XXV Niedziela Zwykła                                                                                                                                 19.09.2021 r.
1. W niedzielę dzisiejszą, w pobliskim Głotowie odbywa się doroczny, jesienny odpust z Mszą św. odpustową o godz. 12.00. W związku z tym w naszym kościele nie będzie dzisiaj Mszy św. o godz. 11.30.
2. Apelujemy do rodziców o podjęcie troski o uczestnictwo w Mszach św. w niedziele i święta razem ze swoimi dziećmi. Do uczestnictwa we Mszy św. jako członkowie Kościoła jesteśmy zaproszeni i zobowiązani wszyscy. Wzorem niech będą pierwsi chrześcijanie, którzy nawet wobec zagrożenia życia wyznawali „ My nie możemy żyć bez Eucharystii.” Prosimy rodziców, pierwszych wychowawców i pierwszych świadków wiary w rodzinie o uszanowanie prawa Bożego, odwiecznej tradycji chrześcijan i podjęcie wspólnego wysiłku w dziele wychowania młodego pokolenia w duchu katolickiej wiary i wartości chrześcijańskich będących spoiwem całego Narodu. Nie da się spełnić tego zadania bez niedzielnego, pobożnego przeżycia Mszy św., bez Eucharystii, która buduje i ożywia Kościół.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W piątek, 24 września, Technikum Rolnicze będzie obchodzić swój jubileusz 60 - lecia istnienia Szkoły. Obchód jubileuszu rozpocznie Msza św. w kaplicy, w Smolajnach o godz.9.00, na którą związanych ze środowiskiem szkoły w imieniu dyrekcji szkoły serdecznie zapraszamy.
5. W piątek o godz. 16.30, w kościele, odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii objętych przygotowaniem do I Komunii św.
6. Na prośbę dyrekcji GUSu, Wojewody Warmińsko –Mazurskiego przypominamy o obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis trwa do kończ września. Kto jeszcze nie spełnił tego obowiązku prosi się by nie odkładać tego na ostatnią chwilę.
7. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
 
XXII Niedziela Zwykła                                                                                                                                 29.08.2021 r.
1. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia i zarazem ostatnia niedziela czasu wakacyjnego. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dlatego gościmy w naszej parafii alumna naszego Seminarium, to też dla nas okazja także do duchowego wsparcia tych, którzy poszli za głosem powołania, aby na tej drodze wytrwali do końca.
2. Dzisiaj w Stoczku Klasztornym, w Sanktuarium Matki Pokoju odbywają się doroczne uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego.
3. W tym tygodniu, we środę początek nowego roku szkolnego 2021/ 2022. W naszym kościele Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie odprawiona w dniu 01 września o godz.8.00, w kaplicy w Smolajnach o godz. 9.00. Oczekujemy na niej uczniów naszej parafii zarówno szkół podstawowych jak średnich z gronem pedagogicznym i rodzicami. Miejmy to poczucie obowiązku, by wspólna pracę dydaktyczno wychowawczą rozpoczynać z Bogiem oczekując Jego błogosławieństwa.
4. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Nabożeństwo adoracyjne od godz. 17.30.
5. W pierwszy piątek miesiąca września wznowimy odwiedziny chorych oczekujących posługi kapłana w domu. Wizyty u chorych rozpoczniemy jak zwykle o godz. 9.00.
6. W pierwszy piątek września wznawiamy po przerwie powodowanej pandemią Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00, na którą zapraszamy czcicieli Chrystusa Miłosiernego.
7. W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Księdza kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej w piątek rozpocznie się nowenna przygotowująca nas wszystkich do owocnego przeżycia tej beatyfikacji, która nastąpi w dniu 12 września w Warszawie. Nowennę będziemy odprawiać po Mszach św. wieczornych.
8. W pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 17.30.
9. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy Niepokalane Serce Maryi Matki Bożej. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00, w oratorium, konferencja dla Wspólnot Żywego Różańca naszej parafii. Zapraszamy także na nie te osoby, które chciałyby włączyć się do wspólnotowej modlitwy różańcowej.
10. W przyszłą niedzielę, w Gietrzwałdzie, odbędą się doroczne uroczystości odpustowe połączone z diecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne plony. Porządek uroczystości jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach, szczególnie rolników, a także do indywidualnych, rodzinnych wyjazdów własnymi środkami lokomocji na te uroczystości.
11. Od przyszłej niedzieli przywracamy Msze św. w punktach dojazdowych o godz. 13.30
12. O 01 września przywracamy godziny pracy kancelarii parafialnej w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych we wszystkie dni powszednie tygodnia z wyjątkiem poniedziałków.
13. Informujemy, że w tym roku szkolnym opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza będzie Ks. Marcin Wrzos.
14. Polecamy prasę katolicką : Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży. 

