Ogłoszenia duszpasterskie:


XXX Niedziela Zwykła                                                              23.10.2016 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Misyjną.
Papież Franciszek w Orędziu na Niedziele Misyjną napisał
:” Wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla wszystkich. Jest to tym bardziej konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie. Misjonarze wiedzą z doświadczenia, że Ewangelia przebaczenia i miłosierdzia może przynieść radość i pojednanie, sprawiedliwość i pokój. Nie wyczerpał się ewangeliczny nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Co więcej zobowiązuje nas wszystkich….”
2. Ofiary składane na tacę SA przeznaczone dzisiaj na cele Papieskich Dzieł Misyjnych.
3. Dzisiaj o godz. 17,00 katecheza dla przygotowujących się do małżeństwa.
4. We wtorek o godz. 16.00 katecheza dla wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. 
6. W przyszłą niedzielę, 5 października, połowa ofiar składanych na tacę będzie przeznaczona na Fundusz Inwestycyjny Archidiecezji Warmińskiej.
7. Warmińsko – mazurscy policjanci, którzy prowadzą walkę z naciągaczami i oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych metodą „na wnuczka” , „na policjanta” i inne apelują do mieszkańców o zachowania roztropne, wolne od emocji, poprzedzone konieczną konsultacją z bliskimi osobami lub policją. Policja prosi by nigdy nie wypłacać swoich oszczędności z banku czy też nie przekazywać pieniędzy osobom nieznanym.
8. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym apeluje o należyte sprawdzenie instalacji kominowych i wentylacyjnych. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.

XXVI Niedziela Zwykła                                                             25.09.2016 r.

1. W niedzielę dzisiejszą, po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.
2. Jutro, w ostatni poniedziałek września, po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
3. We wtorek, o godz. 16.00, w Domu Rekolekcyjnym spotkania w grupach kandydatów do bierzmowania naszej parafii. W spotkaniach powinni brać udział wszyscy kandydaci pragnący przystąpić do sakramentu bierzmowania w tym roku.
4. We czwartek, 29 września przypada Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W sobotę rozpoczniemy miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w październiku codziennie o godz. 17.30.
7. W sobotę, o godz. 10.00, zbiórka wszystkich ministrantów naszej parafii. Na to spotkanie zapraszamy ministrantów wraz z rodzicami.
8. W pierwszą sobotę października o godz. 17.00 konferencja dla członków Kół Żywego Różańca naszej parafii i wszystkich miłośników Różańca św.
9. W pierwszą niedzielę października po Mszy św. o godz. 11.30 ostatnia w tym roku procesja eucharystyczna.
10. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby Caritas naszej archidiecezji.
11. W przyszłą niedzielę na godz. 16.30 zapraszam rodziców uczniów klas III Gimnazjów naszej parafii. Spotkanie będzie poświęcone tematyce przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. 

12. Informujemy PT Parafian, że intencje mszalne na rok 2017 będą przyjmowane w kancelarii parafialnej od wtorku przyszłego tygodnia tj od 04 października.

13. Zachęcamy parafian do wzięcia udziału w bezpłatnych profilaktycznych badaniach płuc. W ramach specjalnego programu wykonywana jest tomografia płuc dla osób w wieku 50 – 70 lat, które paliły lub palą nadal papierosy oraz pracowały lub pracują w szkodliwych warunkach przy chemii czy azbeście. Badania będą wykonywane do 16 grudnia br. w Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Chorób Płuc w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej. Szczegóły są na plakacie w przedsionku kościoła.
14. Dziękujemy za złożone w ostatnim czasie ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.
15. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny z godnym polecenia filmem „Bóg nie umarł”, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży. Prasa katolicka, która do nas dociera w niewielkiej ilości egzemplarzy jest materiałem różnorodnym i przygotowanym na coraz wyższym poziomie i jest relatywnie tania. Dziwi mnie fakt, że coraz więcej egzemplarzy tej prasy zalega na stoliku na środku kościoła. Polecamy ją szczególnie rodzinom młodym, z dziećmi i młodzieżą szkolną


XXV Niedziela Zwykła                                                           18.09.2016 r.

