II Niedziela Zwykła                                                                                                                                17.01.2021 r.
1. W dzisiejszą niedziele w Kościele rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wszyscy mamy świadomość zaistniałych w historii podziałów, które są skutkiem ludzkich błędów, pychy człowieka, często niezdolności uznania grzechu. Pamiętamy jednak modlitwę Pana Jezusa z Wieczernika: „ Aby wszyscy byli jedno…. I Ona nas zobowiązuje do modlitwy, aby była „jedna owczarnia i jeden pasterz”.
2. Jutro w naszej Archidiecezji przypada wspomnienie Błogosławionej Reginy Protmann założycielki Zgromadzenia Sióstr Katarzynek. Dziękujmy Bogu za to Zgromadzenie, posługę Sióstr w Kościele i prośmy o nowe powołania do tego Zgromadzenia w Polsce.
3. Przyszła niedziela de3cyzją Papieża Franciszka będzie obchodzona już po raz drugi jako Niedziela Biblijna.
4. W przyszła niedzielę swoją solidarność z dotkniętą trzęsieniem ziemi Chorwacją wyrazimy złożonymi po Mszach św. ofiarami na pomoc poszkodowanym tym kataklizmem.
5. Czas po Bożym Narodzeniu był zwykle czasem odwiedzin duszpasterskich. W tym roku naznaczonym stanem trwającej epidemii i zmaganiami by ją pokonać kolęda w tradycyjny sposób nie może się odbyć. Idąc za sugestią naszych biskupów chcemy od jutra spotykać się z parafianami, mieszkańcami poszczególnych ulic i osiedli w kościele na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, po niej na krótkim bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami rodzin z poszczególnych ulic, by podzielić się wzajemnie informacjami z życia parafii, przekazać List Księdza Arcybiskupa wraz z obrzędem błogosławieństwa domu. Błogosławieństwo domu powinien przeprowadzić ktoś z dorosłych domowników w dogodnym dla całej wspólnoty rodzinnej czasie. Przedstawicieli rodzin prosimy przynieść ze sobą naczynie z wodą, która zostanie pobłogosławiona w kościele. Będzie ona potrzebna do błogosławieństwa domu. Jeśli ktoś chciałby złożyć ofiarę na cele kościoła można to uczynić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W tym tygodniu na spotkania kolędowe zapraszamy mieszkańców z następujących ulic:
18.01 - Poniedziałek: ul. Warszawska, Krótka, Poprzeczna, Pl. I Sierpnia,
Ogrodowa, Milewicza.
19.01 - Wtorek: ul. Rzeszutka, Jana Pawła II, Malczewskiego i Orła Białego.
20.01 - Środa: ul. Olsztyńska, Górna, Grunwaldzka, Sowińskiego.
21.01 - Czwartek: ul. Wojska Polskiego, Fabryczna.
22.01 - Piątek: ul Zwycięstwa, i Gdańska.
23.01 - Sobota: ul. Pionierów, Chodkiewicza, Słoneczna.
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


Niedziela Chrztu Pańskiego                                                                                                          10.01,2021 r.

1. Dzisiejsze święto uobecnia wydarzenia zbawcze, które dokonały się nad Jordanem, a jednocześnie przypomina nam nasz chrzest, czyli to wydarzenie, które rozpoczęło dzieło zbawienia w naszym życiu. To okazja by dziękować Panu Bogu za łaskę chrztu św. i pobudzać w sobie pragnienie, by żyć na co dzień przyrzeczeniami chmielnymi.
2. W tym dniu warto przypomnieć kilka informacji dotyczących sprawowania sakramentu chrztu. Najbardziej właściwym dniem do sprawowania Chrztu św. jest niedziela, gdyż w czasie Mszy św. dziecko jest włączane do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Właściwym miejscem do sprawowania tego sakramentu jest parafia faktycznego zamieszkania rodziców. W innym przypadku jest potrzebna zgoda właściwego proboszcza. Chrzest zgłasza w kancelarii parafialnej jedno z rodziców przedstawiając akt urodzenia dziecka i zaświadczenia dla chrzestnych z ich parafii zamieszkania. Chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, w więc chrzest, sakrament pokuty, eucharystii i bierzmowania, która praktykuje swoją wiarę, a osoba, która założyła rodzinę żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Rodzice i rodzice chrzestni przed chrztem dziecka powinni przystąpić do sakramentu pokuty a w dniu chrztu dziecka podczas Mszy św. przystąpić do Komunii św. Praktyką naszej parafii jest udzielanie sakramentu Chrztu św. w 2 i 4 niedzielę miesiąca poprzedzone katechezą dla rodziców i chrzestnych w sobotę poprzedzającą niedziele chrzcielne.
3. Prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny.


