III Niedziela Wielkanocna                                                                                                                      18.04.2021 r.
Niedziela Biblijna

1. W trzecią niedzielę wielkanocną otwieramy ogólnopolski Tydzień Biblijny i przeżywamy dzień czytania Pisma świętego w naszych rodzinach. Wzywa nas do tego sam zmartwychwstały Chrystus, który – jak mówi Ewangelia – dołączył do uczniów idących z Jerozolimy do Emaus i wyjaśniał im Pisma. Zachęcamy parafian, by dzisiaj, w Niedziele Biblijną, przynajmniej kwadrans poświęcić na osobiste lub rodzinne czytanie Pisma Świętego. Tydzień Biblijny niech uczy codziennego czytania Słowa Bożego.
2. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska.
3. Jutro, 19 kwietnia, w Roku Św. Józefa, zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Józefa o godz. 17.30.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. W piątek, 23 kwietnia, przypada Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski.
6. Przyszła niedziela, IV wielkanocna, to niedziela Dobrego Pasterza, która wprowadza w Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W naszej parafii będziemy gościć diakona Jędrzeja, który będzie głosił homilie, poprowadzi także wspólną modlitwę różańcową w intencji powołań o godz. 17.30, na którą wiernych serdecznie zapraszamy.
7. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 16.30 rozpoczniemy cykl spotkań przygotowawczych do sakramentu bierzmowania dla kandydatów do bierzmowania z naszej parafii. Obecność na Mszy św. kandydaci powinni potraktować jako obowiązkową.
8. Prasa katolicka : Niedziela, Gość niedzielny


II Niedziela Wielkanocna                                                                                                                        11.04.2021 r.
Niedziela Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona jako Święto Bożego Miłosierdzia. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu pokuty. W niedziele dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na dzieła miłosierdzia realizowane przez Caritas Polską.
2. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy do kościoła na wspólną Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
3. W niedzielę dzisiejszą rozpoczynamy cykl katechez przedmałżeńskich. Będą się one odbywały w sali Domu Rekolekcyjnego o godz. 17.00. Cykl katechez zakończy się w niedziele 23 maja.
4. We środę, 14 kwietnia, będziemy obchodzić Święto Chrztu Polski „Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. 14 kwietnia 966 roku jest najważniejszą datą w historii naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce. 'Zgodnie z tradycją, chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku. I to wtedy też narodziła się Polska. Narodziła się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Narodziła się dla świata, wychodząc z epoki przedhi¬storycznej i wkraczając na arenę dziejów Europy. Narodziła się dla siebie, jako wspólnota narodowa i polityczna, bowiem przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą pol¬ską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy'. (A. Duda, Przemówienie prezydenta RP, Andrzeja Dudy, wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu, 15.04.2016).
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W przyszłą niedzielę w Polsce będziemy obchodzić po raz kolejny Niedzielę Biblijną, która wprowadzi w obchód XIII Tygodnia Biblijnego
7. O ile warunki stanu epidemicznego w kraju na to pozwolą, w tym roku uroczystość I Komunii św. przewidujemy na niedzielę 23 maja, uroczystość bierzmowania natomiast na dzień 14 czerwca
8. .
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny

Niedziela Męki Pańskiej                                                                                                                          28.03.2021 r.
1. Stan epidemii w naszym kraju, i wielki wysiłek troski władz państwowych i medycznych o zdrowie wszystkich obywateli wymusza dodatkowe obostrzenia w najbliższym czasie, które dotyczą także kościoła. Nadal przychodzący do kościoła muszą nosić maseczki, dezynfekować ręce, zachować w kościele dystans 1,5 m. Wg nowych przepisów w kościele może uczestniczyć 1 osoba na 20 m kwadratowych. To pozwala w naszym kościele na jednorazowe uczestnictwo w nabożeństwach nie więcej niż 70 osobom. Prosimy parafian o dostosowanie się do tych wymogów. Powinien to być wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności w walce z epidemią. Te zasady odnoszą się do wszystkich nabożeństw odprawianych w kościele podczas Wielkiego tygodnia i Świąt Wielkanocy.
1. Wkraczamy w dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Męki Pańskiej tradycyjnie nazywaną Palmową. Wspominamy wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i wsłuchujemy się w opis wydarzeń prowadzących do zbawczej męki naszego Pana. Dzisiaj ostatnie w tym Wielkim Poście nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.30.
2. Wiernych, którzy nie skorzystali dotychczas ze spowiedzi św. wielkopostnej zachęcamy do korzystania z posługi kapłanów w konfesjonale w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. rano i wieczorem od godz. 17.30.
3. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze olsztyńskiej Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński wraz z kapłanami warmińskimi odprawi Mszę św. Krzyżma, podczas której poświęci oleje Krzyżma i Chorych.
W kościołach parafialnych w Wielki Czwartek sprawowana jest tylko jedna Msza św. zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, dla uczczenia Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Pan Jezus z Apostołami w Wieczerniku, podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej będzie odprawiona o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznej kaplicy adoracji. Adoracja w Wielki Czwartek potrwa do godz. 21.00.
4. Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni roku kościelnego. To dzień rozmyślania nad Jezusem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Wielki Piątek przeżywamy zachowując post ścisły.
W Wielki Piątek zapraszamy wiernych na Ciemną Jutrznię o godz. 9.00. O godz.15.00 będzie Droga Krzyżowa. O godz. 17.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego gdzie pozostanie aż do Wigilii Paschalnej. Adoracja w Wielki Piątek potrwa do godz. 21.00
5. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie. W Wielką Sobotę Ciemna Jutrznia o godz. 9.00. Od godz. 10.00 do godz. 16.00 będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. W tym roku ze względów sanitarnych rezygnujemy z poświęcenia pokarmów w kościele. O pobłogosławienie stołu przed uroczystym posiłkiem wielkanocnym prosimy ojców rodzin lub osoby godne i przygotowane do takiej czynności. Formy pobłogosławienia stołu są wyłożone na ołtarzach bocznych kościoła. Znajdziemy je także na stronie internetowej parafii.
6. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Na liturgię zabieramy ze sobą świece. Będą one potrzebne w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Po Liturgii Wigilii Paschalnej nie będzie czuwania adoracyjnego.
7. W Niedzielę Wielkanocną ze względu na wymogi sanitarne nie będzie procesji rezurekcyjnej. Pierwsza Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim zostanie odprawiona o godz. 6.30, następne Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 18.00. Aby umożliwić udział we Mszy św. dla większej ilości wiernych będzie jeszcze odprawiona dodatkowo Mszą św. o godz. 16.30.
8. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w kościele parafialnym wg porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
9. Wiernych informujemy o możliwości zachowania duchowej łączności z kościołem poprzez transmisje w mediach ogólnopolskich, lokalnych i internetowych także z transmisji z prokatedry olsztyńskiej.

10. Kościół nasz przed świętami wielkanocnymi wymaga należytego uprzątnięcia. Do odkurzania kościoła, zmywania ławek i przestrzeni całego kościoła prosimy większą ilość osób w poniedziałek od godz.8.00.

11. Prasa katolicka: Niedziela, gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 


IV Niedziela Wielkiego Postu                                                                                                            14.03.2021 r.
1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu, który naznaczony jest także stanem pogłębiającej się epidemii w naszym kraju. Prosimy o noszenie maseczek, zachowywanie dystansu społecznego, dezynfekcji. Przypominamy, że nadal obowiązują udzielone na czas epidemii dyspensy od uczestnictwa w Mszach świętych niedzielnych i świątecznych i zwracamy uwagę na możliwości korzystania z Mszy św. transmitowanych w mediach szczególnie przez osoby starsze, chore, lękające się o swój stan zdrowia. Uczestnicząc w Mszach św. w kościele pamiętajmy o limicie jednej osoby na 15 m. kwadratowych. Nadal prosimy o korzystanie ze spowiedzi św. nie czekając na rekolekcje w dni powszednie rano i wieczorem.
2. Dzisiaj o godz. 13.00 Msza św. dla dzieci klas III naszej parafii i ich rodziców w ramach przygotowania do sakramentów spowiedzi i Komunii św.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W piątek, 19 marca, przypada uroczystość Św. Józefa Opiekuna N. Maryi Panny i Opiekuna Pana Jezusa. W Roku św. Józefa, który został ogłoszony przez Papieża Franciszka w 150 rocznicę poświęcenia Św. Józefowi Kościoła Powszechnego po Mszy św. wieczornej będzie Litania do św. Józefa i akt zawierzenia św. Józefowi. Zachęcamy wiernych do modlitwy za przyczyną św. Józefa w rodzinach. Do Waszych domów trafiły materiały i ulotki z modlitwami do św. Józefa. Wykorzystujmy je dla ożywienia kultu św. Józefa. Korzystajmy też z możliwości uzyskania odpustów w Roku św. Józefa. Informacje o tym są umieszczone na tablicy ogłoszeń. W Roku Św. Józefa 19 dnia każdego miesiąca będzie nabożeństwo ku czci św. Józefa o godz. 17.30. przy ołtarzu św. Józefa.
5. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy, mimo stanu epidemii, rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je Ks. Prałat dr hab. Stanisław Kozakiewicz. Rekolekcje potrwają do środy włącznie. Będą się one odbywały z zastosowaniem koniecznych wymogów sanitarnych.
6. Rekolekcje wielkopostne będą się odbywały tak że za pośrednictwem mediów, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Informacje znajdziemy na stronie Archidiecezji Warmińskiej, Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej czy plakatach w przedsionku kościoła.
7. We wtorek na godz. 16.00 do Domu Rekolekcyjnego zapraszam osoby dotychczas posługujące w procesjach eucharystycznych jak też te, które chciałyby w tej posłudze uczestniczyć. Liczymy na młodsze pokolenie zarówno spośród Pań jak i Panów.
8. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia zaprasza do włączenia się do „Tygodnia modlitwy o ochronę życia” w dniach od 19 do 25 marca. Szersze informacje oraz formy modlitwy można znaleźć na stronie „zażyciem.pro-life.pl” oraz plakacie w przedsionku kościoła. W modlitwę może się włączyć każdy, komu zależy na ochronie życia na każdym etapie jego rozwoju i podejmować ja gdziekolwiek jest.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. 


