XXVII Niedziela Zwykła                                                                          07.10.2018 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela października. Dzisiaj po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na działalność charytatywną Caritas. Dzisiejsze ofiary z tacy są przeznaczone na administrację diecezjalną.
2. Po Mszach św. w zakrystii można dzisiaj wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL. Informujemy też, że w tym roku TP KUL na terenie Archidiecezji Warmińskiej obchodzi jubileusz 60 - lecia swojej działalności. Z tej okazji 13 października o godz. 12.00 w katedrze olsztyńskiej zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Janusza Ostrowskiego. Po Mszy św. jest przewidziane spotkanie członków Oddziałów TP KUL w Centrum Św. Jakuba. Na to spotkanie są zaproszeni wszyscy członkowie TP KUL.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej do kaplicy Domu Rekolekcyjnego zapraszamy na modlitewne spotkanie Wspólnotę Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
4. We wtorek,09 października, w naszej parafii zatrzyma się Sztafeta Modlitwy Młodych za Synod. O godz. 18.00 zostanie uroczyście wprowadzony do kościoła peregrynujący po Archidiecezji Krzyż Lednicki, po Mszy św. wieczornej przewidziane jest czuwanie modlitewne młodzieży przy Krzyżu Lednickim. Serdecznie zapraszamy szczególnie młodzież parafii w kandydatami do sakramentu bierzmowania przede wszystkim.
5. Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe dla dzieci szkolnych odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 16.30. Na te nabożeństwa zapraszamy także kandydatów do sakramentu bierzmowania.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
8. W sobotę, 13 października, ostatni w tym roku Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Wieczór rozpoczniemy codziennym nabożeństwem różańcowym i zakończymy Mszą św. o godz. 18.00.
9. W sobotę, 13 października, w Seminarium Duchownym w Olsztynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli rad duszpasterskich i ekonomicznych parafii i ich duszpasterzy pod przewodnictwem Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św.
10. W przyszłą niedzielę, w Polsce, obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. W tym dniu po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na Fundusz stypendialny Fundacji Nowego Tysiąclecia wspierający utalentowana młodzież ze środowisk ubogich. Zbiórkę ofiar przeprowadzą członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
11. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
12. Informujemy, ze w przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczniemy cykl katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa zwany kursem przedmałżeńskim. Katechezy będą się odbywały w niedziele o godz. 17.00 w sali Domu Rekolekcyjnego. Cykl katechez zakończymy w niedzielę, 15 listopada. Na katechezy zapraszamy osoby przewidujące w bliskiej przyszłości wejście na drogę sakramentalnego małżeństwa.
13. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Miłujcie się.


XXVI Niedziela Zwykła                                                                         30.09.2018 r.

1. Dzisiaj ostatnia niedziela września. Połowa dzisiejszych ofiar składanych na tacę są przeznaczone na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.
2. Dzisiaj do kościoła na godz. 16.30 zapraszamy rodziców uczniów klas VI Szkół Podstawowych naszej parafii wchodzących w trzyletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania.
3. Jutro, 01 października, rozpoczynamy miesiąc różańcowy. W naszym kościele nabożeństwa różańcowe będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. Nabożeństwa różańcowe dla dzieci szkolnych będą odprawiane w poniedziałki i środy o godz. 16.30. Bardzo nam zależy, aby w nabożeństwach uczestniczyło jak najwięcej dzieci i młodzieży. Dzieci klas IV zapraszamy na nabożeństwa z różańcami, które otrzymały z okazji I Komunii św. Bardzo prosimy rodziców i dziadków o pomoc dzieciom w uczestnictwie w tych nabożeństwach.
4. We wtorek o godz. 16.30 chcemy się spotkać w kościele z uczniami klas VI Szkół Podstawowych naszej parafii rozpoczynających trzyletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania. Podczas spotkania uczniowie otrzymają „ Dzienniczki kandydatów do bierzmowania”.
5. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, Październikowa Godzina Święta od godz. 17.00. We czwartek ofiary składane na tacę podczas Mszy św. wieczornej będą przeznaczone na fundusz ministrancki.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Spowiedź dzieci szkolnych, szczególnie po pierwszej Komunii św. od godz. 15.30 i Msza św. dla nich o godz.. 16.00.
7. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla Członków Żywego Różańca o godz. 17.00
8. W pierwszą niedzielę miesiąca października po Sumie ostatnia w tym roku procesja eucharystyczna. W pierwszą niedzielę października już tradycyjnie będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby charytatywne Caritas. O przeprowadzenie zbiórki prosimy przedstawicieli wspólnot religijnych i stowarzyszeń katolickich naszej parafii.
9. W sobotę, 06 października, w związku z rozpoczęciem w Rzymie Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, w Warszawie na Stadionie Narodowym odbędzie się spotkanie młodych. Informacje o tym spotkaniu są na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych. W parafii jest przygotowywany autokarowy wyjazd na to spotkanie. Odpowiedzialnym za organizację wyjazdu jest Ksiądz Eryk. On także przyjmuje zgłoszenia. Koszta związane z wyjazdem to 60 zł. od osoby.
10. Z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej w dniach od 03 – 28 października w naszej Archidiecezji odbędzie się Warmińska Sztafeta modlitwy za Synod, do udziału w której zaproszeni są przede wszystkim ludzie młodzi. Znakiem Sztafety jest Krzyż Lednicki. W naszej parafii Sztafeta Modlitwy za Synod zatrzyma się we wtorek, 09 października. O programie spotkania młodzieży przy Krzyżu Lednickim w Sztafecie modlitwy za Synod poinformujemy w przyszłą niedzielę.
11. Informujemy parafian, że w dniu 01/10/2018 r. a więc jutro, w sali dawnego OTL w Dobrym Mieście (ul. Górna 24) o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Rządowego „Czyste powietrze”.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów
Jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła /pieców
i kotłów na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplanie przegród
budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Na spotkaniu można będzie się
dowiedzieć więcej szczegółów związanych z programem.
12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.

