Ogłoszenia duszpasterskie:

II Niedziela Adwentu                                                                    04.12.2016 r.
Pomoc Kościołowi na Wschodzie
1. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Słowo Boże wprowadza nas w istotę czasu oczekiwania poprzez orędzie św. Jana Chrzciciela, który wzywa: „ Nawracajcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Niebieskie.”
2. W pierwszą niedzielę grudnia ofiary składane na tacę są przeznaczone na administrację diecezjalną. W niedzielę dzisiejszą po Mszach św. są zbierane ofiary do puszek przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
3. W zakrystii można dzisiaj wpłacać zadeklarowane składki członkowskie TP KUL.
4. W Adwencie, już od wielu lat Caritas rozprowadza świece na stół wigilijny. Uzyskane tą drogą środki tworzą fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można nabywać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Nabywając świece zapalamy wielu dzieciom ubogim światełko miłosierdzia.
5. W Adwencie zapraszamy dzieci szkolne na Mszę św. roratnią we środę o godz. 16.15.
6. We czwartek, 08 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NM Panny. Msze św. w tym dniu będą odprawiane jak w dni powszednie.
7. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy włącznie. Porządek rekolekcji można już znaleźć na tablicy ogłoszeń. Proszę się z nim zapoznać, by w rodzinach dobrze zaplanować czas, tak, by każdy skorzystał i z nauk rekolekcyjnych i ze spowiedzi św. Trzeba zawsze dążyć do tego, by Święta przeżywać w pojednaniu z Bogiem.
9. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga.


I Niedziela Adwentu                                                                     27.11.2016 r.
1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Hasłem tego roku jest wezwanie „ Idźcie i głoście”. Jest ono wezwaniem do apostolstwa kierowanym do każdego człowieka ochrzczonego i oznacza potrzebę czynnego składania świadectwa życia chrześcijańskiego i pracy na rzecz uświęcania świata przez Ewangelię.
2. Nasza archidiecezja na ten rok liturgiczny i duszpasterski przygotowała książeczki, które chcemy aby trafiły do wszystkich rodzin. Podejmują one tematykę zaangażowania ludzi świeckich w Kościele. Książeczki są rozłożone na ołtarzach bocznych naszego kościoła. Prosimy je wziąć do swoich domów. Niech będą pomocą w codziennej realizacji hasła „Idźcie i głoście”.
3. Czas Adwentu przeżywamy w duchu oczekiwania razem z Maryją. Dlatego w Adwencie odprawiane będą codzienne Msze św. o NM Pannie nazywane Roratami. Te Msze św. będą odprawiane codziennie o godz. 6.30. Msze św. roratnie dla dzieci szkolnych będą odprawiane we środy o godz. 16.15. Zapraszamy na nie dzieci z lampionami.
4. W pierwszy czwartek grudnia, cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00. Adwentowa Godzina Święta od godz. 17.00.
5. W pierwszy piątek miesiąca chorych odwiedzimy od godz. 9.00. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Od godz. 15.30 spowiedź dla dzieci szkolnych i o godz. 16.00 Msza św. dla nich. Spowiadać będziemy we czwartek i piątek od godz. 17.30.
6. W pierwszą sobotę miesiąca konferencja dla członków Kół Różańcowych naszej parafii o godz. 17.00.
7. W przyszłą niedzielę, pierwszą grudnia, po Mszach św. będą zbierane ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. O pomoc w przeprowadzeniu tej zbiórki proszę członków Akcji Katolickiej i innych wspólnot naszej parafii.
8. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w trzecią niedzielę Adwentu, 11 grudnia. Poprowadzi je Ojciec Świerad ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani.
9. Wraz z Adwentem rozprowadzamy świece w cenie 5 zł. za sztukę przygotowane przez Caritas Polską. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec tworzą Fundusz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
10. Prasa katolicka: Niedziela Gość Niedzielny, Droga. Gazeta „Chrystus i Ty” wprowadzająca w obchód roku Św. Brata Alberta
11. Opłatki prosimy nabywać u Sióstr Katarzynek w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512