XXI Niedziela Zwykła                                                                                                                                 22.08.2021 r.

1. Dzisiaj w naszej parafii gościmy przedstawiciela wspólnoty zakonnej Misjonarzy Kombonianów, którzy podejmują posługę ewangelizacyjną głównie w krajach Afryki ale także i na innych kontynentach. To dla nas okazja poznania pracy misyjnej ale także wsparcia duchowego i materialnego tych, którzy niosą światło Ewangelii na krańce świata.
2. Jutro, 23 sierpnia przypada święto św. Bartłomieja Apostoła.
3. We czwartek, 26 sierpnia przypada święto Matki Bożej Częstochowskiej. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Zwyczajem lat poprzednich po Mszy św. wieczornej będzie procesja maryjna.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. W piątek, 27 sierpnia, w dniu nowenny gietrzwałdzkiej, zapraszamy na wspólny różaniec o godz. 17.30.
6. Księżą Marianie ze Stoczka Klasztornego zapraszają na doroczne uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Pokoju, które odbędą się w przyszłą niedzielę, 29 sierpnia. Mszę św. odpustową o godz. 11.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Uroczystości odpustowe poprzedzą: w piątek Dzień Miłosierdzia i w sobotę Dzień Rodziny. Program tych dni rozpocznie się o godz. 16.30. Szczegółowy program uroczystości jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
7. Informujemy, ze w tym roku, w związku z beatyfikacją Kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warszawie, 12 września, doroczne uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie odbędą się w niedzielę 05 września. Program tych uroczystości jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
8. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Sporo prasy zalega na stoliku. Prosimy wziąć ją wracając do domu. Tam jest jej miejsce. 


Uroczystość Wniebowzięcia NM Panny                                                                                  15.08.2021 r.
1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia NM Panny, która nam uświadamia prawdę o Matce Jezusa Chrystusa, która po zakończeniu życia na ziemi z dusza i ciałem została wzięta do nieba. Modlitwa błogosławienia bukietów kwiatów, kłosów zbóż owoców i warzyw w dniu dzisiejszym ukazuje Maryję wzór dobrych czynów, które przedstawimy Bogu, gdy staniemy przed Nim, aby zdać sprawę ze swego życia.
2. Dzisiaj także przypominamy wydarzenia roku 1920 i bohaterów wojny z sowiecką Rosją w obronie ledwo odzyskanej niepodległości ale także o chrześcijańskie oblicze Rzeczpospolitej i całej Europy.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 18.00, czyli ok. 18.45, zapraszamy na koncert zatytułowany "Święta Warmia", w czasie którego krakowski chór pod dyrekcją Janusza Wierzgacza przedstawi pieśni maryjne skomponowane przez dwóch współczesnych polskich kompozytorów: Henryka Mikołaja Góreckiego i Juliusza Łuciuka. Chór tworzą artyści związani z najlepszymi krakowskimi zespołami, a dyrygent jest kierownikiem chóru Opery Krakowskiej. Koncert poświęcony Matce Bożej, której sanktuaria rozsiane są po Warmii, będzie trwał ok. godziny.
5. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny

XVII Niedziela Zwykła                                                                                                                            25.07.2021 r.
1. W niedziele dzisiejszą, z woli Ojca św. Franciszka, obchodzimy po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Temu patronują Święci Rodzice NM Panny Joachim i Anna, których liturgiczne wspomnienie przypada w dniu jutrzejszym, 26 lipca. Z tej okazji babciom, dziadkom i wszystkim osobom starszym naszej parafii ślemy nie tylko pozdrowienie ale także życzenia dobrego zdrowia, jak najdłuższych lat życia i tych łask Bożych, które są potrzebne by skutecznie i z pogodą ducha mogli wypełnić misję świadków: wiary, zakorzenienia w rodzinie i najlepszych wartości pielęgnowanych przez wieki w naszej Ojczyźnie. Dzisiaj z serdecznością odwiedzajmy dziadków i babcie, także osoby starsze z naszego sąsiedztwa. Niech poczują, że są potrzebni.
2. W niedzielę łączymy się w duchu solidarności z wieloma ludźmi w naszej Ojczyźnie i innych krajach Europy dotkniętymi tragedią powodzi. Nie tylko modlimy się za nich ale także wspieramy materialnie naszymi ofiarami, które za pośrednictwem Caritas Polskiej już docierają do najbardziej poszkodowanych. Dzisiaj ofiary na rzecz powodzian można składać na tacę wystawioną na środku kościoła. Za każdy dar serca serdecznie dziękujemy.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą sierpnia. Po Mszy św. o godz. 11.30 będą modlitwy wstawiennicze i procesja eucharystyczna.
5. Serdecznie dziękuję za złożone w ostatnim czasie ofiary na renowację obudowy tabernakulum naszego kościoła.
6. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny. 


XVI Niedziela Zwykła                                                                                                                                18.07.2021 r.
1. Apel Przewodniczącego KEP w sprawie szczepień.
APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W EUROPIE
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Europie oraz wzrostem zakażeń koronawirusem w wielu krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii czy Francji, służby medyczne informują, że również w Polsce, po krótkotrwałej stabilizacji, zaczniemy notować wzrosty zakażeń, spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, który w naszej ojczyźnie odpowiada już za ok. 30 proc zakażeń.
Mając na uwadze życie i zdrowie naszych rodaków oraz by ponownie nie doprowadzić do rygorystycznych obostrzeń sanitarnych, zwracam się z apelem do wszystkich wiernych o żarliwą modlitwę w intencji zakończenia pandemii.
Równocześnie proszę niezaszczepionych, by pamiętali o tym, że „decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego”, o czym wspomniałem w moim oświadczeniu z dnia 8 lipca br. „Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw”. Jak informują służby medyczne, w Polsce, po pełnym zaszczepieniu, zakaziło się jedynie 0,6 proc. osób, co świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tej formy walki z koronawirusem.
Ufam, że dzięki wytrwałej modlitwie oraz odpowiedzialnej i roztropnej postawie wszystkich Polaków ochronimy życie, zwłaszcza najsłabszych oraz unikniemy wielu ludzkich dramatów.

Warszawa, dnia 17 lipca 2021 roku
                                                                                                      ✠ Stanisław Gądecki
                                                                                     
 Arcybiskup Metropolita Poznański
                                                                         Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
                                                     Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
3. W tym tygodniu we czwartek przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny a w piątek święto św. Brygidy Szwedzkiej, Zakonnicy, Patronki Europy.
4. W przyszłą niedzielę, 25 lipca, z woli Ojca św. Franciszka, po raz pierwszy będzie obchodzony Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Już dzisiaj zachęcamy do odwiedzin dziadków i babć w rodzinach oraz osób starszych z najbliższego sąsiedztwa.
5. Krajowy Duszpasterz Kierowców w wydanym komunikacie apeluje:
Wiele osób alarmuje, że czas pandemii sprzyja pogłębianiu plagi pijaństwa, dlatego tym bardziej konieczne są wciąż powtarzane apele: piłeś, nie jedź!
Przykazanie Dekalogu Kierowcy MIVA Polska: „Nie zabijaj – bądź trzeźwy” - mówi wprost, że siadanie za kierownicą pod wpływem
alkoholu to grzech ciężki, bo stwarza zagrożenie życia i zdrowia naszego oraz innych ludzi.
O tym, do jakiego dramatu prowadzi jazda po alkoholu pokazuje choćby ostatni głośny wypadek ze skutkiem śmiertelnym, do jakiego
doszło pod Stalową Wolą. Przez pijanego kierowcę życie straciło małżeństwo, które osierociło trzech kilkuletnich synów.
- Niech to dojdzie do nas: „Pijani kierowcy wiozą śmierć”, bo około 10 procent wypadków śmiertelnych, według statystyk policyjnych,
powodują właśnie pijani kierowcy!
Nigdy nie wolno nam się zgodzić na to, by ktokolwiek usiadł za kierownicą po spożyciu nawet najmniejszych ilości alkoholu.
6. W przyszłą niedzielę, po Mszach św. będą zbierane do puszek ofiary na pomoc poszkodowanym przez powodzie w sąsiadujących z nami krajach Europy.
7. Trwa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt prosimy składać pod arkadami na dziedzińcu kolegiackim. Odbiór złożonego sprzętu nastąpi w dniu 05 sierpnia