XXV Niedziela Zwykła                                                                           
23.09.2018 r.1. Jak wiadomo wczoraj Ojciec Św. Franciszek rozpoczął duszpasterską wizytę na Litwie, dzisiaj odwiedza Kowno. Papież odwiedzi jeszcze Łotwę i Estonię. Ta podróż duszpasterska jest wyrazem szacunku wobec mieszkańców tych krajów przeżywających w tym roku 100 rocznicę uzyskania niepodległości. Wspierajmy Ojca św. w tym czasie naszą modlitwą, by podróż ta wydała oczekiwane owoce.
2. W niedzielę dzisiejszą o godz. 16.30, w kościele, spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii objętych przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
3. W tym roku szkolnym, w każdą niedzielę, zapraszamy rodziców z dziećmi na Mszę św. rodzinną o godz. 10.00. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież szczególnie objętą bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
4. We wtorek, 25 września, w naszej Archidiecezji obchodzić będziemy święto rocznicy poświęcenia bazyliki archikatedralnej we Fromborku.
5. We czwartek, 27 września, cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. O godz. 17.30 Nowenna Gietrzwałdzka.
6. W przyszłą niedzielę na godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów klas VI Szkół Podstawowych naszej parafii wchodzących w trzyletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania.
7. W przyszłą niedzielę połowa ofiar składanych na tacę będzie przeznaczona na Archidiecezjalny Fundusz inwestycyjny.
8. Informujemy parafian, że w ramach zbiórki ofiar do puszek na rzecz rodziny Kotarskich z Różynki poszkodowanej przez pożar, przeprowadzoną w ubiegłą niedzielę zebrano 5669 zł. Kwota ta została przekazana poszkodowanej rodzinie za co także wszystkim ofiarodawcom składają serdeczne Bóg zapłać!
9. Warmińska Szkoła Biblijna rozpoczyna kolejny rok swojej pracy. Zaprasza do włączenia się w dzieło poznawania Pisma Świętego. Poczynając od października zajęcia odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca, nie ważny jest wiek i wykształcenie, nie ma odpytywań ani egzaminów ale jest szansa by Pismo Święte stało się bliskie naszego życia i drogą prowadzącą do spotkania z Chrystusem. Informacje o Szkole Biblijnej na tablicy ogłoszeń.
10. Centrum Zdrowia Caritas w Rybakach zaprasza na turnusy rehabilitacyjne. Są wolne miejsca. Informacje można uzyskać telefonicznie lub drogą mailową
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Dzisiaj także bezpłatna gazeta Chrystus i Ty do wzięcia na stolikach w kościele.

XXIV Niedziela Zwykła                                                                           16.09.2018 
1. Niedziela dzisiejsza jest obchodzona w Kościele jako Dzień Środków Społecznego Przekazu
2. W niedzielę dzisiejszą z racji odpustu w pobliskim Glotowie nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
3. Dzisiaj po Mszach św. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście będą zbierać do puszek ofiary na pomoc rodzinie poszkodowanej przez pożar w Różynce.
4. We wtorek przypada święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski, w piątek natomiast przypada święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
5. We czwartek, cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
7. W najbliższą sobotę, 22 września w Ośrodku „Caritas” w Rybakach ogólnodiecezjalne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Dla młodzieży naszej parafii są zamówione dwa autokary. Koszta związane z wyjazdem młodzieży i pobytem w Rybakach to 20 zł. od osoby. Wpłaty na wyjazd młodzież dokonuje u swoich katechetów. W sobotę młodzież wyjeżdżające do Rybak zgromadzi się o godz. 9.00 na placu przy kościele. Powrót przewidywany jest około godz. 19.00.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 16.30, w kościele, spotkanie z rodzicami uczniów klas III Szkół Podstawowych naszej parafii rozpoczynających etap bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
9. Po długim okresie letnim nasz kościół wymaga prac porządkowych. Zamierzamy je przeprowadzić w najbliższy poniedziałek i wtorek. Dlatego prosimy chętnych do tej pracy zarówno spośród kobiet jak i mężczyzn. Pracę rozpoczniemy jutro, w poniedziałek, o godz. 8.00.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


XXIII Niedziela Zwykła                                                                        09.09.2018 r.
1. W niedziele dzisiejsza w Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości odpustowe połączone z ogólnodiecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne plony.
2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Tydzień Wychowania.
3. W najbliższą środę, 12 września, w kościele o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie z uczniami klas III Gimnazjów oraz klas VIII Szkół Podstawowych naszej parafii. Spotkanie to rozpoczyna etap bezpośredniego przygotowania uczniów do sakramentu bierzmowania. Przy tej okazji informujemy, że w dniu 22 września, w Diecezjalnym Ośrodku Caritas, w Rybakach, odbędzie się spotkanie inaugurujące przygotowanie do bierzmowania w Archidiecezji, na które zaproszeni są wszyscy kandydaci do bierzmowania. Parafia przygotowuje autokarowy wyjazd do Rybak i o tym młodzież zostanie poinformowania na spotkaniu we środę.
4. We czwartek, 13 września, w naszej parafii po raz kolejny spotkamy się na Wieczorze Modlitwy Fatimskiej. Wieczór Modlitwy rozpocznie modlitwa różańcowa o godz. 17.30, potem Msza św. o godz. 18.00 i nabożeństwo adoracyjne do godz. 19.30. Wieczór Modlitwy zakończymy apelem maryjnym. W związku z Wieczorem modlitwy fatimskiej, we czwartek nie będzie adoracji Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5 W piątek, 14 września, przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W naszym kościele Msze św. jak w dni powszednie. W sobotę w liturgii wspominamy N M Pannę Bolesną.
6
W przyszłą niedzielę, w pobliskiej Kalwarii Warmińskiej w Glotowie, przypada jesienny odpust z Mszą św. odpustową o godz. 12.00. Mszę św. odprawi Ksiądz Biskup Janusz Ostrowski Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej. W związku z tym, w przyszłą niedzielę, w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
7 Nadal zapraszamy do Służby Liturgicznej nowych kandydatów spośród dzieci klas III i starszych Szkół Podstawowych oraz spośród młodzieży do posługi lektorów i kantorów.
8 Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


XXII Niedziela Zwykła                                                                          02.09.2018 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela września. Mszą św. o godz. 11.30 rozpocznie się w Dobrym Mieście Gminne Święto Dziękczynienia za tegoroczne polony.
2. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na administracje diecezjalną.
3. Po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. Jurto, w poniedziałek, 03 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019. Po wakacjach, uczniowie Szkól Podstawowych, Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami i wychowawcami rozpoczną wielomiesięczną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Zanim zadzwonią dzwonki w szkołach zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców naszej parafii na Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, która będzie odprawiona w naszym kościele o godz. 8.00. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kaplicy w Smolajnach będzie odprawiona o godz. 9.00
5. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00 , wrześniowa Godzina Święta od godz. 17.00. W pierwszy czwartek miesiąca nie może zabraknąć naszej modlitwy za kapłanów, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie.
6. W pierwszy piątek miesiąca po wakacyjnej przerwie, chorych odwiedzimy od godz. 9.00.  
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia.Spowiedź dzieci szkolnych od godz. 15.30 i Msza św. dla nich w pierwszy piątek miesiąca o godz. 16.00. W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy także od godz. 17.30.
7. W sobotę, 08 września, przypada Święto Narodzenia NMPanny.
8.
W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Nadal zapisujemy chętnych na pielgrzymkę autokarową na uroczystości w Gietrzwałdzie. Koszta wyjazdu 40 zł od osoby. Wyjazd z Dobrego Miasta w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.
9. Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy spotkania formacyjne z ministrantami naszej parafii. Pierwsze powakacyjne spotkanie dla wszystkich ministrantów odbędzie się w sobotę, 08 września, o godz. 10.30.
 Zapraszamy do grona ministrantów nowych kandydatów spośród uczniów klas III, IV i starszych Szkół Podstawowych. Można też kandydatów zgłaszać bezpośrednio u Ks. Eryka, opiekuna ministrantów. Czekamy też na chłopców ze szkół ponadpodstawowych do posługi lektorów. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie z kandydatami do służby ministranckiej w sobotę o godz. 9.3010. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Arka.

