Ogłoszenia duszpasterskie:IV Niedziela Wielkiego Postu                                                      15.03.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Informujemy Parafian, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę, V Wielkiego Postu i potrwają do środy 25 marca. W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii poprowadzi Ks. Stanisław Dyk, Profesor Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Porządek rekolekcji jest już wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła.

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z programem rekolekcji.
2. W niedzielę dzisiejszą, o godz. 16.00 na Kalwarii w Glotowie odbędzie się pielgrzymka Grekokatolików Warmii i Mazur w intencji pokoju na Ukrainie. Modlitwom przewodniczyć będą Grekokatolicki Biskup pomocniczy Grekokatolickiej Metropolii Przemysko – Warszawskiej i Arcybiskup Koadiutor Józef Górzyński z Metropolii Warmińskiej.
3. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska, która zakończy bieżący cykl spotkań przedmałżeńskich.
4. We czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMPanny. Msze św. w tym dniu jak w dni powszednie.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i 17.00.
7. W przyszłą niedzielę, piątą Wielkiego Postu ofiary składane na tacę będą
przeznaczone na wykup kościołów poewangelickich
8. Prosimy o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wielkanocny wystój kościoła.. Ofiary są zbierane po Mszach św. do puszek, w przedsionku kościoła. Można też je złożyć do skarbonek na filarach w środkowym przejściu w kościele.
9. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.

III Niedziela Wielkiego Postu                                                        08.03.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Trwamy w czasie Wielkiego Postu. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną 22 marca, w piątą niedzielę Wielkiego Postu. W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii poprowadzi Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do rekolekcji starajmy się wszyscy przygotować modlitwą, by były one drogą wielkopostnego nawrócenia i odnowy życia.
2. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska, o godz. 17.30 Gorzkie Żale.
3. We środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
4. We czwartek od godz. 16.00 adoracja Najśw. Sakramentu
5. W piątek, 13 marca przypada II rocznica wyboru Papieża Franciszka. Jego osobę i posługę w Kościele Powszechnym otoczmy w tym dniu naszą modlitwa. Jak w każdy piątek Wielkiego Postu Drogi Krzyżowe o godz. 16.00 i 17.00.
6. W niedzielę dzisiejszą po Mszach św, do puszek zbierane są ofiary na Fundusz Pomocy Misjom „Ad Gentes”. Za tę pomoc kierowaną dzisiaj do polskich misjonarzy serdecznie dziękujemy.
7. Z niedzielą dzisiejszą rozpoczynamy zbiórkę ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła. Ofiary prosimy dzisiaj składać do skarbonek umieszczonych na filarach w środkowym przejściu kościoła.
8. Wkraczamy w czas rozliczeń podatkowych. Mamy wiele możliwości przekazywania 1 % podatku na cele pożytku publicznego. Informujemy, że przekazując 1% podatku na dobromiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty możemy się włączyć w dzieło ratowania zabytków naszej bazyliki. Informacje o numerze KRS są na karteczkach na bocznych ołtarzach naszego kościoła. Numer KRS znajdziemy także na tablicy w przedsionku kościoła i stronie internetowej parafii.
Przy tej okazji dziękuję także za każde materialne wsparcie renowacji
naszej chrzcielnicy.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga. Prasę katolicką polecamy szczególnie rodzinom, w których młodzież gimnazjalna przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.VI Niedziela Zwykła                                                                      15.02.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Komunikat Księdza Arcybiskupa.
2. W niedzielę dzisiejszą katecheza przedmałżeńska o godz. 17.00.
3. W najbliższy wtorek zakończymy czas odwiedzin duszpasterskich w naszej parafii. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy życzliwie przyjmowali kapłanów w swoich domach.
Jeśli ktoś został pominięty, lub nie mógł przyjąć kapłana w swoim domu a
chciałby spotkać się z kapłanem u siebie, prosimy takie sytuacje zgłaszać lub kontaktować się osobiście z kapłanami w celu ustalenia czasu wizyty.
4. Zwyczajem lat poprzednich w drugim semestrze roku szkolnego pragniemy podjąć pracę duszpasterskiego przygotowania młodzieży klas II Gimnazjów do sakramentu bierzmowania. Młodzież klas II Gimnazjów naszej parafii zapraszamy na pierwsze spotkanie do kościoła w najbliższy czwartek o godz. 16.00.
5. W tym tygodniu, Środą Popielcową rozpoczniemy czas Wielkiego Postu, który poprowadzi nas do godnego przeżycia Misterium Męki, Odkupieńczej Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Środę
Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10,00 i 18.00. Msza św. dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 16.00. Podczas Mszy św. przeżyjemy pokutny obrzęd posypania głów popiołem. W Środę Popielcową zachowujemy post ścisły.
6. W pierwszy piątek Wielkiego Postu spotkamy się na parafialnej Drodze Krzyżowej o godz. 17.00. Droga Krzyżowa dla dzieci szkolnych o godz.
16.00.
7. Serdecznie dziękuję za ofiary na konserwację chrzcielnicy naszego kościoła.
8. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Cuda i łaski, Miłujcie się – dla młodzieży. Na stoliku jest wyłożony kolejny numer gazety Chrystus i Ty. W niej znajdziemy mały modlitewnik z pięknymi
modlitwami papieża Franciszka.

