Ogłoszenia duszpasterskie:Niedziela Palmowa czyli Meki Pańskiej                                              13.04.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

  1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Palmową. Liturgia przypomina historyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz to wszystko conastąpiło potem tj. mękę i śmierć krzyżową. W Kościele rozpoczyna się obchód Wielkiego Tygodnia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj o godz. 17.30, ostatnie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, nabożeństwo Gorzkich Żali.
  2. We czwartek o godz. 10.00 w katedrze olsztyńskiej Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński wraz z kapłanami warmińskimi odprawi Mszę św. Krzyżma, podczas której poświęci oleje Krzyżma i Chorych.
  3. W kościołach parafialnych w Wielki Czwartek sprawowana jest tylko jedna Msza św. zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, dla uczczenia Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Pan Jezus z Apostołami w Wieczerniku, podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Wnaszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej będzie odprawiona o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznej kaplicy adoracji. Adoracja w Wielki Czwartek potrwa do godz. 21.00.
  4. Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni roku kościelnego. To dzień rozmyślania nad Jezusem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, nie udziela się sakramentów św. z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych, nie używa się dzwonów ani jakiejkolwiek muzyki kościelnej. Wielki Piątek przeżywamy zachowując post ścisły. W Wielki Piątek zapraszamy wiernych na Ciemną Jutrznię o godz. 9.00. O godz.15.00 będzie Droga Krzyżowa dla wszystkich. O godz. 17.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego gdzie pozostanie aż do Wigilii Paschalnej. Adoracja w Wielki Piątek potrwa do godz. 21.00. W Wielki Piątek każdy, kto tylko może, powinien wziąć udział w Liturgii Męki Pańskiej. Ofiary składane wczasie adoracji Krzyża św. będą przeznaczone na utrzymanie chrześcijańskich miejsc kultu w Ziemi Świętej
  5. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie. W tym dniu ciszy Kościoła nie sprawuje się Mszy św. i innych sakramentów z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych. W Wielką Sobotę Ciemna Jutrznia o godz. 9.00. Od godz. 9.30 rozpoczniemy święcenie pokarmów w odstępach półgodzinnych do godz.16.00. O godz. 16.00 osobom ubogim i potrzebującym będzie wydawana żywność złożona podczas święcenia pokarmów. Po żywność należy się zgłaszać do zakrystii. Od godz. 9.30 do godz. 16.00 księża będą słuchać spowiedzi. Wiernych, którzy nie skorzystali ze spowiedzi św. w czasie rekolekcji zachęcamy do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. rano i wieczorem od godz. 17.30. 
  6. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Zabieramy ze sobą świece. Po Liturgii Wigilii Paschalnej czuwanie adoracyjne do godz. 23.00. Czuwanie zostanie wznowione o godz. 5.00. Pełnienie honorowej straży przy Grobie Pańskim powierzamy, jak każdego roku, Ochotniczej Straży Pożarnej.
  7. W niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 –procesja rezurekcyjna i Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim. Członków procesji parafialnej prosimy o przybycie do kościoła pół godziny przed rezurekcją. Kolejne Msze św. będą odprawione o godz.10.00, 11.30, 18.00. Msze św. w kaplicach dojazdowych w Niedzielę Zmartwychwstania zostaną odprawione o godz. 13.30. W punktach dojazdowych nie będzie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w kościele parafialnym wg porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
  8. Jutro, w poniedziałek Wielkiego Tygodnia, przewidujemy sprzątanie kościoła. Prosimy opomoc w tej pracy większą ilość osób zarówno Panów i Pań. Większą ilością osób łatwiej będzie podołać tę pracę. Za pomoc w tej pracy już teraz serdecznie dziękuję.
  9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście
06.04 - 09.04.2014Niedziela – 06.04.2014 r.
Msze św. godz.: 6.30 - Msza św. ogólna
                          8.30 - Msza św. ogólna
                        10.00 – Msza św. dla dzieci szkolnych
                        11.30 - Msza św. ogólna
                        13.30 – Smolajny
                        18.00 – Msza św. dla młodzieży


Poniedziałek, Wtorek, Środa – 07, 08, 09.04.2014
Godz. 6.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
        09.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną

        11.00 - Msza św. dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2
                      Gimnazjum Niepubliczne "Nasza Jedynka"
        16.30 - Msza św. dla młodzieży Gimnazjum Publ.im.JanaPawła II,
                      Zespół Szkół Zawodowych,młodzież ucząca się i pracująca.

        17.30 – Różaniec. – wierni-
        18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną.


Smolajny Poniedziałek, Wtorek: Msza św. godz. 15.00
Odwiedziny chorych - Środa: godz. 13.00 - według zgłoszeń.
                                    Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii

Spowiedź święta – niedziela, poniedziałek, wtorek, środa.

Rekolekcje prowadzi: Ks. dr Antoni Jucewicz SVD – Pieniężno - UWM

IV Niedziela Wielkiego Postu                                                      30.03.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Informujemy Parafia, że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę, V Wielkiego Postu i potrwają do środy 09 kwietnia. W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii poprowadzi Ojciec dr Antoni Jucewicz Werbista z Pieniężna, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologii UWM. Porządek rekolekcji jest już wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z programem rekolekcji.
2. Wspólnota Wyższego seminarium Duchownego ”Hosianum” w Olsztynie zaprasza na Misterium Meki Pańskiej, które będzie prezentowane dzisiaj, jutro w poniedziałek i we wtorek. Zapraszamy parafian do wyjazdu autokarem na ten spektakl w dniu jutrzejszym, a więc w poniedziałek. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 15.45, powrót bezpośrednio po spektaklu. Koszta wyjazdu: 15 zł. od osoby. Chętnych zapisujemy w zakrystii. 
3. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska, o 17.30 Gorzkie Żale.
4. Jutro w ostatni poniedziałek marca po Mszy św. wieczornej, w kaplicy Domu Rekolekcyjnego spotkanie modlitewne Wspólnoty Modlitwy za Dusze w Czyśćcu Cierpiące.
5. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, kwietniowa Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia, od 15.30 spowiedź dzieci szkolnych. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 i 17.00.
7. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla Wspólnot Żywego Różańca naszej parafii o godz. 17.00.
8. Dzisiaj po Mszach św. ministranci zbierają do puszek ofiary na kwiaty go Grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła.
9. Od czwartku trwają w naszym kościele prace zdejmowania pajęczyn. Prace te wykonują pracownicy firmy Vierchy pracujący na linach.
10. Dziękujemy za materialne wspieranie konserwacji chrzcielnicy naszego kościoła. Ofiary na ten cel można wpłacać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
Wspólnota Odnowy w Duchu św. organizuje wyjazd autokarowy do Częstochowy na XIX Ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu św., ktore odbędzie się 17 maja 2014 r. Koszt wyjazdu 90 zł. od osoby. Zapisy przyjmuje ks. Marcin.

