Ogłoszenia duszpasterskie:

XXV Niedziela Zwykła                                                                 21.09.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. W niedziele dzisiejsza przypada doroczny odpust w Kalwarii Warmińskiej w Głotowie. W związku z tym w naszym kościele dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
2. Rozpoczęliśmy cykl spotkań z młodzieżą klas III Gimnazjów naszej parafii w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Na kolejną katechezę dla kandydatów do bierzmowania zapraszamy młodzież we środę, 24 września o godz. 16.00.
3. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
4. W sobotę, 27 września w Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dobrym Mieście będzie przeżywać doniosłą uroczystość nadania szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Z tej okazji w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. o godz.10.00, w której weźmie udział cała społeczność Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zaproszeni z tej okazji goście. Wśród gości spodziewani są także przedstawiciele rodziny Rotmistrza Pileckiego. Podczas Mszy św. zostanie poświęcony sztandar szkoły.  Na tę ważną w życiu społeczności
lokalnej uroczystość zapraszamy także wszystkich mieszkańców Dobrego Miasta.
5. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę w liturgii odgrywa śpiew. W trosce o ubogacenie przeżywanej przez nas liturgii  Pan Jerzy Dąbrowski, nasz organista, w najbliższy czwartek na godz. 18.40 do Sali Domu Rekolekcyjnego zaprasza osoby, które lubią i chcą śpiewać, i którym zależy na pięknie sprawowanej liturgii w naszym kościele. Spotkanie ma na celu podjęcie wspólnego wysiłku stworzenia stałej
scholi śpiewaczej przy bazylice w Dobrym Mieście. Informacji można szukać także na stronie internetowej parafii. Lub WWW.cantemus.manifo.pl.
6. Ważnym elementem życia parafialnego jest także Liturgiczna Służba Ołtarza. Dla chłopców jest drogą kształtowania dojrzałej wiary i więzi z Bogiem pogłębianej przez życie sakramentalne. Jest ona też drogą kształtowania postaw budowanych na takich wartościach ludzkich jak kultura słowa, kultura osobista, szacunek dla rówieśników i starszych, zdyscyplinowanie w podejmowanych obowiązkach. Zapraszamy do
ołtarza tych chłopców, którzy w swoim życiu już zetknęli się z przygodą służby przy ołtarzu. Zapraszamy także nowych kandydatów spośród uczniów klas III Szkół Podstawowych, a więc po I Komunii św. i klas starszych. Nowych kandydatów zapisujemy w zakrystii w niedzielę dzisiejszą i przyszłą niedzielę. Chłopcy,
którzy chcą być ministrantami prosimy, by do zgłoszenia przyszli ze swoimi rodzicami, tatą lub mamą.
7. Serdecznie dziękuję za materialne wspieranie prac konserwatorskich naszej chrzcielnicy.
8. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Arka, Droga.
Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego                            14.09.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiaj oddajemy cześć Krzyżowi św.,  który jest znakiem naszego odkupienia i największej miłości jaką Bóg przez mękę i śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa objawił wobec człowieka.
2. W niedzielę dzisiejszą w Gietrzwałdzie obchodzony jest doroczny odpust połączony  z diecezjalnym dziękczynieniem za tegoroczne plony.
3. Niedziela dzisiejsza jest także niedzielą  Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się o to, by wszystkie środki społecznej komunikacji pozostawały w służbie prawdy i dobra wspólnego.
4. Dzisiaj rozpoczyna się w Polsce zainicjowany przez Kościół Katolicki Tydzień Wychowania. W tym tygodniu myśl przewodnią stanowią słowa św. Jana Pawła II :
” Człowiek jest sobą poprzez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze poznanie prawdy.”
5. W niedzielę dzisiejszą po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
6. We czwartek, 18 września, przypada święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika, Patrona Polski
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. W przyszła niedzielę, w Glotowie, odbędzie się doroczny odpust z Mszą św. odpustowa o godz. 12.00. W związku z tym w przyszłą niedzielę, w naszym kościele nie będzie Mszy św. o godz. 11.30.
