Ogłoszenia duszpasterskie:


III Niedziela Wielkanocna 30.04.2017 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Polsce jako Niedziela Biblijna, promująca Biblię, jako księgę Objawienia Bożego oraz wzywająca do lektury tej Księgi, szczególnie w rodzinach. Lekturą wskazana na dzień dzisiejszy jest List św. Pawła do Galatów. Parafian zapraszamy do udziału w Maratonie Biblijnym, to jest do całodziennego czytania i słuchania Słowa Bożego w najbliższy wtorek, 02 maja w godz. od 9.00 do 17.30. Chętnych do czytania zapisujemy w zakrystii.
2. Jutro, 01 maja, rozpoczną się w naszym kościele codzienne nabożeństwa majowe ku czci N. Maryi Panny. Będą one odprawiane o godz. 17.30. W tym roku te nabożeństwa wpisują się w jubileusze: 140 lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50 lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, 100 lecia objawień w Fatimie, 300 lecia koronacji ikony Matki Bożej na Jasnej Górze, pierwszej na świecie koronacjikoronami papieskimi poza Rzymem. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach w kościele i w środowiskach rodzinnych.
3. We środę, 03 maja, przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W naszym kościele porządek Mszy św. jak w niedziele. W kaplicy dojazdowej w Knopinie Msza św. odpustowa o godz. 13.30.
4. We środę o godz. 7.30 sprzed kościoła XXI Piesza Parafialna Pielgrzymka do Gietrzwałdu. Msza św. w Gietrzwałdzie o godz. 18.00 i powrót do Dobrego Miasta autokarem. Koszta pielgrzymkowe to 30 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii. Pielgrzymkę poprowadzi Ks. Daniel.

5. W pierwszy czwartek maja cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Majowa Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek Maja chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od 15.30 spowiedź dla dzieci szkolnych i Msza św. dla nich o godz. 16.00. Spowiadać będziemy podczas Mszy św. porannych i od godz. 17.30.
7. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla członków Kół Różańcowych o godz. 17.00.
8. Przyszła niedziela, pierwsza maja, rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie Zakonne i Misyjne. Po sumie przewidujemy procesję eucharystyczną.
9. Serdecznie dziękuję za złożone w ostatnim czasie ofiary na prace konserwatorskie i renowacyjnej chrzcielnicy naszego kościoła.
10. Z okazji 140. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie Ojciec święty Franciszek udzielił ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym, którzy od 1 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku, nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie.
11. Z okazji 140. rocznicy Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, na antenie Radia Olsztyn, transmitowana jest Msza święta z Gietrzwałdu, w każdą niedzielę o godz. 7.00. Natomiast na antenie Radia Plus można słuchać specjalnie przygotowanych audycji na temat TAJEMNIC GIETRZWAŁDZKICH OBJAWIEŃ, mówiących o historii objawień Matki Bożej, które miały miejsce 140 lat temu w Gietrzwałdzie i przedstawiających Jej orędzie. Audycja na antenie Radia Plus od poniedziałku do piątku o godz. 17.50.
12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Arka, Gazeta Chrystus i ty podejmująca tematykę jubileuszy maryjnych w tym roku.


Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa                           09.04.2017 r.

