OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 
V Niedziela Zwykła 10.02.2019r.
1. Pragniemy poinformować parafian, że w tym roku w parafiach dekanatu dobromiejskiego odbędą się wizytacje kanoniczne. Będzie je przeprowadzał Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński . W naszej parafii wizytację kanoniczną Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński przeprowadzi w trzecią niedzielę wielkanocną to jest 05 maja. Podczas wizytacji, na Mszy św. o godz. 18.00, Ksiądz Arcybiskup udzieli także młodzieży naszej parafii sakramentu bierzmowania. O bezpośrednim przygotowaniu do wizytacji naszej parafii będziemy na bieżąco informować parafian.
2. Jutro w poniedziałek, 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorych. Zwyczajem lat poprzednich Dzień Chorego w parafii obchodzić będziemy w czerwcu podczas Parafialnych Dni Eucharystycznych.
3. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Arka.
4. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
Poniedziałek – 11.02: ul. Grudziądzka – bloki: 2, 4
Wtorek –           12.02: ul. Grudziądzka – bloki: 14, 16
Środa –             13.02: ul. Grudziądzka – blok 12
Czwartek –       14.02: ul. Grudziądzka – bloki: 7A, 9, 10.
Piątek –            15.02: ul. Grudziądzka – bloki: 18, 20
Sobota –           16.02: ul. Grudziądzka – bloki: 15, 17
Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 10.00 

W naszej parafii odwiedziny duszpasterskie zakończymy w sobotę 25 lutego.

IV Niedziela Zwykła                                                                                                                          3.02.2019 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela lutego kończy ona czas zimowych ferii w naszym regionie.
2. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „ Hosianum” w Olsztynie.
3. Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. Jutro, w poniedziałek, po Mszach św. udzielimy wiernym błogosławieństwa świecami św. Błażeja, którego czcimy jako patrona chorób gardła, a którego wspomnienie przypada w dniu dzisiejszym.
5. W pierwszy czwartek miesiąca podczas Mszy św. wieczornej ofiary składane na tacę będą przeznaczone na fundusz ministrancki. W tym roku ministranci towarzyszą także kapłanom podczas wizyt duszpasterskich. Ministranci zbieraj a też do puszek ofiary na fundusz ministrancki. Za złożone ofiary na ten cel serdecznie w imieniu ministrantów dziękujemy.
6. Wspólnota Odnowy w Duchu św. zaprasza wiernych naszej parafii na rekolekcje Ewangelizacyjne, które rozpoczną się w przyszłą niedziele o godz. 19.00. W Domu Rekolekcyjnym. Spotkania rekolekcyjne będą się odbywały w przez 8 kolejnych niedziel o godz. 19.00 w Domu Rekolekcyjnym. Informacje o rekolekcjach znajdziemy na ulotkach, które są dzisiaj rozdawane przed kościołem po Mszach św.
7. Polecamy prasę katolicka : Niedziela, Gość Niedzielny.
8. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
Poniedziałek- 04.02: ul. Chodkiewicza stare bud. z blokiem 11, ul. Kolejowa,
                                        ul. Grudziądzka stare bud oraz budynek socjalny 9c.
Wtorek –         05.02: ul. Gdańska- bloki 4. 6. 8. 10
Środa –           06.02: ul Pionierów – bloki 5a, 7a, 9a, 11a
Czwartek –     07.02: ul. Chodkiewicza – bloki 5a, 7a, 9a, 11a
Piątek –           08.02: ul. Zwycięstwa blok 11 / Dom Stażysty
Sobota –          09.02: ul. Grudziądzka - bloki 6 i 8

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 10.00
W dniach do 15 lutego w odwiedzinach duszpasterskich będzie uczestniczył nasz parafianin dn Szymon.


