II Niedziela Zwykła                                                                                                                                  16.01.2022 r.
1. Od 18 do 25 stycznia w Kościele trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wszyscy mamy świadomość zaistniałych w historii podziałów, które są skutkiem ludzkich błędów, pychy człowieka, często niezdolności uznania grzechu. Pamiętamy jednak modlitwę Pana Jezusa z Wieczernika: „ Aby wszyscy byli jedno”. I Ona nas zobowiązuje do modlitwy, aby była „jedna owczarnia i jeden pasterz”. W tym roku modlitewnym spotkaniom ekumenicznym przyświecać będą słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”/Mt2,2/
2. We wtorek, 18 stycznia, w naszej Archidiecezji przypada wspomnienie Błogosławionej Reginy Protmann założycielki Zgromadzenia Sióstr Katarzynek. Dziękujmy Bogu za to Zgromadzenie, posługę Sióstr w Kościele i prośmy o nowe powołania do tego Zgromadzenia w Polsce.
3. Przyszła niedziela decyzją Papieża Franciszka będzie obchodzona po raz trzeci jako Niedziela Biblijna.
4. Informujemy parafian, że w ramach rozliczeń podatkowych można przeznaczyć 1% podatku na rzecz prac konserwatorskich podejmowanych w naszej bazylice. W tym roku 1% podatku należy przekazać Lokalnej Grupie Działania „Warmiński Zakątek” zaznaczając „Bazylika” jako cel szczegółowy. Za tę formę wsparcia serdecznie z góry dziękujemy. Informacje z numerem KRS wyłożone są na bocznych ołtarzach.
5. W tym tygodniu na Msze św. o godz. 18.00 odprawiane w intencji mieszkańców oraz spotkania kolędowe zapraszamy mieszkańców według następującego porządku:
18.01 - Poniedziałek: ul. Grudziądzka, bloki 11, 15, 17, 19 oraz Nowa Wieś Mała
i Łęgno
19.01 - Wtorek: Przysiółek Dolny, Kosyń i Kunik
20.01 – Środa: Smolajny, Wichrowo, Praslity, Knopin –wieś.

5. Prasa katolicka: Niedziela, Gość NiedzielnyNiedziela Chrztu Pańskiego                                                                                                                   09.01.2022 r.
1. Dzisiaj w liturgii Kościoła przypominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. To wydarzenie było objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego z Jego Boską godnością oraz zbawczą misją wobec świata. Chrzest Jezusa nie jest tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele. Zbawcza moc chrztu dzisiaj wynika z męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela dzisiejsza kończy okres Bożego Narodzenia. Śpiew kolęd w tradycji polskiej zachowuje się do Święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Dzisiaj o godz. 16.30 w Domu Rekolekcyjnym spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania z naszej parafii.
3. Czas po Bożym Narodzeniu był zwykle czasem odwiedzin duszpasterskich. W tym roku nadal naznaczonym stanem trwającej epidemii i zmaganiami by ją pokonać kolęda w tradycyjny sposób nie będzie się odbywać. Od jutra chcemy spotykać się z parafianami, mieszkańcami poszczególnych ulic i osiedli w kościele na Mszy św. wieczornej o godz. 18.00, po niej na krótkim bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami rodzin z poszczególnych ulic, by podzielić się wzajemnie informacjami z życia parafii. Błogosławieństwo domu powinien przeprowadzić ktoś z dorosłych domowników w dogodnym dla całej wspólnoty rodzinnej czasie. Przedstawicieli rodzin prosimy przynieść ze sobą naczynie z wodą, która zostanie pobłogosławiona w kościele. Będzie ona potrzebna do błogosławieństwa domu. Jeśli ktoś chciałby złożyć ofiarę na cele kościoła można to uczynić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W tym tygodniu na spotkania kolędowe zapraszamy mieszkańców z następujących ulic:
Poniedziałek – 10.01.: ul. Warszawska, Krótka, Poprzeczna, Pl. I Sierpnia,
                                             Ogrodowa, Milewicza. ul. Rzeszutka, Jana Pawła II,
                                             Malczewskiego i Orła Białego.
Wtorek – 11.01.: ul. Olsztyńska, Górna, Grunwaldzka, Sowińskiego.
                                  ul. Wojska Polskiego, Fabryczna.
Środa – 12.01.: ul Zwycięstwa, i Gdańska.
                               ul. Pionierów, Chodkiewicza, Słoneczna.
Czwartek – 13.01.: ul. Kolejowa, Grudziądzka: stare budownictwo
                                      oraz bloki: 2, 4, 6, 8 7A, 9, 9C,
Piątek – 14.01.: : ul. Grudziądzka bloki 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Sobota – 15.01.: : ul. Łużycka stare bud. oraz bloki: 30, 32, 34.
                                   ul. Łużycka bloki: 61, 65, 67, 69, 71 oraz osiedle Knopin.
We środę od godz. 15.30 kapłani odwiedzą rodziny według złożonych zaproszeń.
4. Prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny.