IV Niedziela Adwentu                                                                                                                         20.12.2020 r.
1. Przeżywamy ostatnie dni Adwentu, ostatnie dni duchowego przygotowania do obchodu Świąt Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. podczas sprawowanych w kościele Mszy św. rano i wieczorem.
1. We czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego. W naszej polskiej tradycji dzień ten przeżywamy zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane w godzinach porannych: o godz. 6.30 i 7.00. Kancelaria będzie czynna od 10.00 do 12.00. Wieczorem, we wspólnotach rodzinnych, podczas Wieczerzy Wigilijnej weźmiemy do swoich rąk opłatek by nim się podzielić w duchu chrześcijańskiej miłości. Okazując szacunek dla polskiej tradycji wigilijnej zachowajmy w przeżyciu Wigilii jej religijny i świąteczny charakter.
2. W tym roku, gdy dotyka nas epidemia, aby, mimo ograniczeń, umożliwić większej ilości osób uczestnictwo w pasterce, która rozpoczyna uroczysty obchód Świąt Narodzenia Pańskiego zapraszamy rodziców z dziećmi na pasterkę o godz. 22.00 i także na pasterkę tradycyjnie o godz. 24.00. Następne Msze św. w dniu Narodzenia Pańskiego będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego zachęcamy do rodzinnego uczestnictwa w świątecznej Mszy św. Osoby i rodziny pozostające w domu ze względu na stan epidemii zachęcamy do korzystania z Mszy św. transmitowanych w TV czy radio.
3. W sobotę, 26 grudnia, w drugim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego, Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego.
4. Przyszła niedziela będzie Świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
5. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które w ostatnich dniach pomagały w sprzątaniu kościoła oraz świątecznej dekoracji kościoła. Leśnictwu „Sarny” dziękuję za dar choinek do naszego kościoła. Państwu Leszczyńskim za transport. Szczególne podziękowania kieruję za wyjątkowo piękną świąteczną dekorację na placu przykościelnym. Mają w tym udział Państwo Joanna i Dariusz Kułakowscy, Pan Marek Nowogrodzki z pracownikami DFM ale także Pan Andrzej Abako Starosta Powiatu Olsztyńskiego, Pan Jarosław Kowalski Burmistrz Dobrego Miasta, firmy ZEC i CKB pozostający w służbie mieszkańcom naszego miasta. Wszystkim, niezależnie od ich wkładu i zaangażowania w to przedsięwzięcie, w imieniu własnym i parafian składam serdeczne Bóg zapłać!
2. Opłatki są do nabycia u Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
3. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Dzieciom i młodzieży polecamy „Mały Gość Niedzielny” .


III Niedziela Adwentu                                                                                                                  13.12.2020 r. 
1. W niedzielę dzisiejszą w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Miał je poprowadzić Ks. Paweł Rabczyński, niestety, stan zdrowia nakazał mu aby pozostał w domu. Korzystamy więc z otwartości Ks. Prałata Stanisława i Jemu powierzamy animacje tegorocznych rekolekcji. Muszą one przebiegać w klimacie obostrzeń związanych z trwającą epidemii, a więc podstawowe zasady: dystans, dezynfekcja i maseczka, w kościele 1 osoba na 15 m kw., tj. 88 osób jednorazowo na spotkaniach rekolekcyjnych. Nie będzie w trakcie rekolekcji kapłanów z sąsiednich parafii. Osoby, które skorzystają z sakramentu pojednania i Eucharystii pozostają w domu, by dać miejsce innym. Nie będzie też odwiedzin chorych w domach. Prosimy o wyrozumiałość i modlitwę na czas tych dni rekolekcyjnych, które potrwają do środy włącznie. Rodziców prosimy, by pomóc dzieciom i młodzieży w skorzystaniu ze spowiedzi św. w trakcie rekolekcji lub poza nimi.
2. Dzisiaj 13 grudnia, w modlitwach pamiętamy o ofiarach grudnia 1970 r. i stanu wojennego 1981 roku. O godz. 19.30 w duchu pamięci o ofiarach zapalamy w oknach świece, jak czynił to przez lata św. Jan Paweł II w Watykanie.
3. We czwartek nie będzie cotygodniowej adoracji Najśw. Sakramentu.
4. W piątek, po rekolekcjach przewidujemy główne sprzątanie kościoła przed świętami. Prosimy pomoc w zmywaniu ławek i posadzek kościoła większa ilość osób, by tę pracę wykonać sprawnie i bezpiecznie.
5. Nadal opłatki nabywamy u Pana Organisty w przedsionku kościoła i u Sióstr Katarzynek, w zakrystii. Ministranci maja jeszcze w sprzedaży świece Caritas na stół wigilijny.
6. Wszystkich pijących alkohol w miejscach publicznych bardzo prosimy nie wyrzucać butelek na plac przykościelny. Prosimy o odrobinę przyzwoitości i szacunku dla przestrzeni otaczającej naszą świątynię.
7. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