9. Archidiecezjalny Duszpasterz Sportu, Ks. Mariusz Jackowski, zaprasza w dniu 27 września na pierwszy, 10–cio kilometrowy bieg ku czci św. Jana Pawła II ze Stawigudy do Rybak. Informacje szczegółowe znajdują się na plakacie w przedsionku kościoła.
10. Polecamy prasę katolicką. Niedziela, Gość Niedzielny wraz z płytą z nagraniem „Dzienniczka” Św. Faustyny Kowalskiej.

XXIII Niedziela Zwykła                                                               07.09.2014r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiaj
pierwsza niedziela września. U początku nowego roku szkolnego dziękujemy tym rodzicom, chociaż jest ich bardzo niewielu, którzy zadbali o to by ich dzieci rozpoczęły nowy rok pracy z Bogiem. Z przykrością trzeba stwierdzić, że bardzo niewielu uczniów było na Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego i nie mieliśmy wiele pracy w konfesjonale w ciągutygodnia, szczególnie w pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Nadal zachęcamy do korzystania z sakramentu pojednania u początku roku szkolnego nie tylko dzieci
i młodzież szkolną ale także rodziców. W nowym roku szkolnym zapraszamy do rodzinnego uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Powinniśmy niedzielę z Mszą św. w jej centrum przeżywać przede wszystkim w doświadczeniu rodziny złączonej tą sama wiarą, ubogacającej swoje życie religijne Słowem Bożym i zapraszającej do swego domu Chrystusa w przyjmowanej Komunii św.
W naszym kościele w niedziele odprawia się Msze św. o godz. 6.30, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00, o godz. 13.30 w 4 kaplicach dojazdowych. Jest więc wiele Mszy św. Wybierzmy dla swojej rodziny najlepszy czas i zadbajmy o formację swojej rodziny, rodziców i dzieci, niezależnie od ich wieku, jako kościoła domowego. Jeśli rodzina cała otworzy się na Boga doświadczy Jego Miłości i błogosławieństwa. Niech nam towarzyszą słowaChrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje tam Ja jestem pośród nich”
2. Informujemy, że kierując się racją obniżającego się wieku dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz o  zharmonizowanie przygotowania do I Komunii św. z realizowanym nowym programem religii w szkole przesuwamy przygotowanie do sakramentów pokuty i Komunii św. na klasę trzecią. W związku z tym w tym roku szkolnym nie będzie uroczystości I
Komunii św.
3. Dzisiaj po Mszach św. w zakrystii można wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
Z niedziela dzisiejsza wznawiamy Msze św. o godz. 13.30 we wszystkich kaplicach dojazdowych w naszej parafii.
4. Jutro przypada Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. W naszym kościele Msze św. jak w dni powszednie.
5. We środę powakacyjne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jeśli będzie dobra pogoda to o godz. 18.00 w Smolajnach; w pogodę
deszczową o godz. 19.00 w pomieszczeniach parafialnych.
6. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
7. Wtym tygodniu, po wakacyjnej przerwie, rozpocznie się drugi etap przygotowania do sakramentu bierzmowania uczniów klas trzecich Gimnazjów naszej parafii. Na powakacyjne spotkanie uczniów klas trzecich Gimnazjów zapraszamy w piątek o godz. 16.00.
8. W sobotę, 13 września zapraszamy parafian na kolejny w tym roku Wieczór Modlitwy Fatimskiej. Najpierw będzie Msza św. o godz. 18.00 potem modlitwa różańcowa i modlitwa adoracyjna przed Najśw. Sakramentem. Czuwanie modlitewne zakończymy apelem maryjnym o godz. 21.00. Intencje do modlitwy różańcowej składamy, jak zwykle, na ołtarzu przy
obrazie Matki Bożej NP.
9. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Podwyższenia Krzyża Św.
10. W przyszłą niedzielę, wSanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, odbędą się doroczne uroczystości odpustowe  połączone z archidiecezjalnym
dziękczynieniem za tegoroczne plony.
Planujemy wyjazd pielgrzymki autokarowej do Gietrzwałdu. Nadal w
zakrystii lub kancelarii przyjmujemy zgłoszenia. Do tej pory zapisało się 22 osoby. Zamówiony autokar ma ponad 50 miejsc jest więc jeszcze sporo miejsc wolnych. Koszta wyjazdu przy pełnym autokarze 30 zł. od osoby. Wyjazd w
przyszłą niedzielę o godz. 8.30 sprzed kościoła, powrót ok. 15.00.
