Ogłoszenia duszpasterskie:

XXVII Niedziela Zwykła.                                                          08.10.2017r.

1. W niedzielę dzisiejszą po raz kolejny obchodzimy w naszym kraju Dzień Papieski. Towarzyszy mu hasło „ Idźmy naprzód z nadzieją! Dzisiaj dziękujemy Bogu za osobę św. Jana Pawła II, jego nauczanie i nowe inspiracje w budowaniu przyszłości. Dzisiaj po Mszach św. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zbierają ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającej stypendiami ubogą a zdolną młodzież. Za te ofiary serdecznie dziękuję.
2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii diakon Daniela, który zbiera ofiary na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
3. Dzisiaj o godz. 16.00, w kościele spotkanie z rodzicami uczniów klas VI i VII Szkół Podstawowych oraz II Gimnazjów naszej parafii poświęcone tematyce przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania.
4. W niedziele dzisiejszą o godz. 19.00, w kaplicy Domu Rekolekcyjnego rozpoczną się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu św. Na nie zapraszamy osoby dorosłe naszej parafii pragnące pogłębienia swojego życia religijnego.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W piątek, 13 października, ostatni w tym roku Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Wieczór rozpoczniemy nabożeństwem różańcowym o godz. 17.30, potem Msza św. i nabożeństwo adoracyjne. Wieczór zakończy Apel Maryjny. Październikowym Wieczorem Modlitwy Fatimskiej zakończymy obchód Jubileuszu 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.
7. Trwa miesiąc różańcowy zapraszamy na codzienne nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30, dzieci szkolne zapraszamy w poniedziałki i środy o godz. 16.00. Nie może na nich zabraknąć dzieci które przygotowują się do I Komunii św. i tych, które przystąpiły do I Komunii św. w maju tego roku. Rodziców prosimy, by pomóc dzieciom w uczestnictwie w tych nabożeństwach.
8. We wtorek o godz. 16.00 w kościele odbędzie się spotkanie z uczniami klas II Gimnazjów naszej parafii. W piątek tego tygodnia natomiast o godz. 16.00 także w kościele chcemy się spotkać z uczniami klas VI i VII Szkół Podstawowych naszej parafii. Obydwa spotkania zainaugurują drogę przygotowania uczniów do sakramentu bierzmowania. 

9. W przyszłą niedzielę rozpocznie sie w naszej parafii  cykl katechez przygotowawczych do sakramentu małżenstwa. Potrwają one do niedzieli - 26 listopada.  Katechezy będą się odbywały w niedziele,  w sali Domu Rekolekcyjnego,   o godz. 17.00 
9. Serdecznie dziękuję za materialne wspieranie prac renowacyjnych w naszym kościele.
10. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Arka. oraz kwartalnik Miłujcie się dla młodzieży.
11. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wczoraj w jakikolwiek sposób włączyły się w narodową modlitwę „Różaniec do granic”. Przez tę wspólną modlitwę uczestniczyliśmy w nie mającym sobie równego i największym wydarzeniu religijnym w Europie. Serdecznie też dziękuję wszystkim, którzy w naszej wspólnocie parafialnej tej modlitwie przewodniczyli.


XXV Niedziela Zwykła                                                            24.09.2017 r.
1. Komunikat w sprawie „Różaniec do Granic”
2. Jak już informowaliśmy, kościołem stacyjnym dla dekanatu dobromiejskiego jest wyznaczony kościół parafialny w Lelkowie. Zamierzamy udać się tam autokarem. Zgłoszenia chętnych do wyjazdu w ramach tej akcji przyjmujemy w zakrystii. O szczegółach wyjazdu poinformujemy w przyszłą niedzielę. O tej akcji informują ulotki rozłożone na bocznych ołtarzach naszego kościoła, także plakaty na tablicach ogłoszeń. Zachęcamy do zaangażowania w to dzieło także osoby indywidualne czy wspólnoty rodzinne.
3. W niedzielę dzisiejszą, zgodnie z zapowiedzią, po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00
5. W przyszłą niedzielę, 01 października o godz. 16.00 w kościele odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci klas III naszej parafii poświęcone przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza parafian zainteresowanych pogłębieniem swojego życia religijnego na Rekolekcje Ewangelizacyjne, które będą się przez 8 kolejnych niedziel. Pierwsze spotkanie rekolekcyjne odbędzie się 08 października o godz. 19.00 w Domu Rekolekcyjnym. W przyszła niedzielę po każdej Mszy św. będą rozdawane ulotki z informacjami o rekolekcjach. Rekolekcje będzie prowadził ks. Marcin.
7. Raz jeszcze kierujemy, szczególnie do chłopców klas III i IV Szkół Podstawowych naszej parafii oraz dzieci starszych, zaproszenie do służby ministranckiej. Prosimy też rodziców o uwrażliwianie swoich synów na potrzebę takiego zaangażowania w kościele. W tej sprawie aktywność rodziców jest niezbędna i o nią prosimy. Spotkanie z kandydatami oraz ich rodzicami będzie w przyszłą sobotę o godz. 11.00. Wszystkim ministrantom przypominamy o cotygodniowych zbiórkach w soboty o godz. 10.00.
8. Serdecznie dziękuję za materialne wspieranie prac renowacyjnych w naszym kościele.
9. Pasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Ostatnie numery Osservatore Romano


XXIV Niedziela Zwykła                                                            17.09.2017 r.
1. W niedzielę dzisiejszą odbywają się uroczystości odpustowe na Kalwarii w Glotowie. Msza św. odpustowa będzie odprawiona o godz. 12.00. W związku z odpustem w Glotowie w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
2. Rozpoczynamy w parafii drugi etap przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów klas III Gimnazjów naszej parafii. W najbliższy wtorek o godz. 16.00 w kościele odbędzie się spotkanie z uczniami klas III Gimnazjów. Uczniowie na spotkanie powinni zabrać ze sobą dotychczasowe karty przygotowania do bierzmowania. Rodziców klas III Gimnazjów jak również rodziców klas II Gimnazjów oraz klas VI i VII Szkół podstawowych informujemy, że proces przygotowania młodzieży go bierzmowania jest normowany wskazaniami Episkopatu Polski oraz Instrukcją Metropolity Warmińskiego odnośnie przygotowania do sakramentu bierzmowania.
3. Informujemy, że w Archidiecezjalnym Ośrodku Caritas w Rybakach, 23 września w sobotę, w godzinach od 11.00 do 19.00 z inicjatywy Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży odbędzie się spotkanie formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania u początku nowego roku szkolnego. Dla kandydatów naszej parafii przygotowujemy wyjazd autokarem do Rybak. Kandydaci powinni uzyskać zgodę swoich rodziców i przedstawić ją katechetom. Wyjazd do Rybak nastąpi w sobotę o godz. 9.00.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00
5. We czwartek o godz. 18.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Smolajnach.
6. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na Fundusz Zapomogowy Archidiecezji Warmińskiej.
7. W Polsce trwa przygotowanie do niezwykłego wydarzenia jakim jest „Różaniec do Granic” które odbywać się będzie pod hasłem „Ratuj różańcem Polskę i świat.” Patronuje tej inicjatywie Episkopat Polski zachęcą wszystkich, którzy mogą do czynnego włączenia się w tę religijną akcję. Wydarzenie będzie miało miejsce 07 października podczas którego wierni zgromadzą się najpierw w tzw kościołach stacyjnych wzdłuż granic naszego kraju a od godz. 14.00 przejdą w pobliże granic naszego Państwa by Ojczyznę opasać modlitwą różańcową. Różaniec, który jest wskazany przez Maryję z Fatimy jako potężna broń przeciwko złu i szatanowi w tym dniu ma się stać potężną modlitwą w o ducha wiary i odnowę moralną w naszej Ojczyźnie i o pokój dla świata. To wydarzenie inicjowane przez ludzi świeckich jest kontynuacją dnia Wielkiej Narodowej Pokuty jaki odbył się w ubiegłym roku na Jasnej Górze. Nasz dekanat jest zaproszony do kościoła stacyjnego w Lelkowie. Zamierzamy udać się tam autokarem. Zapraszamy chętnych i już od dziś zapisujemy w zakrystii. O tym wydarzeniu znajdziemy informacje w dzisiejszym numerze Niedzieli.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga dla młodzieży.


