Ogłoszenia duszpasterskie:

IV Niedziela Wielkanocy                                                         26.04.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:

1. Dzisiejsza niedziela, zwana niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna w Kościele powszechnym Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne. Troska o dobrego kapłana jest wyrazem starań o własna wiarę. Kapłan jest narzędziem w rękach Pana Boga. To Bóg go posyła do nas. Prośmy w naszych modlitwach o nowe i święte powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. Nie zapominajmy o naszym Seminarium Duchownym i o przygotowujących się do kapłaństwa w naszej archidiecezji, szczególnie o diakonach, którzy w ostatnią sobotę maja przyjmą święcenia kapłańskie.
2. W niedzielę dzisiejszą ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby Warmińskiego Seminarium Duchownego ”Hosianum” w Olsztynie. W naszej parafii dzisiaj gościmy diakona Krzysztofa Laskę, który głosi homilie i zbiera ofiary.
3. We środę, 29 kwietnia w święto św. Katarzyny ze Sieny, Patronki Europy, w naszej Ojczyźnie obchodzony jest Dzień Pamięci Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Czasie II Wojny Światowej.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16.00
5. We czwartek, po Mszy św. wieczornej w sali Domu Rekolekcyjnego spotkanie przedpielgrzymkowe dla osób, które zamierzają wziąć udział w Parafialnej Pieszej Pielgrzymce do Gietrzwałdu, planowanej na sobotę , 02 maja. Nadal przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce. Prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami, względy organizacyjne wymagają wiedzy o ilości osób gotowych udać się na pielgrzymkę. Pełne informacje o pielgrzymce podamy na spotkaniu.
6. W piątek, 01 maja, rozpoczynamy miesiąc nabożeństw majowych ku czci Najśw. Maryi Panny. W naszym kościele nabożeństwa majowe ze śpiewem Litanii do Najśw. Maryi Panny będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy na nie wszystkich parafian, szczególnie rodziców z dziećmi, zachęcamy też do odmawiania Litanii do Matki Bożej w domach lub przy kapliczkach jeśli nie można wziąć udziału w nabożeństwach w kościele.
7. W piątek odwiedzimy chorych od godz. 9.00, o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia, spowiedź dzieci szkolnych od godz. 15.30 i Msza św. w pierwszy piątek miesiąca o godz. 16.00. Okazja do spowiedzi także od godz. 17.30.
8. W sobotę, przeniesiona z niedzieli, 03 maja, Uroczystość NM Panny Królowej Polski. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane o godz. 6.30, 7.00, 10.00 i 18.00. Konferencja dla wspólnot Żywego Różańca naszej parafii o godz. 17.00.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 13.30 w kaplicy w Knopinie doroczna uroczystość odpustowa ku czci NM Panny Królowej Polski.
10. Rodziców, dzieci i młodzież informujemy o szkołach katolickich promujących wartości chrześcijańskie. Na terenie naszej parafii w Smolajnach mamy Szkołę Podstawową, i Gimnazjum Stowarzyszenia szkół Katolickich w Polsce, w Olsztynie istnieje Zespół Edukacyjny im. Św. Rodziny. Zespół tworzą Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Szkoły te rozpoczęły nabór uczniów na nowy rok szkolny. Informacje o szkołach preferujących w wychowaniu wartości chrześcijańskie znajdziemy na tablicy ogłoszeń.
11. Raz jeszcze zachęcamy do wspierania dzieła ratowania zabytków naszej bazyliki poprzez odpis 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty. Numer KRS znajdziemy na tablicy ogłoszeń.

 

III Niedziela Wielkanocy                                                        19.04.2015 r.
Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiejsza niedziela, trzecia Wielkanocy, rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. To okazja, by uczynić miejsce Słowu Bożemu w naszym życiu. W tym tygodniu, we środę parafia weźmie udział w organizowanym w różnych parafiach archidiecezji Maratonie Biblijnym. W naszym kościele, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, w godzinach od 9.00 do 17.15 będą czytane teksty poszczególnych Ewangelii. Zapraszamy wiernych do odwiedzania w tych godzinach naszego kościoła, wsłuchiwania się w słowa Ewangelii i adoracji Chrystusa, Odwiecznego Słowa, które stało się Ciałem. Zapraszamy też chętnych do czytania. Listę chętnych do czytania prowadzi Ks. Marcin. Zapisy są przyjmowane w zakrystii.
2. W dniu 22 kwietnia, w Gietrzwałdzie, spotkanie tegorocznych maturzystów i Msza św. dla nich o godz. 12.00.
3. We czwartek, 23 kwietnia przypada uroczystość św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski i naszej Archidiecezji. To także dzień imienin naszego Metropolity Arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Otoczmy jego osobę naszą modlitwa. W naszym kościele Msze św. jak w dni powszednie.
4. We czwartek cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu od godz.16.00.
5. W sobotę przypada święto św. Marka Ewangelisty.
6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
7. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na utrzymanie Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.
8. Parafia nasza od wielu już lat w pierwszych dniach maja odbywa pieszą pielgrzymkę do Gietrzwałdu. W tym roku zapraszamy chętnych na Parafialną Pieszą Pielgrzymkę do Gietrzwałdu w sobotę, 02 maja. Jak zwykle planujemy wyjść o godz. 7.00, uczestniczyć we Mszy św. o godz. 18.00 w Gietrzwałdzie i po Mszy św. powrót autokarem do Dobrego Miasta. Przewidywane koszta pielgrzymkowe to 30 zł. od osoby. Ze względów organizacyjnych prosimy się zapisywać na pielgrzymkę do końca kwietnia. Spotkanie przedpielgrzymkowe w celach organizacyjnych przewidujemy na dzień 30 kwietnia, po Mszy św. wieczornej w Sali Domu Rekolekcyjnego.
9. Dziękuję za złożone w ostatnim czasie ofiary na renowację chrzcielnicy naszego kościoła.
10. Polecamy prasę katolicką: Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny dla dzieci i młodzieży. Droga.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ambona

Przekaż 1% podatku na rzecz renowacji zabytków
 Bazyliki Dobromiejskiej
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty
Nr KRS:0000106099
Numer konta Parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

23 1240 5615 1111 0000 5735 4512