Rodzina Radia Maryja

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
- Teraz i zawsze!
Biuro Radia Maryja w Dobrym Mieście (obok Kancelarii Parafialnej)
Dyżur: Środa, godz. 16.00-18.00

Odpowiedzialna: P. Helena Żuk
Zastępca: P. mgr Irena Krause
Sekretarz: P.Zdzisława Iliuczonek 

Duszpasterz:
ks. Kazimierz Grabowski

Nasze Koło Przyjaciół Radia Maryja zostało założone - 9 stycznia 1997 r. przez P. mgr Irenę Krause. W Terenowe Biuro Radia Maryja zostało przekształcone w 1999 r.

        Wspólnota słuchaczy i osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w Radiu Maryja tworzy tzw. Rodzinę Radia Maryja. Organizacyjnie tworzy ona struktury działające przy parafiach za zgodą proboszczów:

- Biura Radia Maryja,
- Koła Przyjaciół Radia Maryja,

        Od 1993 corocznie w drugą niedzielę lipca odbywają się pielgrzymki Rodziny Radia Maryja (słuchaczy Radia Maryja) na Jasną Górę. Na XIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja 9–10 lipca 2005 na Jasną Górę przybyło ok. 500 tysięcy wiernych identyfikujących się z Rodziną Radia Maryja. Podobne pielgrzymki organizowane są dla kół młodzieżowych i Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Rodzina Radia Maryja spotyka się ponadto na comiesięcznych spotkaniach regionalnych oraz na dniach skupienia. Fundacja "Nasza Przyszłość" wydaje miesięcznik Rodzina Radia Maryja. Ponadto, co roku od końca lat 90. XX w. w siedzibie rozgłośni w Toruniu odbywa się coroczny zjazd słuchaczy i miłośników rozgłośni – Zlot Słuchaczy Radia Maryja. W 1997 powstała organizacja Zespół Wspierania Radia Maryja mająca na celu wspieranie Radia Maryja i jego programów. Co roku 7 grudnia podczas obchodów rocznicy powstania Radia Maryja Zespół Wspierania Radia Maryja przedstawia komunikat podsumowujący działalność rozgłośni.
/Źródło: Wikipedia.pl - http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Maryja/
Radio Maryja
107,7 MHz

Przedział wiekowy słuchaczy w 2011 roku:
41% – osoby w wieku 60-75 lat,
40% – osoby w wieku 40-59 lat,
14% – osoby w wieku 25-39 lat,
5,6% – osoby w wieku 15-24 lat.

/Źródło: Radio o. Rydzyka i jego inteligenccy słuchacze. rp.pl, 02 grudnia 2011/

Przedział słuchaczy pod względem poziomu wykształcenia w 2011 roku:
46% – wykształcenie średnie,
25% – wykształcenie wyższe
(13,5% w 2006; 9% w 2001 roku),
ok. 16% – wykształcenie zawodowe,
12% – wykształcenie podstawowe.

/Źródło: Radio Maryja rozgłośnią polskich inteligentów? 25 % słuchaczy toruńskiej rozgłośni ma wykształcenie wyższe. wpolityce.pl, 03 grudnia 2011/