XXII Niedziela Zwykła                                                               03.09.2017 
1. Dzisiaj pierwsza niedziela września. Po sumie będą modlitwy wstawiennicze i procesja eucharystyczna.
2. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na administracje diecezjalną.
3. Po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. Jurto, w poniedziałek, 04 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny 2017/2018. Po wakacjach, uczniowie Szkól Podstawowych, Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami i wychowawcami rozpoczną wielomiesięczną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Zanim zadzwonią dzwonki w szkołach zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców naszej parafii na Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, która będzie odprawiona w naszym kościele o godz. 8.00. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kaplicy w Smolajnach będzie odprawiona o godz. 9.00
5. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00 , wrześniowa Godzina Święta od godz. 17.00. W pierwszy czwartek miesiąca nie może zabraknąć naszej modlitwy za kapłanów, przygotowujących się do kapłaństwa oraz o nowe powołania kapłańskie.
6. W piątek, 08 września, przypada Święto Narodzenia NMPanny.
7. W przyszłą niedzielę uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie w roku Jubileuszu 140 lecia Objawień i 50 lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W dniach poprzedzających te uroczystości w naszej diecezji przygotowujmy się duchowo do ich obchodu. Módlmy się szczególnie w rodzinach modlitwą jubileuszową.
8. Nadal zapisujemy chętnych na pielgrzymkę autokarową na uroczystości w Gietrzwałdzie. Koszta wyjazdu 30 zł od osoby. Wyjazd z Dobrego Miasta w przyszłą niedzielę o godz. 8.00.
9. Po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy spotkania formacyjne z ministrantami naszej parafii. Pierwsze powakacyjne spotkanie dla wszystkich ministrantów odbędzie się w sobotę, 09 września, o godz. 10.00. Zgłoszenia kandydatów do Służby Liturgicznej przyjmujemy od dzisiaj w zakrystii w obecności rodziców. Można też kandydatów zgłaszać bezpośrednio u Ks. Daniela, opiekuna ministrantów. Spotkanie z kandydatami do Służby Liturgicznej odbędzie się w sobotę, 16 września, o godz. 11.00.
10. Serdecznie dziękuję za składane ofiary na prace renowacyjne w naszym kościele.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Arka.

Uroczystość Przemienienia Pańskiego                              06.08.2017 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest Uroczystością Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie, które dokonało się na Górze Tabor dla Apostołów było momentem, w którym Mistrz Jezus Chrystus uświadomił im, ze jest Synem Bożym, który musi cierpieć i umrzeć dla zbawienia człowieka.
2. W niedzielę dzisiejszą w parafii przeżywamy doroczny odpust. To okazja do korzystania pod zwykłymi warunkami z darów Kościoła. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 uczcimy Jezusa Chrystusa procesją eucharystyczną.
3. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną.
4. We środę przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy, we czwartek święto św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika, w piątek natomiast przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej, Matki Jedności Chrześcijan.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W przyszłą niedzielę, 13 sierpnia, zapraszamy parafian na sierpniowy Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Po Mszy św. wieczornej będzie wspólna modlitwa różańcowa i modlitwa adoracyjna. Wieczór Modlitwy zakończy Apel Maryjny. Intencje modlitwy różańcowej składamy, jak zwykle, na ołtarzu przy obrazie M Bożej Nieustającej pomocy.
7. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny


XVII Niedziela Zwykła                                                             30.07.2017 r.


1. W nadchodzącym tygodniu wkroczymy w nowy miesiąc sierpień. Episkopat Polski wzywa do zachowania abstynencji w miesiącu sierpniu oraz do troski o krzewienie kultury życia trzeźwego szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
3. We wtorek, 01 sierpnia, wspominamy Powstanie Warszawskie i jego bohaterów. Ofiara ich życia jest fundamentem niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny oraz tożsamości Polaków.
4. W pierwszy czwartek miesiąca modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Na cotygodniową adorację Najśw. Sakramentu zapraszamy we czwartek od godz. 16.00 a na Godzinę Świętą od godz. 17.00.
5. W pierwszy piątek zachęcamy do spowiedzi św. i Komunii św. Prosimy korzystać ze spowiedzi w ciągu tygodnia a w piątek w godzinach porannych i od godz. 17.30.
6. W piatek, 04 sierpnia, w liturgii wspominać będziemy św. Jana Marię Vianneya, patrona wszystkich proboszczów.
7. W przyszłą niedzielę, 06 sierpnia, w Święto Przemienienia Pańskiego, w naszej parafii obchodzić będziemy uroczystość dorocznego odpustu. Główna Msza św. odpustowa będzie odprawiona o godz. 11.30, po której będzie procesja eucharystyczna. Zapraszamy na nią parafian, wspólnoty modlitewne, członków procesji i służbę liturgiczną. Korzystajmy w naszym kościele, szczególnie w uroczystość odpustową , z możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
8. Tak jak zapowiadałem tydzień temu dzisiaj w naszej parafii gościmy Siostry od Aniołów. Jedna z nich, nasza parafianka, Siostra Elżbieta Lachowicz, od 17 lat pracuje na placówce misyjnej w Kamerunie na kontynencie Afryki. Dzisiaj, za chwilę, w swoim świadectwie zapozna nas z życiem ludzi i warunkami pracy na misjach. Siostry w Kamerunie prowadzą szkołę, w której wielu uczniów potrzebuje pomocy materialnej. Dlatego po Mszy św. spotkamy Siostry w przedsionkach kościoła z puszkami do których można będzie złożyć ofiary na pomoc dzieciom szczególnie na drodze edukacji. U sióstr w przedsionku kościoła można nabyć afrykańskie wyroby. Wszystko na cele misyjne. Za pomoc materialną Siostrom w ich działalności misyjnej serdecznie wszystkim dziękuję.
9. Prasa katolicka: Niedziela Gość niedzielny, Droga, Arka, Cuda i łaski


XV Niedziela Zwykła                                                                  16.07.2017 r