XX Niedziela Zwykła                                                                            19.08.2018 r.

1. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dzisiaj dziękujemy Bogu za wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa i prosimy o nowe powołania dla naszej Archidiecezji i całego Kościoła.
2. We środę przypada wspomnienie MN Panny Królowej
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W przyszła niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zwyczajem lat poprzednich po sumie będzie procesja Maryjna.
5.
W przyszłą niedzielę, 26 sierpnia, w Stoczku Klasztornym odbędą się doroczne uroczystości odpustowe, którym będzie przewodniczył Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński. W Stoczku Klasztornym suma odpustowa o godz.11.00.
6. W przyszła niedziele ofiary składane na tace będą przeznaczone na Archidiecezjalny Fundusz Nauki i Studiów.
7. Powoli dobiega końca czas wakacji. Zanim to nastąpi już dzisiaj zapraszamy chłopców do Służby Liturgicznej Ołtarza. Tych, którzy chcieliby włączyć się do służby ministranckiej zapraszamy 01 września na godz. 9.30. Spotkanie na dziedzińcu kolegiackim. Pracę formacyjną Liturgicznej Służby Ołtarza poprowadzi Ks. Eryk Sienkiewicz, wikariusz naszej parafii. .
8. Informujemy parafian o bezpłatnych badaniach słuchu, które odbędą się we wtorek, dn. 21 sierpnia, od godz. 13.00 w kinie przy ul. Olsztyńskiej. Zapisy na badania prowadzi sekretariat Centrum Kultury w Dobrym Mieście.
9. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga.


XVIII Niedziela Zwykła                                                                          05.08.2018 r.
Uroczystość Odpustowa Przemienienie Pańskiego
1. Dzisiaj w pierwszą niedziele sierpnia w przeddzień Święta Przemienienia Pańskiego w naszej parafii obchodzimy uroczystość dorocznego odpustu. Pragniemy uczcić Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela objawiającego na Gorze Tabor swoją Boską tożsamość i Boską godność. Tamte wydarzenia przeżywane w liturgii Kościoła pomagają nam uzyskać odpowiedź na ciągle ważne pytanie: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Dzisiaj sumę odpustową o godz. 11.30 odprawi Rektor naszego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie Ks. Kan. Dr Hubert Tryk.
2. Jutro w liturgii Koscioła obchodzone będzie Święto Przemienienia Pańskiego. W naszym kościele porządek Mszy św. jak w dni powszednie.
3. We czwartek przypada Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża dziewicy i męczennicy, Patronki Europy. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W sobotę, 11 sierpnia. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Świętolipskiej, Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce odbędą się uroczystości Jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej koronami papieskimi. Przed 50 laty koronacji dokonali Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski - dzisiaj Sługa Boży oraz Kard. Karol Wojtyła ówczesny arcybiskup metropolita krakowski, późniejszy Papież Jan Paweł II - dzisiaj święty Kościoła Powszechnego. W uroczystościach jubileuszowych weźmie udział Episkopat Polski. Mszy św. jubileuszowej będzie przewodniczył Kard Stanisław Dziwisz a kazanie wygłosi Arcybiskup Gniezna i Prymas Polski Wojciech Polak. Parafia przygotowuje autokarową pielgrzymkę na te uroczystości. Planowany wyjazd o godz. 7.30, powrót po zakończonych uroczystościach o godz. 16.00. Mamy zamówiony autokar na 50 osób, mamy zgłoszonych 31 osób, nadal przyjmujemy zgłoszenia, koszta wyjazdu -30 zł. od osoby.


XIII Niedziela Zwykła                                                                            01.07.2018 r.
1. Z dniem dzisiejszym, w naszej parafii, posługę kapłańską rozpoczyna Ks. Neoprezbiter Eryk Sienkiewicz, który święcenia prezbiteratu przyjął 26 maja z rąk Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego. W Dobrym Mieście Ksiądz Eryk rozpoczyna nowy etap swojego życia. Serdecznie go witając w naszej parafii życzę mu obfitych łask Bożych, zachwytu kapłaństwem, satysfakcji i radości w codziennej posłudze. Dzisiaj o godz. 11.30 Ksiądz Eryk odprawi Mszę św., po której udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.
2. Dzisiaj pierwsza niedziela lipca, ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji diecezjalnej.
Dzisiaj po Mszach św., w zakrystii, można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
3. W miesiącach lipcu i sierpniu zawieszamy odwiedziny chorych w pierwsze piątki miesiąca oraz konferencje dla wspólnot różańcowych w pierwsze soboty miesiąca.
W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 10.00 do 12.00 a w środy i piątki w godz. 16.00 do 18.00.
W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w kaplicach dojazdowych w Knopinie, Łęgnie i Praslitach. Wznowimy je w pierwszą niedzielę września.
4. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00 i Godzina Święta od godz. 17.00.
5. W pierwszy piątek miesiąca Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00. Okazja do spowiedzi św. w godzinach porannych oraz od godz. 17.30.
6. W piątek , 06 lipca, z kolegiaty św. Jerzego w Kętrzynie wyruszy 27 Warmińska Pielgrzymka Piesza do Ostrej Bramy w Wilnie. Informacje o zapisach uczestnictwie znajdziemy na plakacie na tablicy ogłoszeń.
7. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka.
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 24.06.2018 r.

