Parafialny Zespół Caritas

Od marca 2021 roku w naszej parafii istnieje Parafialny Zespół Caritas. Jest to grupa zrzeszająca wolontariuszy, którzy pragną angażować się w społeczne akcje koordynowane przez Caritas Polska. 

Kościół to wspólnota, a nie budowla. Tę wspólnotę na terenie parafii tworzą, w sposób szczególny, Parafialne Zespoły Caritas. Gromadzą one ludzi, którzy chcą ofiarować innym swój czas, umiejętności, pieniądze. Wychodzą naprzeciw potrzebom swoich braci w konkretny sposób. Dzięki nim osoby samotne mają z kim porozmawiać, bezdomni odnajdują ciepły kąt, osoby dotknięte trudnymi sytuacjami życiowymi otrzymują wsparcie. Jest to pomoc duchowa i materialna.

Można zapytać: co różni PZC od innej pomocy humanitarnej? – Wolontariuszom PZC przyświeca ewangeliczna inspiracja ich działania. Celem posługi Caritas nie jest tylko podzielenie się chlebem czy posprzątanie starszej osobie mieszkania - jest to coś więcej - uświęcenie drugiego człowieka oraz jego przynależność do Chrystusa.


Wolontariusze pomagają osobom bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

CO ROBIĄ PZC?

 • Zbierają ubrania, meble, sprzęt RTV AGD dla osób ubogich oraz przygotowują paczki żywnościowe podczas takich akcji jak „Zbiórka Żywności”;
 • Wyposażają tornistry w artykuły szkolne i rozdają potrzebującym dzieciom – akcja „Tornister Pełen Uśmiechów”;
 • Rozprowadzają świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”;
 • Pozyskują środki na „Wakacyjną Akcję Caritas” – aby dzieci w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogły pojechać w wakacje na kolonie;
 • Współpracują z organizacjami charytatywnymi, aby lepiej dotrzeć z pomocą dla potrzebujących;
 • Biorą udział w akcji „Jałmużna Wielkopostna”;
 • Tworzą miejsca, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc;
 • Wspierają ofiary klęsk i katastrof, udzielają pomocy poszkodowanym;
 • Promują akcję „1% podatku dochodowego” polegającego na przekazaniu środków z podatku na działalność Caritas;
 • Prowadzą ewidencję osób potrzebujących, co sprzyja poszukiwaniu skutecznych sposobów zaradzania biedzie (odwiedzają rodziny, by sprawdzić, jaka jest ich sytuacja i w miarę możliwości starają się ją poprawić);Formują wspólnotę w duchu miłosierdzia, solidarności i miłości społecznej – modlą się za parafian.

KIM SĄ WOLONTARIUSZE PZC?

Członkami PZC są wolontariusze bezinteresownie poświęcający swój czas, jak również osoby systematycznie wspierające działania PZC poprzez pomoc finansową (często nie mogą oni pomóc w innej formie). Członkowie zespołu pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego. Wśród członków PZC są osoby będąc już na emeryturze (posiadające ogromne doświadczenie życiowe), osoby aktywne zawodowo oraz młodzież.

Członków PZC możemy podzielić na:
 • czynnych, którzy angażują się stale w pracę wolontariacką, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych i formacyjnych, troszczą się o funkcjonowanie zespołu i stanowią „rdzeń” PZC;
 • wspierających, którzy pomagają systematycznie PZC na przykład finansowo lub logistycznie;sympatyków, którzy okazjonalnie, w miarę swoich możliwości i potrzeby serca, służą tym, co mają: może to być np. właściciel samochodu dostawczego, który w sytuacji, gdy trzeba przewieźć żywność – służy swoim czasem i samochodem.

AKTUALNE DZIAŁANIA:


W środę, 31 marca 2021, Parafialny Zespół Caritas dostarczył paczki podopiecznym Caritas na terenie Parafii .