II Niedziela po Bożym Narodzeniu                                                                                                      02.01.2022 r.
1. Wkroczyliśmy w Rok Pański 2022. Dzisiaj pierwsza niedziela tego roku. Pragnieniem nas wszystkich jest aby był to Rok Łaski od Pana. Czas tego roku przeżywać będziemy pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” w trosce o zrozumienie i podjęcie zadań własnych każdego chrześcijanina w Kościele Chrystusa. Rytm pracy będzie także wyznaczać zaproszenie Papieża Franciszka do udziału w Synodzie Biskupów poświęconym synodalności.
2. W miesiącach zimowych, w styczniu i lutym, nie będzie w naszym kościele cotygodniowych adoracji Najśw. Sakramentu. Wznowimy je w marcu.
3. W tym tygodniu, we czwartek, 06 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. W naszym kościele niedzielny porządek Mszy św. Po Mszach św. poświęcimy kredę dla naznaczenia naszych domów znakami wiary i przynależności do Chrystusa. W dniu Objawienia Pańskiego ofiary składane na tace są przeznaczone na misyjne dzieła Kościoła. Dzieła misyjne Kościoła możemy wesprzeć także wysyłając smesy. Informacje o numerach znajdziemy na tablicy ogłoszeń.
4. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania w ciągu tygodnia podczas sprawowanych Mszy św. rano i wieczorem.
5. Pragniemy poinformować parafian, że ze względu na trwający stan epidemii oraz ze względu na dużą ilość dotkniętych coronavirusem na terenie naszej parafii, w tym roku jeszcze odwiedziny duszpasterskie nie będą się odbywały w tradycyjnej formie. Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy chcieli się spotykać z parafianami w kościele, na Mszach św. wieczornych według schematu, który będziemy podawać sukcesywnie z tygodnia na tydzień poczynając od przyszłej niedzieli. Bierzemy pod uwagę także możliwość odwiedzin duszpasterskich według zaproszeń rodzin, którym zależałoby bardzo na spotkaniu z kapłanem w domu. Zaproszenia takie prosimy złożyć w zakrystii lub kancelarii parafialnej do soboty, 08 stycznia.
6. Jak wiadomo papież Franciszek zaprasza wszystkich członków Kościoła do włączenia się w refleksję synodalną. Pierwszy etap synodu odbywa się w diecezjach najpierw na szczeblu parafialnym. Z tej okazji Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński przygotował specjalny list do diecezjan, którego treść jest materiałem pomocniczym w refleksji o Kościele i uczestnictwa w nim. List jest on wyłożony na bocznych ołtarzach prosimy wziąć go do swoich domów, przeczytać, przemyśleć, rozeznać kontekście postawionych w liście pytań. Swój głos można wyrazić na piśmie albo na otwartym forum na które zaprosimy wiernych. Swój udział w refleksji synodalnej prosimy traktować odpowiedzialnie w trosce o Kościół i jego misję w świecie realizowaną nie tylko przez duchownych ale także przez świeckich chrześcijan.
7. Prasa Katolicka: Niedziela.


Niedziela po Bożym Narodzeniu                                                                                                              26.12.2021 r.
Niedziela Świętej Rodziny

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa. Święta Rodzina, w której centrum jest Jezus Chrystus jest dla nas wzorem budowania każdej wspólnoty rodzinnej.
2. W poniedziałek przypada Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, we wtorek Święto Świętych Młodzianków, Męczenników.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W piątek, 31 grudnia, rok 2021 dobiegnie końca. Zapraszamy parafian na Mszę św. na zakończenie roku, która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. nabożeństwo dziękczynno przebłagalne. Śpiewem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” zamkniemy Rok Pański 2018.
Ksiądz Arcybiskup Metropolita warmiński Józef Górzyński na piatek, 31 grudnia, udziela dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 
5. W sobotę, 01 stycznia, rozpoczniemy Nowy Rok Pański 2022, w Kościele uczcimy Świętą Bożą Rodzicielkę. W dniu Nowego Roku Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój na świecie. W Nowy Rok Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00.
6. Polecamy prasę katolicką, Najnowsze, świątecznie wydane numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 