1. Informujemy, że z dniem 30 czerwca Ksiądz Daniel zakończy pracę w naszej parafii i przejdzie do pracy duszpasterskiej w Pieckach koło Mrągowa. W związku z tym pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Danielowi za trzyletnią posługę kapłańską i katechetyczną w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję Mu za jego świadectwo wiary, umiłowania Kościoła i szacunek wobec każdego człowieka. Na nowy etap pracy i życia kapłańskiego, życzę Mu wielu łask Bożych, mocy Ducha św. oraz życzliwości spotykanych ludzi.
2. W tym tygodniu, 27 czerwca, w rocznicę pierwszych objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie w naszej Archidiecezji rozpocznie się Nowenna Gietrzwałdzka, która ma przygotować do obchodów 150 lecia objawień gietrzwałdzkich. W naszej parafii będzie ona włączona w tematykę nabożeństw Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
3. We środę, czwartek i piątek tego tygodnia a więc 27, 28 i 29 czerwca, w naszej parafii przeżywać będziemy Dni Eucharystyczne zwane Czterdziestogodzinnym Nabożeństwem. W te dni Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas adoracji do godz. 18.00. Zachęcamy parafian by znaleźć czas na osobistą modlitwę przed Chrystusem w Eucharystii nawet wstępując do kościoła tylko na chwilę. W Dni Eucharystyczne jako szczególne zaproszenie przyjmijmy słowa Chrystusa: „ Przyjdźcie do mnie wszyscy..” Do adoracji zapraszamy Koła Różańcowe, wspólnoty modlitewne, stowarzyszenia i ruchy religijne parafii według grafiku, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Dzisiaj po Mszach św. liderów wspólnot prosimy do zakrystii w celu uzgodnienia godzin adoracji. We środę na Mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy osoby chore, starsze, niepełnosprawne naszej parafii. W czasie Mszy św. będzie okazja do spowiedzi św. oraz możliwość przyjęcia sakrament namaszczenia chorych. Wg wskazań Kościoła sakramentu chorych nie udziela się masowo, dla wszystkich, ale tym osobom, które rzeczywiście oczekują umocnienia w starości, chorobie i cierpieniu i są duchowo przygotowani do przyjęcia tego sakramentu. Po Mszy św. będzie udzielone błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.
4. We czwartek, w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła ofiary składane na tacę podczas Mszy św. będą przeznaczone jak każdego roku na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
5. Z dniem 01 lipca, a więc od przyszłej niedzieli, pracę w naszej parafii rozpocznie Ks. Neoprezbiter Eryk Sienkiewicz. Ksiądz Eryk w przyszłą niedzielę o godz. 11.30 odprawi Mszę św., po której udzieli prymicyjnego błogosławieństwa i rozda pamiątkowe obrazki prymicyjne.
6. W miesiącach wakacyjnych, a więc od przyszłej niedzieli nie będzie Mszy św. w kaplicach dojazdowych w Knopinie, Łęgnie i Praslitach. 
7. 30.06.2018 r. - Dzień Pokuty w Gierzwałdzie. Wyjazd pielgrzymki autokarowej z parafii o godz.8.00. Powrót około godz. 19.00. Msza św w Gietrzwałdzie o godz. 14.30. Trzeba wziąć ze sobą: nakrycie głowy, woda, wyżywienie,krzesełko do siedzenia. 
8.  Na czas wakacji polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga,

IX Niedziela Zwykła                                                                             03.06.2018 r.
Święto Dziękczynienia
1. Dzisiaj pierwsza niedziela czerwca. W Polsce przezywamy ją jako Święto Dziękczynienia. Dzisiaj dziękujemy Bogu szczególnie za 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ofiary składane dzisiaj na tace są przeznaczone na administrację diecezjalną oraz na budowę w Warszawie Świątyni Bożej Opatrzności, Wotum Narodu za Konstytucję 3 Maja.
2. Dzisiaj w Głotowie przypada doroczny odpust z Mszą św. Odpustową o godz. 12.00. W naszym kościele dzisiaj nie będzie Mszy św. O godz. 11.30.
3
. Informujemy uczniów klas III Gimnazjów naszej parafii, kandydatów do sakramentu bierzmowania, że egzamin z wiedzy religijnej odbędzie się jutro, w poniedziałek o godz. 16.00. Egzamin przeprowadzi przedstawiciel Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie.. Obecność kandydatów jest obowiązkowa.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. We czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Na zakończenie Oktawy podczas Mszy św. poświęcimy wianki lub bukiety kwiatów i pędów zbóż. Zwyczajem naszej parafii na zakończenie oktawy Bożego Ciała na Mszę św. zapraszamy rodziców z niemowlętami i dziećmi przedszkolnymi, którym po Mszy św. wieczornej udzielimy błogosławieństwa.
5. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
6. W przyszłą niedzielę, 10 czerwca, w Polsce odbywać się będą Marsze za Życiem i Rodziną. Taki Marsz odbędzie się także w Olsztynie, do udziału w którym zachęcamy. W naszej parafii natomiast zapraszamy rodziców z dziećmi i młodzieżą, wspólnoty małżeńskie oczekujące potomstwa na Mszę św. o godz. 10.00. To wspólne przeżycie Eucharystii powinno stać się manifestacją radości życia i dziękczynieniem za każde życie człowieka oraz prośbą o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Po Mszy św. udzielimy rodzinom błogosławieństwa a uczniowie Katolickich Szkół w Smolajnach zaprezentują krótką dedykację.
7. Ks. Daniel zaprasza na przygotowywaną na dzień 16 czerwca / sobota/ pielgrzymkę autokarową do Niepokalanowa przez Płock gdzie będzie zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego i Domu św. Faustyny. Przewidywany wyjazd z Dobrego Miasta o godz.6.00, koszta wyjazdu 80 zł. od osoby. Zgłoszenia są przyjmowane w zakrystii.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
9.