1. W tym tygodniu w liturgii czcimy: we czwartek - bł. Czesława, kapłana; w sobotę – Św. Marię Magdalenę;
2. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
Papież Franciszek „zachęca wszystkich, by – jeśli to możliwe, codziennie, a przede wszystkim w życiowych trudnościach – nawiedzali Najświętszy Sakrament nieskończonej miłości Chrystusa i Jego miłosierdzia, przechowywany w naszych kościołach i często opuszczony”. Trzeba „po synowsku rozmawiać z Nim, słuchać Go w milczeniu i spokojnie Mu się zawierzać”
3. Czas wakacyjny to także czas pielgrzymowania. Trwają przygotowania do Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce. Pielgrzymka na szlak pielgrzymkowy wyruszy już 28 lipca, z Olsztyna 30 lipca. Informacje o grupach pielgrzymkowych, przewodnikach i uczestnictwie znajdziemy na stronie internetowej Warmińskiej Pielgrzymki. O Pielgrzymce informuje także plakat w gablocie w przedsionku kościoła.
4. Tylko do 20 lipca trwa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt można składać na dziedzińcu kolegiackim, pod arkadami.
5. Polecamy prasę katolicką: Niedziela i Gość Niedzielny.
6.


XIV Niedziela Zwykła                                                              09.07.2017 r.

1. W tym tygodniu, we wtorek, przypada święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy, we środę natomiast, 12 lipca, w liturgii Kościoła wspominamy św. Brunona z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika, Patrona Archidiecezji Warmińskiej.
2. We czwartek, 13 lipca, zapraszamy parafian na kolejny w tym roku Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Wieczór Modlitwy rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00, po niej modlitwa różańcowa i modlitwa adoracyjna. Jak zwykle Wieczór Modlitwy kończymy apelem maryjnym o godz. 21.00. Intencje do modlitwy różańcowej prosimy składać na ołtarzu przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W związku z Wieczorem Modlitwy Fatimskiej, we czwartek nie będzie popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu.

3. Otrzymaliśmy informację o autokarowej pielgrzymce do Częstochowy, Krakowa, Zebrzydowic i Wadowic przygotowywaną w Ornecie. Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się na plakacie w przedsionku kościoła
4. Przypominamy o trwającej kolejnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt można składać na dziedzińcu kolegiackim, pod arkadami. Zostanie on przejęty przez wyspecjalizowane firmy w dniu 20 lipca.
5. Serdecznie dziękuję za materialne wspieranie prac konserwatorskich w naszym kościele.
6. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny. Alumn Szymon proponuje na wakacje najnowszy numer gazety kleryckiej „ Serce Warmii”.


XI Niedziela Zwykła                                                                 18.06.2017 r.
1. W niedzielę dzisiejszą z racji dorocznego odpustu w Głotowie nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
2. Od poniedziałku do czwartku tego tygodnia, po nabożeństwie czerwcowym, odbywać się będą procesje eucharystyczne. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych i procesjach nie tylko dorosłych członków procesji ale także dzieci oraz ministrantów.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. We czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy rodziców z niemowlętami i dziećmi przedszkolnymi, którym po Mszy św. udzielimy błogosławieństwa. We czwartek po Mszach św. poświęcimy wianki przygotowane z tegorocznych kwiatów i ziół.
5. W piątek przypada Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. W naszym kościele Msze św. jak w dni powszednie. Ta uroczystość jest przeżywana w Kościele jako Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Przy tej okazji bardzo dziękujemy wszystkim wspólnotom modlitwy za kapłanów za codzienny dar modlitwy za kapłanów naszej parafii, za Msze św. w intencji kapłanów oraz za pielęgnowanie przez wielu parafian osobistej modlitwy za duszpasterzy.
6. Piątek tego tygodnia to także zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Msza św. na zakończenie roku szkolnego będzie odprawiona o godz. 8.00. Zapraszamy na nią uczniów, nauczycieli oraz rodziców szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych naszej parafii.
7. W sobotę, 24 czerwca przypada Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
8. W przyszłą niedzielę, 25 czerwca, o godz. 11.30 w naszym kościele Mszę św. z błogosławieństwem prymicyjnym odprawią dwaj nowowyświęceni kapłani: Ks. Rafał Kociński i Ks. Paweł Mórawski. Obydwaj neoprezbiterzy jako diakoni pracowali w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy parafian na tę Mszę św. by razem z nowymi kapłanami dziękować za dar kapłaństwa i upraszać łaski dla ich posługi w wyznaczonych parafiach naszej archidiecezji.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny z płytą CD nowymi nagraniami dziecięcego zespołu „Arka Noego” kwartalnik „Miłujcie się” dla młodzieży oraz miesięcznik „Cuda i łaski”.


Niedziela Najświętszej Trójcy                                                 11.06.2017 r.
1. W niedzielę dzisiejszą uroczyście dajemy świadectwo o naszej wierze w Jednego Boga ale w Trzech Osobach. Uwielbiamy Boga Ojca za dzieło stworzenia, Syna Bożego za dzieło odkupienia i Ducha św. za dzieło uświęcenia.
2. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na utrzymanie Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. To okazja by dziękować Bogu za nowych kapłanów i prosić o nowe powołania kapłańskie dla naszej archidiecezji. W naszej parafii ofiary zbiera Dn Daniel Szczech.
3. Jutro o godz. 18.00 w Smolajnach przedwakacyjne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
4. We wtorek godz.. 16.30 przed kościołem odbędzie się spotkanie z dziećmi do sypania kwiatów przed uroczystością Bożego Ciała. Na spotkanie zapraszamy dzieci po I Komunii św. oraz klas młodszych także przedszkolaków. Spotkanie poprowadzi Pani katechetka Barbara Borowik.
5. We wtorek, 13 czerwca zapraszamy parafian na Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Wieczór rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00, po niej modlitwa różańcowa i modlitwa adoracyjna. Wieczór zakończy Apel Maryjny o godz. 21.00.
6. We czwartek tego tygodnia, 15 czerwca, przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. w naszym kościele będą odprawione o godz. 6.30, 8.30, 10.00 i 18.00. Jak każdego roku po Mszy św. o godz. 10.00 na ulice naszego miasta wyruszy procesja eucharystyczna, która przejdzie do czterech ołtarzy, gdzie oddamy cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie i przyjmiemy błogosławieństwo. Mieszkańców Dobrego Miasta prosimy o przygotowanie ołtarzy w dotychczasowych miejscach. Członków procesji prosimy o obecność. Bardzo prosimy o nowych, młodszych i w pełni sił panów do procesji. Mile widziana jest także młodzież – chłopcy i dziewczęta. Zwracamy się też z prośbą do rodziców, by dzieci klas młodszych oraz po I Komunii św. przyszły na Mszę św. o godz. 10.00, w strojach komunijnych, i włączyły się w procesję eucharystyczną. 

Uroczystość Bożego Ciała trzeba przeżywać zawsze jako publiczne wyznanie naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Chlebie Eucharystycznym a czynnie włączając się w przeżycie tej Uroczystości mamy przysparzać chwały Naszemu Panu.
7. W oktawie po Bożym Ciele procesje eucharystyczne będą codziennie po nabożeństwach o godz. 17.30 z wyjątkiem niedzieli.
8. W przyszłą niedzielę, 18 czerwca, przypada doroczny odpust w Głotowie z sumą odpustową o godz. 12.00. Z naszej parafii, jak co roku, o godz.10.00, sprzed kościoła, wyruszy piesza pielgrzymka. Zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej modlitwie w drodze. W związku z odpustem w Glotowie, w naszym kościele w przyszłą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
9. Serdecznie dziękuję za materialne wspieranie prac konserwatorskich w naszym kościele.
10. Prasa: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Droga.