II Niedziela Adwentu                                                                                                                          06.12.2020 r.
1. Dzisiaj II Niedziela Adwentu. W niedziele dzisiejszą wspieramy materialnie odradzający się Kościół na Wschodzie. Ofiary na ten cel, po Mszach św., można składać na tacę wystawioną na środku kościoła.
2. Dzisiaj o godz.. 16.00, w kościele, spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych poświęcone przygotowaniu do sakramentów pokuty i Eucharystii.
3. Trwamy w czasie adwentowego przygotowania. Ważnym elementem tego przygotowania jest spowiedź św.. Prosimy parafian o korzystanie z obecności kapłanów i ich posługi w konfesjonale rano i wieczorem przez wszystkie dni Adwentu. Zachęcamy dzieci i młodzież także do spowiedzi adwentowej mino czasu epidemii. W zwykłe dni można spokojnie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania bez kolejek i zagrożeń epidemicznych. Nie odkładajmy spowiedzi ani na czas rekolekcji ani na ostatnie dni adwentu. Rekolekcje, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę muszą uwzględniać udział w Mszach św. nie większą niż 90 osób jednorazowo. Musimy przestrzegać zasady 1 osoba na 15 m. kw.
4. Bardzo prosimy rodziców, którzy ze względu na epidemię pozostają w niedziele w swoich domach do organizowania rodzinnego, religijnego i pobożnego przeżywania niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem telewizji. Podobnie także codziennej modlitwy w rodzinach. Czas epidemii i udzielone dyspensy od uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych w kościele nie zwalniają z troski o zachowanie i rozwój życia religijnego w życiu osobistym i rodzinnym. Ten czas staje się także okazją do doświadczenia i przeżycia wspólnoty wiary i zjednoczenia z Bogiem w swoim domu.
5. We wtorek, 08 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. W przyszła niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je Ks. dr hab. Paweł Rabczyński. Porządek rekolekcji podamy w przyszła niedzielę. Będzie on także umieszczony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.
8. W ostatnim czasie w naszej Ojczyźnie dokonało się wiele zła także z udziałem katolików od haseł będących dążeniem do zabijania dzieci poczętych bez ograniczeń. poprzez pogardę dla godności kobiety i macierzyństwa, poprzez ataki na kościoły i sprawowane w nich Msze św. aż po skrajną wulgarność. Katolicy świeccy w Polsce wzywają współbraci rodaków do pokuty, postu i modlitwy wynagradzającej w najbliższą sobotę, 12 grudnia, we wspomnienie Matki Bożej z Gwadelupe Patronki i Obrończyni każdego życia. Każdy w to dzieło może się włączyć, tak jak zachęcają organizatorzy: nie możesz być w kościele, - zapal świecę postaw na ołtarzyku domowym krzyż, obraz Matki Bożej, ofiaruj cierpienie i módl się na Różańcem, Koronką do Bożego Miłosierdzia, Litanią lub jakakolwiek inną modlitwą. Sobota , 12 grudnia to dzień wielkiej modlitwy za Polskę. W naszym kościele od godz. 16.00 do 18.00 będzie adoracja Najśw. Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. Zachęcamy do nawiedzania w tym czasie kościoła, adoracji oraz osobistej modlitwy wynagradzającej. W tej modlitwie nie może Ciebie zabraknąć.
9. Opłatki nabywamy u Pana Organisty w przedsionku kościoła i u Sióstr Katarzynek u stolika przy ambonie lub zakrystii.
10. Ministranci rozprowadzają świece Caritas na stół wigilijny.

I Niedziela Adwentu 29.11.2020 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, którego uwaga koncentruje się na celebrowanej Eucharystii. Hasło jakie przyświeca nam w nowym roku duszpasterskim to: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Wkraczamy w ten czas w klimacie szeregu obostrzeń powodowanych stanem epidemii w naszym kraju. Z otwartymi sercami przyjmijmy zachętę Pasterzy Kościoła w Polsce, w której znajdujemy słowa: „W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby….Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych”.
2. W czasie Adwentu zapraszamy wiernych na codzienne Msze św. Roratnie, które będą odprawiane o godz. 6.30. Msze św. dla rodziców z dziećmi, szczególnie klas młodszych szkół ;podstawowych , będą odprawiane we wtorki o godz. 18.00.
3. W naszej parafii rekolekcje adwentowe rozpoczną się w III niedzielę Adwentu z zachowaniem koniecznych rygorów czasu epidemicznego.
4. Jutro, w poniedziałek, uroczystość Sw. Andrzeja, Apostola, Głównego Patrona Archidiecezji Warmińskiej.
5. W pierwszy czwartek miesiąca adwentowe czuwanie adoracyjne przy Chrystusie w Najśw. Sakramencie od godz. 16.00. Spowiedź od godz. 17.30.
6. W pierwszy piątek miesiąca nie będzie odwiedzin chorych w domach. Spowiadamy w godzinach porannych oraz od godz. 17.30. W pierwszą sobotę miesiąca nie będzie konferencji dla wspólnot różańcowych.
7. W przyszłą niedzielę, II Adwentu, w kościele, o godz. 16.00 spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii poświęcone przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
8. Przyszła niedziela II Adwentu to dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
9. Od niedzieli dzisiejszej opłatki można nabywać u pana organisty w przedsionku kościoła i Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.

APEL
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA CZAS ADWENTU
        Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela  rzygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.  Narodziny Jezusa zmieniły wna ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia. Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.
      W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.
Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.
       Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.
       Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.
Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości.
         Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna. Wszystkim z serca błogosławimy,

                                                                                                                    ✠ Stanisław Gądecki
                                                                                                           Arcybiskup Metropolita Poznański
                                                                                                    Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


List Pasterski Arcybiskupa Dra Józefa Górzyńskiego Metrpolity Warmińskiego  na Adwent 2020