VII Niedziela Wielkanocna 13.05.2018 r.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W tym wydarzeniu odnajdujemy cel naszego życia, którym jest Niebo. Za tydzień obchodzić będziemy Uroczystość Zasłania Ducha Św. Do tej uroczystości prowadzi nas Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha św.
2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii Siostrę Czajkowską , ze Zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Za chwilę Siostra podzieli się z nami krótkim świadectwem. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
3. Dzisiaj, 13 maja, gdy wspominamy pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie w 1917r. rozpoczynamy w parafii kolejny cykl Wieczorów Modlitwy Fatimskiej. Dzisiaj Wieczór Modlitwy rozpocznie nabożeństwo majowe. Po Mszy św. o godz. 18.00 będzie wspólna modlitwa różańcowa, którą zakończymy apelem maryjnym. Zapraszamy do modlitewnego czuwania.
4. We wtorek i środę o godz. 16.00 ostatnie spotkania dzieci przed uroczystością I Komunii św.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W piątek od godz. 16.00 Spowiedź dzieci przed I Komunią św. ich rodziców i rodzeństwa. Dzieci klas III Szkół Podstawowych z naszej parafii w przyszłą niedzielę, w Uroczystość Zesłania Ducha św. po raz pierwszy podczas Mszy św. przystąpią do Komunii św. Dzieci zgromadzą się przed kościołem o godz. 9.00. O godz. 9.30 po procesyjnym wejściu do kościoła rozpocznie się Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.
7. W tygodniu poprzedzającym uroczystość I Komunii św. w kościele będą prowadzone prace porządkowe. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej do prac porządkowych w kościele prosimy ojców dzieci pierwszokomunijnych.
8. W przyszła sobotę o godz. 12.00 w katedrze olsztyńskiej nasz parafianin akolita Szymon Wawrzyńczak przyjmie święcenia diakonatu. Jego osobę i wszystkich przygotowujących się do diakonatu i kapłaństwa powierzamy modlitwie wiernych.
9. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Zesłania Ducha Św. wspólnota Odnowy w Duchu Św. zaprasza na spotkanie modlitewne połączone z modlitwą o Odrodzenie w Duchu Świętym. Spotkanie odbędzie się w kaplicy Domu Rekolekcyjnego o godz. 15.00.
10. Nadal prosimy o zgłoszenia chętnych do przyjęcia na nocleg pielgrzymów z Kętrzyna. Pielgrzymi zatrzymają się w Dobrym Mieście na noc z 26 / 27 maja.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga - dla młodzieży.IV Niedziela Wielkanocna                                                                    22.04.2018 r.

Niedziela Dobrego Pasterza

1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele.
2. Jutro , 23 kwietnia, przypada Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski i naszej Archidiecezji. Msze św. w naszym kościele jak w dni powszednie.
3. We środę przypada święto św. Marka Ewangelisty.
4. We środę o godz. 16.00 w Domu Rekolekcyjnym spotkania w grupach uczniów klas III Gimnazjum Niepublicznego „Nasza Jedynka” i Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty; kandydatów do sakramentu bierzmowania z naszej parafii.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. Wspólnota Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” zaprasza wszystkich duszpasterzy, Służbę Liturgiczną, młodzież, Przyjaciół naszego Seminarium i wszystkich sympatyków na Dzień Wdzięczności - 28 kwietnia (sobota). Dzień Wdzięczności rozpocznie Msza Święta o godzinie 10.00. A potem - jak zwykle - moc atrakcji przygotowanych przez kleryków. Każdy odnajdzie coś, co go zainteresuje i zaciekawi. Seminarium gorąco wszystkich zaprasza.
7. W przyszłą niedzielę, 29 kwietnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Czasie Drugiej Wojny Światowej.
8. W przyszłą niedzielę połowa ofiar składanych na tace będzie przeznaczona na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.
9. Zapraszamy wiernych na kolejną, parafialną Pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu, która jak w latach ubiegłych odbędzie się w dniu 3 maja. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Daniel. Osoby chętne do pieszego pielgrzymowania zapisujemy w zakrystii.
10. Bardzo serdecznie dziękuję za składane ofiary na prace renowacyjne i konserwatorskie. Aktualnie przygotowujemy się do rozpoczęcia prac konserwatorskich i renowacyjnych XVII- to wiecznych, jedynych w swoim rodzaju, polichromowanych drzwi i pozostałych elementów polichromowanych i rzeźbionych tzw empory zachodniej naszego kościoła. Gromadzone tą drogą fundusze będą przeznaczane na ten cel.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.


Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa 25.03.2018 r
1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej czyli Palmową. Liturgia przypomina historyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz to wszystko co nastąpiło potem tj. mękę i śmierć krzyżową. W Kościele rozpoczyna się obchód Wielkiego Tygodnia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2. Dzisiaj o godz. 17.30, ostatnie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, nabożeństwo Gorzkich Żali.
3. Wiernych, którzy nie skorzystali ze spowiedzi św. w czasie rekolekcji wielkopostnych zachęcamy do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. rano i wieczorem od godz. 17.30.
4. We czwartek o godz. 10.00 w katedrze olsztyńskiej Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński wraz z kapłanami warmińskimi odprawi Mszę św. Krzyżma, podczas której poświęci oleje Krzyżma i Chorych.
W kościołach parafialnych w Wielki Czwartek sprawowana jest tylko jedna Msza św. zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, dla uczczenia Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Pan Jezus z Apostołami w Wieczerniku, podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej będzie odprawiona o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznej kaplicy adoracji. Adoracja w Wielki Czwartek potrwa do godz. 21.00.
5. Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni roku kościelnego. To dzień rozmyślania nad Jezusem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, nie udziela się sakramentów św. z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych, nie używa się dzwonów ani jakiejkolwiek muzyki kościelnej. Wielki Piątek przeżywamy zachowując post ścisły.
W Wielki Piątek zapraszamy wiernych na Ciemną Jutrznię o godz. 9.00. O godz.15.00 będzie Droga Krzyżowa dla wszystkich.
O godz. 17.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego gdzie pozostanie aż do Wigilii Paschalnej. Adoracja w Wielki Piątek potrwa do godz. 21.00. W Wielki Piątek każdy, kto tylko może, powinien wziąć udział w Liturgii Męki Pańskiej. Ofiary składane w czasie adoracji Krzyża św. będą przeznaczone na utrzymanie chrześcijańskich miejsc kultu w Ziemi Świętej.

6. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie. W tym dniu ciszy Kościoła nie sprawuje się Mszy św. i innych sakramentów z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych. W Wielką Sobotę Ciemna Jutrznia o godz. 9.00. Od godz. 10.00 rozpoczniemy święcenie pokarmów w odstępach półgodzinnych do godz.16.00. O godz. 16.00 osobom ubogim i potrzebującym będzie wydawana żywność złożona podczas święcenia pokarmów. Po żywność należy się zgłaszać do zakrystii. Od godz. 10.00 do godz. 16.00 będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
7. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Na liturgię zabieramy ze sobą świece. Będą one potrzebne w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Po Liturgii Wigilii Paschalnej czuwanie adoracyjne do godz. 23.00. Czuwanie zostanie wznowione o godz. 5.00. Pełnienie honorowej straży przy Grobie Pańskim powierzamy, jak każdego roku, Ochotniczej Straży Pożarnej.
8. W niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 – procesja rezurekcyjna i Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim.
Członków procesji parafialnej prosimy o przybycie do kościoła pół godziny przed rezurekcją. Kolejne Msze św. będą odprawione o godz. 10.00, 11.30, 18.00. Msze św. w kaplicach dojazdowych w Niedzielę Zmartwychwstania zostaną odprawione o godz. 13.30. W punktach dojazdowych nie będzie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.

9. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w kościele parafialnym wg porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
10. Kościół nasz po rekolekcjach i Niedzieli Palmowej wymaga należytego uprzątnięcia. Do odkurzania kościoła, zmywania ławek i przestrzeni całego kościoła prosimy większą ilość osób w poniedziałek i wtorek od godz.8.00.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Arka.IV Niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 r.1. Dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu. Poprzez treść Liturgii Słowa bardziej uświadamiamy, że Chrystus przyszedł przede wszystkim do tych, którzy się źle mają, aby im pomóc w osiągnięciu zbawienia. Z tą pomocą Chrystus przychodzi dzisiaj poprzez sakrament pokuty i pojednania. W czasie Wielkiego Postu korzystajmy z tego źródła łaski.
2. W niedziele dzisiejszą nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.30.
3. We wtorek, 13 marca, przypada piąta rocznica wyboru papieża Franciszka.
4. We środę spotkania w grupach kandydatów do bierzmowania z III klas Gimnazjów: Publicznego im Jana Pawła II i Katolickiego Gimnazjum w Smolajnach.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00 w oratorium.
6. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. W tym roku przypada 20 lecie Oddziału. Zapraszamy do współpracy nowych ludzi, którym bliskie są sprawy Kościoła, sprawy społeczne i pogłębionego życia religijnego.
7. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i 17.00.
8. Klerycy Warmińskiego Seminarium Duchownego zapraszają na Misterium Męki Pańskiej. Informacje o terminach prezentacji są na plakacie w przedsionku kościoła.
9. W przyszłą niedzielę, trzecią niedziele marca, ofiary składane na tacę będą przeznaczone na wykup kościołów poewangelickich.
10. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je Ksiądz Karol Gresik Kapelan Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Rekolekcje potrwają do środy włącznie. Z przewidywanym porządkiem rekolekcji można się zapoznać już dzisiaj, jest on umieszczony na tablicy ogłoszeń.
11. W niedziele Wielkiego Postu, po Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła. Za złożone na ten cel ofiary bardzo serdecznie dziękuję.
12. Prasa katolicka: Niedziela – dwa ostatnie numery, Gość Niedzielny, Droga.


III Niedziela Wielkiego Postu 04.03.2018 r.
1. Komunikat Księdza Arcybiskupa o nowym biskupie pomocniczym Księdzu Januszu Ostrowskim
2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą marca. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na cele administracji diecezjalnej. Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
3. Informujemy parafian, że w pomieszczeniach dawnego kapitularza Kapituły Kolegiackiej po koniecznej modernizacji i wyposażeniu oddajemy do użytku wiernych
Oratorium Św. Matki Teresy z Kalkuty i Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, w którym mogą się odbywać spotkania grup modlitewnych, zebrania Służby Liturgicznej lub inne spotkania. Istnieje tam możliwość także sprawowania Mszy św. dla niewielkich grup osób lub adoracji Najśw. Sakramentu.
4. W tym tygodniu 07 marca kolejne spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjów „Nasza Jedynka” oraz Niepublicznego Stowarzyszenia na rzecz Oświaty. Spotkania się odbywają o godz. 16.00 w Domu Rekolekcyjnym.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu w oratorium.
6. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość niedzielny, Droga.

II Niedziela Wielkiego Postu                                                               25.02.2018 r.


1. W niedzielę dzisiejszą, II Wielkiego Postu, po Mszach św. do puszek są zbierane ofiary na pomoc misjom - „Ad Gentes”.
2. W niedzielę dzisiejszą o godz. 16.00, w kościele, spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii poświęcone przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
3. W trwającym Wielkim Poście zachęcamy do pielęgnowania pobożności pasyjnej przez uczestnictwo w nabożeństwach Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.30
i Drogach Krzyżowych w piątki o godz. 16.00 i 17.00. W czasie Wielkiego Postu korzystajmy z sakramentu pojednania nie czekając na czas rekolekcji. Mamy przecież możliwość korzystania ze spowiedzi św. bez kolejek, bez pośpiechu, w spokoju, po należytym przygotowaniu. Jesteśmy do dyspozycji wiernych w konfesjonałach w czasie nabożeństw. Pojednanie w sakramencie pokuty pozwoli w pełniejszy sposób korzystać z łask Wielkiego Postu. W naszej parafii rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 18 marca, w piątą niedzielę Wielkiego Postu.
We środę o godz. 16.00 w Domu Rekolekcyjnym spotkania w grupach kandydatów z naszej parafii do bierzmowania z klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II i Katolickiego Gimnazjum w Smolajnach.
 4,Jutro, w poniedziałek, po Mszy św wieczornej spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
5. Od 01 marca wznawiamy w naszej parafii cotygodniową adorację Najśw. Sakramentu w czwartki od godz. 16.00. W pierwszy czwartek marca Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Ks. Marcin do swoich chorych przyjdzie we czwartek od godz. 9.00.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Spowiedź dla dzieci i młodzieży szkolnej od godz. 15.30. O godz. 16.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla uczniów zakończona obrzędem Komunii św. Spowiadać będziemy także od godz. 17.30.
7. W pierwszą sobotę marca konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii o godz. 17.00 w pomieszczeniach byłego muzeum.
8. Spotkanie zainteresowanych problematyką związaną z chorobą Alzheimera odbędzie się w przyszłą niedzielę, 04 marca, o godz. 15.00 w sali dobromiejskiego kina.
9.  Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Arka.


I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2018 r.
1. Środą Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele obchód Wielkiego Postu pod hasłem” „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To wezwanie, którym Kościół zachęca nas wszystkich do zerwania z grzechem i pójścia za Chrystusem. Pomocą na drodze wielkopostnej pracy są nabożeństwa pasyjne: w piątki odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej a w niedziele nabożeństwa Gorzkich Żali. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogi Krzyżowe: dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 16.00, dla dorosłych parafian na godz. 17.00. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania, udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej powinna traktować jako obowiązek. Nabożeństwa Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30.
2. Informujemy parafian: rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii do I Komunii św. przystąpią w niedzielę 20 maja. Sakramentu bierzmowania młodzieży klas III Gimnazjów naszej parafii udzieli ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita warmiński w dniu 21 czerwca o godz. 17.00.
3. W tym tygodniu wznawiamy spotkania w grupach z kandydatami do bierzmowania. We środę, 21 lutego, odbędą się spotkania dla uczniów Gimnazjum Niepublicznego „Nasza Jedynka” i uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty. Spotkania się odbywają w Domu Rekolekcyjnym o godz. 16.00.
4. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
5. W przyszłą niedzielę, II Wielkiego Postu, po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc misjom „Ad Gentes”
6. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00, w kościele, spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół Podstawowych naszej parafii, objętych przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
7. Wczoraj zakończyliśmy w naszej parafii czas odwiedzin duszpasterskich, Do części parafian w tym roku nie dotarliśmy. Mamy nadzieję spotkania w czasie kolędowym w roku przyszłym. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii, którzy przyjęli kapłana w swoim domu bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za złożone przy tej okazji ofiary, z których na rzecz diecezji jako ryczałt kolędowy wpłacono 12 600 zł.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, kwartalnik „Miłujcie się” dla młodzieży, Droga.