II Niedziela Adwentu                                                                                                                                      05.12.2021 r.
1. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Dzisiaj po Mszach św. w kościołach zbierane są ofiary na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Ofiary na ten cel można złożyć na tacę wystawioną na środku kościoła.
2. Dzisiaj o godz. 16.30 w Domu Rekolekcyjnym kolejne spotkania przygotowawcze do sakramentu bierzmowania dla kandydatów naszej parafii.
3. W tym tygodniu, we środę, 08 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny. W naszym kościele Msze św. jak w dni powszednie. Uroczystość ta kończy w Kościele obchód Roku św. Józefa. Z tej okazji po Mszy św. wieczornej nastąpi Akt Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi.
4. We czwartek od godz. 16.00 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu.
5. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
6. W przyszłą niedzielę, trzecią Adwentu, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Potrwają one do środy włącznie. Rekolekcje w tym roku poprowadzi Ks. dr hab. Paweł Rabczyński. Program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, prosimy się z nim zapoznać organizując, szczególnie w rodzinach, udział w spotkaniach rekolekcyjnych.
7. Opłatki prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej lub u Pana Organisty w przedsionku kościoła. W przedsionku kościoła u ministrantów, można nabyć świece Caritas na stół wigilijny.
8. Kierując się prośbą zelatorów Kół Różańcowych naszej parafii zapraszamy nowych członków do wspólnot różańcowych podejmujących codzienną modlitwę różańcową. W ostatnim okresie wiele członków wspólnot różańcowych zmarło, potrzebne są nowe osoby oddane apostolstwu modlitwy. Osoby chętne do udziału we wspólnotach modlitwy różańcowej prosimy się zgłaszać w zakrystii.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.I Niedziela Adwentu                                                                                                                                   28.11.2021 r.
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Hasłem tego roku jest wezwanie „ Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest ono wezwaniem kierowanym do każdego człowieka ochrzczonego i oznacza potrzebę czynnego zaangażowania w misję Kościoła wszędzie tam gdzie przebiega nasze życie.
2. Czas Adwentu przeżywamy w duchu oczekiwania razem z Maryją. Dlatego w Adwencie odprawiane będą codzienne o godz. 6.30 Msze św. o NM Pannie nazywane Roratami. Msze św. roratnie dla dzieci szkolnych będą odprawiane we środy o godz. 16.30. Zapraszamy na nie dzieci z lampionami.
3. Jutro, po Mszy św. wieczornej w kaplicy Domu Rekolekcyjnego spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
4. We wtorek przypada święto Św. Andrzeja Apostoła, Głównego Patrona Archidiecezji Warmińskiej.
5. W pierwszy czwartek grudnia, cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Adwentowa Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00
Godzina Miłosierdzia. We czwartek i piątek spowiedź św. od godz. 17.30.
7. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla członków Kół Różańcowych naszej parafii o godz. 17.00 w oratorium
8. W przyszłą niedzielę, pierwszą grudnia, po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
9. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się 12 grudnia, w trzecią niedzielę Adwentu.
10. Wraz z Adwentem rozprowadzamy świece na stół wigilijny w cenie 5 zł. za sztukę przygotowane przez Caritas Polską. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec tworzą Fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece rozprowadzają ministranci w przedsionku kościoła.
11. W przedsionku kościoła można też nabyć kompozycje na stół wigilijny. Kompozycję stanowi gipsowa figurka Dzieciątka Jezus i sianko na drewnianym plastrze. Kompozycje rozprowadza młodzież naszej parafii po 15 zł. za sztukę. Fundusz uzyskany tą drogą będzie przeznaczony na duszpasterstwo młodzieży naszej parafii.
12. Opłatki można nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii i kancelarii parafialnej lub u Pana Organisty w przedsionku kościoła.

13. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata                                                                            21.11.2021 r.
1. Dzisiaj uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Liturgia dnia dzisiejszego przypomina nam o przynależności do Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie uczynił nas dziećmi jednego Ojca, a jednocześnie swoim królestwem .
2. Dzisiaj zgodnie z poleceniem Konferencji Episkopatu Polski w kościołach są zbierane ofiary na pomoc migrantom. W naszym kościele ofiary na ten cel można złożyć na tacę wystawiona na środku kościoła.
4. We czwartek, 25 listopada, we wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wspólnota Zgromadzenia Sióstr Katarzynek obchodzić będzie swoje święto patronalne. To okazja do złożenia daru modlitwy za Siostry Katarzynki, które od wielu lat pracują w naszej parafii.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W sobotę, 27 listopada, w dniu Nowenny Gietrzwałdzkiej przypominamy gietrzwałdzkie wezwanie Matki Bożej do codziennej modlitwy różańcowej i Jej obietnicę: „ Nie lękajcie się, ja jestem zawsze z wami.”
7. W sobotę, 27 listopada, po Mszy św. wieczornej w naszym kościele odbędzie się modlitwa w intencji pokoju i zmarłych. W czasie nabożeństwa będziemy adorować Krzyż oraz słuchać Słowa Bożego. Modlitewnej zadumie towarzyszyć będzie cisza oraz śpiew kanonów Taize. Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia tego wieczoru modlitwy.
8. W przyszłą niedzielę będzie już pierwsza niedziela Adwentu. Rozpocznie się nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywać pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”.
9. Prasa katolicka: niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny

XXXIII Niedziela Zwykła                                                                                                                             14.11.2021 r.
Dzień Solidarności z Libanem
1. Dzisiejsza niedziela jest Dniem Pomocy Kościołowi w Potrzebie. W tym roku ta pomoc jest kierowana w stronę Libanu i jego mieszkańców. Ten piękny kraj w ostatnich latach został dotknięty wielkimi kryzysami: emigracyjnym, ekonomicznym, kryzysem spowodowanym tragicznym wybuchem przed rokiem w Bejrucie. Chrześcijanie Libanu proszą o pomoc i za nią też gorąco dziękują. Ofiary na Pomoc Kościołowi w Potrzebie można złożyć na tacę wystawioną na środku kościoła.
2. Dzisiaj o godz. 16.30 kolejne spotkania kandydatów do sakramentu bierzmowania w Domu Rekolekcyjnym.
3. We wtorek, 16 listopada, przypada święto NMP Matki Miłosierdzia.
4. We czwartek od godz. 16.00 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu.
5. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
6. W sobotę, 20 listopada, Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na Święto Młodych na Warmii, które rozpocznie się o godz. 12.00 w olsztyńskiej Parafii św. Józefa. O godz. 13.30 Mszę św. odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński oraz uroczyście wprowadzi relikwie Bł. Carla Acutisa, piętnastoletniego chłopca beatyfikowanego przez pap. Franciszka przed rokiem Asyżu, który żył Eucharystią rozumiejąc ją jako „Autostradę do Nieba”.
7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ta uroczystość kończy rok liturgiczny. W przyszłą niedzielę po Mszach św., na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, będą zbierane ofiary na pomoc migrantom.
8. Od przyszłej niedzieli można będzie w naszej parafii zaopatrywać się w opłatki. Opłatki Pan Organista będzie rozprowadzał w przedsionku kościoła, Siostry Katarzynki w zakrystii i kancelarii parafialnej.
9. Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie prowadzi kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego pod nazwą „ Rodzina zastępcza – profesja z misją”. Zachęcamy do zainteresowania się tą ideą. Informację w tej sprawie znajdziemy na tablicy ogłoszeń oraz na wyłożonych plakatach.
10. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnim okresie swoimi ofiarami wsparli renowację tabernakulum naszego kościoła.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. 