III Niedziela Zwykła                                                                                                                     27.01.2019 r.
1. Dzisiaj, 27 stycznia po raz kolejny przeżywamy dzień Wielkiej Nowenny Gietrzwałdzkiej przygotowującej nas wszystkich do obchodu 150 lecia objawień Matki bożej w Gietrzwałdzie. Dzisiaj po Mszach św. łączymy się we wspólnym akcie zawierzenia Pani Gietrzwałdzkiej.
2. 1 lutego, w pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od godz. 15.30 będziemy spowiadać. Zachęcamy dzieci szkolne, szczególnie te po I Komunii, do kontynuacji praktyki spowiedzi i Komunii św. w pierwsze piątki miesiąca. O godz. 16.00 Msza św. Okazja do spowiedzi także od godz. 17.30.
3. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii o godz. 17.00 w oratorium.
4. W sobotę, 02 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w naszym kościele odprawiane będą o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Podczas Mszy św. poświęcimy świece. Zapalona świeca jest znakiem Chrystusa, którego przyjmujemy jako Światło. Przy zapalonej świecy gromadzić się powinniśmy w rodzinach na wspólnej modlitwie. Świece można nabyć w zakrystii. Święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na utrzymanie klasztoru Sióstr Karmelitanek w Spręcowie.
5. W przyszłą niedzielę taca będzie przeznaczona na potrzeby WSD „Hosianum”.
6. Trwa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszej parafii. Zgromadzone elektrośmieci zostaną zabrane z parafii we wtorek 29 stycznia. Jeśli są gdzieś jeszcze jakieś elektrośmieci prosimy je składać pod arkadami na dziedzińcu kolegiackim.
7. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny z ciekawym filmem, szczególnie dla młodzieży, Arka, Miesięcznik „Droga” przygotowany specjalnie dla przygotowujących się do bierzmowania.
8. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
Poniedziałek – 28.01: Nowa Wieś Mała od godz. 9.00
Wtorek-              29.01: Smolajny od godz. 9.00, osiedle Smolajny od godz. 14.00.
Środa-                30.01: Praslity od godz. 9.00 / prosimy o 2 pojazdy na kolonie/.
Czwartek –        31.01:ul. Pionierów stare bud. z blokiem 15
Piątek –             01.02: ul. Jana Pawła II, Rzeszutka, pl. 1 Sierpnia i Słoneczna.
Sobota –            02.02: Knopin – osada od godz. 11.00.

9. Zaproszenie na rekolekcje Odnowy w Duchu św.
     Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne, które będą się odbywały przez 8 kolejnych niedziel. Pierwsze spotkanie odbędzie się10 lutego o godz. 19.00 w Domu Rekolekcyjnym. Rekolekcje będzie prowadził Ks. Marcin. 

II Niedziela Zwykła                                                                                                                      20.01.2019 r.
1. Niedziela dzisiejsza, przez słowa Ewangelii ukazuje nam objawienie się Jezusa Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Jednocześnie wskazuje na Najświętszą Maryję Pannę jako Orędowniczkę i Opiekunkę w trudach ludzkiego życia.
2. W okresie zimowym więcej czasu spędzamy w domu, to dobra okazja ku temu, by ten czas wykorzystać także na lekturę Pisma św., książek czy prasy katolickiej, aby pogłębić swoja wiedzę i ożywić wiarę.
3. W parafii w latach poprzednich już dwa razy była przeprowadzana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” pragnie przeprowadzić kolejną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej parafii w dniu 29 stycznia tego roku. Osoby i instytucje z naszej parafii, które chcą pozbyć się elektrośmieci proszone3 są o składanie tych elektrośmieci pod arkadami dziedzińca kolegiackiego przy kancelarii parafialnej. O zbiórce przypominają ulotki rozłożone na bocznych ołtarzach naszego kościoła.
4. Z prasy katolickiej polecamy: Niedzielę, Gość Niedzielny dzisiaj z ciekawym filmem i Mały Gość Niedzielny

5. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
Poniedziałek – 21.01: ul. Orła Białego, bloki, numery parzyste
Wtorek –          22.01: ul. Orła Białego , bloki, numery nieparzyste, 
                                              Orła Białego, stare bud.
Środa –             23.01:ul. Malczewskiego, Sowińskiego
Czwartek –       24.01: ul. Gdańska stare bud. ,bloki 8a, 8b.
Piątek –             25.01: Łęgno, Kunik
Sobota –            26.01: Knopin wieś, Kosyń.