III Niedziela Wielkiego Postu                                                          23.03.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
2. W niedzielę dzisiejszą o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 17.00. Wierni uczestniczący w nabożeństwach Gorzkich Żali oraz Drodze Krzyżowej mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, którymogą ofiarować za jednego ze swoich zmarłych.
4. We wtorek, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w naszym kościele będą odprawiane jak w dni powszednie. Uroczystość Zwiastowania jest obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Obchód tego dnia nabiera coraz większego znaczenia wobec coraz
silniejszych tendencji, także pośród rządzących państwami oraz posłów do
parlamentów deprecjonujących  wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W naszej parafii, kierując się zwyczajem lat
poprzednich podczas Mszy św. wieczornej zostaną odnowione przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.Duchowa Adopcja jest drogą duchowej pomocy matkom oczekującym narodzin dziecka oraz poczętym dzieciom by zostały przyjęte przez rodziców z miłością i by sytuacjach trudnych zostały uchronione przed zabiciem w łonie matki. Zapraszamy wiernych, mężczyzn i kobiety, także ludzi młodych o wrażliwych sercach, szanujących życie człowieka, by przez modlitwę i inne czyny miłości poszerzać środowisko ludzi chroniących życie. Na ołtarzu przy obrazie Matki Bożej N Pomocy są wyłożone deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka poczętego. Wypełnione i podpisane złożymy na ołtarzu jako nasz dar ofiarny.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych z cyklu” Z Chrystusem w Kościele”.
7. Od niedzieli dzisiejszej po Mszach św. do puszek będą zbierane ofiary do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła. Jeśli nie będzie ministrantów z puszkami ofiary na ten cel można wrzucać do skarbonek, które są przy głównym wejściu do kościoła oraz na filarach przy środkowym przejściu w kościele.
8. Serdecznie dziękuję za materialne wspieranie renowacji chrzcielnicy naszego kościoła. Wczoraj otrzymaliśmy kolejną część elementów chrzcielnicy, już po renowacji, część z tych elementów można zobaczyć przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej.
9. Polecamy wiernym prasę katolicką. Dzisiaj z każdym numerem Niedzieli i Gościa Niedzielnego otrzymamy książkę Pasja będącą zapisem wizji ekstatycznych Męki Pańskiej błogosławionej Katarzyny Emmerich, która przez wiele lat żyła tylko przyjmując Komunię św. Według tego zapisu powstał znany film szerokoekranowy „Pasja” wg reżyserii Gibsona. Dzisiaj gazety są droższe i płacimy za nie po 6 zł.


II Niedziela Wielkiego Postu                                                            16.03.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiaj druga niedziela Wielkiego Postu. Przeżywając z wiarą czas Wielkiego Postu odkrywamy podstawowe nasze życiowe powołanie, którym jest powołanie do świętości. Wzorem świętości jest dla nas, Polaków, szczególnie osoba Błogosławionego Jana Pawła II, kanonizacji którego
oczekujemy. Niech czas Wielkiego Postu poprzez podjęcie trudu odnowy życia w duchu Ewangelii Chrystusa, poprzez codzienny trud nawrócenia na drogach wyrzeczenia się zła, odnowionej, szczerej modlitwy i otwartości na
dar sakramentów św.: Pokuty i Eucharystii, staje się dla każdego z nas czasem urzeczywistniania świętości, dzisiaj odkrywanej w Chrystusie, w wydarzeniu Przemienienia na Górze Tabor.

2. W niedzielę dzisiejszą po Mszach św., w przedsionkach kościoła zbierane są ofiary do puszek na pomoc polskim misjonarzom.
3. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska
4. Wielkopostne nabożeństwo Gorzkich Żali w naszym kościele o godz. 17.30.
5. We środę, 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. Św. Józefa czcimy także jako Głównego Patrona Kościoła.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00
7. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych z cyklu „ Z Chrystusem w Kościele”
8. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci szkolnych o godz. 16.00 i dla dorosłych o godz. 17.00.
9. Serdecznie dziękuję za wnoszone ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.
Zachęcamy do wspierania dzieła renowacji zabytków naszego kościoła poprzez odpis 1 % podatku za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście. Numery KRS znajdziemy na karteczkach rozłożonych na bocznych ołtarzach naszego kościoła.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga
.

I Niedziela Wielkiego Postu                                                             09.03.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu przypomina, że w świecie pełnym pokus jesteśmy wezwani by służyć tylko Jednemu Bogu, a pośród różnych wartości i potrzeb, ważnych w życiu, najważniejsze jest Słowo, „które pochodzi z ust Bożych”.
2. Informuję parafian, że Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński na czas Wielkiego Postu do pracy w naszej parafii skierował Diakona Dawida Szczepkowskiego, którego bardzo serdecznie przyjmujemy
w naszej wspólnocie parafialnej. Diakon Dawid wraz ze swoimi kolegami w dniu 30 maja tego roku przyjmie święcenia kapłańskie. Niech ten czas pracy w naszej parafii jeszcze bardziej wiąże Diakona Dawida z Chrystusem ,który go powołał i otwiera na potrzeby ludzi, ku którym posyła.
3. W niedziele dzisiejszą o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska.
4. W czasie Wielkiego Postu w każdą niedzielę o godz. 17.30 będą się odbywały nabożeństwa Gorzkich Żali. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nich.
5. We środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
6. We czwartek, 13 marca, przypada I rocznica wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
7. We czwartek od godz. 16.00 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu.
8. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych z cyklu ”Z Chrystusem w Kościele”.
9. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 16.00 dla dzieci szkolnych i o godz. 17.00 Parafialna Droga Krzyżowa.
10. W przyszłą niedzielę, II Wielkiego Postu, po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc misjom.
11. Dziękuję za ofiary przeznaczone na renowacje chrzcielnicy naszego kościoła.
12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.