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej czyli Palmową. Liturgia przypomina historyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz to wszystko co nastąpiło potem tj. mękę i śmierć krzyżową. W Kościele rozpoczyna się obchód Wielkiego Tygodnia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2. Dzisiaj o godz. 17.30, ostatnie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, nabożeństwo Gorzkich Żali.
3. Wiernych, którzy nie skorzystali ze spowiedzi św. w czasie rekolekcji wielkopostnych zachęcamy do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. rano i wieczorem od godz. 17.30.
4. We czwartek o godz. 10.00 w katedrze olsztyńskiej Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński wraz z kapłanami warmińskimi odprawi Mszę św. Krzyżma, podczas której poświęci oleje Krzyżma i Chorych.
W kościołach parafialnych w Wielki Czwartek sprawowana jest tylko jedna Msza św. zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, dla uczczenia Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Pan Jezus z Apostołami w Wieczerniku, podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej będzie odprawiona o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznej kaplicy adoracji. Adoracja w Wielki Czwartek potrwa do godz. 21.00.
5. Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni roku kościelnego. To dzień rozmyślania nad Jezusem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, nie udziela się sakramentów św. z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych, nie używa się dzwonów ani jakiejkolwiek muzyki kościelnej. Wielki Piątek przeżywamy zachowując post ścisły.
W Wielki Piątek zapraszamy wiernych na Ciemną Jutrznię o godz. 9.00. O godz.15.00 będzie Droga Krzyżowa dla wszystkich.
O godz. 17.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego gdzie pozostanie aż do Wigilii Paschalnej. Adoracja w Wielki Piątek potrwa do godz. 21.00. W Wielki Piątek każdy, kto tylko może, powinien wziąć udział w Liturgii Męki Pańskiej. Ofiary składane w czasie adoracji Krzyża św. będą przeznaczone na utrzymanie chrześcijańskich miejsc kultu w Ziemi Świętej.
6. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie. W tym dniu ciszy Kościoła nie sprawuje się Mszy św. i innych sakramentów z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych. W Wielką Sobotę Ciemna Jutrznia o godz. 9.00. Od godz. 10.00 rozpoczniemy święcenie pokarmów w odstępach półgodzinnych do godz.16.00. O godz. 16.00 osobom ubogim i potrzebującym będzie wydawana żywność złożona podczas święcenia pokarmów. Po żywność należy się zgłaszać do zakrystii. Od godz. 10.00 do godz. 16.00 księża będą słuchać spowiedzi.
7. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Na liturgię zabieramy ze sobą świece. Będą one potrzebne w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Po Liturgii Wigilii Paschalnej czuwanie adoracyjne do godz. 23.00. Czuwanie zostanie wznowione o godz. 5.00. Pełnienie honorowej straży przy Grobie Pańskim powierzamy, jak każdego roku, Ochotniczej Straży Pożarnej.
8. W niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 – procesja rezurekcyjna i Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim.
Członków procesji parafialnej prosimy o przybycie do kościoła pół godziny przed rezurekcją. Kolejne Msze św. będą odprawione o godz. 10.00, 11.30, 18.00. Msze św. w kaplicach dojazdowych w Niedzielę Zmartwychwstania zostaną odprawione o godz. 13.30. W punktach dojazdowych nie będzie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.

9. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w kościele parafialnym wg porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
10. Kościół nasz po rekolekcjach i Niedzieli Palmowej wymaga należytego uprzątnięcia. Jutro kościół będzie odkurzany. Do zmywania ławek i przestrzeni całego kościoła prosimy większą ilość osób we wtorek od godz.8.00.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Arka.III Niedziela Wielkiego Postu                                                 19.03.2017 r
1. Dzisiaj wkraczamy w trzeci tydzień Wielkiego Postu. Przeżywanie tego czasu łączmy z refleksją nad Słowem Bożym Mszy św. niedzielnych i dni powszednich. Nasze nawrócenie swoją motywacje musi znajdywać w Słowie Bożym
2. Jutro przeżywać będziemy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NM Panny i Opiekuna Pana Jezusa.
3. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania NMPanny. W Polsce tą uroczystość jest przeżywana jako Dzień Świętości Życia. W naszej parafii po Mszy św. zostaną złożone przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W ostatnim czasie obserwujemy w polskim społeczeństwie wzmożenie aktywności środowisk przeciwnych prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Znakiem tego stały się tzw „czarne marsze”. Dla nas katolików musi być jasne, że życie ludzkie jest święte, jest darem Bożym. Musi też być jasne, że deklaracja za życiem i jego ochroną jest elementem uwiarygadniającyn nas jako katolików, jako ludzi Kościoła. Zapraszamy do podjęcia Duchowej Adopcji przez nowych członków naszej parafii zarówno spośród kobiet jak i mężczyzn. Deklaracje Duchowej Adopcji są wyłożone przy obrazie M Bożej N. Pomocy.
4. We czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dla uczczenia 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, po Mszach św. w niedziele i po Mszach św. wieczornych w ciągu tygodnia od dzisiaj będzie odczytywany akt zawierzenia Matce Bożej Gietrzwałdzkiej. Zachęcamy też do osobistej modlitwy tekstem tego aktu. Obrazki z tekstem aktu wyłożone są na bocznych ołtarzach przy prezbiterium. Zachęcamy także do codziennej modlitwy różańcowej w odpowiedzi na gietrzwałdzkie wezwanie Maryi „ Omawiajcie nieustannie Różaniec”. Myślę, że obchody tej rocznicy są dobrą okazją do powstania w parafii nowych wspólnot Żywego Różańca. Tę inicjatywę powinny podjąć ludzie młodzi, młodzi rodzice, ojcowie i matki, młodzież myśląca o założeniu własnych rodzin, młode małżeństwa. Nie szczędźmy czasu na modlitwę.
6. W przyszłą niedzielę, 26 marca, ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
7. Od dzisiaj po Mszach św. do puszek będą zbierane ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.