VI Niedziela Zwykła                                                                  21.05.2017 r.
1. W niedzielę dzisiejszą w naszej parafii przeżywamy dzień I Komunii św. dzieci klas III Szkół Podstawowych z rodzin naszej parafii. Dzisiaj dzieci zgromadzą się jeszcze o godz. 15.00 na krótkim nabożeństwie dziękczynienia. W nadchodzącym tygodniu dzieci, przeżywając Biały Tydzień, będą uczestniczyły w Mszach św. wieczornych. Dzieci będą przychodziły do kościoła na godz. 17.15, wezmą udział w nabożeństwie majowym i bezpośrednio po nim we Mszy św. W piątek dzieci w ramach Białego Tygodnia wezmą udział w pielgrzymce do Gietrzwałdu.
2. We środę, 24 maja, bezpośrednio po Mszy św. wieczornej z w naszym kościele koncertem wystąpią goście z Niemiec. Na plakacie znajdziemy szersze informacje o koncercie.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4.
W sobotę, 27 maja, o godz. 9.00 w katedrze olsztyńskiej Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński udzieli święceń kapłańskich diakonom naszej archidiecezji. Pośród nich święcenia kapłańskie przyjmą także diakoni: Rafał Kociński i Paweł Mórawski, którzy pracowali w naszej parafii. Aktualnie diakoni przeżywają rekolekcje w Gietrzwałdzie. Otoczmy wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa naszą modlitwą, aby byli dobrymi pracownikami w winnicy pańskiej.
5. W przyszła niedziele będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
6. Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza małżonków na Wieczór Małżeński w dniu 27 maja na godz. 18.00 do Lidzbarka Warmińskiego, do kościoła Św. Piotra i Pawła.
7. Serdecznie dziękuję za ofiary składane na prace konserwatorskie prowadzone w kościele.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Cuda i łaski


IV Niedziela Wielkanocna                                                      07.05.2017 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, wprowadza nas w Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i do Życia Zakonnego w Kościele powszechnym. Niech nie zabraknie naszego osobistego zaangażowania w niezwykle ważne dzieło troski i modlitwy o nowe powołania do pracy w Kościele.
2. Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na administracje diecezjalną. Po Mszach św. w zakrystii są przyjmowane zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
3. Dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przedmałżeńska.
4. Jutro przypada Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika Głównego Patrona Polski.
5. W tym tygodniu we wtorek i piątek o godz. 16.00 spotkania przygotowawcze dla dzieci przed I Komunią św.
6. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
7. W sobotę, 13 maja, przypada 100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. W Fatimie Ojciec Św. Franciszek dokona kanonizacji dzieci fatimskich, Błogosławionych Franciszka i Chiacynty.
W naszej parafii rozpoczniemy tegoroczny cykl Wieczorów Modlitwy Fatimskiej w ostatnim roku Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału we wspólnej modlitwie i refleksji nad przesłaniem objawień fatimskich w dzisiejszym świecie i w życiu nas samych. W sobotę Wieczór Modlitwy rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00, po niej będzie wspólna modlitwa różańcowa i modlitwa adoracyjna. Wieczór Modlitwy zakończymy o godz. 21.00 Apelem Maryjnym.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 w Smolajnach podczas Mszy św. dzieci klasy III Katolickiej Szkoły w Smolajnach przystąpią do I Komunii św. Spowiedź przed I Komunią św. dla dzieci i rodziców w sobotę o godz. 13.00. W kościele parafialnym naszej parafii uroczystość I Komunii św. odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę, 21maja

9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. W kancelarii parafialnej rodzinom polecamy Egzemplarze Pisma św. Starego i Nowego Testamentu. Mogą być dobrym prezentem na uroczystości komunijne czy bierzmowania.


III Niedziela Wielkanocna 30.04.2017 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Polsce jako Niedziela Biblijna, promująca Biblię, jako księgę Objawienia Bożego oraz wzywająca do lektury tej Księgi, szczególnie w rodzinach. Lekturą wskazana na dzień dzisiejszy jest List św. Pawła do Galatów. Parafian zapraszamy do udziału w Maratonie Biblijnym, to jest do całodziennego czytania i słuchania Słowa Bożego w najbliższy wtorek, 02 maja w godz. od 9.00 do 17.30. Chętnych do czytania zapisujemy w zakrystii.
2. Jutro, 01 maja, rozpoczną się w naszym kościele codzienne nabożeństwa majowe ku czci N. Maryi Panny. Będą one odprawiane o godz. 17.30. W tym roku te nabożeństwa wpisują się w jubileusze: 140 lecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50 lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, 100 lecia objawień w Fatimie, 300 lecia koronacji ikony Matki Bożej na Jasnej Górze, pierwszej na świecie koronacjikoronami papieskimi poza Rzymem. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach w kościele i w środowiskach rodzinnych.
3. We środę, 03 maja, przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W naszym kościele porządek Mszy św. jak w niedziele. W kaplicy dojazdowej w Knopinie Msza św. odpustowa o godz. 13.30.
4. We środę o godz. 7.30 sprzed kościoła XXI Piesza Parafialna Pielgrzymka do Gietrzwałdu. Msza św. w Gietrzwałdzie o godz. 18.00 i powrót do Dobrego Miasta autokarem. Koszta pielgrzymkowe to 30 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii. Pielgrzymkę poprowadzi Ks. Daniel.

5. W pierwszy czwartek maja cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Majowa Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek Maja chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od 15.30 spowiedź dla dzieci szkolnych i Msza św. dla nich o godz. 16.00. Spowiadać będziemy podczas Mszy św. porannych i od godz. 17.30.
7. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla członków Kół Różańcowych o godz. 17.00.
8. Przyszła niedziela, pierwsza maja, rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie Zakonne i Misyjne. Po sumie przewidujemy procesję eucharystyczną.
9. Serdecznie dziękuję za złożone w ostatnim czasie ofiary na prace konserwatorskie i renowacyjnej chrzcielnicy naszego kościoła.
10. Z okazji 140. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie Ojciec święty Franciszek udzielił ODPUSTU ZUPEŁNEGO wiernym, którzy od 1 maja 2017 roku do 31 października 2017 roku, nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie.
11. Z okazji 140. rocznicy Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, na antenie Radia Olsztyn, transmitowana jest Msza święta z Gietrzwałdu, w każdą niedzielę o godz. 7.00. Natomiast na antenie Radia Plus można słuchać specjalnie przygotowanych audycji na temat TAJEMNIC GIETRZWAŁDZKICH OBJAWIEŃ, mówiących o historii objawień Matki Bożej, które miały miejsce 140 lat temu w Gietrzwałdzie i przedstawiających Jej orędzie. Audycja na antenie Radia Plus od poniedziałku do piątku o godz. 17.50.
12. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Droga, Arka, Gazeta Chrystus i ty podejmująca tematykę jubileuszy maryjnych w tym roku.


Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa                           09.04.2017 r.

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej czyli Palmową. Liturgia przypomina historyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz to wszystko co nastąpiło potem tj. mękę i śmierć krzyżową. W Kościele rozpoczyna się obchód Wielkiego Tygodnia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2. Dzisiaj o godz. 17.30, ostatnie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu, nabożeństwo Gorzkich Żali.
3. Wiernych, którzy nie skorzystali ze spowiedzi św. w czasie rekolekcji wielkopostnych zachęcamy do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. rano i wieczorem od godz. 17.30.
4. We czwartek o godz. 10.00 w katedrze olsztyńskiej Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński wraz z kapłanami warmińskimi odprawi Mszę św. Krzyżma, podczas której poświęci oleje Krzyżma i Chorych.
W kościołach parafialnych w Wielki Czwartek sprawowana jest tylko jedna Msza św. zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, dla uczczenia Ostatniej Wieczerzy jaką spożył Pan Jezus z Apostołami w Wieczerniku, podczas której ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. W naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej będzie odprawiona o godz. 17.00. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznej kaplicy adoracji. Adoracja w Wielki Czwartek potrwa do godz. 21.00.
5. Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni roku kościelnego. To dzień rozmyślania nad Jezusem, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, nie udziela się sakramentów św. z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych, nie używa się dzwonów ani jakiejkolwiek muzyki kościelnej. Wielki Piątek przeżywamy zachowując post ścisły.
W Wielki Piątek zapraszamy wiernych na Ciemną Jutrznię o godz. 9.00. O godz.15.00 będzie Droga Krzyżowa dla wszystkich.
O godz. 17.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego gdzie pozostanie aż do Wigilii Paschalnej. Adoracja w Wielki Piątek potrwa do godz. 21.00. W Wielki Piątek każdy, kto tylko może, powinien wziąć udział w Liturgii Męki Pańskiej. Ofiary składane w czasie adoracji Krzyża św. będą przeznaczone na utrzymanie chrześcijańskich miejsc kultu w Ziemi Świętej.
6. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie. W tym dniu ciszy Kościoła nie sprawuje się Mszy św. i innych sakramentów z wyjątkiem pokuty, Wiatyku i namaszczenia chorych. W Wielką Sobotę Ciemna Jutrznia o godz. 9.00. Od godz. 10.00 rozpoczniemy święcenie pokarmów w odstępach półgodzinnych do godz.16.00. O godz. 16.00 osobom ubogim i potrzebującym będzie wydawana żywność złożona podczas święcenia pokarmów. Po żywność należy się zgłaszać do zakrystii. Od godz. 10.00 do godz. 16.00 księża będą słuchać spowiedzi.
7. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się w Wielką Sobotę o godz. 19.00. Na liturgię zabieramy ze sobą świece. Będą one potrzebne w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Po Liturgii Wigilii Paschalnej czuwanie adoracyjne do godz. 23.00. Czuwanie zostanie wznowione o godz. 5.00. Pełnienie honorowej straży przy Grobie Pańskim powierzamy, jak każdego roku, Ochotniczej Straży Pożarnej.
8. W niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00 – procesja rezurekcyjna i Msza św. o Zmartwychwstaniu Pańskim.
Członków procesji parafialnej prosimy o przybycie do kościoła pół godziny przed rezurekcją. Kolejne Msze św. będą odprawione o godz. 10.00, 11.30, 18.00. Msze św. w kaplicach dojazdowych w Niedzielę Zmartwychwstania zostaną odprawione o godz. 13.30. W punktach dojazdowych nie będzie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.

9. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w kościele parafialnym wg porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny będą przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
10. Kościół nasz po rekolekcjach i Niedzieli Palmowej wymaga należytego uprzątnięcia. Jutro kościół będzie odkurzany. Do zmywania ławek i przestrzeni całego kościoła prosimy większą ilość osób we wtorek od godz.8.00.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Droga, Arka.III Niedziela Wielkiego Postu                                                 19.03.2017 r
1. Dzisiaj wkraczamy w trzeci tydzień Wielkiego Postu. Przeżywanie tego czasu łączmy z refleksją nad Słowem Bożym Mszy św. niedzielnych i dni powszednich. Nasze nawrócenie swoją motywacje musi znajdywać w Słowie Bożym
2. Jutro przeżywać będziemy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NM Panny i Opiekuna Pana Jezusa.
3. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania NMPanny. W Polsce tą uroczystość jest przeżywana jako Dzień Świętości Życia. W naszej parafii po Mszy św. zostaną złożone przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W ostatnim czasie obserwujemy w polskim społeczeństwie wzmożenie aktywności środowisk przeciwnych prawnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Znakiem tego stały się tzw „czarne marsze”. Dla nas katolików musi być jasne, że życie ludzkie jest święte, jest darem Bożym. Musi też być jasne, że deklaracja za życiem i jego ochroną jest elementem uwiarygadniającyn nas jako katolików, jako ludzi Kościoła. Zapraszamy do podjęcia Duchowej Adopcji przez nowych członków naszej parafii zarówno spośród kobiet jak i mężczyzn. Deklaracje Duchowej Adopcji są wyłożone przy obrazie M Bożej N. Pomocy.
4. We czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
5. Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dla uczczenia 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 50 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, po Mszach św. w niedziele i po Mszach św. wieczornych w ciągu tygodnia od dzisiaj będzie odczytywany akt zawierzenia Matce Bożej Gietrzwałdzkiej. Zachęcamy też do osobistej modlitwy tekstem tego aktu. Obrazki z tekstem aktu wyłożone są na bocznych ołtarzach przy prezbiterium. Zachęcamy także do codziennej modlitwy różańcowej w odpowiedzi na gietrzwałdzkie wezwanie Maryi „ Omawiajcie nieustannie Różaniec”. Myślę, że obchody tej rocznicy są dobrą okazją do powstania w parafii nowych wspólnot Żywego Różańca. Tę inicjatywę powinny podjąć ludzie młodzi, młodzi rodzice, ojcowie i matki, młodzież myśląca o założeniu własnych rodzin, młode małżeństwa. Nie szczędźmy czasu na modlitwę.
6. W przyszłą niedzielę, 26 marca, ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
7. Od dzisiaj po Mszach św. do puszek będą zbierane ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego i wielkanocny wystrój kościoła.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.