XXX Niedziela Zwykła                                                                                                                          24.10.2021 r.
Niedziela Misyjna
1. Niedziela dzisiejsza w Kościele jest przezywana jako Niedziela Misyjna. W jej obchodzie przyświeca hasło: Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Papieskich Dzieł Misyjnych.
2. Dzisiaj o godz. 16.30 w Domu Rekolekcyjnym spotkania formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z naszej parafii.
3. W poniedziałek i we środę o godz. 16.30 nabożeństwa różańcowe dla dzieci szkolnych.
4. Jutro, po Mszy św. wieczornej w kaplicy Domu Rekolekcyjnego, spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. Przyszła niedziela ostatnia października będzie świętem rocznicy poświęcenia kościoła.
7. Kartki wspominkowe prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialne. Wypominki będą odczytywane w listopadzie w ramach codziennej modlitwy różańcowej o godz. 17.30. Informujemy także, że w dniu Wszystkich Świętych procesja na Cmentarz Komunalny i modlitwy wstawiennicze odbędą się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.30. Zwracamy też uwagę na to, by w Uroczystość Wszystkich Świętych, która jest świętem obowiązującym, nie ograniczać się tylko do nawiedzenia cmentarza i modlitwy za zmarłych ale przede wszystkim zadbać o pobożne przeżycie Eucharystii świątecznej.
8. Jutro od godz. 8.00 zapraszamy osoby dysponujące czasem i siłami do sprzątania kościoła. Ta praca związana ze zmywaniem przestrzeni ławek i posadzek wymaga większej ilości osób, bardzo liczymy na nie i już teraz wyrażamy wdzięczność za pomoc.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży. 

XXIX Niedziela Zwykła                                                                                                                               17.10.2021 r.
1. Wczoraj w Domu Prowincjalnym Sióstr Katarzynek w Braniewie odbyła się pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego niecodzienna uroczystość jubileuszu 70-lecia i 60-lecia ślubów zakonnych Sióstr Katarzynek. Pracujące od wielu lat w naszej parafii Siostry Hildegarda i Bogumiła przeżywały 60-lecie swoich ślubów zakonnych. Z tej okazji naszym Siostrom wyrażam wielką wdzięczność za wieloletnią, ofiarną i pokorną posługę w naszej parafii podejmowana z wielką starannością, wiarą i umiłowaniem Kościoła. Życzę też Siostrom by droga życia, którą obrały i którą idą ubogacana była nieustannie Bożym Błogosławieństwem, opieką Matki Bożej oraz wstawiennictwem obranych świętych patronów. Życzę łaski zdrowia na jak najdłuższe lata życia w pięknym świadectwie umiłowania Boga i Kościoła.
2. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dlatego gościmy w naszej parafii Alumna Seminarium, który tę zbiórkę prowadzi.
3. Dzisiaj o godz. 16.30 w Domu Rekolekcyjnym pierwsze spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania z naszej parafii.
4. Jutro, 18 października przypada święto św. Łukasza Ewangelisty, Patrona Służby Zdrowia.
5. We wtorek, 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki, po Mszach św. będzie można uczcić relikwie błogosławionego kapłana i męczennika.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. W piątek, 22 października, przypada liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II. Po Mszach św. będzie można uczcić relikwie św. Jana Pawła II, które w naszym kościele wystawione są na ołtarzu Matki Bożej Królowej Polski.
8. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Misyjna. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.
9. W przyszła niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30 będzie śpiewał Chór "Konsonans" z Gminy Stawiguda, biorący udział w Warsztatach muzycznych w Dobrym Mieście. Chór po Mszy św. w koncercie zaprezentuje swój muzyczny dorobek.
10. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc pamięci i modlitwy za zmarłych. Kartki wypominkowe prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
11. Procesy sekularyzacji, laicyzacji, relatywizmu, które dotykają także naszą społeczność, mieszkańców miasta i wsi i wyniszczają szczególnie życie religijne wymagają od nas wszystkich duchowej mobilizacji i wysiłku by zachować wiarę, tradycję chrześcijańską w naszych rodzinach. Nadal apelujemy o pielęgnowanie w rodzinach codziennej modlitwy, szacunku dla niedzieli przeżywanej z Eucharystią w jej centrum, życia sakramentalnego dorosłych dzieci i młodzieży. Jest obowiązkiem nas wszystkich, by to dziedzictwo wiary, którą żyjemy przekazać następnym pokoleniom.