Niedziela Chrztu Pańskiego                                                                                                         13.01.2019 r.
1. Dzisiaj w liturgii Kościoła przypominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. To wydarzenie było objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego z Jego Boską godnością oraz zbawczą wobec świata misją. Chrzest Jezusa nie jest tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele. Zbawcza moc chrztu dzisiaj wynika męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela dzisiejsza kończy okres Bożego Narodzenia. Śpiew kolęd zachowuje się do Święta Ofiarowania Pańskiego.
2. We środę, 16 stycznia, o godz. 18.00, w Szkole Katolickiej w Smolajnach, spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
3. W tym tygodniu, w piątek wspominać będziemy w liturgii Kościoła Błogosławioną Reginę Protmann, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Katarzynek.
4. 18 stycznia rozpocznie się w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Będzie on przeżywany z mocna pamięcią modlitwy Jezusa Chrystusa w przeddzień męki zanoszonej do Ojca „ aby wszyscy byli jedno.”
5. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
6. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
Poniedziałek- 14.01: ul. Zwycięstwa, blok 17.
Wtorek – 15.01: ul. Warszawska stare bud. oraz ul. Poprzeczna,
Krótka, Ogrodowa, Milewicza
Środa – 16.01: ul. Warszawska bloki 5a i 5b
Czwartek 17.01: ul. Górna
Piątek – 18.01: ul. Grunwaldzka bloki 2, 4, 6
oraz ul. Olsztyńska
Sobota – 19.01: ul. Grunwaldzka stare bud.


Uroczystość Objawienia Pańskiego                                                                                              06.01.2019 r.
1. Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego. Poświęconą kredą znaczymy nasze domy wyznając, że przyjmujemy Chrystusa, który jest drogą prawdą i życiem. Składane dzisiaj ofiary na tacę są przeznaczone na działalność misyjną Kościoła.
2. W Uroczystość trzech Króli po raz kolejny w naszym mieście odbędzie się Orszak Trzech Króli. Orszak Trzech Króli wyruszy sprzed naszego kościoła o godz. 12.30, a więc bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.30. Zachęcamy do rodzinnego udziału w tej miejskiej imprezie.
3. W tym tygodniu, 11 stycznia, w piątek w Ostródzie odbędzie się koncert kolędowy „ Betlejem na Warmii i Mazurach”. Wyjazd na koncert do Ostródy w piątek o godz. 17:00. Zbiórka przy rondzie. Bardzo prosimy o dokonanie wpłat przez osoby, które tego jeszcze nie uczyniły. W zakrystii są do odbioru bilety na wyjazd samodzielny. Jest jeszcze kilka ostatnich miejsc w zamówionym autokarze, więc osoby, które chciałyby się zapisać zapraszamy do zakrystii po Mszy Świętej.
4. Zachęcamy, także do nabycia płyty CD z najpiękniejszymi kolędami z całego świata „Betlejem w Polsce". Album dwupłytowy w cenie 40 zł. Pieniądze zebrane przy sprzedaży płyt są przeznaczone na budowę hospicjum dla dzieci w Olsztynie.
5. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
Poniedziałek – 07.01: ul. Pułaskiego
Wtorek – 08.01: ul Wojska Polskiego bez bloku 19 i 21.
Środa- 09.01: ul. Wojska Polskiego 19 i 21, ul. Fabryczna 8, 8a. 34b.
Czwartek - 10.01: ul. Fabryczna – pozostałe numery.
Sobota – 12.01: ul. Zwycięstwa bez bloków 11 i 17