VIII Niedziela Zwykła                                                                      02.03.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj pierwsza niedziela marca. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji archidiecezjalne
2. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska.
3. We wtorek, 04 marca, przypada święto Św. Kazimierza, Królewicza.
4. Przypadająca w tym tygodniu Środa Popielcowa rozpocznie trwający 40 dni Wielki Post. Post jest jednym z elementów pokuty. Na znak rozpoczęcia czasu pokuty za nasze grzechy w Środę Popielcową przeżyjemy obrzęd posypania głów popiołem. W Środę Popielcową zachowujemy także wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ograniczamy spożywanie posiłków do jednego do syta.
W Środę Popielcową Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 10.00,
16.00 – dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów, oraz o godz. 18.00.
5. W pierwszy czwartek marca adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, Wielkopostna Godzina Święta od godz. 17.00
6. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych z cyklu „Z Chrystusem w Kościele”
7. Wpierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia, od 15,30 spowiedź dzieci szkolnych. O godz. 16.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci szkolnych, po którym dzieciom udzielimy Komunii św. W piątek o godz. 17.00 parafialna Droga Krzyżowa. Spowiadać będziemy także od godz. 17.30.
8. Przyszła niedziela będzie pierwsza niedzielą Wielkiego Postu. W przyszłą niedziele podczas Mszy św. będzie odczytywane Orędzie Ojca św. Franciszka na Wielki Post b. roku.
9. Serdecznie dziękuję za wpłacane przez wiernych ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła. Przy tej okazji zachęcamy do korzystania z możliwości odpisu 1% podatku na cele renowacji baptysterium naszego kościoła za pośrednictwem Stowarzyszenia na rzecz Oświaty w Dobrym Mieście, Numer KRS znajdziemy na karteczkach wyłożonych na bocznych ołtarzach naszego kościoła.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Droga.VII Niedziela Zwykła                                                                      23.02.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

Komunikat KEP w sprawie Ukrainy.
Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy
Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do
modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego
konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła
Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych.
Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do
Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu
ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

1. W niedziele dzisiejszą o godz. 16.00 spotkanie z rodzicami dzieci klas II Szkół Podstawowych naszej parafii objętych przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
2. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza dla przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.
3. Jutro, w ostatni poniedziałek lutego, po Mszy św. wieczornej w kaplicy Domu
Rekolekcyjnego, modlitewne spotkanie Wspólnoty Modlitwy za dusze w Czyśćcu
Cierpiące.
4. W tym tygodniu pragniemy rozpocząć pracę przygotowawczą do sakramentu bierzmowania z uczniami klas II Gimnazjów naszej parafii. Spotkanie z uczniami klas II Gimnazjów naszej parafii odbędzie się w kościele, we wtorek, 25 lutego. To spotkanie prosimy uczniów by potraktowali jako obowiązkowe.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najsw. Sakramentu od godz. 16.00.
    We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych w cyklu " Z Chrystusem w Kościele"
6. W sobotę, 1 marca, Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej zaprasza na doroczna wentę dobroczynną, która odbędzie się w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Karty wstępu można nabyć zakładzie Pana Wojciecha Rucińskiego przy ul. Jana Pawła II.
7. W pierwszą sobotę marca konferencja dla Wspólnot Różańcowych naszej parafii o godz. 17.00.
8. Informujemy o bezpłatnym badaniu słuchu, które odbędzie się 28 lutego, w piątek, od godz. 10.00 w Centrum Kulturalno –Bibliotecznym przy ul. Górnej. Zapisy do badań w Centrum Kultury.
9. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą marca.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, dzieciom i młodzieży polecamy najnowszy numer Małego Gościa Niedzielnego z pięknym plakatem z Śiętego Jana  Pawła II.


VI Niedziela Zwykła                                                                        16.02.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. W minionym tygodniu zakończyliśmy wizyty duszpasterskie w rodzinach naszej parafii. W imieniu całego zespołu duszpasterskiego naszej parafii pragnę bardzo serdecznie podziękować za możliwość spotkania z mieszkańcami miasta i wioseknaszej parafii, za życzliwe przyjęcie nas w Waszych domach, za każdą chwilęrozmowy. Pragnieniem duszpasterskim jest by być w każdym domu, jeszcze bardziej tam gdzie sytuacje są bardzo złożone. Ubolewamy, że nie ze wszystkimi rodzinami zamieszkałymi na terenie naszej parafii, z różnych powodów, nie dane było nam się spotkać. Dziękuję także za złożone przy okazji kolędy ofiary, zawsze są one cennym wsparciem budżetu parafialnego i dzięki nim można podejmować konieczne inwestycje.
Z tegorocznych ofiar kolędowych w parafii pozostanie bez mała 30 tyś. zł. Zgodnie z decyzją Biskupa Warmińskiego z kolędy do na rzecz diecezji zostanie przekazana, w formie ryczałtu 1.20 zł od jednego mieszkańca parafii, kwota 13 tyś. 50 zł. Bardzodziękuję także za ofiary na rzecz renowacji naszej chrzcielnicy. Te ofiary celowe zostaną przeznaczone w całości na dalsze prace renowacyjne chrzcielnicy naszego kościoła. Za życzliwość okazaną i każdy dar serca niech Pan Bóg każdego stokrotnie wynagradza.
2. W niedzielę dzisiejszą, w ramach bliższego przygotowania do małżeństwa, rozpoczynamy cykl katechez dla osób zamierzających wejść na drogę życia we wspólnocie małżeńskiej. Katechezy będą się odbywać w niedziele o godz. 17.00, w sali Domu Rekolekcyjnego.
3. Dzisiaj o godz. 19.00 w Domu Rekolekcyjnym rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu św., które poprowadzi Ks. Marcin. Serdeczne zapraszamy.
4. W tym tygodniu, we środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
5. W e czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. Po krótkiej przerwie powodowanej kolędą, weczwartek o godz. 19.00, wznawiamy katechezy  dorosłych w cyklu „Z Chrystusem w Kościele.”
7. W przyszłą niedzielę na godz. 16.00 zapraszam rodziców dzieci kl. II Szkół
Podstawowych naszej parafii przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i
Komunii św.
8. Firma Opto-Marzenie zaprasza na bezpłatne komputerowe badania wzroku, które będzie się odbywało w Centrum Kultury przy ul. Górnej w dniu 18 lutego w godz. od 13.00 do 14.00. Bardziej szczegółowe informacje na plakacie w przedsionku kościoła.
9. Polecamy prasę katolicką, Niedziela, Gość Niedzielny,  Cuda i łaski. Dokładajmy starań by pogłębiać swoja wiedzę o wierze, Kościele, problemach społecznych i moralnych korzystając z prasy katolickiej. Prasakatolicka to także ważna pomoc w rozpoczynającym się w Polsce maratonie wyborczym.


