Wspólnota Rodziców modlących się za swoje dzieci

Wspólnoty rodziców modlących się za swoje dzieci działające w parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście:
- Wspólnota pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu (20 rodziców)
- Wspólnota pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus (20 rodziców)
     W jednej wspólnocie znajduje się 20 rodziców. Każdemu z rodziców przydzielona jest jedna tajemnica Różańca ("dziesiątka"), którą odmawia się codziennie przez cały miesiąc. Każdy otrzymuje inną tajemnicę, dzięki temu codziennie za nasze dzieci są odmawiane wszystkie cztery częśći różańca.
     W następnym miesiącu każdy z rodziców zamienia tajemnicę na kolejną. Do każdej tajemnicy dołączone są rozważania (bardzo krótkie), które otrzymuje się przystępując do wspólnoty.
     Dwa razy do roku zamawiane są Msze Święte za nasze wspólnoty i nasze rodziny. Każdy
z rodziców modli się sam w domu. Nie organizujemy spotkań. Jedynie raz do roku spotkanie opłatkowe.
Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie - www.różaniecrodzicow.pl
„Czymś pięknym i owocnym jest
także powierzenie tej modlitwie
drogi wzrastania dzieci.  
... Modlitwa różańcowa za dzieci,
a bardziej jeszcze z dziećmi, która
wychowuje je już od najmłodszych lat (...) stanowi pomoc duchową, której nie
należy lekceważyć".   /Jan Paweł II/