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

Drodzy Siostry i Bracia
Dzisiaj Pierwsza Niedziela Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście Chrystusa. Kościół naucza, że przywołujemy w tym czasie zarówno przyjście Syna Bożego w Tajemnicy Wcielenia, jak i Jego przyjście na końcu czasów, w Paruzji. Oba te wydarzenia łączy jednak czas Kościoła, w którym Chrystus przychodzi do nas w sakramentalnych znakach swojej obecności. Wśród tych znaków jest przede wszystkim Eucharystia. Dlatego, kiedy słyszymy dzisiaj Izajaszowe wezwanie „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” możemy je odnieść także do naszego pragnienia spotkania z Nim w tym sakramencie. Podobnie Chrystusowe wezwanie do czuwania z dzisiejszej Ewangelii winniśmy odnieść do naszej gotowości do spotkania z Nim w Tajemnicy Eucharystii. Dobrze przygotowane i głęboko przeżyte spotkanie z Chrystusem eucharystycznym to najlepszy wyraz adwentowej postawy.
Czas epidemii, jaki przyszło nam obecnie przeżywać, zbiega się z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce poświęconym rozważaniom właśnie nad Tajemnicą Eucharystii. Temat ten podejmujemy przez kolejne trzy lata pod jednym wspólnym hasłem: „Eucharystia daje życie”. Dobiega końca rok, w którym rozważaliśmy go jako „Wielką Tajemnicę wiary”. Dzisiaj, w Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny, w którym Tajemnicę Eucharystii rozważać będziemy pod kątem jej celebracji. Dlatego temat obecnego roku brzmi: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. To niezwykle istotny temat dla naszej praktyki wiary, ponieważ stanowi samo sedno owego praktykowania. Oddają to nie tylko słynne słowa soborowej Konstytucji o Liturgii określające celebrację liturgiczną jako „źródło i szczyt działalności Kościoła” (KL 10), ale także starożytna zasada lex orandi – lex credendi, według której najtrafniejszy obraz naszej wiary stanowi nasza modlitwa, gdyż tak wierzymy jak się modlimy.
Przed nami zatem do rozważenia cała bogata rzeczywistość celebracji liturgicznej w ogóle, a w szczególności celebracji eucharystycznej. Jest to temat niezwykle szeroki i mamy już obszerną literaturę pomagającą go zgłębiać. Są to zarówno dokumenty Kościoła, stanowiące autorytatywne nauczanie Magisterium Kościoła, jak i niezliczona liczba opracowań dopasowanych do wieku i oczekiwań odbiorcy. Niemniej, z całego tego bogactwa treści Kościół wyróżnia i podkreśla kilka tematów.
Pierwszym z nich jest teologia wspólnoty eucharystycznej. Jednym z głównych motywów soborowej odnowy liturgii było przywrócenie wspólnotowego wymiaru celebracji. Świadomość, że liturgię celebruje sam Chrystus przyłączając do siebie swoją oblubienicę Kościół (por. Pius XII, Mediator Dei et hominum) zakłada, że fundamentem rozumienia każdej celebracji, jest wspólne działanie wiernych z Chrystusem i między sobą. Bez tak rozumianej wspólnoty nie ma liturgicznej celebracji. Tak, jak w Wieczerniku Eucharystia jest ustanawiana we wspólnocie Chrystusa i Jego uczniów, tak w takiej samej wspólnocie jest przez wieki celebrowana. Rozumienie tego niesie w sobie określone konsekwencje dla wszystkich uczestników. Kapłan musi mieć świadomość, że wypełniając swoją funkcję „in persona Christi” – w osobie Chrystusa, sprawuje liturgię z ludem a nie dla ludu. Wierni natomiast nie mogą zapomnieć, że owocnym udziałem może być tylko czynny udział we wspólnocie. Dlatego każda celebracja ma zawsze formę dialogową i domaga się czynnego udziału, nawet kiedy dotyczy to słuchania. Zrozumienie wspólnotowej natury celebracji da się łatwo zaobserwować u wiernych poprzez zaangażowanie oraz uszanowanie wspólnych znaków. Liturgia bowiem zawsze celebrowana jest w znakach, a obowiązują w niej te, które jako dopuszczone przez Kościół podejmuje dana wspólnota, a nie te, które sobie upodobaliśmy, lub do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Innym wymiarem celebracji, stającym przed nami jako wyzwanie, jest teologiczna i liturgiczna wartość piękna. Papież Benedykt w adhortacji poświęconej Eucharystii Sacramentum Caritatis pisał: „Związek między tajemnicą, w którą się wierzy, i tajemnicą, którą się celebruje, wyraża się w sposób szczególny w teologicznej i liturgicznej wartości piękna” (nr 35). Piękno ma wymiar teologiczny ponieważ stanowi naturę samego Boga i w Bogu jest jego źródło. Dlatego piękno pociąga ku Bogu, tak jak brzydota od Niego oddala. Nie można zatem zwracać się ku Bogu z brzydotą. Relacja z Bogiem domaga się piękna. Zawstydza nas świadectwo dawnych pokoleń, ich troski o piękno przestrzeni liturgicznej, wspaniałych świątyń, szat i paramentów liturgiczny oraz sztuki sakralnej, którym nie jesteśmy w stanie dzisiaj dorównać. Troska o przestrzeń sakralną, o piękno liturgii, jest zadaniem każdego pokolenia wierzących, także naszego, i jest jednym z najbardziej wymownych świadectw wiary danego pokolenia.
W dokumentach Kościoła mówiących o naturze i znaczeniu liturgicznych celebracji pojawia się nieodłączne wezwanie do koniecznej i stałej formacji liturgicznej wiernych. Taka formacja dotyczy całej wspólnoty, wszystkich uczestników liturgii, nie tylko duchownych i posługujących. Jest czymś więcej niż tylko zdobyciem wiedzy. Potrzebne jest także świadome zaangażowanie w przygotowanie i przebieg liturgii. Cieszą nas sprawnie posługujący członkowie służby liturgicznej, często nie mamy jednak świadomości, jak wiele wykonują oni funkcji zastępczych, należących ze swej natury do zgromadzonych wiernych. Funkcje własne ludu Bożego to jeden z najbardziej zaniedbanych wymiarów naszych celebracji. Wspomnijmy, dla przykładu, troskę o śpiew, czy przygotowanie modlitwy wiernych. Nie możemy o tym zapominać, kiedy mówimy o stałej formacji posługujących w liturgii. Formacja ta dotyczy wszystkich uczestników.