V Niedziela Zwykła          
                                                            09.02.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj, w piątą niedzielę zwykłą, ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Dzisiaj gościmy w naszej parafii diakona Dawida; pochodzi z Nidzicy, a w maju tego roku przyjmie święcenia kapłańskie. Niech dzisiaj nie zabraknie naszej modlitwy dziękczynnej za wszystkie powołania do kapłaństwa w naszej archidiecezji i także prośby o nowe powołania do kapłaństwa  i życia zakonnego.
2. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu obchodzony jest Światowy dzień Chorego.
W naszej parafii Dzień Chorego przeżyjemy w trakcie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
3. W najbliższy czwartek przywracamy cotygodniowe  adoracje Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. We czwartek od godz. 17.15
modlitwa za nasze miasto.
4. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne, które będą się odbywały przez 7 kolejnych niedziel. Pierwsze spotkanie rekolekcyjne odbędzie się 16 lutego o godz. 19.00 w Domu Rekolekcyjnym. W niedzielę dzisiejszą po każdej Mszy św. przed kościołem są rozdawane ulotki z informacjami o tych rekolekcjach. Rekolekcje będzie prowadził Ks. Marcin.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy cykl katechez przygotowujących do małżeństwa dla osób zamierzających w bliskim czasie zawrzeć związek małżeński. Spotkania będą się odbywały w niedziele o godz.
17.00 w sali Domu Rekolekcyjnego
6. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.

7.  W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    10 lutego – poniedziałek: ul. Jana Pawła II, Rzeszutka, Nalepy
                                              Kościuszki    i Pułaskiego.
    11 lutego – wtorek: ul. Traugutta,Świerczewskiego, Poniatowskiego,
                                      Sierakowskiego, Dąbrowskiego
    12 lutego – środa: ul. Kilińskiego, Bema, Sucharskiego, Jasińskiego,   
                                  Chłopickiego, Wybickiego, i Sułkowskiego.

We środę  zakończymy wizyty duszpasterskie w naszej parafii. Jeśli ktoś został pominięty w trakcie wizyt duszpasterskich lub nie był obecny w domu a chce by kapłan poświęcił mieszkanie prosimy ewentualne wizyty ustalać z poszczególnymi duszpasterzami.

Ofiarowanie Pańskie                                                                    02.02.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiejsza niedziela jest Świętem Ofiarowania Pańskiego, które przypomina nam, że Jezus Chrystus jest Światłem danym przez Ojca, które pociąga wszystkich ludzi do radości zbawienia. Dzisiaj poświęcone gromnice trzeba zapalać w ważnych momentach naszego życia, powinny też swoim światłem łączyć rodziny chrześcijańskie we wspólnej codziennej modlitwie.
2. W dzisiejsze Święto wraz z całym kościołem dziękujemy Bogu za wszystkie powołania do życia konsekrowanego i modlimy się o rozwój życia zakonów męskich i żeńskich w Polsce i na świecie.
3. Zgodnie z wolą Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Wojciecha Ziemby składane dzisiaj na tacę ofiary są przeznaczone na Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.
4. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od 15.30 spowiedź dzieci szkolnych i o 16.00 Msza św. dla dzieci ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Okazja dopowiedzi św. także od godz. 17.30.
5. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyjne, które będą się odbywały przez 7 kolejnych niedziel. Pierwsze spotkanie rekolekcyjne odbędzie się 16 lutego o godz. 19.00 w domu Rekolekcyjnym. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. przed kościołem będą rozdawane ulotki z informacjami o tych rekolekcjach. Rekolekcje będzie prowadził Ks. Marcin.
7. Dziękuję serdecznie za składane ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Arka. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej, która staje się, dzięki coraz wyższemu poziomowi, znaczącym głosem w debacie publicznej w sprawach istotnych dla życia Polaków.

9. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    03 lutego, poniedziałek: ul Pionierów bloki: 5a, 7a, 9a, 11a.
    04 lutego, wtorek: ul. Grunwaldzka - stare bud.
    05 lutego, środa: ul Orła Białego – bloki
    06 lutego, czwartek: ul. Grunwaldzka – bloki 2, 4, 6, ul. Olsztyńska
    07 lutego, piątek: ul. Górna, Orła Białego - stare bud.
    08 lutego, sobota: ul. Knopin - Osiedle, ul. Malczewskiego i Sowińskiego.

III Niedziela Zwykła                                                                       26.01.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wdzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii Ks. Tomasza Rosę, kapłana naszej archidiecezji, misjonarza w Tanzanii. Ofiary dzisiaj składane na tacę są pomocą materialną naszej parafii na rzecz misji w Tanzanii w Afryce.
2. Jutro, w ostatni poniedziałek stycznia, po Mszy św. wieczornej modlitewne spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze w Czyśćcu Cierpiące.
3. W sobotę, 01 lutego, o godz. 17.00 konferencja dla Wspólnot Różańcowych naszej parafii.
4. W przyszłą niedzielę. 02 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W to Święto tradycyjnie święcimy świece nazywane gromnicami. Gromnice będziemy święcić podczas każdej Mszy św. Podczas Mszy św. wieczornej w kościele tradycyjna procesja ze świecami. Ofiary składane na tacę w Święto Ofiarowania Pańskiego są przeznaczone na Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.
5. Informujemy parafian, że w zakrystii można nabyć gromnice w cenie 10 zł. za sztukę.

6. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    27 stycznia, poniedziałek: Smolajny od godz. 9.00
                                              Osiedle Smolajny od godz. 14.00
    28 stycznia, wtorek: Praslity od godz. 9.00 .
    29 stycznia, środa: Łęgno i Knopin od godz. 9.00,
                                Wichrowo od godz. 15.00
    30 stycznia, czwartek: Nowa Wieś Mała, Kunik od godz. 9.00
                                        Kosyń od godz. 14.30
    /Mieszkańców kolonii N. Wsi Małej prosimy o transport dla kapłana./
    31 stycznia, piątek: ul. Pionierów i Chodkiewicza, s. bud. od godz.15.30
    01 lutego, sobota: ul. Chodkiewicza - bloki: 5a.7a.9a.11a. od godz. 12.00

II Niedziela Zwykła                                                                          19.01.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Wczoraj rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Zakończy się on w Święto Nawrócenia Św. Pawła, 25 stycznia. We wszystkich wspólnotach chrześcijańskich trwa modlitwa „Aby wszyscy byli jedno”.
W świecie głęboko podzielonym niezwykle ważne jest świadectwo życia ludzi zjednoczonych w jednej owczarni Chrystusa.
2. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, w naszej parafii gościć będziemy Ks. Tomasza Rosę, kapłana naszej archidiecezji, który od 5 lat pracuje na misjach w Tanzanii, w Srodkowo-Wschodniej Afryce nad Jeziorem Wiktoria. Obsługuje dwie parafie wielkości naszej archidiecezji. Goszcząc w naszej parafii wygłosi kazania podczas Mszy świętych, bliżej wprowadzi w prace misyjną w Afryce. Chciałbym aby ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę były pomocą materialną naszej parafii w inicjatywach
duszpasterskich naszego kapłana – misjonarza z Afryki.
3. Informuję, że od jutra, w najbliższym czasie, w odwiedzinach duszpasterskich w naszej parafii uczestniczyć będzie były
wikariusz naszej parafii Ks. Radosław Czerwiński. Cieszymy się, że znowu jest z nami.
4. Polecamy prasę katolicką: Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży, Cuda i łaski.

5. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    20 stycznia – poniedziałek: ul. Fabryczna
    21 stycznia – wtorek: ul. Zwycięstwa - stare budownictwo z blokiem
                                        socjalnym
    22 stycznia – środa: ul. Wojska Polskiego, Ogrodowa, Milewicza
    23 stycznia – czwartek: ul. Zwycięstwa - blok 17, ul. Kolejowa
    24 stycznia – piątek : ul Gdańska – bloki 4,6,8,10, 8a,8b
    25 stycznia – sobota: ul.Gdańska , stare bud., Plac I Sierpnia, Słoneczna,
                                        Poprzeczna, Krótka.
Kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 15.30, w sobotę o godz. 12.00.

Niedziela Chrztu Pańskiego                                                          12.01.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Przeżywana dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego w kalendarzu liturgicznym kończy okres Narodzenia i Objawienia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się czas zwykły znaczony w liturgii kolorem zielonym.
2. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych z cyklu” Z Chrystusem w Kościele”
3. W sobotę, 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
4. Serdecznie dziękuję za wpłaty ofiar na konserwację chrzcielnicy naszego kościoła dokonywane w kancelarii jak i podczas wizyt duszpasterskich.
5. Spełniając prośbę mieszkańców Przysiółka Dolnego informujemy, że w dniu 13 stycznia br. o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla „Przysiółek Dolny”
poświęcone budowie nowoczesnej sieci kablowej na tym osiedlu. Obecność
mieszkańców konieczna.

6. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
13 stycznia – poniedziałek: ul. Łużycka, stare budownictwo
14 stycznia – wtorek: ul. Łużycka, bloki 61, 65, 67, 69, 71.
15 stycznia – środa: ul. Łużycka, blok 34
16 stycznia – czwartek: ul. Łużycka bloki 32 i 34
17 stycznia – piątek: ul Warszawska, bloki 5a, 5b
                                    ul.Grudziądzka, budynek 9c /tzw socjalny/,
                                                                stare budownictwo
18 stycznia – sobota: ul. Warszawska, stare budownictwo,
                                    ul. Zwycięstwa 11 /tzw Dom Stażysty/
Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w soboty o godz. 12.00.


2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim                                            05.01.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj pierwsza niedziela stycznia. Dzisiaj ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną. Dzisiaj po Mszach św., w zakrystii, można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
2. Jutro, 06 stycznia, przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu święconą w kościołach kredą naznaczamy nasze domy literami CMB. Litery te wbrew obiegowym opiniom nie pochodzą od imion legendarnych Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara ale są pierwszymi literami łacińskiego zdania Christus mansionem benedicat
/ Niech Chrystus błogosławi ten dom / lub Christus multorum Benefactor
/ Chrystus Dobroczyńcą wielu/.
Ofiary składane na tacę w Uroczystość Objawienia Pańskiego będą przeznaczone na potrzeby misyjnej działalności Kościoła.
3.  We środę, w Szkole Podstawowej im Kard. Stefana Wyszyńskiego o godz. 18.00 kolędowe spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
4.  Informujemy, że na czas kolędy odwołujemy cotygodniowe czwartkowe adoracje Najśw. Sakramentu.
5.  We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych z cyklu „Z Chrystusem w Kościele.”
6.  Przyszła niedziela będzie Niedziela Chrztu Pańskiego, która zakończy czas po Objawieniu Pańskim.
7.  Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


6. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
    07 stycznia – wtorek: ul. Grudziądzka, bloki: 6, 8
    08 stycznia - środa: ul. Grudziądzka, bloki: 2, 4
    09 stycznia – czwartek:ul. Grudziądzka, bloki: 10, 12
    10 stycznia – piątek: ul. Grudziądzka, bloki; 14, 16.
    11 stycznia – sobota: ul. Grudziądzka, bloki: 18, 20
Kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 15.30;
w soboty o godz. 12.00


Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi iJózefa                     29.12.2013 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. W niedzielę dzisiejszą wpatrujemy się w Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryje i Józefa. Współczesnym rodzinom jest ona wzorem wzajemnej miłości i szacunku oraz wierności wobec Boga i względem siebie.
2. W Niedziele dzisiejszą, piata niedzielę grudnia, połowa złożonych na tacę ofiar jest przeznaczona na Fundusz Inwestycyjny Archidiecezji Warmińskiej.
3. We wtorek zakończy się rok 2013. Zapraszamy parafian na Mszę św. na zakończenie roku, która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynno przebłagalne na zakończenie roku.
4. We środę, dzień rozpoczęcia Nowego Roku 2014, w Kościele uczcimy Świętą Bożą Rodzicielkę. W dniu Nowego Roku Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój na świecie.
We środę Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00.
5. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, Godzina Święta od godz. 17.00.
6. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych w cyklu „Z Chrystusem w Kościele”
7. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od 15.30 spowiedź dzieci szkolnych, o 16.00 Msza św. dla dzieci szkolnych w pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30.
8. W pierwszą sobotę stycznia uczcimy Niepokalane Serce Maryi.
O godz. 17.00 konferencja dla wspólnot różańcowych naszej parafii.
9. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą stycznia.
10. Dziękuję wszystkim za złożone w ostatnim okresie czasu ofiary na renowacje naszej chrzcielnicy.
11. Prasa katolicka: Droga.
12. W tym tygodniu, we czwartek, rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie rodzin katolickich naszej parafii. Zawsze odwiedziny są okazją bliższego spotkania i poznania parafian i ich rodzin. Cenimy możliwość spotkania ze wszystkimi członkami rodzin. Dobrze, jeśli rodzina przyjmująca kapłana przygotuje krzyż na stole, zapalone świece i wodę święconą. Tak przygotowane miejsce jest miejscem wokół którego skupia się
rodzina wraz z kapłanem na wspólnej modlitwie.
W tym tygodniu odwiedzimy rodziny wg następującego porządku:
02.01 – czwartek: ul. Grudziądzka 7a, 9 oraz 15
03.01 – piątek: ul. Grudziądzka 17
03.01 – sobota: ul. Grudziądzka 11 i 19.
Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynać będziemy o godz. 15.30, w 
soboty od godz. 12.00