III Niedziela Wielkiego Postu                                                                                                          07.03.2021 r.
1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu, dzisiaj już trzecia niedziela tego czasu. Przeżywamy ten czas w klimacie naznaczonym epidemią, dlatego przypominamy o konieczności noszenia maseczek, zachowania dystansu i dezynfekcji. Uczestnicząc w nabożeństwach w naszym kościele powinniśmy zachować ograniczenie jednej osoby na 15 m. kwadratowych.
2. Jak wiadomo, Ojciec św. Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa przypominając o zawierzeniu przed 150 laty Kościoła Powszechnego Opiekunowi Jezusa Chrystusa. Zachęcamy wiernych do ożywiania kultu św. Józefa w pobożności indywidualnej. Na bocznych ołtarzach są rozłożone materiały poświęcone św. Józefowi wraz z modlitwami za Jego wstawiennictwem. Są to materiały bezpłatne, prosimy je wziąć do swoich domów i wykorzystywać w codziennych modlitwach. Dniem poświęconym św. Józefowi we wspólnotach parafialnych będzie każdy dzień 19 poszczególnych miesięcy tego roku.
3. W naszej parafii przewidujemy rekolekcje wielkopostne, które się rozpoczną w V niedzielę Wielkiego Postu i potrwają do środy włącznie. Wszystko wskazuje na to, że będą się one musiały odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych. Bardzo zatem prosimy, by korzystać z możliwości spowiedzi św. w każdym dniu Wielkiego Postu, rano lub wieczorem nie odkładając jej na dni rekolekcji czy ostatniego tygodnia Wielkiego Postu. Wizyty kapłana z posługą sakramentalna w domu prosimy zgłaszać indywidualnie.
4. Od niedzieli dzisiejszej, po Mszach św., będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła.
5. Polecamy prasę katolicką:
Najnowsze numery Niedzieli Gościa Niedzielnego. Jest także numer specjalny Gościa Niedzielnego poświęcony w całości postaci św. Józefa w cenie 9 zł. za egzemplarz


II Niedziela Wielkiego Postu                                                                                                            28.02.2021 r.
1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu materialnie wspieramy polskich misjonarzy uczestniczących czynnie w dziele ewangelizacji narodów. Są to misjonarze duchowni i świeccy. Pracują na niemal wszystkich kontynentach. Ofiary na ten cel można po Mszy św. złożyć na tacy wystawionej na środku kościoła.
2. Dzisiaj o godz. 13.00 Msza św. dla rodziców i dzieci klas III naszej parafii przygotowujących się do sakramentów pokuty i eucharystii.
3. Dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo Gorzkich Żali.
4. Jutro, 01 marca, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Naszą modlitwą wyrażajmy wdzięczność wobec wszystkich, którzy dla wolności i suwerenności Ojczyzny oddali swoje życie.
5. W pierwszy czwartek marca przywracamy w naszym kościele cotygodniowe adoracje Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. We czwartek, 04 marca, przypada święto św. Kazimierza Patrona Polski i Litwy
7. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. tak, by w pierwszy piątek miesiąca można było przystąpić do Komunii św. wynagradzającej za grzechy świata. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.00. Spowiadamy w godzinach porannych i od godz. 17.30.
8. W pierwszą sobotę miesiąca ponowimy nasze oddanie Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcamy do praktyki modlitwy, spowiedzi i Komunii św. w pierwsze soboty miesiąca.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. 


I Niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                 21.02.2021 r.
1. Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu wezwaniami” Nawracajcie się”, „Wierzcie w Ewangelię”; to sugestie, którymi Kościół zachęca nas do zerwania z grzechem i pójścia za Chrystusem. Pomocą w wewnętrznej przemianie i wielkopostnej odnowie są nabożeństwa pasyjne, a więc odprawiana w naszym kościele, w piątek, o godz. 17.00 Droga Krzyżowa a także odprawiane w niedzielę o godz. 17.30 nabożeństwo Gorzkich Żali . Zachęcamy do korzystania w czasie Wielkiego Postu z sakramentu pojednania nie czekając na rekolekcje. Nie wiemy jakie mogą nas czekać sytuacje związane z epidemią. Nie odkładajmy więc tego co najważniejsze – pojednania z Bogiem.
2. W trosce o przygotowanie dzieci klas III naszej parafii do sakramentów spowiedzi i Komunii św. w niedziele Wielkiego Postu będą odprawiane Msze św. o godz. 13.00 tylko dla tych dzieci i ich rodziców. Dzisiaj pierwsza taka Msza św., serdecznie zapraszamy.
3. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary na pomoc polskim misjonarzom.
4. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny - dla dzieci i młodzieży. 

VI Niedziela Zwykła                                                                                                                          14.02.2021 r
1. W niedzielę dzisiejszą rozpoczyna się 54 Tydzień Trzeźwości. To dobra okazja do podjęcia lub odnowienia postanowień trzeźw ościowych w obronie dobra własnego i rodziny oraz preferencji kultury bezalkoholowej spotkań rodzinnych i społecznych .
2. W niedzielę dzisiejszą naszymi ofiarami wspieramy Warmińskie seminarium Duchowne przygotowujące nowych kapłanów dla naszej Archidiecezji. W naszej parafii homilie głosi i ofiary zbiera dn Karol Gawryś, który w maju tego roku przyjmie święcenia kapłańskie.
3. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. Znakiem liturgicznym tego dnia jest obrzęd posypania głów popiołem podczas każdej Mszy św. Środę Popielcową przeżywamy zachowując post ścisły, to znaczy zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz spożywamy jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Ta forma postu obowiązuje wszystkich między 18 a 60 rokiem życia pozostali zachowują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W Środę Popielcową w naszym kościele Msze święte będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10.00,16.00 i 18.00.
4. W czasie Wielkiego postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w piątki o godz. 18.00. Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywać będziemy w duchu wynagrodzenia za wszelkie nadużycia w Kościele popełnione wobec dzieci i młodzieży.
Informujemy także, że nabożeństwa Gorzkich Żali będą odprawiane w niedziele o godz. 17.30.
5. Trwający od dłuższego czasu stan epidemiczny rzutuje na przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów świętych, które nie może się zamknąć tylko do katechezy w szkole, za realizację której serdecznie dziękujemy katechetom. Od niemal roku nie ma dzieci objętych przygotowaniem do sakramentów św. w kościele. W związku z tym od I Niedzieli Wielkiego Postu pragniemy spotykać się z dziećmi objętymi przygotowaniem do I Komunii św. a więc z uczniami klas III oraz z ich rodzicami na dodatkowej Mszy św. o godz. 13.00 odprawianej tylko dla nich oczywiście z zachowaniem wymogów sanitarnych. Liczymy na współprace z rodzicami w tej trosce.
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Miłujcie się.
7. Wielką wartością każdej parafii są wspólnoty modlitwy, pośród których poczesne miejsce zajmują Koła Żywego Różańca żyjące modlitwą różańcową i podejmujące papieskie intencje modlitwy oraz otaczające modlitwą sprawy nam ważne i bliskie. Miesiąc październik jest dobrą okazją by powstały nowe Koła Żywego Różańca w naszej parafii. O podjęcie inicjatywy integracji nowych osób wokół modlitwy różańcowej apelujemy do kobiet i mężczyzn parafii, do środowisk nauczycieli i wychowawców, rodziców wychowujących dzieci ale także apelujemy do chłopców i dziewcząt. Niech modlitwa różańcowa staje się drogą życia i chrześcijańskiej formacji. Służymy radą i pomocą w realizacji oddolnych inicjatyw.