II Niedziela Wielkiego Postu                                                   12.03.2017 r.
1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, po Mszach św. do puszek są zbierane ofiary na pomoc misjom „Ad Gentes”. W 2016 r. dzieło Pomocy "Ad Gentes" dofinansowało 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek i misjonarzy w krajach misyjnych, głownie w Afryce i Ameryce Łacińskiej na kwotę 150 tys. euro.
2. W trwającym Wielkim Poście zachęcamy do pielęgnowania pobożności pasyjnej przez uczestnictwo w nabożeństwach Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17.30
i Drogach Krzyżowych w piątki o godz. 16.00 i 17.00. W czasie Wielkiego Postu korzystajmy z sakramentu pojednania nie czekając na czas rekolekcji. Mamy przecież możliwość korzystania ze spowiedzi św. bez kolejek, bez pośpiechu, w spokoju, po należytym przygotowaniu. Jesteśmy do dyspozycji wiernych w konfesjonałach w czasie nabożeństw. Pojednanie w sakramencie pokuty pozwoli w pełniejszy sposób korzystać z łask Wielkiego Postu. W naszej parafii rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 02 kwietnia, w piątą niedzielę Wielkiego Postu.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
5. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. informujemy, że w kancelarii posiadamy, bardzo dobrze opracowane, nowe wydanie Modlitewnika dla dzieci – pamiątki I Komunii św. Można je nabyć w cenie 8 zł. za egzemplarz. Bardzo go polecamy jako bardzo udany produkt, który może służyć rozwojowi życia religijnego przez całe lata.
6. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Smolajnach oraz Punktu Przedszkolnego informuje o rozpoczętym naborze do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2017/18. Szkoła i Punkt Przedszkolny jest bezpłatna, bezpieczna, wychowuje w duchu wartości katolickich i patriotycznych. Pomaga uczniom z deficytami rozwojowymi.
7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście zaprasza kandydatów do klasy I i ich rodziców na otwarte zajęcia „Zabawy matematyczne w dniu 14 marca, we wtorek o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ul. Ułańskiej 6.
8. Trwamy w czasie rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do wspierania ochrony zabytków w bazylice dobromiejskiej poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, które statutowo wspiera materialnie ochronę dziedzictwa narodowego naszego kościoła. Numer KRS znajdziemy na tablicy ogłoszeń i naszej stronie internetowej.
9. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Na stoliku jest też gazeta Chrystus i Ty wprowadzająca w czas Wielkiego Postu.


I Niedziela Wielkiego Postu                                                         05.03.2017 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Informuję, że od jutra do Niedzieli Zmartwychwstania w naszej parafii będzie pracował diakon Paweł Mórawski skierowany do naszej parafii przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego. Diakon Paweł z końcem maja tego roku przyjmie święcenia kapłańskie.
2. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na administracje diecezjalną.
3. Dzisiaj w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. Dzisiaj o godz. 16.00, w kościele spotkanie z rodzicami uczniów klas II Gimnazjów naszej parafii objętych przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
5. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30 będą odprawiane nabożeństwa Gorzkich Żali, na które parafian serdecznie zapraszamy.
6. We środę, 08 marca, o godz. 16.00 spotkanie z uczniami klas II Gimnazjów naszej parafii poświęcone przygotowaniu do bierzmowania.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. W piątek zapraszamy na Drogi Krzyżowe: dzieci i młodzież szkolną o godz. 16.00 i dorosłych parafian o godz. 17.00.
9. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na cele misyjne.
10. Dzięki mediom znana jest sytuacja mieszkańców zniszczonego bombardowaniami Aleppo w Syrii. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca się z prośba o pomoc w gromadzeniu środków materialnych na podstawowe artykuły żywnościowe dla dzieci Aleppo pod hasłem „Mleko dla Aleppo” . Akcja zbierania środków będzie trwała do końca czerwca. Prosimy parafian, wspólnoty religijne, stowarzyszenia katolickie, szkoły, o włączenie się w tę akcję pomocy. W naszym kościele ofiary na ten cel można składać do skarbony na filarze pod figurą św. Franciszka. Za każdą ofiarę na ten cel z góry bardzo serdecznie dziękuje.
11. Polecamy prasę katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny. Arka, Droga.


VIII Niedziela zwykła 26.02.2017 r.
1. Dzisiaj, w niedziele poprzedzającą czas Wielkiego Postu, rozpoczyna się 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zawsze jest on apelem o realny wysiłek w życiu każdego, by przeżywać codzienność z trzeźwości oraz o umiejętność zachowania abstynencji od alkoholu tam gdzie jest ona konieczna. Zachęcamy wiernych do przeżywania czasu Wielkiego Postu z zachowaniem całkowitej abstynencji.
2. Zgodnie z informacją podaną tydzień temu przypominamy, że dzisiaj o godz. 16.30 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci klas III naszej parafii objętych przygotowaniem do I Komunii św.
3. Jutro, w ostatni poniedziałek miesiąca, po Mszy św. wieczornej spotkanie Wspólnoty Modlitwy za Dusze Czyśćcowe.
4. W tym tygodniu, Środą Popielcową rozpoczniemy czas Wielkiego Postu, który poprowadzi nas do godnego przeżycia Misterium Męki, Odkupieńczej Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10,00 i 18.00. Msza św. dla dzieci i młodzieży szkolnej o godz. 16.00. Podczas Mszy św. przeżyjemy pokutny obrzęd posypania głów popiołem. W Środę Popielcową zachowujemy post ścisły.
5. W pierwszy czwartek marca przywracamy cotygodniowe adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. We czwartek Wielkopostna Godzina Święta od godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Od godz. 15.30 spowiedź dla dzieci i młodzieży szkolnej.
7. W pierwszy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci szkolnych o godz. 16.00 i parafialną Drogę Krzyżową o godz. 17.00. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. przed pierwszym piątkiem miesiąca podczas nabożeństw w kościele, także w pierwszy piątek miesiąca podczas nabożeństw Dróg Krzyżowych i Mszy św. rano i wieczorem.

8. W sobotę na godz. 10.00, na zbiórkę ministrancką zapraszamy wszystkich ministrantów naszej parafii.
9. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla Wspólnot Żywego Różańca o godz. 17.00.
10. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedziela Wielkiego postu. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas II Gimnazjów naszej parafii objętych przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.


V Niedziela Zwykła 05.02.2017 r.
1. Dzisiaj pierwsza niedziela lutego, Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na administracją diecezjalną. Po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
2. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
3. W sobotę 11 lutego, przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii, zwyczajem lat poprzednich, na specjalne nabożeństwo połączone z udzieleniem sakramentu chorych zaprosimy chorych z końcem czerwca, w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.
4. W przyszłą niedzielę, 12 lutego, ofiary z tacy niedzielnej będą przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
5. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny.

6. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
     06.02 – poniedziałek: ul. Grudziądzka 2, 4
     07.02 – wtorek: ul. Grudziądzka 6, 8
     08.02 - środa: ul. Grudziądzka 10, 12
     09.02 – czwartek: ul. Grudziądzka 14, 16
     10.02 – piątek: Grudziądzka 18, 20
     11.02 – sobota: Grudziądzka 15, 17

     13.02 – poniedziałek Grudziądzka 11, 19
     14.02 – wtorek: Grudziądzka 7a, 9
                                     Gdańska 8a, 8b
      15.02 – środa: Gdańska 4, 6, 8, 10
      16.02 – czwartek : Pionierów 5a, 7a, 9a, 11a
      17.02 – piątek: Chodkiewicza 5a, 7a, 9a 11a.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00