IV Niedziela Adwentu                                                                    22.12.2013 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Czas tegorocznego Adwentu powoli dobiega końca, dzisiaj ostatnia niedziela tego okresu przygotowania. W ostatnie dni Adwentu zapraszamy na Roraty . Jutro o godz. 16.15 ostatnie Roraty z dziećmi.
2. We wtorek, 24 grudnia, dzień Wigilii Bożego Narodzenia. W naszej, polskiej tradycji dzień ten przeżywamy zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. We wtorek, 24 grudnia, Msze św. tylko w godzinach porannych, o godz. 6.30 i 7.00. W tym czasie także okazja do
spowiedzi św.
Wieczorem we wspólnotach rodzinnych podczas Wieczerzy Wigilijnej weźmiemy do swoich rąk opłatek by nim się podzielić w duchu
chrześcijańskiej miłości. Prawda tego wigilijnego gestu znajduje swą najgłębszą treść w sakramentalnym pojednaniu z Bogiem i między ludźmi. W sekularyzującym się świecie zachowajmy w przeżyciu wigilii jej religijny i świąteczny charakter.
3. W Wigilię Narodzenia Pańskiego kancelaria będzie czynna tylko w godzinach przedpołudniowych.
4. Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpocznie Msza św. o północy nazywana pasterką. NastępneMsze św. w dniu Narodzenia Pańskiego będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego zachęcamy do rodzinnego uczestnictwa w Mszach św. W tym roku to niezwykła okazja do wyznania wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego każdej wspólnoty: rodziców ze swoimi dziećmi.
5. We czwartek, 26 grudnia, w drugim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego, Kościół czci św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę  będą przeznaczone na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy
6. W piątek, 27 grudnia, przypada Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
7. W sobotę, 28 grudnia, Święto Świętych Młodzianków, Męczenników.
8. Przyszła niedziela będzie Świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
9. Posiadamy jeszcze około 200 sztuk świec na stół wigilijny. Rozprowadzamy je w cenie 5 zł. za sztukę w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece są do nabycia w zakrystii i u ministrantów w przedsionku kościoła.
10. Opłatki są do nabycia w zakrystii u Sióstr Katarzynek.
11. Na Święta rodzinom polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość
Niedzielny, Arka,  Droga, W Niedzieli znajdziemy płytę z polskimi kolędami.
Klerycy naszego Seminarium Duchownego na Święta Narodzenia Pańskiego przygotowali specjalny numer kleryckiego pisma „Serce Warmii” Dzisiaj
to pismo można nabyć u kleryków naszej parafii Michała i Szymona w
przedsionkach kościoła. Bardzo polecamy.
12. Wszystkim osobom, które przyszły z pomocą w sprzątaniu kościoła oraz w pracach związanych z świąteczna dekoracją kościoła składam serdeczne Bóg zapłać.

III Niedziela Adwentu                                                               15.12.2013r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Porządek rekolekcji adwentowych.
15.12. III Niedziela Adwentu
godz. 6.30  Msza św. ogólna
            8.30  Msza św. ogólna
        10.00    Msza św. z dziećmi
        11.30    Msza św. ogólna
        13.30    Msza św. w Smolajnach
        18.00   Msza św. z  młodzieżą
16, 17, 18 grudnia – poniedziałek, wtorek,  środa
godz. 6.30  Msza św. roratnia z homilią
          10.00  Msza św. ogólna
          15.30  Msza św. z dziećmi
          16.30  Msza św. z młodzieżą
          18.00  Msza św. ogólna
W czasie rekolekcji: -  spowiedź we wszystkie dni rekolekcji
                                          - odwiedziny chorych we wtorek od godz.11.00
                                            /wg zgłoszeń/
                                          - codziennie różaniec o 17.30.

Rekolekcje prowadzi: Ks. Dr Leszek Pintal – KUL Jana Pawła II
2. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00
3. W najbliższy czwartek nie będzie katechezy dorosłych. Kolejnakatecheza odbędzie się we czwartek po Nowym Roku.
4. W piątek tego tygodnia od godz. 8.00 przewidujemy pełniejsze sprzątanie kościoła ze zmywaniem posadzek. Prosimy parafian o pomoc w tej pracy. Każda para rąk mężczyzn i kobiet będzie bardzo przydatna. Za pomoc we wspólnej sprawie z góry wszystkim dziękuję.
5. Nadal rozprowadzamy świece na stół wigilijny. Są one do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej. Opłatki wigilijne prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii i kancelarii parafialnej. Polecamy także karty świąteczne z życzeniami z naszej bazyliki.
6. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga Miłujcie się, Arka. Na stoliku na środku kościoła jest wyłożona bezpłatna gazeta
”Chrystus i Ty” wprowadzająca w tematykę nowego roku duszpasterskiego. Znajdziemy w niej płytę CD z konferencją Ks. Dariusza Oko z Krakowa
pt.: Od tolerancji do totalitaryzmu. Bardzo polecamy.

II Niedziela Adwentu                                                                 08.12.2013 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiejsza druga niedziela Adwentu zbiega się z obchodem Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NM Panny. Dzisiaj Kościół w Polsce modli się i wspiera materialnie odradzający się Kościół na Wschodzie.
2. Raz jeszcze zachęcamy do wspólnego przeżywania Mszy św. roratnich o godz. 6.30. Uczestnictwo w nich jest znakiem wejścia w klimat Adwentu, który szczególnie poprzez słowa św. Jana Chrzciciela „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” przyzywa do przyjęcia postawy czuwania, modlitwy i refleksji nad swoim życiem. Prosimy też rodziców by pomóc dzieciom szkolnym w uczestnictwie w Roratach dla dzieci w poniedziałki i środy o godz. 16.15.
3. We środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
4. We czwartek od 16.00 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu. W ramach tego czasu od najbliższego czwartku, w każdy drugi czwartek miesiąca, będzie podejmowana modlitwa za nasze miasto.
Rozpocznie się ona o godz. 17.15.
5. We czwartek o godz. 19.00 katecheza dorosłych cyklu „Z Chrystusem w Kościele” .
6. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Będzie to dla nas wszystkich czas bezpośredniego duchowego przygotowania do dobrego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego. Zależy nam na tym, by każdy parafianin nie tylko pogłębił swoją wiarę ale także skorzystał z sakramentu pojednania, by potem każdy przeżywając dni świąteczne mógł przyjąć Chrystusa w Komunii św. Rekolekcje adwentowe w tym roku poprowadzi Ks. Leszek Pintal, pracownik naukowy KUL Jana
Pawła II.
7. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę będą przeznaczone potrzeby naszego Seminarium Duchownego Hosianum” w Olsztynie.
8. Rozprowadzamy świece na stół wigilijny w ramach akcji Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W kancelarii także do nabycia karty świąteczne, przygotowane przez parafię z motywem naszej bazyliki. Opłatki do nabycia w zakrystii lub kancelarii u Sióstr Katarzynek.

