Szpital

W ramach posługi duszpasterskiej w naszej wspólnocie parafialnej, jeden z księży mianowany jest kapelanem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.

Posługa ta polega to zapewnieniu opieki duchowej oraz dostępu do Sakramentów Świętych osobom chorym, które przebywają w tutejszym szpitalu.

Odwiedziny chorych i posługa sakramentalna w szpitalu zwykle odbywają się w soboty około godziny 15:00. W ich trakcie kapłan odwiedza chorych w salach szpitalnych umożliwiając im możliwość skorzystania ze Spowiedzi, przyjęcia Komunii Świętej czy Namaszczenia Chorych. Ponadto o godzinie 15:00 w soboty sprawowana jest w kaplicy szpitalnej Msza Święta dla pacjentów i personelu medycznego.

Ponadto kapelan jest do stałej dyspozycji w sytuacjach nagłych pod numerem telefonu dostępnym u personelu szpitalnego.

UWAGA!!! W trakcie pandemii koronawirusa zawieszone są sobotnie odwiedziny chorych w szpitalu, zaś posługa w sytuacjach zagrażających życiu możliwa jest jedynie za zgodą lekarza prowadzącego!!!

Kaplica szpitalna