V Niedzidziela Zwykła                                                                 08.02.2015r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj, w drugą niedzielę lutego, ofiary składane na tace są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dzisiaj ofiary zbiera dn Krzysztof Laska z Olsztyna, który z końcem maja tego roku przyjmie święcenia kapłańskie. Swoimi modlitwami wspierajmy wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa i upraszajmy Boga nowe powołania dla archidiecezji warmińskiej.
2. We środę przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ten dzień to Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii, wzorem lat poprzednich, Dzień Chorego przeżywać będziemy w czerwcu w trakcie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
3. We środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
4. W sobotę przypada święto Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy.
5. Informujemy, że już po raz 17 Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej organizuje Wentę Dobroczynną, z której dochód w tym roku będzie przeznaczony na dobromiejskiego beneficjenta – Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej. Wenta odbędzie się 14 lutego o godz.12.00 w Filharmonii Olsztyńskiej. Karty wstępu można nabyć w siedzibie Stowarzyszenia przy ul Garnizonowej lub w zakładzie RTV Pana Wojciecha Rucińskiego.
6. Informujemy, że dobiega końca zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgromadzony sprzęt przejmie, we wtorek, 10 lutego, wyspecjalizowana firma współpracująca ze Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” Sprzęt prosimy dostarczać na dziedziniekolegiacki.
7. Bardzo dziękuję Księdzu Radosławowi za pomoc w tegorocznej kolędzie. Pozostało nam jeszcze do odwiedzin osiedle ulicy Grudziądzkiej. W ostatnich dniach kolędy wspierać będzie Ks. Mariusz Jackowski.

8. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    09.02 - poniedziałek: ul. Grudziądzka 15,  17 oraz 7a
  10.02 – wtorek : ul. Grudziądzka 11, 19 oraz 9
  11.02 – środa: ul. Grudziądzka 10, 12
  12.02 – czwartek: ul. Grudziądzka 14, 16
  13.02 – piątek: ul. Grudziądzka 6, 8
  14.02 – sobota: ul. Grudziądzka 2, 4
  16.02 – poniedziałek: ul. Grudziądzka 18, 20
  17.02 – wtorek: ul. Jana Pawła II i Rzeszutka.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę od 12.00