II Niedziela Wielkiego Postu                                                   12.03.2017 r.
1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, po Mszach św. do puszek są zbierane ofiary na pomoc misjom „Ad Gentes”. W 2016 r. dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowało 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek i misjonarzy w krajach misyjnych, głownie w Afryce i Ameryce Łacińskiej na kwotę 150 tys. euro.
2. W trwającym Wielkim Poście zachęcamy do pielęgnowania pobożności pasyjnej przez uczestnictwo w nabożeństwach Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.30
i Drogach Krzyżowych w piątki o godz. 16.00 i 17.00. W czasie Wielkiego Postu korzystajmy z sakramentu pojednania nie czekając na czas rekolekcji. Mamy przecież możliwość korzystania ze spowiedzi św. bez kolejek, bez pośpiechu, w spokoju, po należytym przygotowaniu. Jesteśmy do dyspozycji wiernych w konfesjonałach w czasie nabożeństw. Pojednanie w sakramencie pokuty pozwoli w pełniejszy sposób korzystać z łask Wielkiego Postu. W naszej parafii rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 02 kwietnia, w piątą niedzielę Wielkiego Postu.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
5. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. informujemy, że w kancelarii posiadamy, bardzo dobrze opracowane, nowe wydanie Modlitewnika dla dzieci – pamiątki I Komunii św. Można je nabyć w cenie 8 zł. za egzemplarz. Bardzo go polecamy jako bardzo udany produkt, który może służyć rozwojowi życia religijnego przez całe lata.
6. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Smolajnach oraz Punktu Przedszkolnego informuje o rozpoczętym naborze do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2017/18. Szkoła i Punkt Przedszkolny jest bezpłatna, bezpieczna, wychowuje w duchu wartości katolickich i patriotycznych. Pomaga uczniom z deficytami rozwojowymi.
7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście zaprasza kandydatów do klasy I i ich rodziców na otwarte zajęcia „Zabawy matematyczne w dniu 14 marca, we wtorek o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Ułańskiej 6.
8. Trwamy w czasie rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do wspierania ochrony zabytków w bazylice dobromiejskiej poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, które statutowo wspiera materialnie ochronę dziedzictwa narodowego naszego kościoła. Numer KRS znajdziemy na tablicy ogłoszeń i naszej stronie internetowej.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Na stoliku jest też gazeta Chrystus i Ty wprowadzająca w czas Wielkiego Postu.


I Niedziela Wielkiego Postu                                                         05.03.2017 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Informuję, że od jutra do Niedzieli Zmartwychwstania w naszej parafii będzie pracował diakon Paweł Mórawski skierowany do naszej parafii przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego. Diakon Paweł z końcem maja tego roku przyjmie święcenia kapłańskie.
2. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na administracje diecezjalną.
3. Dzisiaj w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. Dzisiaj o godz. 16.00, w kościele spotkanie z rodzicami uczniów klas II Gimnazjów naszej parafii objętych przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
5. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30 będą odprawiane nabożeństwa Gorzkich Żali, na które parafian serdecznie zapraszamy.
6. We środę, 08 marca, o godz. 16.00 spotkanie z uczniami klas II Gimnazjów naszej parafii poświęcone przygotowaniu do bierzmowania.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. W piątek zapraszamy na Drogi Krzyżowe: dzieci i młodzież szkolną o godz. 16.00 i dorosłych parafian o godz. 17.00.
9. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na cele misyjne.
10. Dzięki mediom znana jest sytuacja mieszkańców zniszczonego bombardowaniami Aleppo w Syrii. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca się z prośba o pomoc w gromadzeniu środków materialnych na podstawowe artykuły żywnościowe dla dzieci Aleppo pod hasłem „Mleko dla Aleppo” . Akcja zbierania środków będzie trwała do końca czerwca. Prosimy parafian, wspólnoty religijne, stowarzyszenia katolickie, szkoły, o włączenie się w tę akcję pomocy. W naszym kościele ofiary na ten cel można składać do skarbony na filarze pod figurą św. Franciszka. Za każdą ofiarę na ten cel z góry bardzo serdecznie dziękuje.
11. Polecamy prasę katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Arka, Droga.