XXVIII Niedziela Zwykła                                                                                                                    10.10.2021 r.
XXI Dzień Papieski
1. Wczoraj, w Rzymie, Ojciec św. Franciszek zainaugurował pierwszy etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Zainaugorowany Synod ma trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie na dwa lata od października 2021 r. do października 2023 r. Ojciec Święty zaapelował, by nie był to czas jałowych dyskusji, lecz słuchania Ducha Świętego, który poprowadzi nas tam, gdzie Bóg chce.
2. Dzisiaj po raz kolejny w Polsce obchodzimy Dzień Papieski poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Przeżywamy go pod hasłem „Nie lękajcie się”. To hasło nawiązuje do inauguracyjnego przemówienia Papieża Polaka, które stało się motywem przewodnim całek wieloletniej posługi Papieża na przełomie tysiącleci. Niech to wezwanie zakorzenione w głębokiej wierze Papieża Polaka pobudza nas także do odważnego wyznawania wiary jej obrony i autentycznego życia wiarą w świecie współczesnym.
3. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są do puszek ofiary przeznaczone na fundusz stypendialny dla młodzieży uczącej się i studiującej Fundacji „Nowego Tysiąclecia.” Zbiórkę przeprowadzają członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za co im serdecznie dziękuję.
4. Ojcowie Marianie ze Stoczka Klasztornego zapraszają 12 października / we wtorek/ na godz. 16. 30 na uroczyste wprowadzenie relikwii Błogosławionego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński.
5. We czwartek, 14 października obchodzimy tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej. W kościele modlimy się za nauczycieli wszystkich poziomów nauczania i wszystkich pracowników oświaty.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. W sobotę we wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej będziemy dziękować Bogu za wybór na Stolicę piotrową Papieża Polaka i jego niezwykle bogaty i długi pontyfikat.
8. Rozpoczynamy w naszej parafii bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania. W przyszłą niedzielę, 17 października, pierwsze spotkania z kandydatami do bierzmowania odbędą się o godz. 16.30 w Domu Rekolekcyjnym.
9. Zapraszamy nowych kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza spośród uczniów Szkół Podstawowych. Z kandydatami i ich rodzicami chcemy się spotkać w sobotę, 16 października, o godz. 9.00. na dziedzińcu kolegiackim.
10. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na utrzymanie Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie..
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.

XXVII Niedziela Zwykła                                                                                                                             03.10.2021 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie będą modlitwy wstawiennicze i ostatnia w tym roku procesja eucharystyczna. Dzisiejsze ofiary składane na tace są przeznaczone na administrację diecezjalną
Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy cykl katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Zapraszamy na nie psoby zamierzajace w bliskim czasie wejść na drogę zycia w małżeństwie. 
2. W piątek wkroczyliśmy w miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy parafian starszych o młodszych na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele są odprawiane codziennie o godz. 17.30. Nabożeństwa różańcowe dla dzieci szkolnych będą odprawiane w poniedziałki i środy o godz. 16.30. Zachęcamy też wiernych, tam gdzie to jest tylko możliwe, do podejmowania rodzinnej modlitwy różańcowej.
3. W tym tygodniu, w poniedziałek przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona chrześcijańskiej ekologii, we wtorek św. Faustyny Kowalskiej Apostołki Miłosierdzia, we czwartek natomiast wspomnienie NMP Różańcowej.
4. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. W tym dniu szczególnie modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, modlimy się także w intencji wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa w naszej archidiecezji.
5. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej.
6. W przyszłą niedziele w Polsce będzie obchodzony XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”. Po Mszach św., jak każdego roku, będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej stypendiami uczniów i studentów z ubogich rodzin. Zbiórkę ofiar przeprowadzi tradycyjnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
7. Informujemy, ze w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie w piątek, sobotę i niedzielę tego tygodnia odbędzie się Triduum Różańcowe . Porządek tego Triduum jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
8. Serdecznie dziękuję za złożone w ostatnim okresie ofiary na renowację obudowy tabernakulum naszego kościoła.
9. Polecamy prasę katolicką: Dzisiaj najnowsze numery Niedzieli i Gościa Niedzielnego.