IV Niedziela Zwykła                                                                      29.01.2017 r.
1. Niedziela dzisiejsza jest piątą niedzielą stycznia. Ofiary składane na tacę są dziś przeznaczona na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny.
2. We czwartek, 02 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W naszym kościele Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Podczas Mszy św. poświęcimy świece. Te poświęcone świece przypominają, że Jezus Chrystus jest prawdziwym światłem, w którym odnajdujemy sens życia i radość zbawienia. Podczas Mszy św. wieczornej procesja ze świecami. Świece można nabyć w zakrystii.
3. W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, wraz z całym Kościołem będziemy dziękować Bogu za wszystkie powołania do życia konsekrowanego i modlić się o rozwój zakonów męskich i żeńskich w Polsce i na świecie. W Święto Ofiarowania Pańskiego ofiary składane na tacę będą naszą pomocą materialną dla Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.
4. W piątek, 03 lutego, we wspomnienie św. Błażeja, patrona chorób gardła, po Mszach św. błogosławieństwo świecami św. Błażeja
5. W przyszłą niedzielę, 05 lutego, we wspomnienie św. Agaty, po Mszach św. poświęcimy chleb.
6. W pierwszy piątek lutego chorych odwiedzimy od godz. 9.00.
O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia.
W piątek z racji trwających ferii szkolnych nie będzie spowiedzi i Mszy św. o godz. 16.00. Okazja do spowiedzi św. podczas Mszy św. porannych także od godz. 17.30.
7. W pierwszą sobotę miesiąca czcimy Niepokalane serce Maryi.
O godz. 17.00 konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii. Przypominamy, że w dniach 3 i 4 lutego w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie odbędzie się dzień skupienia dla delatorów Kół Żywego Różańca. Tematem spotkania będzie znaczenie orędzia objawień gietrzwałdzkich w dzisiejszym świecie.
8. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny.

9. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
30.01 – poniedziałek: ul. Łużycka stare bud. oraz blok 30.
31.01 – wtorek ul. Łużycka bloki 32 i 34.
01.02 – środa: ul. Łużycka: bloki 61-71.
02.02 – czwartek: ul. Kolejowa, ul. Grudziądzka stare bud. oraz blok 9b.
03.02 – piątek : ul. Gdańska stare bud., ul. Pionierów stare bud z blokiem 15
04.02 – sobota: ul. Chodkiewicza stare bud z blokiem 11, ul. Zwycięstwa blok 11 czyli Dom Stażysty.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00.III Niedziela Zwykła                                                                      22.01.2017r. 

1. We środę, 25 stycznia, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, które kończy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
2. Serdecznie dziękuję za wpłaty na prace konserwatorskie i remontowe w naszym kościele, składane zarówno w kancelarii jak i podczas odwiedzin duszpasterskich.
3. Polecamy prasę katolicką: Niedziela Gość Niedzielny z płytą nagrań melodii w wykonaniu Andrea Bocellego. Dla dzieci i młodzieży polecamy Mały Gość Niedzielny

4. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
23.01 – poniedziałek: ul. Zwycięstwa 17
24.01 – wtorek: Smolajny
25.01 – środa: Praslity
26.01 – czwartek: Łęgno, Knopin wieś
27.01 – piątek: Nowa Wieś Mała, Kunik - od godz.9.00,  

                               Wichrowo od godz. 15.00
28.01 – sobota: Knopin osada, Kosyń - od godz. 10.00.
Na wioskach kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 9.00, w mieście od godz. 15.30II Niedziela Zwykła                                                                       15.01.2017 r.


1. W tym tygodniu, we środę, 18 stycznia, przypada wspomnienie liturgiczne Bł. Reginy Protmann, dziewicy, pochodzącej z Braniewa, założycielki Zgromadzenia Sióstr Katarzynek.
2. We środę także rozpocznie sie się Tydzień Modlitwo o Jedność Chrześcijan, który będzie przebiegał pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” .
3. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Cuda i łaski .

4. W tym tygodniu porządek odwiedzin duszpasterskich będzie następujący:
    16.01 – poniedziałek: ul. Kościuszki, Nalepy, Świerczewskiego.
   17.01 - wtorek: ul. Traugutta, Sułkowskiego, Wybickiego,
                                         Sucharskiego, Jasińskiego, Chłopickiego,
                                         Wojska Polskiego - numery: 15, 17, 19 i 21.
   18.01 – środa: ul. Wojska Polskiego.
   19.01 –czwartek: ul. Warszawska 5a, 5b, Pl. I Sierpnia, Słoneczna.
   20.01 – piątek: ul. Zwycięstwa bez bloków 11 i 17.
   21.01 – sobota: ul. Fabryczna.

Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30, w sobotę o 10.00


Niedziela Chrztu Pańskiego                                                       08.01.2017 r.

1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Przypominamy wydarzenie chrztu jakiego w Jordanie udzielił Jezusowi św. Jan Chrzciciel. Niedziela dzisiejsza skłania każdego chrześcijanina do wdzięczności za sakrament Chrztu św. w którym odrodziliśmy się do nowego życia dzieci Bożych.
2. Niedziela dzisiejsza kończy czas Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego, w liturgii Kościoła wkraczamy w czas zwykły.
3. We czwartek o godz. 18.00 w Katolickiej szkole w Smolajnach, kolędowe spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej. Wyjazd z placu kolegiackiego o godz. 17.45.
4. Polecamy prasę katolicką : Niedziela, Gość Niedzielny, Droga.

5. W tym tygodniu porządek kolędy będzie następujący:
09.01 – poniedziałek: ul. Orła Białego numery nieparzyste
oraz stare budownictwo.
10.01 – wtorek: ul. Warszawska stare bud.. Ogrodowa, Milewicza,

                                    Poprzeczna, Krótka
11.01 – środa:
12.01 – czwartek; ul. Kościuszki, Nalepy
13.01 – piątek: ul. Pułaskiego
14.01 – sobota: ul. Dąbrowskiego, Sierakowskiego, Kilińskiego,
                                   Poniatowskiego, Bema

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00.


Nowy Rok                                                                                      01.01.2017 r.
1. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny 2017 rok od Narodzenia Chrystusa. Naszą przyszłość zawierzamy Bożej Opatrzności, Wszystkim Parafianom życzymy by każdy dzień nowego roku był znaczony błogosławieństwem i pokojem.
2. Informujemy, że w styczniu i lutym nie będzie czwartkowych adoracji Najśw. Sakramentu. Przywrócimy je w pierwszy czwartek marca.
1. W piątek, 06 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego inaczej Trzech Króli. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. . Po Mszach św. poświęcimy kredę, którą naznaczymy nasze domy wyznając, że mieszkają w nim wyznawcy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą Prawdą i Życiem. W uroczystość Objawienia Pańskiego ofiary składane na tacę są przeznaczone na misyjną działalność Kościoła.
2. W Uroczystość trzech Króli po raz kolejny w naszym mieście odbędzie się Orszak Trzech Króli – to nowa i coraz częstsza forma świętowania uroczystości Trzech Króli. Zachęcamy parafian do rodzinnego włączenia się do Orszaku, do wspólnego śpiewu kolęd oraz przypominania istotnego przesłania uroczystości Trzech Króli, którym jest oddanie pokłonu Chrystusowi, Odwiecznemu Słowu Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, aby objawić iż Bóg jest Miłością i dać nam zbawienie. Orszak Trzech Króli wyruszy sprzed naszego kościoła o godz. 12.30, a więc bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.30.
3. Ze względu na to, że w piątek przypada Uroczystość Trzech Króli, chorych, których odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy według następującego porządku: Ks. Marcin i Ks. Daniel chorych odwiedzą we wtorek od godz. 9.00.
Ks. Proboszcz i Ks. Kazimierz chorych odwiedzą we czwartek także od godz. 9.00.
4. W pierwsza sobotę miesiąca konferencja dla wspólnot różańcowych naszej parafii o godz. 17.00.
5. Od jutra rozpoczniemy doroczne odwiedziny duszpasterskie mieszkańców naszej parafii. Na czas odwiedzin prosimy przygotować na stole krzyż, zapalone świece i wodę święconą. Prosimy też o obecność wszystkich mieszkańców. Pragniemy podczas odwiedzin wspólnie się modlić i spotkać z mieszkańcami w ich domach.
Odwiedziny duszpasterskie będziemy rozpoczynać o godz. 15.30, w soboty od godz. 10.00.
6. W tym tygodniu odwiedzimy rodziny katolickie według następującego porządku:
02.01 – poniedziałek: ul. Grunwaldzka bloki 2,4,6. Ul. Olsztyńska.
03.01 – wtorek: ul. Grunwaldzka - stare budownictwo.
04.01 – środa: ul. Jana Pawła II, Rzeszutka, Sowińskiego. Górna
05.01 – czwartek: ul. Malczewskiego
07.01. – sobota: ul. Orła Białego – bloki.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, w sobotę od godz. 10.00.