VIII Niedziela zwykła 26.02.2017 r.
1. Dzisiaj, w niedziele poprzedzającą czas Wielkiego Postu, rozpoczyna się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zawsze jest on apelem o realny wysiłek w życiu każdego, by przeżywać codzienność z trzeźwości oraz o umiejętność zachowania abstynencji od alkoholu tam gdzie jest ona konieczna. Zachęcamy wiernych do przeżywania czasu Wielkiego Postu z zachowaniem całkowitej abstynencji.
2. Zgodnie z informacją podaną tydzień temu przypominamy, że dzisiaj o godz. 16.30 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci klas III naszej parafii objętych przygotowaniem do I Komunii św.
3. Jutro, w ostatni poniedziałek miesiąca, po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
4. W tym tygodniu, Środą Popielcową rozpoczniemy czas Wielkiego Postu, który poprowadzi nas do godnego przeżycia Misterium Męki, Odkupieńczej Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10,00 i 18.00. Msza św. dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 16.00. Podczas Mszy św. przeżyjemy pokutny obrzęd posypania głów popiołem. W Środę Popielcową zachowujemy post ścisły.
5. W pierwszy czwartek marca przywracamy cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. We czwartek Wielkopostna Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od godz. 15.30 spowiedź dla dzieci i młodzieży szkolnej.
7. W pierwszy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci szkolnych o godz. 16.00 i parafialną Drogę Krzyżową o godz. 17.00. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. przed pierwszym piątkiem miesiąca podczas nabożeństw w kościele, także w pierwszy piątek miesiąca podczas nabożeństw Dróg Krzyżowych i Mszy św. rano i wieczorem.

8. W sobotę na godz. 10.00, na zbiórkę ministrancką zapraszamy wszystkich ministrantów naszej parafii.
9. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla Wspólnot Żywego Różańca o godz. 17.00.
10. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedziela Wielkiego postu. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas II Gimnazjów naszej parafii objętych przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


V Niedziela Zwykła 05.02.2017 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela lutego, Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na administracją diecezjalną. Po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
2. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
3. W sobotę 11 lutego, przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii, zwyczajem lat poprzednich, na specjalne nabożeństwo połączone z udzieleniem sakramentu chorych zaprosimy chorych z końcem czerwca, w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
4. W przyszłą niedzielę, 12 lutego, ofiary z tacy niedzielnej będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
5. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny.

6. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
     06.02 – poniedziałek: ul. Grudziądzka 2, 4
     07.02 – wtorek: ul. Grudziądzka 6, 8
     08.02 - środa: ul. Grudziądzka 10, 12
     09.02 – czwartek: ul. Grudziądzka 14, 16
     10.02 – piątek: Grudziądzka 18, 20
     11.02 – sobota: Grudziądzka 15, 17

     13.02 – poniedziałek Grudziądzka 11, 19
     14.02 – wtorek: Grudziądzka 7a, 9
                                     Gdańska 8a, 8b
      15.02 – środa: Gdańska 4, 6, 8, 10
      16.02 – czwartek : Pionierów 5a, 7a, 9a, 11a
      17.02 – piątek: Chodkiewicza 5a, 7a, 9a 11a.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00


IV Niedziela Zwykła                                                                      29.01.2017 r.
1. Niedziela dzisiejsza jest piątą niedzielą stycznia. Ofiary składane na tacę są dziś przeznaczona na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.
2. We czwartek, 02 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W naszym kościele Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Podczas Mszy św. poświęcimy świece. Te poświęcone świece przypominają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem, w którym odnajdujemy sens życia i radość zbawienia. Podczas Mszy św. wieczornej procesja ze świecami. Świece można nabyć w zakrystii.
3. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, wraz z całym Kościołem będziemy dziękować Bogu za wszystkie powołania do życia konsekrowanego i modlić się o rozwój zakonów męskich i żeńskich w Polsce i na świecie. W Święto Ofiarowania Pańskiego ofiary składane na tacę będą naszą pomocą materialną dla Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.
4. W piątek, 03 lutego, we wspomnienie św. Błażeja, patrona chorób gardła, po Mszach św. błogosławieństwo świecami św. Błażeja
5. W przyszłą niedzielę, 05 lutego, we wspomnienie św. Agaty, po Mszach św. poświęcimy chleb.
6. W pierwszy piątek lutego chorych odwiedzimy od godz. 9.00.
O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia.
W piątek z racji trwających ferii szkolnych nie będzie spowiedzi i Mszy św. o godz. 16.00. Okazja do spowiedzi św. podczas Mszy św. porannych także od godz. 17.30.
7. W pierwszą sobotę miesiąca czcimy Niepokalane serce Maryi.
O godz. 17.00 konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii. Przypominamy, że w dniach 3 i 4 lutego w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie odbędzie się dzień skupienia dla delatorów Kół Żywego Różańca. Tematem spotkania będzie znaczenie orędzia objawień gietrzwałdzkich w dzisiejszym świecie.
8. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny.

9. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
30.01 – poniedziałek: ul. Łużycka stare bud. oraz blok 30.
31.01 – wtorek ul. Łużycka bloki 32 i 34.
01.02 – środa: ul. Łużycka: bloki 61-71.
02.02 – czwartek: ul. Kolejowa, ul. Grudziądzka stare bud. oraz blok 9b.
03.02 – piątek : ul. Gdańska stare bud., ul. Pionierów stare bud z blokiem 15
04.02 – sobota: ul. Chodkiewicza stare bud z blokiem 11, ul. Zwycięstwa blok 11 czyli Dom Stażysty.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00.III Niedziela Zwykła                                                                      22.01.2017r. 

1. We środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, które kończy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
2. Serdecznie dziękuję za wpłaty na prace konserwatorskie i remontowe w naszym kościele, składane zarówno w kancelarii jak i podczas odwiedzin duszpasterskich.
3. Polecamy prasę katolicką: Niedziela Gość Niedzielny z płytą nagrań melodii w wykonaniu Andrea Bocellego. Dla dzieci i młodzieży polecamy Mały Gość Niedzielny

4. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
23.01 – poniedziałek: ul. Zwycięstwa 17
24.01 – wtorek: Smolajny
25.01 – środa: Praslity
26.01 – czwartek: Łęgno, Knopin wieś
27.01 – piątek: Nowa Wieś Mała, Kunik - od godz.9.00,  

                               Wichrowo od godz. 15.00
28.01 – sobota: Knopin osada, Kosyń - od godz. 10.00.
Na wioskach kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 9.00, w mieście od godz. 15.30II Niedziela Zwykła                                                                       15.01.2017 r.


1. W tym tygodniu, we środę, 18 stycznia, przypada wspomnienie liturgiczne Bł. Reginy Protmann, dziewicy, pochodzącej z Braniewa, założycielki Zgromadzenia Sióstr Katarzynek.
2. We środę także rozpocznie sie się Tydzień Modlitwo o Jedność Chrześcijan, który będzie przebiegał pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” .
3. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Cuda i łaski .

4. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
    16.01 – poniedziałek: ul. Kościuszki, Nalepy, Świerczewskiego.
   17.01 - wtorek: ul. Traugutta, Sułkowskiego, Wybickiego,
                                         Sucharskiego, Jasińskiego, Chłopickiego,
                                         Wojska Polskiego - numery: 15, 17, 19 i 21.
   18.01 – środa: ul. Wojska Polskiego.
   19.01 –czwartek: ul. Warszawska 5a, 5b, Pl. I Sierpnia, Słoneczna.
   20.01 – piątek: ul. Zwycięstwa bez bloków 11 i 17.
   21.01 – sobota: ul. Fabryczna.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o 10.00


Niedziela Chrztu Pańskiego                                                       08.01.2017 r.

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Przypominamy wydarzenie chrztu jakiego w Jordanie udzielił Jezusowi św. Jan Chrzciciel. Niedziela dzisiejsza skłania każdego chrześcijanina do wdzięczności za sakrament Chrztu św. w którym odrodziliśmy się do nowego życia dzieci Bożych.
2. Niedziela dzisiejsza kończy czas Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego, w liturgii Kościoła wkraczamy w czas zwykły.
3. We czwartek o godz. 18.00 w Katolickiej szkole w Smolajnach, kolędowe spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej. Wyjazd z placu kolegiackiego o godz. 17.45.
4. Polecamy prasę katolicką : Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.

5. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
09.01 – poniedziałek: ul. Orła Białego numery nieparzyste
oraz stare budownictwo.
10.01 – wtorek: ul. Warszawska stare bud.. Ogrodowa, Milewicza,

                                    Poprzeczna, Krótka
11.01 – środa:
12.01 – czwartek; ul. Kościuszki, Nalepy
13.01 – piątek: ul. Pułaskiego
14.01 – sobota: ul. Dąbrowskiego, Sierakowskiego, Kilińskiego,
                                   Poniatowskiego, Bema

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00.


Nowy Rok                                                                                      01.01.2017 r.
1. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny 2017 rok od Narodzenia Chrystusa. Naszą przyszłość zawierzamy Bożej Opatrzności, Wszystkim Parafianom życzymy by każdy dzień nowego roku był znaczony błogosławieństwem i pokojem.
2. Informujemy, że w styczniu i lutym nie będzie czwartkowych adoracji Najśw. Sakramentu. Przywrócimy je w pierwszy czwartek marca.
1. W piątek, 06 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego inaczej Trzech Króli. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. . Po Mszach św. poświęcimy kredę, którą naznaczymy nasze domy wyznając, że mieszkają w nim wyznawcy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem. W uroczystość Objawienia Pańskiego ofiary składane na tacę są przeznaczone na misyjną działalność Kościoła.
2. W Uroczystość trzech Króli po raz kolejny w naszym mieście odbędzie się Orszak Trzech Króli – to nowa i coraz częstsza forma świętowania uroczystości Trzech Króli. Zachęcamy parafian do rodzinnego włączenia się do Orszaku, do wspólnego śpiewu kolęd oraz przypominania istotnego przesłania uroczystości Trzech Króli, którym jest oddanie pokłonu Chrystusowi, Odwiecznemu Słowu Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, aby objawić iż Bóg jest Miłością i dać nam zbawienie. Orszak Trzech Króli wyruszy sprzed naszego kościoła o godz. 12.30, a więc bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.30.
3. Ze względu na to, że w piątek przypada Uroczystość Trzech Króli, chorych, których odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy według następującego porządku: Ks. Marcin i Ks. Daniel chorych odwiedzą we wtorek od godz. 9.00.
Ks. Proboszcz i Ks. Kazimierz chorych odwiedzą we czwartek także od godz. 9.00.
4. W pierwsza sobotę miesiąca konferencja dla wspólnot różańcowych naszej parafii o godz. 17.00.
5. Od jutra rozpoczniemy doroczne odwiedziny duszpasterskie mieszkańców naszej parafii. Na czas odwiedzin prosimy przygotować na stole krzyż, zapalone świece i wodę święconą. Prosimy też o obecność wszystkich mieszkańców. Pragniemy podczas odwiedzin wspólnie się modlić i spotkać z mieszkańcami w ich domach.
Odwiedziny duszpasterskie będziemy rozpoczynać o godz. 15.30, w soboty od godz. 10.00.
6. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny katolickie według następującego porządku:
02.01 – poniedziałek: ul. Grunwaldzka bloki 2,4,6. Ul. Olsztyńska.
03.01 – wtorek: ul. Grunwaldzka - stare budownictwo.
04.01 – środa: ul. Jana Pawła II, Rzeszutka, Sowińskiego. Górna
05.01 – czwartek: ul. Malczewskiego
07.01. – sobota: ul. Orła Białego – bloki.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00.


Św. Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2016 r.
1. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na Fundusz Zapomogowy Archid. Warmińskiej.
2. We wtorek przypada święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
3. We środę wspominamy w kościele Świętych Młodzianków, Męczenników
4. W piątek obchodzić będziemy Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W sobotę rok 2016 dobiegnie końca. Zapraszamy parafian na Mszę św. na zakończenie roku, która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynno przebłagalne na zakończenie roku.
1. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Nowy Rok 2017, w Kościele uczcimy Świętą Bożą Rodzicielkę. W dniu Nowego Roku Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój na świecie. W Nowy Rok Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00.
7. Polecamy prasę katolicką, najnowsze numery Niedzieli Gościa Niedzielnego. Dzisiaj także można nabyć najnowszy numer Serca Warmii, czasopisma przygotowywanego przez kleryków a informujące o życiu i pracy alumnów przygotowujących się do kapłaństwa.


IV Niedziela Adwentu                                                                   18.12.2016 r.