1. W przyszłą niedzielę, 25 września, po Mszach św, będzie prowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech. 

2. W niedzielę dzisiejszą przypada doroczny odpust w Kalwarii Warmińskiej w Głotowie z Mszą św. odpustową o godz. 12.00. W związku z tym w naszym kościele dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
3. Rozpoczęliśmy drugi etap przygotowania uczniów klas III Gimnazjów naszej parafii do sakramentu bierzmowania. W tym tygodniu , we wtorek, 20 września o godz. 16.00, w Domu Rekolekcyjnym odbędą się spotkania kandydatów w grupach.
4. Duszpasterstwo młodzieży naszej archidiecezji zaprasza kandydatów do sakramentu bierzmowania na spotkanie ewangelizacyjne do Ośrodka Caritas w Rybakach w sobotę, 24 września. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00. Informacje są umieszczone na plakacie w przedsionku kościoła. Jeżeli będą chętni spośród młodzieży naszej parafii do wzięcia udziału w tym spotkaniu będzie możliwość wyjazdu autokarem. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem katechetów.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. Zakład „Jutrzenka” w Dobrym Mieście poszukuje nowych pracowników. Osoby poszukujące pracy powinny się zgłaszać w Zakładzie „Jutrzenka” przy ul. Jeziorańskiej w godz. od 7.00 do 16.00.
7. Rodziców dzieci klas III szkół podstawowych naszej parafii informujemy, że uroczystość I Komunii św. przewidujemy na niedzielę, 21 maja 2017 r.
8. Nadal zapraszamy chłopców do służby ministranckiej. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Ks. Daniel.
9. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Cuda i łaski.


XXIII Niedziela Zwykła                                                             04.09.2016 r.

1. Dzisiaj w Rzymie Ojciec Św. Franciszek aktem uroczystej kanonizacji do grona świętych włączy Bł. Matkę Teresę z Kalkuty, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Przez wiele lat była niekwestionowanym autorytetem moralnym świata XX wieku oraz nauczycielką i obrończynią wartości każdego ludzkiego życia i ludzkiej godności.
2. Dzisiaj pierwsza niedziela września. Po Mszy św. o godz. 11.30 będą modlitwy wstawiennicze i procesja eucharystyczna.
3. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na cele administracji Archidiecezji Warmińskiej. W zakrystii po mszach św. można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. We czwartek, 08 września, przypada Święto Narodzenia NM Panny. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane jak w dni powszednie.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. We czwartek o godz. 19.00 powakacyjne spotkane Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
7. W tym tygodniu, po wakacyjnej przerwie, rozpocznie się drugi etap przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów klas trzecich Gimnazjów naszej parafii. 

 Powakacyjne spotkanie uczniów klas trzecich Gimnazjów odbędzie się w kościele, w piątek, 09 września, o godz. 16.00.
8. Po wakacjach rozpoczynamy kolejny rok formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Pierwsze powakacyjne spotkanie wszystkich ministrantów odbędzie się w sobotę, 10 września, w sali katechetycznej o godz. 10.00.
9. Do służby ministranckiej zapraszamy także nowych kandydatów, szczególnie chłopców klas III i IV szkół podstawowych. Starsi są także mile widziani. Kandydaci mogą się zgłaszać z rodzicami w zakrystii lub za pośrednictwem katechetów. Pierwsze spotkanie z kandydatami do służby ministranckiej przewidujemy w sobotę, 17 września, o godz. 10.00 Pracę formacyjną Liturgicznej Służby Ołtarza i przygotowanie kandydatów do posługi ministranckiej w tym roku poprowadzi Ks. Daniel.
10. W przyszłą niedzielę, w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, odbędą się doroczne uroczystości odpustowe połączone z archidiecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne plony. Planujemy wyjazd pielgrzymki autokarowej do Gietrzwałdu. Nadal w zakrystii lub kancelarii przyjmujemy zgłoszenia. Będą one przyjmowane do środy włącznie. Jeśli zbierzemy grupę przynajmniej 40 osób to wyjazd w przyszłą niedzielę o godz. 8.30 sprzed kościoła, powrót ok. 15.00. Koszta wyjazdu 30 zł. od osoby.
11. Dziękuję za złożone w ostatnim czasie ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.
12. Polecamy prasę katolicka : Dwa ostatnie numery Niedzieli, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży szkolnej, Droga, Arka.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512