Św. Szczepana, pierwszego męczennika 26.12.2016 r.
1. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na Fundusz Zapomogowy Archid. Warmińskiej.
2. We wtorek przypada święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
3. We środę wspominamy w kościele Świętych Młodzianków, Męczenników
4. W piątek obchodzić będziemy Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
5. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
6. W sobotę rok 2016 dobiegnie końca. Zapraszamy parafian na Mszę św. na zakończenie roku, która zostanie odprawiona o godz. 18.00. Po Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynno przebłagalne na zakończenie roku.
1. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Nowy Rok 2017, w Kościele uczcimy Świętą Bożą Rodzicielkę. W dniu Nowego Roku Kościół wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy o pokój na świecie. W Nowy Rok Msze św. będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00.
7. Polecamy prasę katolicką, najnowsze numery Niedzieli Gościa Niedzielnego. Dzisiaj także można nabyć najnowszy numer Serca Warmii, czasopisma przygotowywanego przez kleryków a informujące o życiu i pracy alumnów przygotowujących się do kapłaństwa.


IV Niedziela Adwentu                                                                   18.12.2016 r.

1. W sobotę, 24 grudnia, dzień Wigilii Narodzenia Pańskiego. W naszej, polskiej tradycji dzień ten przeżywamy zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę, 24 grudnia, Msze św. tylko w godzinach porannych, o godz. 6.30 i 7.00. W tym czasie także okazja do spowiedzi św. Wieczorem we wspólnotach rodzinnych podczas Wieczerzy Wigilijnej weźmiemy do swoich rąk opłatek by nim się podzielić w duchu chrześcijańskiej miłości. Prawda tego wigilijnego gestu znajduje swą najgłębszą treść w sakramentalnym pojednaniu z Bogiem i między ludźmi. W sekularyzującym się świecie zachowajmy w przeżyciu Wigilii jej religijny i świąteczny charakter.
2. W Wigilię Narodzenia Pańskiego kancelaria będzie czynna tylko w godzinach przedpołudniowych.
3. Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpocznie Msza św. o północy nazywana pasterką. Następne Msze św. w dniu Narodzenia Pańskiego będą odprawione o godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. W Uroczystość Narodzenia Pańskiego zachęcamy do rodzinnego uczestnictwa w świątecznej Mszy św.
4. W poniedziałek, 26 grudnia, w drugim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego, Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
5. Na Święta rodzinom polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Arka, gazeta Chrystus i Ty


II Niedziela Adwentu                                                                    04.12.2016 r.
Pomoc Kościołowi na Wschodzie
1. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Słowo Boże wprowadza nas w istotę czasu oczekiwania poprzez orędzie św. Jana Chrzciciela, który wzywa: „ Nawracajcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Niebieskie.”
2. W pierwszą niedzielę grudnia ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną. W niedzielę dzisiejszą po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
3. W zakrystii można dzisiaj wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. W Adwencie, już od wielu lat Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny. Uzyskane tą drogą środki tworzą fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Nabywając świece zapalamy wielu dzieciom ubogim światełko miłosierdzia.
5. W Adwencie zapraszamy dzieci szkolne na Mszę św. roratnią we środę o godz. 16.15.
6. We czwartek, 08 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny. Msze św. w tym dniu będą odprawiane jak w dni powszednie.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie. Porządek rekolekcji można już znaleźć na tablicy ogłoszeń. Proszę się z nim zapoznać, by w rodzinach dobrze zaplanować czas, tak, by każdy skorzystał i z nauk rekolekcyjnych i ze spowiedzi św. Trzeba zawsze dążyć do tego, by Święta przeżywać w pojednaniu z Bogiem.
9. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga.


I Niedziela Adwentu                                                                     27.11.2016 r.
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Hasłem tego roku jest wezwanie „ Idźcie i głoście”. Jest ono wezwaniem do apostolstwa kierowanym do każdego człowieka ochrzczonego i oznacza potrzebę czynnego składania świadectwa życia chrześcijańskiego i pracy na rzecz uświęcania świata przez Ewangelię.
2. Nasza archidiecezja na ten rok liturgiczny i duszpasterski przygotowała książeczki, które chcemy aby trafiły do wszystkich rodzin. Podejmują one tematykę zaangażowania ludzi świeckich w Kościele. Książeczki są rozłożone na ołtarzach bocznych naszego kościoła. Prosimy je wziąć do swoich domów. Niech będą pomocą w codziennej realizacji hasła „Idźcie i głoście”.
3. Czas Adwentu przeżywamy w duchu oczekiwania razem z Maryją. Dlatego w Adwencie odprawiane będą codzienne Msze św. o NM Pannie nazywane Roratami. Te Msze św. będą odprawiane codziennie o godz. 6.30. Msze św. roratnie dla dzieci szkolnych będą odprawiane we środy o godz. 16.15. Zapraszamy na nie dzieci z lampionami.
4. W pierwszy czwartek grudnia, cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Adwentowa Godzina Święta od godz. 17.00.
5. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Od godz. 15.30 spowiedź dla dzieci szkolnych i o godz. 16.00 Msza św. dla nich. Spowiadać będziemy we czwartek i piątek od godz. 17.30.
6. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla członków Kół Różańcowych naszej parafii o godz. 17.00.
7. W przyszłą niedzielę, pierwszą grudnia, po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. O pomoc w przeprowadzeniu tej zbiórki proszę członków Akcji Katolickiej i innych wspólnot naszej parafii.
8. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w trzecią niedzielę Adwentu, 11 grudnia. Poprowadzi je Ojciec Świerad ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani.
9. Wraz z Adwentem rozprowadzamy świece w cenie 5 zł. za sztukę przygotowane przez Caritas Polską. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec tworzą Fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
10. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga. Gazeta „Chrystus i Ty” wprowadzająca w obchód roku Św. Brata Alberta
11. Opłatki prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512