XXVI Niedziela Zwykła                                                                                                                      27.09.2020 r.            1. „Obchodzimy dziś w Kościele 107. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. To dla nas jest zachętą do modlitwy za ludzi z różnych powodów zmieniających swoje zamieszkanie i poszukujących nowej ojczyzny. Wśród nich są wypędzeni, uchodźcy i przymusowo przesiedleni na skutek wojen, prześladowań, głodu i coraz częściej zmian klimatycznych. Wydarzenia z migrantami na wschodniej granicy Polski i przybywającymi do nas uchodźcami z Afganistanu stały się ważnym tematem w naszej codzienności, również w Kościele. Ten trudny i jak widzimy często dramatyczny problem ogarniajmy naszą modlitwą.
2. Jutro, w ostatni poniedziałek września, po mszy św. wieczornej, w kaplicy Domu Rekolekcyjnego po długiej przerwie powodowanej stanem epidemii spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
3. W parafii pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie, 28 września, we wtorek, o godz. 18.oo. odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Do udziału w tej uroczystości Ks. Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński zaprasza wiernych naszej Archidiecezji. .
4. We środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W piątek, 01 października, rozpoczniemy nowy miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy na nie i zachęcamy też do podejmowania w miesiącu październiku rodzinnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe dla dzieci szkolnych będą odprawiane w poniedziałki i środy o godz. 16.30
7. W piątek o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII naszej parafii objętych przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
8. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania w ciągu tygodnia, podczas sprawowanych nabożeństw oraz w piątek od godz. 17.30.
9. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 konferencja dla Kół Różańcowych naszej parafii o godz. 17.00 w Oratorium
10. W przyszłą niedzielę, pierwszą października, po Mszy św. o godz. 11.30 modlitwy wstawiennicze i ostatnia w tym roku procesja eucharystyczna.
11. Ponawiamy nasz apel do rodziców o podjęcie troski o uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach św. razem ze swoimi dziećmi. Eucharystia niedzielna powinna być w centrum przeżywania dnia pańskiego, szczególnie w rodzinie katolickiej, drogą wzrastanie w wierze ale także drogą pogłębiania więzów wspólnoty rodzinnej.
12. Informujemy, że w drugą niedzielę października, rozpoczniemy w naszej parafii cykl katechez przygotowujących do zawarcia małżeństwa. Kierujemy je do osób, które zamierzają w niedługim czasie przystąpić do sakramentu małżeństwa.
13. Prasa katolicka: Niedziela, Gość niedzielny, Mały Gość Niedzielny.


XXII Niedziela Zwykła                                                                                                                                 29.08.2021 r.
1. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia i zarazem ostatnia niedziela czasu wakacyjnego. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dlatego gościmy w naszej parafii alumna naszego Seminarium, to też dla nas okazja także do duchowego wsparcia tych, którzy poszli za głosem powołania, aby na tej drodze wytrwali do końca.
2. Dzisiaj w Stoczku Klasztornym, w Sanktuarium Matki Pokoju odbywają się doroczne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego.
3. W tym tygodniu, we środę początek nowego roku szkolnego 2021/ 2022. W naszym kościele Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie odprawiona w dniu 01 września o godz.8.00, w kaplicy w Smolajnach o godz. 9.00. Oczekujemy na niej uczniów naszej parafii zarówno szkół podstawowych jak średnich z gronem pedagogicznym i rodzicami. Miejmy to poczucie obowiązku, by wspólna pracę dydaktyczno wychowawczą rozpoczynać z Bogiem oczekując Jego błogosławieństwa.
4. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Nabożeństwo adoracyjne od godz. 17.30.
5. W pierwszy piątek miesiąca września wznowimy odwiedziny chorych oczekujących posługi kapłana w domu. Wizyty u chorych rozpoczniemy jak zwykle o godz. 9.00.
6. W pierwszy piątek września wznawiamy po przerwie powodowanej pandemią Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00, na którą zapraszamy czcicieli Chrystusa Miłosiernego.
7. W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Księdza kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej w piątek rozpocznie się nowenna przygotowująca nas wszystkich do owocnego przeżycia tej beatyfikacji, która nastąpi w dniu 12 września w Warszawie. Nowennę będziemy odprawiać po Mszach św. wieczornych.
8. W pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 17.30.
9. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi Matki Bożej. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00, w oratorium, konferencja dla Wspólnot Żywego Różańca naszej parafii. Zapraszamy także na nie te osoby, które chciałyby włączyć się do wspólnotowej modlitwy różańcowej.
10. W przyszłą niedzielę, w Gietrzwałdzie, odbędą się doroczne uroczystości odpustowe połączone z diecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne plony. Porządek uroczystości jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach, szczególnie rolników, a także do indywidualnych, rodzinnych wyjazdów własnymi środkami lokomocji na te uroczystości.
11. Od przyszłej niedzieli przywracamy Msze św. w punktach dojazdowych o godz. 13.30
12. O 01 września przywracamy godziny pracy kancelarii parafialnej w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych we wszystkie dni powszednie tygodnia z wyjątkiem poniedziałków.
13. Informujemy, że w tym roku szkolnym opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza będzie Ks. Marcin Wrzos.
14. Polecamy prasę katolicką : Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży. 

XXI Niedziela Zwykła                                                                                                                                 22.08.2021 r.

1. Dzisiaj w naszej parafii gościmy przedstawiciela wspólnoty zakonnej Misjonarzy Kombonianów, którzy podejmują posługę ewangelizacyjną głównie w krajach Afryki ale także i na innych kontynentach. To dla nas okazja poznania pracy misyjnej ale także wsparcia duchowego i materialnego tych, którzy niosą światło Ewangelii na krańce świata.
2. Jutro, 23 sierpnia przypada święto św. Bartłomieja Apostoła.
3. We czwartek, 26 sierpnia przypada święto Matki Bożej Częstochowskiej. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Zwyczajem lat poprzednich po Mszy św. wieczornej będzie procesja maryjna.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. W piątek, 27 sierpnia, w dniu nowenny gietrzwałdzkiej, zapraszamy na wspólny różaniec o godz. 17.30.
6. Księżą Marianie ze Stoczka Klasztornego zapraszają na doroczne uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Pokoju, które odbędą się w przyszłą niedzielę, 29 sierpnia. Mszę św. odpustową o godz. 11.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Uroczystości odpustowe poprzedzą: w piątek Dzień Miłosierdzia i w sobotę Dzień Rodziny. Program tych dni rozpocznie się o godz. 16.30. Szczegółowy program uroczystości jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
7. Informujemy, ze w tym roku, w związku z beatyfikacją Kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warszawie, 12 września, doroczne uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie odbędą się w niedzielę 05 września. Program tych uroczystości jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
8. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Sporo prasy zalega na stoliku. Prosimy wziąć ją wracając do domu. Tam jest jej miejsce. 