Wielkim wyzwaniem dla naszych eucharystycznych celebracji pozostaje ich wymiar ofiarny. Wiemy to i powtarzamy za Magisterium Kościoła, że „Eucharystia jest nade wszystko świętą ofiarą” (Dominicae cenae, nr 9). Jest uobecnieniem zbawczej ofiary Chrystusa, którą składa On sam przez osobę kapłana, i w którą my możemy włączyć naszą ofiarę. Po to przyszliśmy na Mszą św. Kiedy zatem kapłan w imieniu Chrystusa zwraca się do nas wezwaniem: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący” pośrednio pyta nas, gdzie i jakie są nasze ofiary, które dzisiaj przyszliśmy złożyć Bogu Ojcu wraz z Ofiarą zbawczą Jego Syna. Znakiem, który nam przypomina, że na Mszę św. przyszliśmy, aby złożyć Bogu ofiarę, jest zbierana taca. Nie przypadkowo czynność ta dzieje się w chwili, kiedy na ołtarzu przygotowywane są dary ofiarne. Nie należy jednak zapominać, że jest to bardziej znak, niż sama ofiara. Znak ten wyraża moją duchową ofiarę, ale jej nie zastępuje. Sięgając po pieniądz na tacę winienem pomyśleć, jaką moją ofiarę będzie on wyrażał podczas tej Mszy św., co w istocie przyszedłem dzisiaj ofiarować Bogu? Musimy pamiętać, że w celebracji liturgicznej wszystkie czynności, także zbieranie na tacę, mają znaczenie duchowe a nie tylko praktyczne.
Ogromnym zadaniem jakie staje przed obecnym pokoleniem chrześcijan jest świętowanie niedzieli. Bogata tradycja minionych pokoleń została roztrwoniona, pozostawiając po sobie nieliczne znaki, w których nie potrafimy już dostrzec istoty rzeczy. Utraciliśmy fundamentalne rozumienie i poczucie czasu świętego. O ile łatwiej nam zrozumieć istnienie miejsc świętych i świętych przedmiotów, o tyle nie potrafimy już opisać pojęcia czasu świętego w jego religijnym wymiarze. Zadawala nas już tylko świeckie znaczenie świętowania. A przecież czas święty, jego rozumienie i praktykowanie, to jeden z najbardziej fundamentalnych znaków każdej wiary i każdej religii. Biblijne „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, to jedno z pierwszych przykazań boskich, mówiących o postawie człowieka wobec Boga, a nie wobec samego siebie lub świata. Dzień święty jest własnością Boga. To stąd jego świętość. Wchodząc w ten czas wchodzimy jak do świątyni, czyli w rzeczywistość dedykowaną wyłącznie Bogu, będącą Jego własnością, gdzie nie może dziać się nic, co nie jest ku Niemu skierowane i co nie ma do Niego odniesienia. Nie można czasu świętego używać jako własnego, bo jest to czas Boga a nie nasz. Dla chrześcijan takim świętym czasem jest Dzień Pański Dies Domini, ponieważ wybrał go sam Zbawiciel zmartwychwstając w tym dniu. Ten sam dzień Chrystus Pan naznaczył jako Dzień Kościoła Dies Ecclesiae, zsyłając w tym dniu na apostołów Ducha Świętego i inicjując życie Kościoła. Dlatego od samego początku dla chrześcijan świętowanie Dnia Pańskiego stanowi zarówno fundamentalną powinność, jak i znak własnej tożsamości. Również od samego początku, jako najbardziej charakterystyczne wydarzenie tego dnia, nierozerwalnie z nim związane, jest gromadzenie się uczniów Chrystusa na eucharystyczną celebrację. Do dzisiaj nie ma ważniejszych wydarzeń w życiu wspólnoty uczniów Chrystusa, jak zgromadzenie się na niedzielnej Mszy św. Dlatego niedzielna Eucharystia stanowi najprawdziwszy obraz Kościoła.
W tym kontekście właściwego przeżywania czasu świętego, winniśmy pokornie rozważyć jeszcze jeden znak naszego świętowania. Mówił o nim Pan Jezus w przypowieści o zaproszonych na ucztę. Na tej uczcie znalazł się człowiek nie mający szaty godowej, stroju świątecznego. Z polecenia Gospodarza człowiek ów zostaje wyrzucony, gdyż nie uszanował Tego, który go zaprosił. Rozumiemy znaczenie tej przypowieści. Wiemy kto jest Gospodarzem uczty eucharystycznej i to, że strój jest znakiem wewnętrznej postawy przychodzących na Mszę św. Niemniej, nie możemy nie wiedzieć, jak ważny to znak. Nie da się świętować teoretycznie, bez zewnętrznych znaków. Świętowanie ogarnia całego człowieka, z całą naszą duchowością i cielesnością. Nie da się zatem w pełni świętować bez stroju świątecznego. To jeden z najbardziej podstawowych znaków świętowania. Doskonale rozumieli to nasi przodkowi, nawet ci najubożsi, posiadający strój wyłącznie do kościoła. Nam ta rzeczywistość znana jest już tylko z opowieści, bądź z literatury. Dlatego coraz częściej zdarza się pielgrzymom i turystom z Polski, że nie są wpuszczani do miejsc świętych, nie tylko chrześcijańskich, bo nie posiadają stosownego stroju. Wielu nie potrafi takiego stroju już opisać. Dlatego przypomnijmy, że strój ten powinien cechować się powściągliwą elegancją oraz zakrywać ramiona i kolana, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.
Przeżywamy trudny czas mierzenia się ze skutkami epidemii i związanymi z tym ograniczeniami, także praktyk naszej wiary. Powierzmy ten czas dobremu Bogu. Pod jego Boską opieką nawet utrapienia i ograniczenia mogą zaowocować dobrem. Niech z naszej tęsknoty za pełnym udziałem w Eucharystii zrodzi się gorące pragnienie, które zaowocuje gorliwością w dniach wolnych od epidemicznych ograniczeń. Oby te dni, z łaski Dobrego Boga, nastąpiły jak najszybciej.
Na cały rozpoczynający się dzisiaj nowy rok kościelny, a szczególnie na trud obecnego czasu z serca wszystkim błogosławię.