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 10.00.
Podczas wizyt duszpasterskich, zwanych kolędą pragniemy wprowadzić pewną nowość. Wraz z kapłanami mogą pojawić się ministranci, którzy będą zapowiadali przyjście kapłana. Ministranci będą chodzili z puszkami, do których będą zbierać pieniądze na "Fundusz ministrancki”. Z „funduszu” zostanie dofinansowany m.in. wyjazd wakacyjny, a także inne formy ministranckiej aktywności w ciągu roku.
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa                                                                        30.12.201
1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa. Święta Rodzina, w której centrum jest Jezus Chrystus jest dla nas wzorem budowania każdej wspólnoty rodzinnej.
2. Jutro, 31 grudnia, rok 2018 dobiegnie końca. Zapraszamy parafian na Mszę św. na zakończenie roku, która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynno przebłagalne. . Śpiewem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” zamkniemy Rok Pański 2018.
3. We wtorek, 01 stycznia, rozpoczniemy Nowy Rok Pański 2019, w Kościele uczcimy Świętą Bożą Rodzicielkę. W dniu Nowego Roku Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój na świecie. W Nowy Rok Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00.
4. Informujemy, że w styczniu i lutym nie będzie czwartkowych adoracji Najśw. Sakramentu. Przywrócimy je w pierwszy czwartek marca.
5. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od 15.30 będziemy spowiadać dzieci szkolne. O godz. 16.00 Msza św. dla nich. Okazja do spowiedzi św. także od godz. 17.30.
6. W pierwszą sobotę stycznia o godz. 17.00, w oratorium, konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii.
7. W przyszłą niedzielę, 06 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego inaczej Trzech Króli. Po Mszach św. poświęcimy kredę, którą naznaczymy nasze domy wyznając, że mieszkają w nim wyznawcy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem. W uroczystość Objawienia Pańskiego ofiary składane na tacę są przeznaczone na misyjną działalność Kościoła.
8. W Uroczystość Trzech Króli po raz kolejny w naszym mieście odbędzie się Orszak Trzech Króli – to coraz częstsza forma świętowania uroczystości Trzech Króli. Zachęcamy parafian do rodzinnego włączenia się do Orszaku, do wspólnego śpiewu kolęd oraz przypominania istotnego przesłania uroczystości Trzech Króli, którym jest oddanie pokłonu Chrystusowi, Odwiecznemu Słowu Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, aby objawić iż Bóg jest Miłością i przychodzi, by dać nam zbawienie. Orszak Trzech Króli wyruszy sprzed naszego kościoła o godz. 12.30, a więc bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.30. Organizatorów oraz bezpośrednio zaangażowanych w inscenizacje orszakowe zapraszamy do kościoła na Mszę św. o godz. 11.30.
9. Od środy, 02 stycznia, rozpoczniemy doroczne odwiedziny duszpasterskie mieszkańców naszej parafii. Na czas odwiedzin prosimy przygotować na stole krzyż, zapalone świece i wodę święconą. Prosimy też o obecność wszystkich mieszkańców. Pragniemy podczas odwiedzin wspólnie się modlić i spotkać z mieszkańcami w ich domach.
Odwiedziny duszpasterskie będziemy rozpoczynać o godz. 15.30, w soboty od godz. 10.00.
10. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
Środa: 02.01 – ul. Generała Maczka, Kilińskiego, Poniatowskiego
Czwartek: 03.01 – ul. Traugutta, Sułkowskiego, Wybickiego,
Dąbrowskiego, Sierakowskiego, Bema
Piątek: 04.01 – ul. Chłopickiego, Sucharskiego
Sobota: 05.01 – ul. Kościuszki, Nalepy.