IV Niedziela Zwykła                                                                     01.02.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj pierwsza niedziela lutego. Dzisiaj ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji diecezjalnej.
2. Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL
3. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny cykl katechez przygotowawczych do sakramentu małżeństwa. Katechezy odbywać się będą w Sali Domu
rekolekcyjnego o godz. 17.00. Na katechezy zapraszamy osoby mające zamiar w najbliższym czasie zawarcie sakramentu małżeństwa.
Cykl spotkań przedmałżeńskich zakończy się w niedzielę, 15 marca.
4  Jutro przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W naszym kościele Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Podczas Mszy św. poświęcimy świece. Te poświęcone świece przypominają, że Jezus
Chrystus jest prawdziwym światłem, w którym odnajdujemy sens życia i radość zbawienia. Podczas Mszy św. wieczornej procesja ze świecami.
5  W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, wraz z całym Kościołem będziemy dziękować Bogu za wszystkie powołania do życia konsekrowanego i modlić się o rozwój
zakonów męskich i żeńskich w Polsce i na świecie. W Święto Ofiarowania
Pańskiego ofiary składane na tacę będą naszą  pomocą materialną dla Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.
6  We wtorek we wspomnienie św. Błażeja, patrona chorób gardła, po Mszach św. błogosławieństwo świecami św. Błażeja
7  We czwartek, we wspomnienie św. Agaty, po Mszach św. poświęcimy chleb.
8 W pierwszy piątek lutego chorych odwiedzimy od godz. 9.00.
O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia.
Od 15.30 spowiedź dzieci szkolnych i o 16.00 Msza św. dla dzieci ku czci Najśw.  Serca Pana Jezusa.
Okazja do spowiedzi św. także od godz. 17.30.
9  W pierwszą sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce Maryi. O godz. 17.00 konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii.
10 W przyszłą niedzielę ofiary składane na tace będą przeznaczone na potrzebyWarmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
11 Nadal prowadzimy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z parafii zostanie odebrany w dniu 10 lutego. Przyjmowany jest także sprzęt taki jak zużyte pralki czy lodówki.

12 W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    O2.02 – poniedziałek: ul. Kolejowa i Słoneczna
    03.02 – wtorek: ul. Łużycka, blok 34
    04.02 – środa: ul. Łużycka, stare bud.
    05.02 – czwartek: ul. Łużycka, bloki 61, 65, 67, 69, 71
    06.02 – piątek : ul. Łużycka, bloki 30, 32
    07.02 – sobota: Knopin – osiedle, ul. Grudziądzka stare bud. oraz blok 
                                socjalny
Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 12.00.


III Niedziela Zwykła                                                                   25.01.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Niedziela dzisiejsza kończy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zawsze jest on czasem inspirującym do poznawania własnego wyznania i głębszego przeżywania wiary, którą otrzymaliśmy na chrzcie św. Inspiruje także do traktowania z miłością chrześcijan innych wyznań oraz wyznawców innych religii.
2. Przypominamy, że do 10 lutego trać będzie w naszej parafii zbiórka zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego. Taki sprzęt można złożyć w pomieszczeniach przy kancelarii parafialnej. Ta zbiórka jest prowadzona przez Stowarzyszenie Kościoła Katolickiego zwane „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Jak już informowałem z tego sprzętu pozyskiwane są środki materialne na szczytne cele w różnych miejscach świata gdzie działa Kościół Katolicki.
3. Dziękuję za wpłacane ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.

4. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący.
    26.01 – poniedziałek : Smolajny od godz. 9.00
  27.01 – worek: Praslity od godz. 9.00 /prosimy o dwa pojazdy do obsługi
                                                                      mieszkańców kolonii./
  28.01 - środa: Nowa Wieś Mała od godz. 9.00 / podobnie prosimy
                                                        o pojazd do obsługi mieszkańców kolonii/.
                            Kunik od godz. 9.00
    29.01 – czwartek: ul. Pionierów, bloki:5a, 7a, 9a, 11a
    30.01 – piątek: ul. Chodkiewicza, bloki 5a, 7a, 9a, 11a
    31.01 -  sobota: Kosyń od godz. 12.00, Wichrowo od godz. 14.00
W mieście kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30