                                                                                                                                                         + Józef Górzyński
                                                                                                                                       Arcybiskup Metropolita Warmiński


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata                                                                 22.11.2020 r.
1. Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Liturgia dnia dzisiejszego przypomina nam o przynależności do Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie uczynił nas dziećmi jednego Ojca, a jednocześnie swoim królestwem .
2. Dzisiaj o godz. 17.00 ostatnie spotkanie dla przygotowujących się do małżeństwa w bieżącym cyklu katechez przedmałżeńskich.
3. Dzisiaj, 22 listopada, przez pośrednictwo św. Cecylii, Patronki muzyki i śpiewu kościelnego prosimy o Boże błogosławieństwo i łaski dla naszego organisty i wszystkich , którzy śpiewem i muzyką ubogacają nasze spotkania liturgiczne.
4. Dzisiaj o godz. 18.00 Msza św. w intencji osób, które nie chcą być same i poszukują męża lub żony.
5. We środę, 25 listopada, wspólnota Zakonu Sióstr Katarzynek obchodzi swoje patronalne święto z okazji wspomnienia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki Zgromadzenia. To okazja do złożenia daru modlitwy za Siostry Katarzynki, które od wielu lat pracują w naszej parafii.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Szczególnie w czasie pandemii bądźmy przy Chrystusie, który jest zawsze z nami i Jemu oddawajmy nasze troski, lęki i niepokoje.
7. W piątek, 27 listopada, w naszej Archidiecezji Dzień Nowenny Gietrzwałdzkiej. Po Mszy św. wieczornej będzie my się modlić Litanią do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
8. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą Adwentu. Adwentem rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i przygotowanie do Świat Bożego Narodzenia.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży. 

10. Zwracamy się z prośbą do osób dorosłych, które zostały w dzieciństwie adoptowane, o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane w pracy naukowej. 
 Link do ankiety: https://forms.gle/ALghX8rSRrQw8k8q9 .
11.

XXXIII Niedziela Zwykła                                                                                                                 15.11.2020 r.
1. W niedzielę dzisiejszą przeżywamy Światowy Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka. Ten dzień nam przypomina słowa Chrystusa kierowane do uczniów: „ Biednych zawsze mieć będziecie”. Dzisiaj prosimy o ofiary na cele działalności charytatywnej Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Zachowując względy bezpieczeństwa ofiary prosimy składać do tacy wystawionej na środku kościoła.
2. Dzisiaj konferencja przedmałżeńska o godz. 17.00.
3. Dzisiaj Msza św. o godz. 18.00 za tych, którzy nie chcą być sami.
4. Jutro, 16 listopada, przypada święto NM Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. Trwamy w listopadowej modlitwie za zmarłych. W naszym kościele wypominki codziennie o godz. 17.30 z wyjątkiem niedziel i czwartków.
7. Przyszła ni9edziela będzie ostatnią niedziela roku liturgicznego, uczcimy Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
8. Prasa katolicka: Niedziela i Gość niedzielny.


XXXII Niedziela Zwykła                                                                                                                    08.11.2020 r.
1. W związku z trwającym stanem epidemicznym i wprowadzonymi przez władze państwowe obostrzeniami informujemy, że podczas nabożeństw w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 15 m. kwadratowych. W naszym kościele jednorazowo może uczestniczyć 88 osób. Uczestniczących we Mszach św. prosimy zajmować miejsca tak by nie tworzyć skupisk, zachowując konieczny dystans miedzy sobą. Osoby starsze, prosimy o pozostawanie w domu i korzystanie z transmisji Mszy św. w radio czy TV. Pozostawajmy w duchowej łączności przez codzienną modlitwę rodzinną, szczególnie o godz. 21.00. Wszyscy bowiem jesteśmy zaproszeni do listopadowej modlitwy o pokój kraju, o tworzenie klimatu wzajemnego szacunku i dialogu. O organizację modlitwy w domowym kościele w niedziele i dni powszednie prosimy szczególnie rodziców.
2. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym
3. W związku ze stanem epidemicznym w miesiącu listopadzie odwołujemy Msze św. we wszystkich kaplicach dojazdowych.
4. Modlitwę wspominkową za zmarłych podczas wspólnego różańca rozpoczniemy jutro w poniedziałek o godz. 17.30. To nabożeństwo będzie odprawiane o godz. 17.30 z wyjątkiem niedziel i czwartków.
5. We wtorek, 11 listopada, nasze Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny będzie odprawiona o godz. 18.00.
6. We czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00
7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek na cele charytatywne Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
8. Polecamy prasę katolicką, dzisiaj Gość Niedzielny i Niedziela.


