Ogłoszenia Ministranckie               Ważnym elementem życia parafialnego jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Dla chłopców jest ona drogą kształtowania dojrzałej wiary i więzi z Bogiem pogłębianej przez życie sakramentalne. Jest ona też drogą kształtowania postaw budowanych na takich wartościach ludzkich jak kultura słowa, kultura osobista, szacunek dla rówieśników i starszych, zdyscyplinowanie w podejmowanych obowiązkach.                 Nadal zapraszamy do służby ministranckiej tych chłopców, którzy w swoim życiu już zetknęli się z przygodą służby przy ołtarzu. Zapraszamy także nowych kandydatów spośród uczniów klas II, III i IV Szkół Podstawowych naszej parafii. Formację nowych kandydatów do służby ministranckiej poprowadzi Ks. Daniel.         Zgłoszenia nowych kandydatów przyjmujemy w zakrystii, kancelarii lub za pośrednictwem katechetów. Chłopcy, którzy chcą być ministrantami prosimy, by do zgłoszenia przyszli ze swoimi rodzicami, tatą lub mamą.
Powakacyjna zbiórka wszystkich ministrantów w sobotę, 10 września, o godz. 10.00 w sali katechetycznejSpotkanie z kandydatami do służby ministranckiej przewidujamy na sobotę, 17 września, o godz. 10.00 

Sprawozdanie z roku formacji Ministrantów 2012/2013...

 

          Od września 2012 roku na liście Ministrantów i Lektorów jest obecnych 44 osoby. Są to chłopcy od 8 do18 lat. Spotykaliśmy się na zbiórkach w sobotę: o godz. 9.00 kandydaci i młodsi ministranci, a o godz. 10.00 pozostali ministranci. W każdą niedzielę i dni zwykłe wielu Ministrantów systematycznie uczestniczyło we Mszy Świętej. W tym miejscu należy wyróżnić kilku gorliwych ministrantów: Radosław Miąsko, Patryk Sieroczyński, Łukasz Gajocha. Na tych chłopaków zawsze można liczyć. Bardzo często pomagają w pracach porządkowych kościoła. Są wielką radością s. Hildegardy. Na pewno za swoją pracę zostaną jeszcze specjalnie wynagrodzeni – to tacy nasi „młodzi kościelni” – Dziękuję Wam! Mamy dwóch kandydatów: Krystiana Machałę i Michała Pusza. Niebawem zostaną przyłączenie do Wspólnoty Ministranckiej. Za udział na Mszy Świętej Ministranci zbierają punkty, które potem będą mogli wymienić na nagrody. O uzyskanych punktach, jak również o wszelkich ciekawych informacjach można przeczytać na naszej parafialnej stronie internetowej: www.zbawiciel.eu

 

        Ministranci uczestniczyli w kilku wyjazdach m.in. na Opłatek Liturgicznej Służby Ołtarza zorganizowanego przez Wyższe Seminarium DuchowneHosianum w Olsztynie (uczestniczyło w tym 55 osób), następnie na Turnieju Piłki Nożnej w Olsztynie (Uczestniczyło w tym 28 osób). Ponadto zorganizowaliśmy „Tłusty Czwartek” z nagrodami, kilka razy spotkaliśmy się na pizzy w ramach podziękowań za asysty. Wśród wielu zacnych Uroczystości należy wymienić te, które Ministranci swoją obecnością uświetnili: Instalacja Nowych Kanoników, Prymicje ks. Krzysztofa Kamińskiego, Pierwsza Rocznica Święceń i wszystkie większe i mniejsze święta. Pragnę podziękować dotychczasowemu Szefowi Ministrantów Wojciechowi Łowczyk. Zawsze szybko i rzetelnie wywiązywał się z powierzonych zadań.

 

          W trakcie roku powołaliśmy MKS – Ministrancki Klub Sportowy. Spotkania klubu odbywały się w każdy wtorek o godz. 16.30 na dobromiejskim „Orliku”. Ponadto klub może pochwalić się swoimi nowymi szaro-czarnymi strojami. Kilkukrotnie uczestniczyliśmy w Turniejach Piłki Nożnej: Mistrzostwa o pucha Rektora Seminarium w Olsztynie, Mini Euro w Gietrzwałdzie, Mistrzostwa o Puchar Kustosza Sanktuarium w Głotowie. Ten ostatni okazał się dla nas zwycięski. Wyróżnić należy naszych sportowców za coraz lepsze wyniki. Naszą gwiazdą jest na pewno bramkarz: Paweł Łaszenkow. Zagraliśmy mecz towarzyski z drużyną z Głotowa – wygraliśmy 5:4 – łatwo nie było. Jeśli ktoś nie chciał grać w piłkę nożną mógł zagrać w piłkę siatkową czy koszykówkę. Raz zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową, co niewątpliwie trzeba powtórzyć. Była również grupa ministrantów, która każdej niedzieli towarzyszyła mi na Mszy Świętej w Praslitach. 

 

Mamy jeszcze kilka akcji, które nie zostały jeszcze ukończone. Rozpoczęliśmy pracę nad naszym filmem powołaniowym do Służby Ministranckiej. Przed nami nowe zadania. Proszę jednakna w przyszłości o to, aby zachęcać dzieci by chociaż dwa razy w miesiącu w zwykły dzień uczestniczyły w wieczornej Mszy Świętej. Nauczy ich to nie tylko pewnej odpowiedzialności, ale również nauczy, że na wszystko należy sobie zapracować. Raz jeszcze dziękuję, za przyprowadzanie ministrantów na zbiórki
i Msze Święte. Niech Pan Bóg Wam wszystkim za wszystko błogosławi.

 

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych Ministrantów i Lektorów chciałbym powiedzieć wielkie DZIĘKUJĘ. Służba Ministrantów choć wydaje się mało znacząca w istocie jest bardzo potrzeba i ułatwia przebieg Mszy Święte. To, że w Rodzinie jest MINISTRAN oznacza również, że w Waszej Rodzinie jest obecny Pan Bóg. Modlę się w Waszych intencjach. 

 

 

 Ks. Radosław Czerwiński                                                                                            

  Opiekun Ministrantów