II Niedziela Zwykła                                                                    18.01.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wczoraj Dniem poświęcony Judaizmowi rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Zakończy się on w Święto Nawrócenia Św. Pawła, 25 stycznia. We wszystkich wspólnotach chrześcijańskich trwa modlitwa „Aby wszyscy byli jedno”. W świecie głęboko podzielonym niezwykle ważne jest
świadectwo życia ludzi zjednoczonych w jednej owczarni Chrystusa.
2. Informujemy, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Kościoła Katolickiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, podlegające bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, pomagające wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen,
prześladowań i kataklizmów, przy współpracy z diecezjami naszego kraju oraz poszczególnymi parafiami, podejmuje w tym roku akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Pieniądze z uzyskanych tą drogą cennych surowców będą przeznaczone na budowę szkół, studni szpitali w miejscach gdzie takie są najpilniejsze potrzeby. Taka zbiórka pozwala wielu gospodarstwom domowym pozbycia się zalegającego i nikomu już niepotrzebnego zużytego sprzętu.
W naszej parafii taki sprzęt zostanie zabrany w dniu 10 lutego o godz. 12.00.
Niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny można złożyć w pomieszczeniach kolegiackich przy kancelarii parafialnej. Prosimy parafian by przejrzeć swoje mieszkania, piwnice lub strychy i zachęcamy, by skorzystać z tej drogi pozbycia się czegoś co zalega i jest już do niczego nie potrzebne.
3. We środę, 21 stycznia, kolędowe spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbędzie się w pomieszczeniach Szkoły Katolickiej w Smolajnach o godz. 18.00.

4.  W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
      19.01 – poniedziałek: Dom Stażysty czyli ul. Zwycięstwa, blok nr 11.
      20.01 – wtorek: ul. Zwycięstwa, blok 17, ul. Warszawska stare bud.
      21.01 – środę: ul. Warszawska, bloki 5a i 5b, Pl.1-go Sierpnia.
      22.01 -  czwartek: ul. Gdańska, bloki 4a, 6, 8, 10.
      23.01 – piątek : ul. Gdańska, stare bud., bloki 8a i 8b
      24.01 – sobota: ul Chodkiewicza stare bud z blokiem 11,
                                ul. Pionierów stare bud. z blokiem 15
Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 12.00


Niedziela Chrztu Pańskiego                                                         11.01.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Przypominamy wydarzenie Chrztu jakiego w Jordanie udzielił Jezusowi św.Jan Chrzciciel. Niedziela dzisiejsza skłania każdego chrześcijanina do wdzięczności za sakrament Chrztu św. w którym odrodziliśmy się do nowego życia dzieci Bożych.
2. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński ustanowił naszą bazylikę, na Rok Życia Konsekrowanego, Kościołem Odpustowym / dekret/.
3. Polecamy prasę katolicką : Niedziela, Gość Niedzielny, Droga

4. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    12.01 – poniedziałek: ul. Kościuszki, Pułaskiego, Nalepy, Kilińskiego.
    13.01 – wtorek: ul. Świerczewskiego, Poniatowskiego,
                                    Dąbrowskiego, Sierakowskiego.
  14.01 – środa: ul. Traugutta, SułkowskiegoWybickiego, Bema,   
                                  Chłopickiego,Jasińskiego, Sucharskiego
  15.01 – czwartek: ul. Zwycięstwa bez bloku nr 17.
  16.01 – piątek: ul. Wojska Polskiego, Ogrodowa, Milewicza
  17.01 – sobota: ul. Fabryczna.


Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 12.00.