9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.

I Niedziela Adwentu.                                                                   01.12.2013 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa: "Wierzę w Syna Bożego”
2. Adwent to czas radosnego połączonego z refleksją i modlitwą przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas przypomina o powtórnym przyjściu Jezusa Zbawcy i potrzebie zachowania postawy gotowości.
W czasie Adwentu zapraszamy parafian na Msze św. roratnie, które będą odprawiane o godz. 6.30. Msze św. o NM Panniew Adwencie dla dzieci szkolnych będą odprawiane w poniedziałki i środy o godz. 16.15. Na te Msze św. zapraszamy dzieci z lampionami.
Informujemy, że tradycyjne rekolekcje adwentowe w naszej parafii
rozpoczną się 15 grudnia, w trzecią niedzielę adwentu.
W czasie Adwentu będą rozprowadzane świece na stół wigilijny w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
3. W roku ubiegłym wraz z Adwentem rozpoczęliśmy cykl cotygodniowych katechez dla dorosłych inspirowanych Katechizmem Kościoła Katolickiego „Aby nie ustać w wierze”. Wraz z Adwentem tego roku pragniemy podjąć na nowy cykl katechez dla dorosłych „ Z Chrystusem w Kościele.” Katechezy będą się odbywały w czwartki o godz. 19.00 w Domu Rekolekcyjnym.
4. Składane dzisiaj ofiary na tacę są przeznaczone na potrzeby administracji diecezjalnej.
Dzisiaj po Mszach św., w zakrystii, można dokonywać wpłat zadeklarowanych składek członkowskich TP KUL.
5. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej w sali Domu Rekolekcyjnego spotkanie osób, które przeżyły rekolekcje ewangelizacyjne i chciałyby to zapoczątkowane dzieło kontynuować w swoim życiu i życiu parafialnym.
6. Wyrażam wdzięczność wszystkim parafianom, którzy włączyli się w rekolekcje ewangelizacyjne, którzy także włączyli się w dni peregrynacji wizerunku Matki Miłosierdzia w naszej parafii. Dziękuję osobom i wspólnotom naszej parafii za prowadzenie modlitwy różańcowej i innych modlitw w czasie peregrynacji. Chórowi Concordia dziękuję za ubogacenie
przeżycia Mszy św. na rozpoczęcie peregrynacji.
7. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Adwentowa Godzina Święta od godz. 17.00.
8. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Spowiedź dzieci szkolnych od godz. 15.30, Msza św. dla nich o godz. 16.00. Spowiadać będziemy także od godz. 17.30.
9. W pierwszą sobotę grudnia o godz. 6.30 Msza św, o Niepokalanym Sercu Maryi i Litania Maryjna przed Najśw. Sakramentem. O godz. 17.00 konferencja dla wspólnot różańcowych naszej parafii.
10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny.
11. Dziękuję za wpłaty ofiar na konserwację chrzcielnicy naszego kościoła.
12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Droga.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata                    24.11.2013r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiaj kończy się Rok Wiary. Zostaliśmy wezwani przez papieży Benedykta XVI i Franciszka by wiarę swoją coraz bardziej poznawać i według niej żyć. Trwałym znakiem Roku Wiary w życiu każdego chrześcijanina powinien być symbol naszej wiary, Credo Kościoła Katolickiego, Skład Apostolski włączony do codziennej modlitwy. Skład Apostolski streszcza naszą wiarę, Boże objawienie zawarte w Piśmie św. i Tradycji Kościoła. Odmawiając je codziennie dziękujemy Bogu za dar wiary i laskę chrztu św. i wyrażamy pragnienie aby dojść szczęśliwie do pełni życia w Niebie.
2. W tym tygodniu przeżyjemy w naszej parafii bardzo ważne wydarzenia:
- rekolekcje ewangelizacyjne, które będą trwały w poniedziałek, wtorek i środę,
- peregrynację wizerunku NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w dniach 28 i 29 listopada br.
3. Porządek rekolekcji i nawiedzenia obrazu umieszczono na stronie tytulowej Parafii
4. Prasa katolicka Niedziela, Gość Niedzielny
5. W sobotę, 30 listopada, przypada Uroczystość Św. Andrzeja Apostoła, Patrona Archidiecezji Warmińskiej
6. Przyszła niedziela będzie już pierwszą niedzielą Adwentu.

XXXIII Niedziela Zwykła                                                          17.11.2013r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. W dniu 08 listopada w Filipiny uderzył niespotykany dotąd tajfun, który spowodował śmierć ok. 10 tyś. osób i ogromne zniszczenia. Wiele tysięcy ludzi pozostało bez środków do życia. Ojciec św. Franciszek wezwał katolików całego świata o pomoc dla Filipińczyków. Ks. Arcybiskup
Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński prosi aby w niedziele dzisiejszą po
Mszach św. zebrać ofiary do puszek na pomoc Filipińczykom, ofiarom tajfunu. Za zrozumienie tych potrzeb i złożone dziś
ofiary składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
2. W naszej parafii już za tydzień rozpoczną się rekolekcje ewangelizacyjne a po nich przeżyjemy peregrynację obrazu NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.
Spotkania ewangelizacyjne będą się odbywały w godzinach wieczornych i na nie zapraszam już dzisiaj dorosłych parafian oraz starszą młodzież. Przez rekolekcje otrzymujemy jeszcze jedną szansę poznania Boga, który jest Miłością oraz samych siebie, ludzi potrzebujących miłosierdzia. W sercu odnowionym i uświęconym łaską Ducha św. będziemy mogli z całym przekonaniem wyznać, że Jedynym Panem jest Jezus i z miłością przyjąć Go do swego życia.
Proszę wszystkich parafian o modlitwę, o owocne przeżycie rekolekcji
ewangelizacyjnych w naszej parafii. Proszę też o modlitwę za tych, którzy te rekolekcje w naszej parafii poprowadzą. W kościele dzisiaj i w ciągu tygodnia po każdej Mszy św. będziemy się modlić dziesiątką różańca o łaski rekolekcji ewangelizacyjnych i peregrynacji.
3. Dzisiaj katecheza przedmałżeńska o godz. 17.00.
4. We czwartek od godz. 16.00 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu.
5. W piątek liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki śpiewu i muzyki kościelnej.
6. Przyszła niedziela będzie Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W przyszłą niedzielę, w Rzymie, Ojciec św. Franciszek dokona uroczystego zamknięcia Roku Wiary. Uczynimy to także w parafii podczas Mszy św.
7. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary na renowacje chrzcielnicy naszego kościoła.
8. Polecamy prasę katolicką: Niedziela Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Arka. 