Uroczystość Wszystkich Świętych                                                                                                 01.11.2020 r.
1. W związku z trwającą pandemią i kwarantanną wszystkich kapłanów pracujących w parafii informujemy, że w kwarantannie pozostaniemy do 07 listopada włącznie.
2.  We Mszy św., w tym tygodniu, wierni będą mogli uczestniczyć w kościele każdego dnia o godz. 18.00. Msze św. będzie odprawiał Ks. Marek Proszek. Msze św. według zamówionych intencji w tym tygodniu będą odprawiane bez udziału wiernych.
3. Kancelaria parafialna pozostanie nieczynna do 10 listopada. Sprawy związane z pogrzebami lub inne wymagające pilnego załatwienia prosimy zgłaszać drogą telefoniczną: 896161804 lub 600276605
4. Modlitwę z wypominkami rozpoczniemy od poniedziałku, 09 listopada. Wypominki prosimy składać w zakrystii.
5. Wobec wzburzenia jakiego doświadczamy w naszej Ojczyźnie potrzebna jest wielka modlitwa wszystkich w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie. Zapraszamy parafian do włączenia się w taką modlitwę przez cały listopad:     o godz. 21.00 zapał świecę i odmów 1 dziesiątkę Różańca świętego prosząc o pokój w Ojczyźnie.
6. Możemy też włączyć się w modlitwę „Różaniec do granic nieba”. Gdziekolwiek jesteśmy, pojedynczo, sami, we wspólnocie rodzinnej, z różańcem w ręku obronimy się przed złem i nienawiścią i zachowamy świat chrześcijańskich, ewangelicznych wartości.
7. Razem z moimi współpracownikami pozdrawiam wszystkich parafian, pragniemy pozostawać w duchowej jedności przez sprawowaną Mszę św. i osobistą modlitwę.

XXX Niedziela Zwykła                                                                                                                       25.10.2020 r.
Rocznica Poświęcenia Kościoła.
1. Komunikat Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego 
KOMUNIKAT
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dotyczący Uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2020 roku

Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i naszej archidiecezji, mając na uwadze nowe ograniczenia liczby osób podczas zgromadzeń religijnych na całym terytorium Polski oraz odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, zalecam, by uwzględniając racje duszpasterskie podjąć decyzję o odwołaniu Mszy Świętych i nabożeństw na cmentarzach w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Jednocześnie przypominam o dyspensie, którą udzieliłem wszystkim osobom, przebywającym
w tzw. „strefie czerwonej” od obowiązku udziału we Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane,
z której można skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych.

Zachęcam do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 22 października br. na polecenie Ojca Świętego Franciszka, rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych przez osiem dni dowolnie wybranych w całym miesiącu listopadzie. Te dni mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy
i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.
Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą wiernych i modląc się za zmarłych. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.


Zachęcam również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia. W świątyniach naszej archidiecezji możemy gromadzić się na Eucharystii i nabożeństwach z zachowaniem obowiązującego limitu osób. Możemy także łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem telewizji, radia
i internetu.
Zwracam się z prośbą o modlitwę osobistą i wspólnotową w domach w intencji ustania epidemii
i duchowej odnowy serc wszystkich Polaków.

W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, zapewniam o mojej modlitwie za Was
i wyrażam moją wdzięczność za Wasze świadectwo umiłowania Pana Boga, Kościoła i wszystkich cierpiących, ubogich i potrzebujących pomocy.

Olsztyn, dnia 23 października 2020 r.
                                                                                                                 Abp Józef Górzyński
                                                                                                         METROPOLITA WARMIŃSKI

2. Komunikat Księdza Arcybiskupa jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.
3. Mając na uwadze wskazania Księdza Arcybiskupa i oraz władz państwowych informujemy parafian, że w tym roku w Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie tradycyjnej procesji na Cmentarz Komunalny i modlitw wstawienniczych na Cmentarzu. Podobnie nie będzie wspólnych modlitw na Cmentarzu w Knopinie. Odwiedziny grobów naszych bliskich zmarłych prosimy rozłożyć na dni w ciągu całego miesiąca listopada.
4. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spotkania wspólnot naszej parafii, katechezy dla dorosłych zawieszamy do odwołania. Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 10.00 do 12.00 a w środy i piątki w godzinach od 16..00 do 18.00. W kościele pozostajemy w maseczkach. Jednorazowo w naszym kościele może przebywać 188 osób zachowując dyspozycję 1 osoba na 7 m.kw. Osoby starsze, chore, obawiające się zakażenia prosimy o pozostawanie w domu i korzystanie z transmisji Mszy św. w TV i radio. Do odwołania zawieszamy odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca. Sytuacje konieczne prosimy zgłaszać indywidualnie.

5. Dzisiejsza niedzielę przeżywamy jako Rocznicę Poświęcenia Naszego Kościoła.
6. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska.
7. Dzisiaj o godz. 18.00 Msza św. o dobrego męża lub żonę dla tych którzy nie chcą być samotni.
8. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
9. W piątek ostatni różaniec z dziećmi o godz. 16.30.
10. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych . W naszym kościele niedzielny porządek Mszy św. Msza św. o godz. 11.30 będzie odprawiona w intencji wszystkich zmarłych parafian.
11. Wypominki prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Nabożeństwa wspominkowe będą odprawiane w listopadzie podczas modlitwy różańcowej z wyjątkiem niedziel i czwartków o godz. 17.30.
12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.