V Niedziela Zwykła                                                                              04.02.2018 r.

1. Dzisiaj pie3rwsza niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji diecezjalnej. W zakrystii po Mszach św. można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
2. W przyszłą niedzielę, 11 lutego, przypada Światowy Dzień człowieka Chorego. W naszej parafii Dzień Chorego organizujemy z końcem czerwca podczas Parafialnych Dni Eucharystycznych.
3. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na utrzymanie Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. W naszej parafii ofiary będzie zbierał diakon Eryk Sienkiewicz. który wygłosi też homilie.
4. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
05.02 – poniedziałek: ul. Górna
06.02. – wtorek: ul. Grunwaldzka = stare bud.
07.02 – środa: ul. Grunwaldzka, bloki: 2, 4 ,6.
07.02 – czwartek : ul. Orła Białego bloki
08.02 – piątek: ul. Malczewskiego
09.02 – sobota: ul. Sowińskiego, Jana Pawła II, Rzeszutka. Orła Białego - stare bud.
Odwiedziny rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 10.00IV Niedziela Zwykła                                                                                 28.01.2018r.

1. W tym tygodniu we czwartek rozpoczniemy nowy miesiąc, luty. Ojciec św. Franciszek na miesiąc luty wyznacza intencję modlitwy: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
2. W pierwszy czwartek miesiąca pamiętajmy o modlitwie za kapłanów, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
3
. W piątek, 02 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W naszym kościele Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 10.00, 16.00 i 18.00. Podczas Mszy św. poświęcimy świece. Te poświęcone świece przypominają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem, w którym odnajdujemy sens życia i radość zbawienia. Podczas Mszy św. wieczornej procesja ze świecami. Świece można nabyć w zakrystii.
4. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, wraz z całym Kościołem będziemy dziękować Bogu za wszystkie powołania do życia konsekrowanego i modlić się o rozwój zakonów męskich i żeńskich w Polsce i na świecie. W Święto Ofiarowania Pańskiego ofiary składane na tacę będą naszą pomocą materialną dla Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.
5. W związku z tym, że 02 lutego przypada pierwszy piątek miesiąca, chorych odwiedzimy po godz. 11.00. Od 15.30 tradycyjnie będzie spowiedź dla dzieci szkolnych. Dzieci, mimo że są ferie, zapraszamy też na Mszę św. o godz. 16.00.
6. W sobotę, 03 lutego, we wspomnienie św. Błażeja, patrona chorób gardła, po Mszach św. błogosławieństwo świecami św. Błażeja.
7. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Arka.
8. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
29.01 – poniedziałek: Praslity.
30.01 – wtorek : Smolajny. Osada Smolajny od godz. 14.00
31.01 – środa: Nowa Wieś Mała. Ze względu na warunki pogodowe i stan dróg nie dojedziemy do wszystkich kolonii oddalonych od dróg przejezdnych.
01.02 – czwartek: Knopin Osiedle od godz. 15.30.
03.02 – sobota: Kosyń i Wichrowo od godz. 10.00.

Na wioskach kolędę rozpoczynamy od godz. 9.00, w mieście od godz. 15.30.


III Niedziela Zwykła                                                                                21.01.2018r.
1. We wtorek, 23 stycznia, przypada 5 rocznica śmierci Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. W tym dniu w katedrze olsztyńskiej o godz. 12.00 zostanie odprawiona Masza św. w jego intencji oraz nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kardynałowi, który w latach 1979 – 1981 był biskupem warmińskim.
2. We czwartek przypada Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. To Święto kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga.
4. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
     22.01- poniedziałek: ul. Grudziądzka, blok 19 oraz ul. Olsztyńska
     23.01 – wtorek : ul. Łużycka stare bud.
     24.01 – środa: Łużycka, bloki: 61-71.
     25.01 – czwartek: ul. Łużycka, bloki: 32 i 34
     26.01 – piątek: ul. Łużycka, blok 30
                                    Wieś Knopin od godz. 9.00
     27.01 – sobota: Kunik, Łęgno od godz. 9.00
Odwiedziny rozpoczynamy o godz. 15.30, na wioskach o godz. 9.00.II Niedziela Zwykła 14.01.2018 r.


1. W tym tygodniu, we wtorek, Kościół uczci św. Antoniego z Padwy, Opata, we czwartek, w naszej Archidiecezji, wspominamy Błogosławioną Reginę Protmann założycielkę Zgromadzenia Sióstr Katarzynek.
2. We czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. Uczniowie i Pedagodzy Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach z Filią w Dobrym Mieście zapraszają na Koncert Charytatywny w ramach akcji „Pomagamy Krzysztofowi”. Koncert odbędzie się w sali kinowej Centrum Kultury w Dobrym Mieście, w dniu 18 stycznia o godz. 18.00.
4. Pan Krzysztof Bartkowiak zaprasza na kolejne spotkanie osoby chore na chorobę Parkinsona. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury 21 stycznia o godz. 16.00.
5. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
Poniedziałek – 15.01: ul. Grudziądzka, bloki: 6 i 7A
Wtorek – 16.01: ul. Grudziądzka, bloki: 8 i 9
Środa - 17.01: ul Grudziądzka, bloki: 10 i 14
Czwartek – 18.01: ul. Grudziądzka, bloki: 16 i 18.
Piątek – 19.01: ul. Grudziądzka, bloki: 20 i 15.
Sobota – 20.01: ul. Grudziądzka, bloki: 11 i 17
Odwiedziny rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 10.00.


Niedziela Chrztu Pańskiego                                                               07.01.2018 r.