Uroczystość Wniebowzięcia NM Panny                                                                                  15.08.2021 r.
1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia NM Panny, która nam uświadamia prawdę o Matce Jezusa Chrystusa, która po zakończeniu życia na ziemi z dusza i ciałem została wzięta do nieba. Modlitwa błogosławienia bukietów kwiatów, kłosów zbóż owoców i warzyw w dniu dzisiejszym ukazuje Maryję wzór dobrych czynów, które przedstawimy Bogu, gdy staniemy przed Nim, aby zdać sprawę ze swego życia.
2. Dzisiaj także przypominamy wydarzenia roku 1920 i bohaterów wojny z sowiecką Rosją w obronie ledwo odzyskanej niepodległości ale także o chrześcijańskie oblicze Rzeczpospolitej i całej Europy.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 18.00, czyli ok. 18.45, zapraszamy na koncert zatytułowany "Święta Warmia", w czasie którego krakowski chór pod dyrekcją Janusza Wierzgacza przedstawi pieśni maryjne skomponowane przez dwóch współczesnych polskich kompozytorów: Henryka Mikołaja Góreckiego i Juliusza Łuciuka. Chór tworzą artyści związani z najlepszymi krakowskimi zespołami, a dyrygent jest kierownikiem chóru Opery Krakowskiej. Koncert poświęcony Matce Bożej, której sanktuaria rozsiane są po Warmii, będzie trwał ok. godziny.
5. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny

XVII Niedziela Zwykła                                                                                                                            25.07.2021 r.
1. W niedziele dzisiejszą, z woli Ojca św. Franciszka, obchodzimy po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Temu patronują Święci Rodzice NM Panny Joachim i Anna, których liturgiczne wspomnienie przypada w dniu jutrzejszym, 26 lipca. Z tej okazji babciom, dziadkom i wszystkim osobom starszym naszej parafii ślemy nie tylko pozdrowienie ale także życzenia dobrego zdrowia, jak najdłuższych lat życia i tych łask Bożych, które są potrzebne by skutecznie i z pogodą ducha mogli wypełnić misję świadków: wiary, zakorzenienia w rodzinie i najlepszych wartości pielęgnowanych przez wieki w naszej Ojczyźnie. Dzisiaj z serdecznością odwiedzajmy dziadków i babcie, także osoby starsze z naszego sąsiedztwa. Niech poczują, że są potrzebni.
2. W niedzielę łączymy się w duchu solidarności z wieloma ludźmi w naszej Ojczyźnie i innych krajach Europy dotkniętymi tragedią powodzi. Nie tylko modlimy się za nich ale także wspieramy materialnie naszymi ofiarami, które za pośrednictwem Caritas Polskiej już docierają do najbardziej poszkodowanych. Dzisiaj ofiary na rzecz powodzian można składać na tacę wystawioną na środku kościoła. Za każdy dar serca serdecznie dziękujemy.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą sierpnia. Po Mszy św. o godz. 11.30 będą modlitwy wstawiennicze i procesja eucharystyczna.
5. Serdecznie dziękuję za złożone w ostatnim czasie ofiary na renowację obudowy tabernakulum naszego kościoła.
6. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny. 


XVI Niedziela Zwykła                                                                                                                                18.07.2021 r.
1. Apel Przewodniczącego KEP w sprawie szczepień.
APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W EUROPIE
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Europie oraz wzrostem zakażeń koronawirusem w wielu krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii czy Francji, służby medyczne informują, że również w Polsce, po krótkotrwałej stabilizacji, zaczniemy notować wzrosty zakażeń, spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, który w naszej ojczyźnie odpowiada już za ok. 30 proc zakażeń.
Mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii.
Równocześnie proszę niezaszczepionych, by pamiętali o tym, że „decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego”, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu z dnia 8 lipca br. „Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw”. Jak informują służby medyczne, w Polsce, po pełnym zaszczepieniu, zakaziło się jedynie 0,6 proc. osób, co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tej formy walki z koronawirusem.
Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów.

