Wielki Post

     Od Środy Popielcowej w Kościele rozpoczyna się okres czterdziestogodzinnego postu. Czas ten powinien skłonić do refleksji nad własnym życiem. Wiele osób w tym czasie podejmuje dobrowolne wyrzeczenia, które mają na cele uproszenie potrzebnych łask lub wynagrodzenie za dobro otrzymane od Pana Boga. Sam Pan Jezus pościł przed publiczną działalnością, czym i nas zachęca do podobnych praktyk. 


 W Wielkim Poście DROGA KRZYŻOWA - w każdy piątek:
16.00 - dla uczniów SP i Gimnazjum
17.00 - dla dorosłych

Nabożeństwo GORZKICH ŻALI:
 17.30 - w każdą niedzielę

 "Któryś za nas cierpiał rany...
...Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!"

     Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W okresie wielkiego postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Ważnym elementem obecnym w kościeleoraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni wielkopostnych.
Warto w tym miejscu przypomnieć kolory liturgiczne i czas ich stosowania w Kościele katolickim:

 - biały lub złoty - Boże Narodzenie i Zmartwychwstanie. W święta Pańskie, maryjne, aniołów, świętych (męczenników), Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Katedry Św. Piotra;

 - zielony - w okresie zwykłym;

 - czerwony –w Niedzielę Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Uroczystość Zesłania Ducha Św., świętych Apostołów i Męczenników;

 - fioletowy – w okresie Adwentu i Wielkiego Postu oraz w Mszach św. za zmarłych;

 - czarny – może być stosowany w Mszach św. za zmarłych;

 - różowy – może być stosowany w czasie III niedzieli Adwentu oraz IV Wielkiego Postu.

     W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. 

Odpust zupełny można uzyskać:

- za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej;

- w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”; 

- w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów;

- za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

 Zachęcamy do skorzystania z tych przywilejów.

Modlitwa przed Świętym Całunem

 Panie Jezu podczas cichej modlitwy kontempluję święty Całun turyński,
moje serce napełnia się wzruszeniem,
gdyż widzę w tym tajemniczym świętym płótnie wszystkie znaki bolesnego,
strasznego cierpienia przez Ciebie przeżyte w Twojej Męce w taki sposób,
jak zostały przekazane przez Ewangelie.
Dramat Twojego bólu przedstawia wyłącznie krew,
którą dostrzegam na Twoim ciele spowodowana koroną cierniową i biczowaniem,
przez gwoździe w rękach i stopach oraz przez serce przebite włócznią żołnierza.
Każdy razem z Dziewicą Maryją,
Twoją i naszą Matką wielbię Cię Jezu,
cierpiący i złożony w ofierze, pojmuję z większą jasnością,
że Ty wziąłeś na siebie bóle i krzyże całej ludzkości.
Każde moje cierpienie, cierpienie ludzkości zjednoczone z Twoim cierpieniem
niesie za sobą dar odkupienia, dzięki któremu czuję się przez Ciebie podtrzymany,
poniesiony i obdarzony przebaczeniem.
Wiem, że nie ma powieszenia bez nawrócenia przez co,
z Twoją pomocą noszę z ufnościąmoje krzyże,
obiecuję Ci rozpocząć nowe życie oddalając się od grzechu tak,
aby móc doświadczyć, że „przez Twoje ranyzostałem uzdrowiony”.