1. W sobotę, 24 grudnia, dzień Wigilii Narodzenia Pańskiego. W naszej, polskiej tradycji dzień ten przeżywamy zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę, 24 grudnia, Msze św. tylko w godzinach porannych, o godz. 6.30 i 7.00. W tym czasie także okazja do spowiedzi św. Wieczorem we wspólnotach rodzinnych podczas Wieczerzy Wigilijnej weźmiemy do swoich rąk opłatek by nim się podzielić w duchu chrześcijańskiej miłości. Prawda tego wigilijnego gestu znajduje swą najgłębszą treść w sakramentalnym pojednaniu z Bogiem i między ludźmi. W sekularyzującym się świecie zachowajmy w przeżyciu Wigilii jej religijny i świąteczny charakter.
2. W Wigilię Narodzenia Pańskiego kancelaria będzie czynna tylko w godzinach przedpołudniowych.
3. Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpocznie Msza św. o północy nazywana pasterką. Następne Msze św. w dniu Narodzenia Pańskiego będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego zachęcamy do rodzinnego uczestnictwa w świątecznej Mszy św.
4. W poniedziałek, 26 grudnia, w drugim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego, Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
5. Na Święta rodzinom polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Arka, gazeta Chrystus i Ty


II Niedziela Adwentu                                                                    04.12.2016 r.
Pomoc Kościołowi na Wschodzie
1. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Słowo Boże wprowadza nas w istotę czasu oczekiwania poprzez orędzie św. Jana Chrzciciela, który wzywa: „ Nawracajcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Niebieskie.”
2. W pierwszą niedzielę grudnia ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną. W niedzielę dzisiejszą po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
3. W zakrystii można dzisiaj wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. W Adwencie, już od wielu lat Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny. Uzyskane tą drogą środki tworzą fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Nabywając świece zapalamy wielu dzieciom ubogim światełko miłosierdzia.
5. W Adwencie zapraszamy dzieci szkolne na Mszę św. roratnią we środę o godz. 16.15.
6. We czwartek, 08 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny. Msze św. w tym dniu będą odprawiane jak w dni powszednie.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie. Porządek rekolekcji można już znaleźć na tablicy ogłoszeń. Proszę się z nim zapoznać, by w rodzinach dobrze zaplanować czas, tak, by każdy skorzystał i z nauk rekolekcyjnych i ze spowiedzi św. Trzeba zawsze dążyć do tego, by Święta przeżywać w pojednaniu z Bogiem.
9. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga.


I Niedziela Adwentu                                                                     27.11.2016 r.
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Hasłem tego roku jest wezwanie „ Idźcie i głoście”. Jest ono wezwaniem do apostolstwa kierowanym do każdego człowieka ochrzczonego i oznacza potrzebę czynnego składania świadectwa życia chrześcijańskiego i pracy na rzecz uświęcania świata przez Ewangelię.
2. Nasza archidiecezja na ten rok liturgiczny i duszpasterski przygotowała książeczki, które chcemy aby trafiły do wszystkich rodzin. Podejmują one tematykę zaangażowania ludzi świeckich w Kościele. Książeczki są rozłożone na ołtarzach bocznych naszego kościoła. Prosimy je wziąć do swoich domów. Niech będą pomocą w codziennej realizacji hasła „Idźcie i głoście”.
3. Czas Adwentu przeżywamy w duchu oczekiwania razem z Maryją. Dlatego w Adwencie odprawiane będą codzienne Msze św. o NM Pannie nazywane Roratami. Te Msze św. będą odprawiane codziennie o godz. 6.30. Msze św. roratnie dla dzieci szkolnych będą odprawiane we środy o godz. 16.15. Zapraszamy na nie dzieci z lampionami.
4. W pierwszy czwartek grudnia, cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Adwentowa Godzina Święta od godz. 17.00.
5. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Od godz. 15.30 spowiedź dla dzieci szkolnych i o godz. 16.00 Msza św. dla nich. Spowiadać będziemy we czwartek i piątek od godz. 17.30.
6. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla członków Kół Różańcowych naszej parafii o godz. 17.00.
7. W przyszłą niedzielę, pierwszą grudnia, po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. O pomoc w przeprowadzeniu tej zbiórki proszę członków Akcji Katolickiej i innych wspólnot naszej parafii.
8. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w trzecią niedzielę Adwentu, 11 grudnia. Poprowadzi je Ojciec Świerad ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani.
9. Wraz z Adwentem rozprowadzamy świece w cenie 5 zł. za sztukę przygotowane przez Caritas Polską. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec tworzą Fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
10. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga. Gazeta „Chrystus i Ty” wprowadzająca w obchód roku Św. Brata Alberta
11. Opłatki prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512