11. Serdecznie dziękuję za wpłaty ofiar na konserwacje naszej chrzcielnicy.
12. Rodzinom katolickim polecamy prasę : Niedziela, Gość Niedzielny, Droga dla młodzieży,Arka. Niedziela i Gość Niedzielny to już w Polsce poważne czasopisma podejmujące istotne problemy zarówno o tematyce religijno - moralnej jak i polityczno - społecznej. Poprzez korzystanie z prasy katolickiej odsłania się nasza troska oświatłe i dojrzałe chrześcijaństwo oraz o pogłębiony wiedzą udział katolików świeckich w życiu Kościoła i społeczności lokalnej, Narodu i Państwa.XXII Niedziela Zwykła                                                                  31.08.2014 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. W niedzielę dzisiejszą, w Stoczku Klasztornym, odbywają się doroczne uroczystości odpustowe z udziałem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego.
2. Jutro, 01 września, przypada liturgiczne wspomnienie NM Panny, Królowej Pokoju. Dzień 01 września to także dzień pamięci ofiar II wojny światowej i dzień modlitw o pokój na świecie. Ten dzień ma szczególne znaczenie w kontekście niepokojów powodowanych wojną na Ukrainie i sytuacją w krajach Bliskiego Wschodu.
3. Juto rozpoczyna się nowy rok szkolny 2014/ 2015. Powakacjach, które dzisiaj dobiegają  końca, uczniowie Szkól Podstawowych, Gimnazjów i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami, wychowawcami rozpoczną wielomiesięczną pracę dydaktyczną i wychowawczą. Zanim zadzwonią dzwonki w szkołach zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców naszej parafii na Mszę św. na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego, która będzie odprawiona w naszym kościele o godz. 8.00.
Informujemy też, że nowy rok szkolny Przedszkola, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Smolajnach rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w kaplicy w Smolajnach. Dowóz z placu z Dobrego Miasta o godz. 9.30. Uczniowie proszeni są o zabranie plecaków i przyborów szkolnych do poświęcenia.
4. W pierwszy czwartek miesiąca cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00, Godzina Święta od godz. 17.00.
5. W pierwszy piątek września chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Wznawiamy pierwszopiątkowe spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. Uczniów spowiadać będziemy od godz. 15.30, Msza św. dla uczniów o godz. 16.00.
6. W pierwszy czwartek i piątek miesiąca spowiadać będziemy także od godz. 17.30.
Zachęcamy dzieci po I Komunii św., uczniów klas starszych i młodzież szkół
gimnazjalnych i średnich do korzystania z sakramentów pojednania i Komunii św. u początku nowego roku szkolnego. Byłoby idealnie, by wszyscy uczniowie wchodzili w nowy rok szkolny pojednani w sakramencie pojednania i zjednoczeni z Chrystusem łaską Chleba Eucharystycznego. Liczymy na to, że w tę duszpasterską troskę włączą się także rodzice dzieci i młodzieży.
7. W pierwszą sobotę września wznawiamy spotkania z wspólnotami Żywego Różańca. zelatorów Kół Żywego Różańca oraz członków wspólnot różańcowych zapraszamy na konferencję ogodz. 17.00.
8. W przyszłą niedzielę w Dobrym Mieście odbywać się będą gminne uroczystości dożynkowe. Msza św. dziękczynna za
tegoroczne zbiory z udziałem rolników Gminy Dobre Miasto w naszym kościele zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 11.30. W związku z dożynkami w przyszłą niedzielę nie będzie procesji eucharystycznej. Od przyszłej niedzieli wznawiamy Msze św. w punktach dojazdowych w Knopinie, Łęgnie i Praslitach o godz. 13.30.
9. Przygotowujemy autokarową pielgrzymkę w niedzielę ,14 września, na uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie. Chętni mogą się zapisywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
10. Dziękuję za wpłaty ofiar na konserwację naszej chrzcielnicy. Nadal ofiary można wpłacać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
11. Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
 w Dobrym Mieście
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512