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Przypominamy wydarzenie Chrztu jakiego w Jordanie udzielił Jezusowi św. Jan Chrzciciel. Niedziela dzisiejsza skłania każdego chrześcijanina do wdzięczności za sakrament Chrztu św. w którym odrodziliśmy się do nowego życia dzieci Bożych. Niedziela dzisiejsza kończy czas Narodzenia Pańskiego.
2. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę stycznia, ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną.
3. Dzisiaj po Mszach św., w zakrystii, można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. We środę, 10 stycznia, o godz. 18.00 w Szkole katolickiej w Smolajnach spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
5. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.
6. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
Poniedziałek – 08.01: ul Pionierów bloki 5a, 7a, 9a, 11a.
Wtorek – 09.01: ul. Chodkiewicza - stare bud. oraz blok 11,
                                  Pl. 1-go Sierpnia, Słoneczna.
Środa – 10.01: ul. Chodkiewicza – bloki 5a, 7a, 9a, 11a.
Czwartek – 11.01: ul. Kolejowa, ul Grudziądzka: stare bud, oraz blok socjalny 9c
Piątek - 12.01: - ul. Grudziądzka: 2, 4
Sobota – 13.01:  ul. Grudziądzka: 12

Odwiedziny rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 10.00.

IV Niedziela Adwentu                                        24.12.2017 r.
Wigilia Narodzenia Pańskiego

1. Dzisiaj w Wigilię Bożego Narodzenia Msze św. są odprawiane tylko w godzinach przedpołudniowych. W niedzielę dzisiejszą nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.
2. Dzisiaj wieczorem we wspólnotach rodzinnych, podczas Wieczerzy Wigilijnej, weźmiemy do swoich rąk opłatek by nim się podzielić w duchu chrześcijańskiej miłości. Prawda tego wigilijnego gestu znajduje swą najgłębszą treść w sakramentalnym pojednaniu z Bogiem i między ludźmi. W sekularyzującym się świecie zachowajmy w przeżyciu Wigilii jej religijny i świąteczny charakter.
3.
Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpocznie Msza św. o północy nazywana pasterką. Następne Msze św., jutro, w dniu Narodzenia Pańskiego, będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego zachęcamy do rodzinnego uczestnictwa w świątecznej Mszy św.
4. We wtorek, 26 grudnia, w drugim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego, Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
5. Warmińskie Seminarium Duchowne zaprasza młodzież męską szkół średnich i starszą na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w Seminarium w dniach 27 – 30 grudnia. Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową lub za pośrednictwem duszpasterzy .
6. We środę przypada święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. Przyszła niedziela będzie Uroczystością Św. Rodziny Jezusa Maryi i Józefa. Przyszła niedziela to także ostatni dzień 2017 roku.
Nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne za rok 2017 będzie odprawione w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00.
9. Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które w ostatnich dniach włączyły się czynnie w przygotowanie naszego kościoła do uroczystości Bożego narodzenia. Leśnictwu „ Sarny” dziękuję za dar choinek do naszego koscioła a Urzędowi Miasta za inicjatywę iluminacji przed kościołem.
10. Na świąteczne dni polecamy prasę katolicką: Niedziela z płytą z kolędami w wykonaniu zespołu Arka Noego, podwójny numer Gościa Niedzielnego.

Ogłoszenia duszpasterskie:
II Niedziela Adwentu 10.12.2017 r.
1. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii.
2. W niedzielę dzisiejszą w kościele o godz. 16.00, spotkanie z rodzicami dzieci klas III Szkół podstawowych naszej parafii przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
3. We wtorek o godz. 16.00 Msza św. roratnia dla dzieci szkolnych.
4. We środę, 13 grudnia, o godz. 16.00 w Domu Rekolekcyjnym spotkania przygotowawcze do sakramentu bierzmowania dla uczniów klas III Gimnazjum im. Jana Pawła II i Katolickiego Gimnazjum w Smolajnach.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
7. W przyszłą niedzielę, III Adwentu, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie. W tym roku rekolekcje w naszej parafii poprowadzi Ks. Andrzej Ciućkowski, Proboszcz parafii św. Moniki w Kajkowie k. Ostródy. Przewidywany porządek rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. Prosimy się z nim zapoznać.
8. W Kinie Przyjaźń w Dobrym Mieście, w dniu 17 grudnia o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie poświęcone problemom związanym z chorobą Parkinsona. Spotkanie organizuje Pan Krzysztof Bartkowiak.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Cuda i łaski, Droga, Miłujcie się.
10. Rozprowadzamy świece na stół wigilijny. Można je nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Opłatki prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek. 

I Niedziela Adwentu 03.12.2017 r.
1. Dzisiaj rozpoczynamy czas Adwentu, który ma nas przygotować do obchodu Świąt Narodzenia Pańskiego. Z Adwentem wkraczamy w nowy rok duszpasterski, którego myślą przewodnią są słowa ”Jesteśmy napełnieni Duchem św.” W tym roku mamy uświadomić, że zostaliśmy namaszczeni Duchem św. Znakami namaszczenia są sakramenty: chrztu św. i bierzmowania. W mocy Ducha św. żyjemy tworząc Kościół. Powinniśmy zatem korzystać z darów Ducha św. jakie otrzymaliśmy w bierzmowaniu na drogach wiary i troski o uświęcenie świata.
2. Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
3. W czasie Adwentu codziennie o godz. 6.30 będą odprawiane Msze św. roratnie, ku czci NM Panny. Msze św. roratnie dla dzieci i młodzieży szkolnej będą odprawiane we wtorki o godz. 16.00. Zapraszamy na nie dzieci szkolne z adwentowymi lampionami. Możemy je znaleźć w Małym Gościu Niedzielnym.
4. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się za przygotowujących się do kapłaństwa i o nowe powołania kapłańskie i zakonne dla naszej archidiecezji. 
W pierwszy czwartek grudnia cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, Adwentowa Godzina Święta od godz. 17.00.
5. We czwartek, 07 grudnia, przypada czwarta rocznica święceń biskupich Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego.
6. W piątek, 08 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny. W naszym kościele Msze św. jak w dni powszednie. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy akolitów, szafarzy nadzwyczajnych Komunii św, oraz wszystkich ministrantów. Po Mszy św. zostanie dokonany akt oddania Służby Liturgicznej Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. W przyszłą niedzielę, II Adwentu, po Mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. O pomoc w przeprowadzeniu zbiórki prosimy Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz członków stowarzyszeń i ruchów religijnych naszej parafii.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci kl. III Szkół Podstawowych naszej parafii objętych przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
9. Wraz z Adwentem rozpoczyna się sprzedaż świec na stół wigilijny, w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” przygotowanej przez Caritas – Polska. Świece można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej składając ofiarę minimum 5 zł.za sztukę.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga. Na stolikach w kościele bezpłatne egzemplarze gazety „Chrystus i Ty” , która wprowadza w tematykę nowego roku duszpasterskiego. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512