II Niedziela Adwentu                                                                                                                       09.12.2018 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Dzisiaj po Mszach św. w przedsionkach kościoła zbierane są ofiary do puszek przeznaczone na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”
2. Dzisiaj o godz. 16.30 w oratorium spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii objętych przygotowaniem do sakramentów pokuty i Eucharystii.
3. We środę po Mszy św. wieczornej celebracja liturgiczna dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
6. W przyszłą niedzielę, trzecią Adwentu, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Potrwają one do środy włącznie. Rekolekcje w tym roku poprowadzi pochodzący z naszej parafii Ks. Krzysztof Kamiński, pracownik Sądu Metropolitalnego Archidiecezji Warmińskiej. Program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, prosimy się z nim zapoznać organizując szczególnie w rodzinach udział w spotkaniach rekolekcyjnych.
7.
W imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego pragnę wszystkich zaprosić do udziału w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym, które po wielu latach starań zagości w naszym województwie. Będzie to widowisko muzyczne Betlejem na Warmii i Mazurach. Koncert ten odbędzie się 11 stycznia 2019 r w Expo Arenie w Ostródzie o godzinie 19.00. Wydarzenie to, oprócz niewątpliwych walorów estetycznych jest połączone także z akcją charytatywną na rzecz budowy HOSPICJUM DLA DZIECI w Olsztynie. Kupując bilety, cegiełki czy też płyty z koncertów z zeszłorocznej edycji wspieracie to wspaniałe dzieło. W tym roku wystąpią: Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Grażyna Łabaszewska, Bovska, Antonina Krzysztoń i inni. Bilety w cenie 50 zł, 60 zł, 80 zł można zamawiać w zakrystii bądź kancelarii parafialnej. Parafia przygotowuje dla chętnych wyjazd autokarowy na ten koncert. Chętnych udziału w tym niecodziennym widowisku zapisujemy w zakrystii. Koszta biletu oraz autokaru to 80 zł. od osoby. W zakrystii można też nabyć cegiełki w cenie 20, 50 i 80 zł. Dochód przeznaczony jest na budowę HOSPICJUM dla DZIECI w Olsztynie.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, miesięcznik Cuda i Łaski.


I Niedziela Adwentu                                                                                                                            02.12.2018 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiejsza nie4dziela rozpoczyna nowy rok liturgiczny 2018/19. Podejmowana tematyka to; „Misja w Mocy Bożego Ducha”, a hasłem tego roku będzie: „W mocy Bożego Ducha”. Symbolika nawiązuje do płonącego ognia – „języki ognia”. Adwent to także okres przygotowujący do Bożego Narodzenia. Mimo, że jest dzisiaj nazywany radosnym oczekiwaniem na Narodzenie Jezusa Chrystusa, to jednak warto zauważyć, że Kościół już od IV wieku zachęcał w tym czasie do podejmowania postu i umartwienia a także do częstego uczestnictwa we Mszy św. Pomocą w przeżyciu tego czasu będą codzienne Roraty, rekolekcje adwentowe, możliwość pojednania w sakramencie pokuty.
2. W Adwencie Roraty będą odprawiane w naszym kościele codziennie o godz. 6.30. Dzieci szkolne zapraszamy na Roraty w poniedziałki i środy o godz. 16.30.
3. Dzisiaj w pierwszą niedzielę grudnia ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji diecezjalnej, po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. W tym tygodniu we wtorek i środę o godz. 16.30 katecheza dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
5. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia, od 15.30 spowiedź dla dzieci szkolnych i Msza św. w pierwszy piątek miesiąca dla nich o godz. 16.00. Okazja do spowiedzi św. także od 17.30.
7. W przyszłą sobotę, 08 grudnia, będziemy przeżywać Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. za wybrane w ostatnich wyborach władze samorządowe Powiatu Olsztyńskiego oraz Gminy Dobre Miasto u początku ich pięcioletniej kadencji.
9. W przyszłą niedzielę, II Adwentu, po Mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. O pomoc w przeprowadzeniu zbiórki prosimy Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz członków stowarzyszeń i ruchów religijnych naszej parafii.
10. Wraz z Adwentem rozpoczyna się sprzedaż świec na stół wigilijny, w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” przygotowanej przez Caritas – Polska. Świece rozprowadzają ministranci w przedsionku kościoła . Świece są różne, małe po 5 zło , duże po 10 i 15 zł za sztukę.
11. Opłatki prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 w oratorium spotkanie z rodzicami dzieci kl. III Szkół Podstawowych naszej parafii objętych przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
13. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga. Na stolikach w kościele bezpłatne egzemplarze gazety „Chrystus i Ty” , która wprowadza w tematykę nowego roku duszpasterskiego. 

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512