II Niedziela po Bożym Narodzeniu                                              03.01.2015r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Kościół trwa w radości przeżywania tajemnicy Narodzenia Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dzisiaj druga niedziela po Narodzeniu Pańskim i zarazem pierwsza niedziela stycznia. W pierwsze niedziele miesiąca ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji Archidiecezji Warmińskiej.
2. Dzisiaj po Mszach sw. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
3. We wtorek, 06 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Należy ona do świąt w ciągu roku zobowiązujących katolików  do uczestnictwa we Mszy św. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane
według porządku niedzielnego. Po Mszach św. poświęcimy kredę, którą naznaczymy nasze domy zaznaczając, że w tym domu mieszkają wyznawcy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem.
W uroczystość Objawienia Pańskiego ofiary składane na tacę są przeznaczone na misyjną działalność Kościoła.
4. Ze względu na niskie temperatury w kościele oraz realizowane odwiedziny duszpasterskie w parafii, w miesiącach styczniu i lutym nie będzie cotygodniowych, czwartkowych adoracji Najśw. Sakramentu.
5. Przyszła niedziela będzie Niedzielą Chrztu Pańskiego, która zakończy czas Bożego Narodzenia.
6.  W sobotę rozpoczęliśmy w parafii czas odwiedzin duszpasterskich. Będziemy je kontynuować przez najbliższy okres czasu, starając się dotrzeć do wszystkich rodzin. Liczymy, chociaż na krótkie spotkania z całymi rodzinami, na wspólnej modlitwie. W odwiedzinach duszpasterskich w tym roku będzie nam pomagać były wikariusz naszej parafii Ks.
Radosław Czerwiński.
W mieście kolędę rozpoczynać będziemy o 15.30, w soboty o godz.12.00

W tym tygodniu odwiedzimy rodzin katolickich będą przebiegały według następującego porządku:
05. 01 – poniedziałek: ul. Olsztyńska, ul. Górna.
07.01 – środa: ul. Grunwaldzka stare budownictwo, ul. Sowińskiego
08.01 – czwartek: ul. Grunwaldzka, 2, 4, 6; ul. Poprzeczna i Krótka.
09. 01 – piątek: ul. Malczewskiego
10.01 – ul. Orła Białego – stare i nowe budownictwo.

Niedziela Świętej Rodziny                                                            28.12.2014r
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. W niedzielę dzisiejszą wpatrujemy się w Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Współczesnym rodzinom jest ona wzorem wzajemnej miłości i szacunku oraz wierności wobec Boga i względem siebie.
2. We środę rok 2014 dobiegnie końca. Zapraszamy parafian na Mszę św. na zakończenie roku, która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynno przebłagalne na zakończenie roku.
3. We czwartek, dzień rozpoczęcia Nowego Roku 2015, w Kościele uczcimy Świętą Bożą Rodzicielkę. W dniu Nowego Roku Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój na świecie.
We czwartek Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00.
4. W pierwszy piątek, 2 stycznia, chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz.15.00 Godzina Miłosierdzia. Od 15.30 spowiedź dzieci szkolnych, o 16.00 Msza św. dla dzieci szkolnych w pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30.
5. W pierwszą sobotę stycznia uczcimy Niepokalane Serce Maryi. O godz. 17.00 konferencja dla wspólnot różańcowych naszej parafii.
6. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą stycznia.
7. Dziękuję wszystkim za złożone w ostatnim okresie czasu ofiary na renowacje naszej chrzcielnicy.
8. Prasa katolicka: Droga, Arka
9. W tym tygodniu, w sobotę, rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie rodzin katolickich naszej parafii. Odwiedziny duszpasterskie są okazją bliższego spotkania i poznania parafian i ichrodzin. Cenimy możliwość spotkania ze wszystkimi członkami rodzin. Prosimy, by rodzina przyjmująca kapłana miała przygotowany krzyż na stole, zapalone świece
i wodę święconą. Tak przygotowany stół jest miejscem wokół którego skupia się rodzina wraz z kapłanem na wspólnej modlitwie.
W sobotę od godz. 9.00 odwiedzimy rodziny zamieszkałe w Łęgnie i Knopinie. 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512