XV Niedziela Zwykła                                                                                                                                      11.07.2021 r.
1. Bardzo serdecznie dziękuję za złożone w minionym tygodniu ofiary na renowację tabernakulum naszego Kocioła.
2. Jutro, w poniedziałek, przypada wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, patrona Archidiecezji Warmińskiej.
3. W tym tygodniu, we wtorek 13 lipca zapraszamy wiernych na lipcowy Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Wieczór rozpoczniemy modlitwą różańcowa o godz. 17.30, po niej Msza św. . o godz. 18.00 i po Mszy św. modlitwa adoracyjna do godz. 19. 30. Wieczór zakończymy apelem maryjnym. Intencje do modlitwy różańcowej składamy jak zwykle przy obrazie Matki Bożej N.Pomocy.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” po raz kolejny przeprowadza zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Środki finansowe tą drogą uzyskane służą realizacji różnych projektów w misyjnej działalności Kościoła służących ludziom potrzebującym pomocy w różnych zakątkach świata. Zużyty sprzęt prosimy składać pod arkadami na dziedzińcu kolegiackim. Odbiór sprzętu nastąpi 5 sierpnia.
6. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza wszystkie osoby po 40 roku
życia na bezpłatne badania profilaktyczne. Program Profilaktyka 40 Plus, który jest ważną częścią rządowego programu Polski Ład, ma pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości. Informacje szczegółowe znajdziemy na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.
7. Prasa katolicka; Niedziela, Gość niedzielny. 


XIV Niedziela Zwykła                                                                                                                          04.07.2021 r.           1. Jak już informowaliśmy z dniem 01 lipca w naszej parafii rozpoczął pracę na stanowisku wikariusza Ks. mgr Dawid Szczepkowski. Ks. Dawid w naszej parafii pracował jako diakon w czasie Wielkiego Postu w roku 2014. Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Miłosierdzia Bozego  w Olsztynie, w Ornecie i Ostródzie. Życzę Księdzu Dawidowi wielu łask Bożych, światła Ducha św. i ludzkiej życzliwości w posłudze w naszej parafii.
2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 11.30 będą modlitwy wstawiennicze i procesja eucharystyczna. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną.
3. Z niedzielą dzisiejszą po przerwie powodowanej pandemia, wznawiamy Msze św. w kaplicy dojazdowej w Smolajnach o godz. 13.30.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. Informuję parafian, że w tym roku zostały przygotowane projekty renowacji i konserwacji obudowy tabernakulum ołtarza głównego z 1748 r. oraz empory zachodniej z polichromowanymi drzwiami z XVII w. Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich tych obiektów z funduszy Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały rozpatrzone negatywnie. Aby można było zrealizować w tym roku przynajmniej renowację tabernakulum zwracam się z prośbą do parafian o materialne wsparcie tej inicjatywy choćby w minimalnym zakresie. Za to z góry serdecznie dziękuję. To głównie dzięki waszym ofiarom wiele zabytkowych obiektów naszego kościoła mogło odzyskać dawną świetność.
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. 
7. Wielką wartością każdej parafii są wspólnoty modlitwy, pośród których poczesne miejsce zajmują Koła Żywego Różańca żyjące modlitwą różańcową i podejmujące papieskie intencje modlitwy oraz otaczające modlitwą sprawy nam ważne i bliskie. Miesiąc październik jest dobrą okazją by powstały nowe Koła Żywego Różańca w naszej parafii. O podjęcie inicjatywy integracji nowych osób wokół modlitwy różańcowej apelujemy do kobiet i mężczyzn parafii, do środowisk nauczycieli i wychowawców, rodziców wychowujących dzieci ale także apelujemy do chłopców i dziewcząt. Niech modlitwa różańcowa staje się drogą życia i chrześcijańskiej formacji. Służymy radą i pomocą w realizacji oddolnych inicjatyw.