Warszawa, dnia 17 lipca 2021 roku
                                                                                                      ✠ Stanisław Gądecki
                                                                                     
 Arcybiskup Metropolita Poznański
                                                                         Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
                                                     Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
3. W tym tygodniu we czwartek przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny a w piątek święto św. Brygidy Szwedzkiej, Zakonnicy, Patronki Europy.
4. W przyszłą niedzielę, 25 lipca, z woli Ojca św. Franciszka, po raz pierwszy będzie obchodzony Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Już dzisiaj zachęcamy do odwiedzin dziadków i babć w rodzinach oraz osób starszych z najbliższego sąsiedztwa.
5. Krajowy Duszpasterz Kierowców w wydanym komunikacie apeluje:
Wiele osób alarmuje, że czas pandemii sprzyja pogłębianiu plagi pijaństwa, dlatego tym bardziej konieczne są wciąż powtarzane apele: piłeś, nie jedź!
Przykazanie Dekalogu Kierowcy MIVA Polska: „Nie zabijaj – bądź trzeźwy” - mówi wprost, że siadanie za kierownicą pod wpływem
alkoholu to grzech ciężki, bo stwarza zagrożenie życia i zdrowia naszego oraz innych ludzi.
O tym, do jakiego dramatu prowadzi jazda po alkoholu pokazuje choćby ostatni głośny wypadek ze skutkiem śmiertelnym, do jakiego
doszło pod Stalową Wolą. Przez pijanego kierowcę życie straciło małżeństwo, które osierociło trzech kilkuletnich synów.
- Niech to dojdzie do nas: „Pijani kierowcy wiozą śmierć”, bo około 10 procent wypadków śmiertelnych, według statystyk policyjnych,
powodują właśnie pijani kierowcy!
Nigdy nie wolno nam się zgodzić na to, by ktokolwiek usiadł za kierownicą po spożyciu nawet najmniejszych ilości alkoholu.
6. W przyszłą niedzielę, po Mszach św. będą zbierane do puszek ofiary na pomoc poszkodowanym przez powodzie w sąsiadujących z nami krajach Europy.
7. Trwa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt prosimy składać pod arkadami na dziedzińcu kolegiackim. Odbiór złożonego sprzętu nastąpi w dniu 05 sierpnia


XV Niedziela Zwykła                                                                                                                                      11.07.2021 r.
1. Bardzo serdecznie dziękuję za złożone w minionym tygodniu ofiary na renowację tabernakulum naszego Kocioła.
2. Jutro, w poniedziałek, przypada wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, patrona Archidiecezji Warmińskiej.
3. W tym tygodniu, we wtorek 13 lipca zapraszamy wiernych na lipcowy Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Wieczór rozpoczniemy modlitwą różańcowa o godz. 17.30, po niej Msza św. . o godz. 18.00 i po Mszy św. modlitwa adoracyjna do godz. 19. 30. Wieczór zakończymy apelem maryjnym. Intencje do modlitwy różańcowej składamy jak zwykle przy obrazie Matki Bożej N.Pomocy.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” po raz kolejny przeprowadza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Środki finansowe tą drogą uzyskane służą realizacji różnych projektów w misyjnej działalności Kościoła służących ludziom potrzebującym pomocy w różnych zakątkach świata. Zużyty sprzęt prosimy składać pod arkadami na dziedzińcu kolegiackim. Odbiór sprzętu nastąpi 5 sierpnia.
6. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza wszystkie osoby po 40 roku
życia na bezpłatne badania profilaktyczne. Program Profilaktyka 40 Plus, który jest ważną częścią rządowego programu Polski Ład, ma pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości. Informacje szczegółowe znajdziemy na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.
7. Prasa katolicka; Niedziela, Gość niedzielny. 


XIV Niedziela Zwykła                                                                                                                          04.07.2021 r.           1. Jak już informowaliśmy z dniem 01 lipca w naszej parafii rozpoczął pracę na stanowisku wikariusza Ks. mgr Dawid Szczepkowski. Ks. Dawid w naszej parafii pracował jako diakon w czasie Wielkiego Postu w roku 2014. Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Miłosierdzia Bozego  w Olsztynie, w Ornecie i Ostródzie. Życzę Księdzu Dawidowi wielu łask Bożych, światła Ducha św. i ludzkiej życzliwości w posłudze w naszej parafii.
2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 11.30 będą modlitwy wstawiennicze i procesja eucharystyczna. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną.
3. Z niedzielą dzisiejszą po przerwie powodowanej pandemia, wznawiamy Msze św. w kaplicy dojazdowej w Smolajnach o godz. 13.30.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. Informuję parafian, że w tym roku zostały przygotowane projekty renowacji i konserwacji obudowy tabernakulum ołtarza głównego z 1748 r. oraz empory zachodniej z polichromowanymi drzwiami z XVII w. Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich tych obiektów z funduszy Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały rozpatrzone negatywnie. Aby można było zrealizować w tym roku przynajmniej renowację tabernakulum zwracam się z prośbą do parafian o materialne wsparcie tej inicjatywy choćby w minimalnym zakresie. Za to z góry serdecznie dziękuję. To głównie dzięki waszym ofiarom wiele zabytkowych obiektów naszego kościoła mogło odzyskać dawną świetność.
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. 
7. Wielką wartością każdej parafii są wspólnoty modlitwy, pośród których poczesne miejsce zajmują Koła Żywego Różańca żyjące modlitwą różańcową i podejmujące papieskie intencje modlitwy oraz otaczające modlitwą sprawy nam ważne i bliskie. Miesiąc październik jest dobrą okazją by powstały nowe Koła Żywego Różańca w naszej parafii. O podjęcie inicjatywy integracji nowych osób wokół modlitwy różańcowej apelujemy do kobiet i mężczyzn parafii, do środowisk nauczycieli i wychowawców, rodziców wychowujących dzieci ale także apelujemy do chłopców i dziewcząt. Niech modlitwa różańcowa staje się drogą życia i chrześcijańskiej formacji. Służymy radą i pomocą w realizacji oddolnych inicjatyw.