OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkiego Postu                                                                                                               22.03.2020r
1. W związku z wprowadzonym stanem epidemii w naszym kraju informujemy, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. z dniem 21 marca do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego t.j. dnia 12 kwietnia z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić" i zachęca do korzystania z Mszy św. transmitowanych w telewizji i radio. Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi kościołami.
2. Bardzo prosimy o trwanie w rodzinach na modlitwie różańcowej każdego dnia o godz. 20.30. W tym czasie, my duszpasterze, chcemy być z Wami trwając na wspólnej modlitwie.
3. W związku z tym, że nie będzie w tym roku tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych i możliwości odbycia rekolekcyjnej spowiedzi św. zachęcamy wiernych, by w Wielkim Poście korzystać z sakramentu pojednania każdego dnia w godzinach porannych i każdego dnia tygodnia od godz. 17.30.
4. O szczególną ostrożność i zdyscyplinowanie prosimy przy organizowaniu pogrzebów. Prosimy je organizować tylko z udziałem najbliższej rodziny. 
5.We środę przypada  uroczystość Zwiastowania NMPannie. Msze św. jak w dni powszednie. 
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w rekolekcjach wielkopostnych na drodze internetowej #skracamydystans 2020. Informacje na plakacie. 
8. TVP 3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem". Nauki będą, emitowane o godzinie 20.4o w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut..
9. Prasa katolicka: Niedziela, Droga, Arka. Gość Niedzielny tylko w Internecie. Gazeta Chrystus i Ty.

10. Za pośrednictwem obecnych na tej Mszy św. przekazujemy naszym parafianom serdeczne pozdrowienie, życzenia wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Naszą jedność z osobami starszymi, chorymi, rodzicami, dziećmi i młodzieżą wyrażamy w darze modlitwy i kapłańskim błogosławieństwie.
 Módlcie się także za nas. Kontakt: 89 6161804,  600276605

III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020
Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
ws. wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., oraz w nawiązaniu do Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 12 marca 2020 r. i do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z dnia 13 marca 2020 r.:
1. Udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 29 marca br. grupom osób wymienionych w Komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, za zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.
2. Zarządzam na terenie Archidiecezji Warmińskiej, z dniem 15 marca br., tj. od III Niedzieli Wielkiego Postu, aby podczas każdej Mszy Świętej i każdego nabożeństwa wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.
3. Zamieniam tradycyjną formę tegorocznych wielkopostnych rekolekcji parafialnych na rekolekcje prowadzone w środkach społecznego przekazu. Konkretne propozycje rekolekcji zostaną podane przez duszpasterzy.
4. Zlecam księżom proboszczom wyznaczenie dni wielkopostnej spowiedzi świętej dla wiernych.
5. Szczególnie zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
6. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
Jednocześnie proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby codziennie o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Wszystkich duszpasterzy i wiernych zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.
                                                                                   Abp Józef Górzyński
                                                                               Metropolita Warmiński
Olsztyn, dnia 14 marca 2020 r.

________________________________________
1. Kierując się wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski oraz Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego raz jeszcze przypominamy o udzielonej dyspensie od udziału w niedzielnej Mszy św. obowiązującej do 29 marca. Niech z niej korzystają szczególnie osoby starsze oraz dzieci i młodzież korzystając z transmisji Mszy św. w telewizji i radiu. Wymóg ograniczenia ilości do 50 osób w zgromadzeniach także religijnych, o co apelują władze państwa polskiego, prosimy przyjąć ze zrozumieniem i troską o zachowanie zdrowia własnego i innych w czasie gdy obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.
2. Mając to na uwadze zawieszamy do odwołania w naszym kościele, w niedziele nabożeństwa Gorzkich Żali, w piątki Drogę Krzyżową o godz. 16.00. Zawiesza się także tegoroczne tradycyjne rekolekcje wielkopostne zachęcając, zgodnie z komunikatem Księdza Arcybiskupa, do skorzystania z rekolekcji prowadzonych w środkach masowego przekazu albo odbycia osobistych rekolekcji w samotności. Informujemy też, że będą zorganizowane dni spowiedzi dla parafian o czym poinformujemy w przyszłą niedzielę. Zachęcamy jednak do korzystania ze spowiedzi św. w tygodniu rano i wieczorem. Szczególnie w czwartki podczas cotygodniowych adoracji Najśw. Sakramentu. Zachęcamy w tym czasie do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30. Będziemy w tym czasie modlić się w duchowej łączności z Wami w kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Niech ten szczególny czas służy lekturze Pisma św. zawierzeniu przed Bogiem, kandydatom do sakramentu bierzmowania poznawaniu prawd wiary, dzieciom przed pierwszą komunią św. do rozmowy z rodzicami o ważnych tajemnicach wiary. Pamiętajmy wszyscy w tej łodzi płynącej po wzburzonych falach jest z nami Jezus Chrystus i Jemu ufajmy. 
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. W piatek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa
 
I Niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                    01.03.2020 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Liturgia przez Słowo Boże przypomina, że jest Pan Bóg, któremu mamy służyć i żyć Jego słowem.
2. W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy parafian na nabożeństwa Gorzkich Żali, które będą odprawiane o godz. 17.30.
3. Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL. Jutro, w poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe w Domu Rekolekcyjnym.
4. We środę, 04 marca, przypada święto św. Kazimierza, Królewicza.
5. W pierwszy czwartek marca wznawiamy cotygodniowe adoracje Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Wielkopostna Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w ciągu tygodnia oraz w piątek od godz. 17.30.
7. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: uczniów na godz. 16.00 i dorosłych parafian na godz. 17.00. Bardzo prosimy rodziców, szczególnie uczniów Szkół Podstawowych, o podjęcie troski o to,  aby dzieci brały udział w nabożeństwach wielkopostnych, trzeba dołożyć starań, by te nabożeństwa nie zostały zapomniane. Zapraszamy na nie także samych rodziców. Kandydatom do bierzmowania zwracamy uwagę, że udział w nabożeństwach Wielkiego Postu trzeba potraktować jako ważny obowiązek w ramach przygotowania do bierzmowania.

8. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla wspólnot Żywego Różańca o godz. 17.00 w Oratorium.
9. Przyszła niedziela będzie Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W przyszła niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc polskim misjonarzom. O przeprowadzenie tej zbiórki proszę członków Liturgicznej Służby Ołtarza oraz stowarzyszeń i ruchów religijnych naszej parafii.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka. 

Ambona

Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512