeniu:

Przedposiłkiem
Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami,
jak kiedyś siadałeś
ze swymi uczniami.

Pobłogosław nas
i te wszystkie dary,
za które dzięki
składamy bez miary.

Niechaj wszyscy głodni
znajdą pożywienie,
a ci, co odeszli,
osiągną zbawienie.
Amen.

Pobłogosław, Panie Boże,nas.
Pobłogosław ten posiłek,
tych, którzy go przygotowali.
I naucz nas dzielić się chlebem i radością
ze wszystkimi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(w czasieświąt)

Panie Jezu Chryste,
zasiądź między nami,
udziel nam radości
Twego Zmartwychwstania

(albo:Narodzenia),
niech się okażemy Twoimi uczniami,
a stół nasz niech będzie
znakiem pojednania. Amen.

Panie Jezu, nasze Słonko,
pobłogosław to jedzonko.

Poposiłku

Za ten posiłek
i wszystkie dary Twej dobroci
chwalimy Ciebie, Boże.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie Jezu,
przyjmij dzięki
za te dary
z Twojej ręki,
za wspólnotę
stołu, chleba.
Zaprowadź nas
wszystkich do nieba.
Amen.

Byłemniegrzeczny
Bardzo nabroiłem —
to się dzieciom zdarza.
Nigdzie jednak nie ma
od tego lekarza.

No bo przecież brojenie
to nie jest choroba,
choć się ono dorosłym
wcale nie podoba.

Przebacz mi, Jezu,
wszystkie moje złości.
Że Cię bardzo kocham —
nie miej wątpliwości.

Kocham też całą
moją rodzinę.
Przeproszę wszystkich
i wyznam swą winę. Amen.

Jestmi smutno
Jest mi dzisiaj smutno.
Rozumiesz mnie, Panie?

Nie smakowało mi
nawet śniadanie.

Nie ucieszyła
bajeczka dla dzieci.

Czy dzisiaj na pewno
słonko dla mnie świeci?

Zanim wyznam te smutki
mojej drogiej mamie,
chciałbym trochę posiedzieć
na Twoim kolanie.

Widziałem na obrazku —
tak dzieci siadają
i od razu łezki
z ich buzi znikają.

Gdy tak sobie z Tobą
rozmawiam, mój Panie,
nachodzi mnie chętka
na drugie śniadanie.

Już mi jest weselej —
jak Ty to zrobiłeś?
Jak mnie na kolanach
swoich posadziłeś?

Dziękuję!

Zgubiłemzabawkę
Drogi Panie Jezu,
już wszędzie szukałem
i tyle łez gorzkich
przy tym wylałem.

Moja mądra babcia
z różańcem w dłoni
mówiła, że od tych rzeczy
jest święty Antoni.

Antoni kochany,
pomóż mi w potrzebie,
a uściskam Cię mocno,
gdy Cię spotkam w niebie.
Amen.

Nawycieczce
Czy to Ty, Panie Boże,
wymyśliłeś wycieczki?
Wspinanie się na góry,
przeprawy przez rzeczki?

Przecież dobre pomysły
tylko w niebie się rodzą
i wszystkie radości
od Ciebie pochodzą.

A ja tak cieszę się
z każdej podróży —
bo czas wycieczkowy
nigdy się nie dłuży.

Taki piękny i ciekawy
jest ten świat przyrody!
Dziękuję Ci, że kozom
przykleiłeś brody;

że ptakom dałeś skrzydła,
a świerszczykom skrzypce,
biedroneczce kropki,
płetwy złotej rybce;

że góry są garbate,
a morze szumiące;
że pachnące są kwiatki
na zielonej łące;

że żabim językiem
jest głośne kumkanie,
a ptasim, słowiczym —
wesołe gwizdanie.

Z kościelnej wieży
słychać dzwony,
na wielką ucztę
jestem zaproszony.

Pan Jezus stoi
w progu kościoła
i wszystkie dzieci
po imieniu woła.

Podoba mi się bardzo
ten pomysł z dzwonieniem,
bo brzmi jak niebiańskie
ekstrazaproszenie.

Ludzie telefonują,
ślą do siebie listy,
a Pan Jezus — jak zwykle —
ma pomysł swoisty.

Nikt nas nie kocha
tak bardzo jak On —
o tym przypomina nam
kościelny dzwon.

Fragmenty„Modlitewnika dla dzieci” pod redakcją. Gabrieli Pindur

Modlitwa jest przyjacielskim spotkanie Bogiem, o którym wiem, że mnie kocha.
Nie polega ona na wielkim myśleniu,
lec na wielkiej miłości.
/ Św. Teresa z Avila /


Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem.
Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością.
/ Brat Roger /


Owocem ciszy jest modlitwa.
Owocem modlitwy jest wiara. 
Owocem wiary jest miłość. 
Owocem miłości jest służba. 
Owocem służby jest pokój.
/ Matka Teresa z Kalkuty /


Modlitwa jest azylem każdej troski.
/ Św. Jan Chryzostom /


Modlitwa i samotność czynią
człowieka świętym.
/ Maksymilian Kolbe /


Modlitwa wzajemna
jest błogosławioną więzią, 
która nigdy nie słabnie.
/ Kard. Stefan Wyszyński /


Modlitwa wyprasza siłę dla postu,
a post łaskę modlitwy.
Post wzmaga modlitwę, 
a modlitwa wzmacnia post 
i niesie go przed Boga.
/ Św. Bernard /


Modlitwa wyprasza siłę dla postu,
a post łaskę modlitwy.
Post wzmaga modlitwę, 
a modlitwa wzmacnia post 
i niesie go przed Boga.
/ Św. Bernard /


Modlić się to iść ku Bogu,
który idzie ku nam.
/ Michel Quoist /


Modlitwa jest największym
majątkiem człowieka.
/ Gertrud von LeFort /


Modlitwy nie zmieniają świata,
ale zmieniają ludzi, 
a ludzie zmieniają świat.
/ Albert Schweitzer /


Modlitwy nie zmieniają świata,
ale zmieniają ludzi, 
a ludzie zmieniają świat.
/ Albert Schweitzer /


Módl się o to, abyś umiał się modlić.
/ Vincent Van Gogh /


Modlitwa przechodzi nie przez rozum,
lecz przez serce.
/ Carlo Carretto /