 III Niedziela Wielkanocy                                                                           22.04.2012 r.

1. Z radością informuję parafian, że w dniu 26 maja 11 diakonów naszej archidiecezji przyjmie Święcenia Prezbiteratu, pośród nich nasz parafianin, Alumn Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” Dn Krzysztof Kamiński. Będzie on dziewiątym kapłanem wywodzącym się z naszej parafii. Bardzo prosimy wszystkich parafian o modlitwę za wszystkich diakonów przygotowujących się do kapłaństwa aby godnie przyjęli dar Sakramentu Kapłaństwa i do końca pozostali wierni Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi.
2. W niedzielę dzisiejszą materialnie wspieramy nasze Warmińskie Seminarium Duchowne. Dlatego gościmy w naszej parafii diakona Mariusza Grankowskiego, który głosi homilie i który zebrane ofiary zawiezie do seminarium.
3. Dzisiaj wznawiamy ostatni przed wakacjami cykl katechez przedmałżeńskich. Spotkania będą się odbywały w Sali Domu Rekolekcyjnego o godz. 17.00. Zainteresowanych uczestnictwem w katechezach serdecznie zapraszamy.
4. Dzisiaj w Polsce rozpoczyna się Tydzień Biblijny, który powinien przybliżać nam Słowo Boże. Warto w tym tygodniu podjąć wysiłek czytania Biblii każdego dnia w rodzinie. W ramach Tygodnia Biblijnego, we środę, 25 kwietnia, nasza parafia będzie już po raz drugi uczestniczyć w Maratonie Biblijnym. W tym dniu w godzinach od 10 do 16.00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie będą czytane teksty Ksiąg Machabejskich Starego Testamentu. Zapraszamy do odwiedzania kościoła w tych godzinach choćby na chwilę modlitwy ale też spotkania z Bogiem, który mówi i działa w dziejach. Przy tej okazji przypominamy, że posiadamy pięknie wydane egzemplarze Biblii Starego i Nowego Testamentu dla rodzin. Mogą one być bardzo dobrym upominkiem z okazji I Komunii św. czy ślubu.
5. Jutro przypada uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski i Archidiecezji Warmińskiej. Jutro dzień imienin obchodzi Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. W przyszłą niedziele, 5 kwietnia, połowę ofiar złożonych na tace będzie przeznaczona na archidiecezjalny fundusz inwestycyjny.
8. Zapraszamy parafian na Pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu, która odbędzie się w dniu 03 maja. Pielgrzymkę poprowadzi Ks. Radosław. Zapisy na pielgrzymkę przyjmujemy w zakrystii lub bezpośrednio u Ks. Radosława. Przewidywane koszta : 40 zł. od osoby. Do tej pory zgłosiło się tylko 5 osób. Ze względów organizacyjnych prosimy by zgłoszeń nie odkładać na ostatnia chwilę.
9. Dziękujemy za wpłaty na prace konserwatorskie prowadzone przy chrzcielnicy naszego kościoła.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Arka. Osserwatore Romano. .


II Niedziela Wielkanocy                                                                                        15.04.2012 r.
1. W dzisiejszą II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia. Święto to ustanowił Jan Paweł II podczas uroczystości kanonizacyjnej Siostry Faustyny Kowalskiej. O takie święto prosił Jezus objawiający tajemnicę Bożego Miłosierdzia za pośrednictwem Siostry Faustyny.

2. W dzisiejsze Święto zapraszamy wiernych do kościoła na godz. 15.00, na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

3. Dzisiejsze ofiary składane na potrzeby Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

4. We środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

5. We czwartek, 19 kwietnia przypada VII rocznica wyboru papieża Benedykta XVI. Rocznicę wyboru przeżyjmy modląc się za Ojca Świętego.

6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.

7. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie.

8. W dniach od 22.04 do 28.04 br. obchodony będzie, już po raz czwart, Tydzień Biblijny. Hasłem tegorocznych obchodów daru Słowa Bożego w Kościele będzie: "Kościół domem budowanym przez miłość" /por. Kor 8, 1/. Również w tym roku w naszej diecezji organizowany jest IV Maraton Biblijny, do uczestnictwa w którym została zaproszona także nasza parafia. W tym roku w naszej parafiiodczytywane będą: 1 i 2 Księga Machabejska oraz Księga Hioba. Maraton Biblijny odbędzie się we środę, 25 kwietnia. Osoby chętne do publicznego czytania Słowa Bożego w naszym kościele prosimy o zgłaszanie się w zakrystii do Ks. Marcina.

9. Grupa Odnowy w Duchu Św. naszej parafii "Pan naszą aprawiedliwością" organizuje wyjazd na XVIII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, które odbędzie się 19 maja br. na Jasnej Górze. Jest to spotaknie otwarte dla wszystkich chętnych. Zapisy przyjmuje Ks. Marcin. Przewidywany koszt wyjazdu: 100 złotych od osoby. Szczegóły wyjazdu na tablicy ogłoszeń.

10. Zapraszamy wiernych  na tradycyjną Pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu, która odbędzie się 3 maja br. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Radosław. Chętni mogą się zapisać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Przewidywany kosz ok. 40 złotych.

11. Rodziców dzieci klas II naszej parafii informujemy, że jutro rozpoczyna się w kościele bezpośrednie przygotowanie dzieci do Uroczystości I Komunii Świętej. W tym tygodniu spotkania z dziećmi odbędą się w poniedziałek i wtorek o godz. 16.00.

12. Serdecznie dziękuję za wpłaty na rzecz prac przy babtysterium naszego kościoła. Liczymy na dalsze wpłaty, które można dokonywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Te prace można także wesorzeć przekazując 1% podatku.

13. Prasa katolicka: Nidziela, Gość Niedzielny, Nasza Droga, Cuda i Łaski.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
 w Dobrym Mieście
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512