XXVIII Niedziela Zwykła                                                                                                                  11.10.2020 r.
1. Niedziela dzisiejsza w Polsce obchodzona jest jako Dzień Papieski przeżywany pod hasłem Totus Tuus. Poznajemy św. Jana Pawła II jako człowieka głębokiego zawierzenia Bogarodzicy Maryi, w którym zamyka się doświadczenie bliskości i orędownictwa Maryi jak również wielowiekowe doświadczenie oddania Maryi Kościoła w Polsce. W dniach od poniedziałku do piątku zapraszamy parafian na Wieczory Papieskie podczas których w homiliach na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy poznawać św. Jana Pawła II jako człowieka zawierzenia. Dzisiaj po Mszach św. przed kościołem członkowie Akcji Kat. Przeprowadzają zbiórkę ofiar do puszek, które są przeznaczone na fundusz stypendialny Fundacji nowego tysiąclecia.
2. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska.
3. We wtorek, 13 października, ostatni w tym roku, Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Rozpoczniemy modlitwą różańcową o godz. 17.30 i zakończymy Mszą św. o godz. 18.00. Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Wieczór Fatimski rozpoczniemy nowennę w intencji ochrony życia poczętego, która potrwa do 21 października. Ta modlitwa jest potrzebna w czasie gdy w Trybunale Konstytucyjnym ważą się losy chorych dzieci nienarodzonych. Modlić się będziemy o mądrość i odwagę dla sędziów, by w mocy Ducha św. położyli kres tzw. aborcji eugenicznej.
4. We środę zapraszamy na katechezę z cyklu „Przez rozum do wiary”. Tematem katechezy będzie „Wiara i rozum w pismach Edyty Stein i nauczaniu św. Jana Pawła II”.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W piątek, 16 października, przypada 42 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W piątek zakończymy tegoroczne Wieczory Papieskie.
7. W piątek nabożeństwo różańcowe dla dzieci szkolnych o godz. 16.30.
8. W przyszłą niedzielę, przedostatnią niedzielę października, będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.
9. Tydzień temu zapraszaliśmy na spotkania „Powołanych do małżeństwa”. Do tego tematu będziemy wracać, tymczasem zapraszamy na Msze św. w intencji powołanych do małżeństwa o właściwe rozeznanie i wybór dobrego męża lub dobrej żony. Msze św. będą odprawiane od przyszłej niedzieli o godz. 18.00.
10. Informujemy parafian, szczególnie tych, którzy nabyli bilety na koncert Eleni w dniu dzisiejszym w Olsztynie, że koncert został odwołany z powodu epidemii. Bilety można zwrócić w zakrystii i odebrać wpłacone pieniądze, lub zachować ponieważ koncert się odbędzie tylko bliżej nieznanym terminie.
11. Ponawiamy kierujemy zaproszenie do Służby Liturgicznej spośród chłopców po I Komunii św.. Mile widziani są także chłopcy starsi i młodsi. Ponawiamy także zaproszenie do Służby Liturgicznej Dorosłych. Kontakt z Ks. Kamilem.


XXVII Niedziela Zwykła                                                                                                                   04.10.2020 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela października. Dzisiaj o godz. 11.30 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony. Po Mszy św. przewidziany jest koncert Antoniny Krzysztoń.
2. Dzisiaj po Mszach św. z zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
3. Dzisiaj o godz. 16.00 w Domu Rekolekcyjnym spotkanie dla osób poszukujących męża lub żony. Spotkanie poprowadzi ks. Stanisław Kozakiewicz.
4. W niedzielę dzisiejszą rozpoczynamy cykl katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Katecheza pierwsza odbędzie się o godz. 17.00 w Sali Domu Rekolekcyjnego.
5. Zapraszamy i zachęcamy do modlitwy różańcowej szczególnie w miesiącu październiku. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele codziennie o godz. 17.30, dla dzieci szkolnych w piątki o godz. 16.30. We środę, 07 października, będziemy w liturgii wspominać NM Pannę Różańcową.
6. W tym tygodniu we wtorek o godz. 16.30, w kościele, odbędzie się spotkanie z uczniami klas VIII naszej parafii rozpoczynające cykl katechez przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania.
7. We środę druga katecheza z cyklu „ Przez rozum do wiary” zatytułowana „Wiara ateistów i wiara wierzących” odbędzie się w Sali Domu Rekolekcyjnego o godz. 17.00.
8. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
9. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
10. W przyszłą niedzielę, 11 października, przeżywać będziemy w Polsce po raz kolejny Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej stypendiami zdolną młodzież z ubogich rodzin. Zbiórkę będą prowadzić członkowie Akcji Katolickiej. Z okazji Dnia Papieskiego, w przyszłą niedziele w kościele Odkupiciela Człowieka o godz. 17.00 odbędzie się koncert, którego solistką będzie Eleni. Karty wstępu będące cegiełkami na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” rozprowadzamy w zakrystii po 20 zł.
11. W parafii podejmujemy pracę przygotowawczą do sakramentów pokuty i Eucharystii z dziećmi klas III Szkół Podstawowych naszej parafii. Zapraszamy rodziców z dziećmi klas III w niedziele na Msze św. o godz. 10.00. W pierwsze niedziele miesiąca po Mszach św. o godz. 10.00 będziemy chcieli się spotkać z rodzicami i dziećmi na krótkiej katechezie. Jeśli nie będzie obiektywnych przeszkód uroczystość I Komunii w bieżącym roku szkolnym przewidujemy na niedzielę 23 maja 2021 roku.
12. Wielką wartością każdej parafii są wspólnoty modlitwy, pośród których poczesne miejsce zajmują Koła Żywego Różańca żyjące modlitwą różańcową i podejmujące papieskie intencje modlitwy oraz otaczające modlitwą sprawy nam ważne i bliskie. Miesiąc październik jest dobrą okazją by powstały nowe Koła Żywego Różańca w naszej parafii. O podjęcie inicjatywy integracji nowych osób wokół modlitwy różańcowej apelujemy do kobiet i mężczyzn parafii, do środowisk nauczycieli i wychowawców, rodziców wychowujących dzieci ale także apelujemy do chłopców i dziewcząt. Niech modlitwa różańcowa staje się drogą życia i chrześcijańskiej formacji. Służymy radą i pomocą w realizacji oddolnych inicjatyw.
13. Nadal oczekujemy na chętnych do Służby Liturgicznej Dorosłych.
14. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.